Teljes szám

Biztonságtechnika

object(Publication)#774 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6096) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:53" ["primaryContactId"]=> int(7473) ["sectionId"]=> int(51) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5972) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2573) "Berek Lajos: Biztonságtechnika. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. Online: http://real.mtak.hu/19709/1/biztonsagtechnika.original.pdf Bunyitai Ákos: A beléptető rendszerek helye és szerepe a vagyonvédelemben. Hadmérnök, 6. (2011), 4. 17–25. Online: http://hadmernok.hu/2011_4_bunyitai.pdf Fogarasi Attila – Kovács Tibor: A fotovoltaikus erőművek általános biztonsági és védelmi helyzete. Biztonságtudományi Szemle, 2. (2020), 1. 21–28. Online: https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-buda.hu/index.php/home/article/view/33/39 Kertész Bernadett: Üzemel az ország legnagyobb naperőműve. Innotéka, 2015. november. 4. Online: http://www.innoteka.hu/cikk/uzemel_az_orszag_legnagyobb_naperomuve.1248.html Király László – Pataki János: Egy multinacionális nagyvállalat kritikus infrastruktúrájának illeszkedése a hazai (vertikális és horizontális) kritikus infrastruktúrákhoz. Hadtudomány, 23. (2013), 1. 173–187. Online: http://www.mhtt.eu/hadtudomany/2013/2013_elektronikus/2013_e_Kiraly_Laszlo_Pataki_Janos.pdf Koller Attila: Kültéri védelem: nélkülözhetetlen a komplex megközelítés. Securinfo, 2016. július 14. Online: https://www.securinfo.hu/termekek/kulterivedelem/4591-kulteri-vedelem-nelkulozhetetlen-komplex-megkozelites.html Szalkai István: Drónok alkalmazásának lehetőségei a napelem erőművek ellenőrzésében. Védelem Tudomány, 6. (2021), 1. 122–136. Online: http://www.vedelemtudomany.hu/articles/VI/1/2021-06-01-06-szalkai.pdf Szandtber Károly – Márkus István (szerk.): Épületinformatika. Oktatási segédlet. (é. n.) Online: https://docplayer.hu/4781570-5-vagyonvedelmi-berendezesek-es-rendszerek-tzjelz-berendezesek.html Takács Zoltán: Vagyonvédelmi eszközök és módszerek az ipari nagyberuházások területén. Hadmérnök, 9. (2014), 4. 39–47. Online: http://hadmernok.hu/144_05_takacsz_2.pdf Tóth Attila – Tóth Levente: Biztonságtechnika. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. Online: https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Toth-Toth_bizt-techn.pdf Utassy Sándor: Komplex villamos rendszerek biztonságtechnikai kérdései. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, ZMNE, 2009. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9723/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y Zólyomi Zsolt: Komplex biztonságmenedzsment. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, 2019. Online: http://lib.uni-obuda.hu/sites/lib.uni-buda.hu/files/Zolyomi_Zsolt_ertekezes.pdf " ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "5-15" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(617) "

Due to technology, solar power plants are located in areas that require increased safety attention. Most of these areas  are located in the so-called brown zones. The surroundings  of solar panels located at the edge of inner areas are  typically busy, where pedestrians and car traffic is not  conspicuous. And outdoor solar arrays are located in  outlying areas where the barren environment poses a  safety risk. The aim of this article is to present the  application of electronic intrusion detectors in solar power  plants, highlighting the application points that are specific  to such objects. 

" ["hu_HU"]=> string(782) "

A naperőművek technológiájukból fakadóan olyan területeken helyezkednek el, amelyek biztonsági  szempontból fokozott figyelmet igényelnek. Ezeknek a  területeknek a nagy része belterületek határán levő  úgynevezett barna övezetekben található. A belterületek  szélén elhelyezkedő napelemtáblák környezete jellemzően  forgalmas, ahol a gyalogos- és a gépjármű-közlekedés nem  kelt feltűnést. A külterületen lévő napelemes mezők pedig  olyan kieső területeken vannak, amelyeknél a kietlen  környezet jelent biztonsági kockázatot. A tanulmány célja  bemutatni az elektronikus behatolásjelzők alkalmazását a  naperőművekben, kiemelve azokat az alkalmazási pontokat,  amelyek az ilyen objektumok sajátosságai. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(100) "The Place of Electronic Intrusion Detection Systems in the Facility Protection of Solar Power Plants" ["hu_HU"]=> string(83) "Elektronikus behatolásjelző rendszerek helye a naperőművek objektumvédelmében" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Bozsik Nándor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#782 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7473) ["email"]=> string(30) "bozsik.nandor@phd.uni-obuda.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6096) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-6798-3844" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(77) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:51:"Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Bozsik" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Nándor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(10) "naperőmű" [1]=> string(10) "napenergia" [2]=> string(29) "elektronikus behatolásjelző" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(17) "solar power plant" [1]=> string(12) "solar energy" [2]=> string(29) "electronic intrusion detector" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#795 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24751) ["id"]=> int(5042) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6096) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Haditechnika

object(Publication)#119 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6039) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-10-13 14:38:59" ["primaryContactId"]=> int(7399) ["sectionId"]=> int(52) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5915) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2795) "Bán Attila: A műszaki-technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök fejlődésére. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem KMDI, 2016. Online: https://doi.org/10.17625/NKE.2018.031 Csák Tamás Károly: A haditechnikai kutatás-fejlesztés múltja, jelene, helye, szerepe a magyar haderő fejlesztésében, jövőbeli kihívásai a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében. Honvédségi Szemle, 147. (2019), 3. 125–139. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/125211 Csiki Tamás – Tálas Péter: A védelmi beszerzés és kutatás-fejlesztés kapcsolata a védelmi tervezés rendszerében – nemzetközi tapasztalatok. Nemzet és Biztonság, 6. (2013), 3–4. 107–142. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4309/3518 Gávay György – Gyarmati József – Hegedűs Ernő – Vég Róbert László: A kutatás-fejlesztés szerepe és hatása az oktatásra az NKE HHK Haditechnikai Tanszékén. Hadmérnök, 12. (2017), 4. 26–33. Online: http://hadmernok.hu/174_03_gavay.pdf Gávay György – Kende György: A hadfelszerelések életciklusával kapcsolatos fogalmak elemzése a fontosabb magyar és angol nyelvű kifejezések megfeleltetése. Hadmérnök, 9. (2014), 3. 267–273. Online: http://hadmernok.hu/143_21_gavaygy.pdf Hajdú Ferenc – Sárhidai Gyula (szerk.): A Magyar királyi honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig. Budapest, HM Technológiai Hivatal, 2005. HM TH Eljárási dokumentuma. ME-730 Hadfelszerelési anyag élettartam menedzselése kapcsán jelentkező K+F -tevékenységek. 2005. december 1. Kende György – Seres György: Haditechnikai kutatás- fejlesztés. Egyetemi jegyzet. Budapest, ZMNE, 2004. Porkoláb Imre: Szervezeti innováció a Magyar Honvédségben: az ember-gép szimbiózisa a stratégiaelméletek tükrében. Haditechnika, 53. (2019), 1. 2–8. Online: https://doi.org/10.23713/HT.53.1.01 Szabó József (szerk.): Hadtudományi lexikon. Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság, 1995. Urban, Rudolf – Martin Macko: Place and Role of the Defense Science in the Czech Research and Development System. Војно Дело, (2011). 59–65. Online: https://www.vojnodelo.mod.gov.rs/pdf_clanci/vojnodelo360/vd-360-2011-63-2-7-Urban-Macko.pdf Van der Bliek, Jan (szerk.): The AGARD History, 1952–1997. The NATO Research and Technology Organization, 1999. Jogi források 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról A HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkárának 6/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedése a termelői és fogyasztói logisztikai rendszer szakirányításáról, valamint a logisztikai gazdálkodásról " ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "17-32" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(844) "

The main goal of the Zrínyi 2026 Defence and Armed Forces Development Program is the modernisation of the army  and invigorating of the defence industry. To implement the  program, a new research and development institute has  been set up by the Ministry of Defence. New defence  companies have also been created, or purchased. Newly  established Hungarian defence industry entities and  institutes will also be effectively integrated into the  academic and higher educational research programs. A  new innovation ecosystem has been started in the military  technological research and development during the Zrínyi  2026 Defence and Armed Forces Development Program.  Based on the above, the aim of this study is to discover  correlation of the Hungarian defence research and  development as well as domestic conditions. 

" ["hu_HU"]=> string(893) "

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program  egyszerre tűzte célul a haderő korszerűsítését, illetve a  magyar hadiipar élénkítését. A program megvalósítása érdekében a Honvédelmi Minisztérium új haditechnikai  kutató-fejlesztő intézetet állított fel. Új hadiipari cégek  megalapítására, illetve megvásárlására is sor került. Az új  magyar hadiipari és intézeti szereplők hatékonyan kapcsolódnak be az akadémiai és felsőoktatási intézmények között zajló tudományos tevékenységbe, aminek  következtében új innovációs környezetben kezd működni a  haditechnikai kutatás-fejlesztés a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során. Ennek alapján a  tanulmány a haditechnikai kutatás-fejlesztés elméleti és  szervezeti összefüggéseit, hazai viszonyait törekszik  vizsgálni. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(66) "State, Role and Speciality of the Defence Research and Development" ["hu_HU"]=> string(70) "A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye, szerepe és sajátosságai" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(32) "Hegedűs Ernő, Gyarmati József" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#789 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7399) ["email"]=> string(23) "hegedus.erno@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6039) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-8457-5044" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Hegedűs" ["hu_HU"]=> string(8) "Hegedűs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Ernő" ["hu_HU"]=> string(5) "Ernő" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#778 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7653) ["email"]=> string(26) "gyarmati.jozsef@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6039) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7594-2383" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Gyarmati" ["hu_HU"]=> string(8) "Gyarmati" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "József" ["hu_HU"]=> string(7) "József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(34) "haditechnikai kutatás-fejlesztés" [1]=> string(15) "magyar hadiipar" [2]=> string(56) "Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(32) "defence research and development" [1]=> string(26) "Hungarian defence industry" [2]=> string(57) "Zrínyi 2026 Defence and Armed Forces Development Program" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#784 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24752) ["id"]=> int(5043) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6039) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Katonai logisztika és közlekedés

object(Publication)#114 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6167) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-20 11:04:32" ["primaryContactId"]=> int(7568) ["sectionId"]=> int(53) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6043) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4512) "Bánfi Miklós Gábor – Mészáros Ferenc – Bokor Zoltán: Zöldülő vicinálisok Európában, Innorail Magazin, 1. (2014), 2. 48–53. Online: http://innorail.hu/wp-content/uploads/arch/pdf20147_445.pdf Horváth Attila: Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben). Biztonságpolitika, 2009a. Online: http://old.biztonsagpolitika.hu/documents/1277414270_horvath_attila_kozlekedesi_halozat_es_az_orszag_vedelem_kepesseg_kapcsolata_-_biztonsagpolitika.hu.pdf Horváth Attila: A vasúti közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzői a városokban. Hadmérnök, 4. (2009b), 3. 180–189. Online: http://hadmernok.hu/2009_3_horvatha.pdf Horváth Attila – Lévai Zsolt: A magyarországi vasúthálózat létfontosságú elemeinek azonosítása. In Földi László (szerk.): Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből I. 2021. 131–146. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16207/905_KMDI_I_oktatoi_tanulmanykotet.pdf#page=132 Lévai Zsolt – Albert Gábor: Vasúti infrastruktúra beruházások tervezése a kritikus infrastruktúra védelem szempontjainak figyelembevételével. Közlekedéstudományi Szemle, 72. (2022), 1. 5–19. Online: https://doi.org/10.24228/KTSZ.2022.1.1 Lévai Zsolt – Kormányos László – Tóth Bence: Zavarok kezelése ütemes menetrendi szerkezetű vonalakon. In Horváth Balázs – Horváth Gábor (szerk.): XI. Közlekedéstudományi Konferencia: „Közlekedés a járvány után: folytatás vagy újrakezdés?”. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2021. 550–560. Magyar Államvasutak Zrt.: F. 2. sz. Forgalmi Utasítás. Online: https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/public-procurement/document/public/f._2._sz._forgalmi_utasitas.pdf Magyar Államvasutak Zrt.: Műszaki Táblázatok I. és II. rész. Magyar Honvédség Közlekedési Főnökség: Magyar Honvédség Közlekedési Támogatás Doktrína (2005). Pócsmegyeri Gábor: A katonaföldrajzi tényezők hatása a Magyar Köztársaság közlekedési rendszerének védelmi célú előkészítésére. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola, 2003. Rail Cargo Hungaria: Használati útmutató Sammp különleges építésű kocsihoz (é. n.). Online: https://rch.railcargo.com/dam/jcr:536b7d79-b4ee-4313-a804-0ce45067187c/4821_Sammp.pdf Szászi Gábor: A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerű védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének vizsgálata. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola, 2013. Online: https://doi.org/10.17625/NKE.2014.028 Tóth Bálint – Helmeczi Gusztáv: Védelmi követelmények a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közlekedési szakterületén. Katonai Logisztika, 14. (2006), 2. 37–55. Online: https://www.epa.hu/02700/02735/00058/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2006_2_037-055.pdf Tóth Bence: Menetidő- és menetvonalhossz növekedés gráfelméleti alapú vizsgálata a magyarországi vasúthálózaton állomások és állomásközök zavara esetén. Hadmérnök, 13. (2018), 1. 118–132. Online: http://hadmernok.hu/181_09_toth.pdf Tóth Bence – Lévai Zsolt: Budapest vasúti elkerülésének barnamezős alternatívái. In Földi László (szerk.): Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből I. 2021. 233–256. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16207/905_KMDI_I_oktatoi_tanulmanykotet.pdf#page=234 Trenecon Kft. – Főmterv Zrt. – KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.: Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) – Budapest Rail Node Study (BRNS) Harmadik szakcikk. (h. n.), (é. n.). Online: http://bvs.hu/budapesti-agglomeracios-vasuti-strategia-bavs-budapest-rail-node-study-brns-harmadik-szakcikk/ Union International des Chemins de fer: Capacity (UIC Code 406), Paris, 2013. Jogi források 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 1. Melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv 41/2003. (VI. 20.) GKM Rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300041.gkm" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "33-51" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1246) "

The rail transport system is an integral part of the economic and social life of a country. For its proper function, the  condition of the tracks and the quality of rail services need  to be up to the technical standards of this period. This is  particularly true of the lines related to the country’s largest  city. The renovation of the railway lines leading to Budapest has started in recent years. One of the next track reconstruction projects is the renovation of line Nr. 142 connecting Budapest with Kecskemét. The plans had been  published by the Budapest Development Centre. However, this railway line is important not only for civilian interest,  but also in military terms, because of the military bases it  serves. During the renovation of transport infrastructure,  particularly those that have military importance, it is worth  analysing the validation of the military defence  requirements, in order that the infrastructure can fulfil its  intended role in both the civil and military transport system.  In this article, I make this analysis in relation to the planned renovation of the line Nr. 142. Based on the results of my analysis, I will make recommendations for further improvements that are needed. 

" ["hu_HU"]=> string(1269) "

A vasúti közlekedési rendszer egy ország gazdasági és társadalmi életének szerves része. Megfelelő  működésükhöz szükséges, hogy a pályák állapota és a vasúti szolgáltatások minősége elérje a kor megfelelő  műszaki színvonalát. Különösen igaz ez az ország  legnagyobb városához kötődő vonalakra. A Budapestre  vezető vasútvonalak felújítása az utóbbi években  elkezdődött. A soron következő pályarekonstrukciók egyike  a Budapestet Kecskeméttel összekötő 142-es vonal felújítása, amelynek terveit a Budapest Fejlesztési Központ  közzé is tette. Ez a vasútvonal ugyanakkor nemcsak polgári, hanem katonai értelemben is fontos az általa kiszolgált katonai bázisok miatt. A közlekedési infrastruktúra  felújításakor, különösen, ha annak katonai szempontból is  van jelentősége, érdemes a katonai-védelmi követelmények  érvényesülését is vizsgálni, hogy adott  infrastruktúra elláthassa mind a polgári, mind pedig a  katonai közlekedési rendszerben neki szánt feladatokat. Cikkemben ezt a vizsgálatot végzem el a 142-es vonal tervezett felújítása okán. Vizsgálatom eredményei alapján  javaslatokat teszek a további szükséges fejlesztésekre. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(171) "Investigation of the Validation of Military Defence Requirements in Connection with the Planned Development of the Budapest–Lajosmizse– Kecskemét Railway Line Nr. 142" ["hu_HU"]=> string(165) "A katonai-védelmi követelmények érvényesülésének vizsgálata a 142- esszámú Budapest– Lajosmizse–Kecskemét-vasútvonal tervezett fejlesztése kapcsán" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(12) "Lévai Zsolt" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#755 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7568) ["email"]=> string(18) "levai.zsolt@kti.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6167) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-2410-1730" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Lévai" ["hu_HU"]=> string(6) "Lévai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Zsolt" ["hu_HU"]=> string(5) "Zsolt" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(20) "vasúti közlekedés" [1]=> string(24) "védelmi követelmények" [2]=> string(17) "vasútfejlesztés" [3]=> string(12) "mellékvonal" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "railway transport" [1]=> string(29) "national defence requirements" [2]=> string(16) "rail development" [3]=> string(11) "branch line" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#780 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24753) ["id"]=> int(5044) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6167) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Kiképzés és felkészítés

object(Publication)#708 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6004) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:54" ["primaryContactId"]=> int(7348) ["sectionId"]=> int(55) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5880) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1507) "Department of the Army: ADP 3-0 Operations. Army Doctrine Publication, Washington, DC, Headquarters, Department of the Army, (2019. július 31.). Online: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN18010-ADP_3-0-000-WEB-2.pdf DEFENDER-Europe 21 Fact Sheet (é. n.). Online: https://www.europeafrica.army.mil/Portals/19/documents/Fact%20Sheets/DE21%20Factsheet20210408.pdf?ver=MSNGt2ZEXgeLOxMkAtPSqQ%3d%3d Department of the US Army: FM 3-0 Operations. Washington, DC, Headquarters, Department of the US Army, (2017. október.). Online: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN6687_FM%203-0%20C1%20Inc%20FINAL%20WEB.pdf Department of the US Army: FM 7-0 Training. Washington, DC, Headquarters, Department of the US Army, (2021. június). Online: https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN32648-FM_7-0-000-WEB-1.pdf Joint Staff: Joint Training Manual for the Armed Forces of the United States. Washington, DC, CJCSM 3500.03E (2015. április 20.). Online: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Library/Manuals/m350003.pdf Magyar Honvédség: Ált-224/197 A Magyar Honvédség gyakorlattervezési kézikönyve. A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság kiadványa, 2017. NATO: LANDCOM Participates in Exercise Trident Juncture (2018). Online: https://lc.nato.int/media-center/news/2018/landcom-participates-in-exercise-trident-juncture-2018- Jogi forrás 1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "53-69" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(813) "

In the present study, the author introduces the gained experiences of the Defender-Europe 21 high-visibility military exercise and the linked national exercises in their complexity, from planning and command and control point  of view. Thereby, the gained experiences might effectively  contribute to the planning of any complex military exercise  requiring synchronised activity in the future. The  exposition of the theme will focus on two parts. In the first  part the author will introduce the U.S. Army as well as the  national exercise planning processes and the related key findings. In the second part of the study, the gained  experiences of the execution of the exercises will be  presented including the introduction of the temporarily established national command and control element. 

" ["hu_HU"]=> string(1027) "

Jelen tanulmányban a szerző összefüggéseiben mutatja be a Defender-Europe 21 nagy láthatóságú gyakorlat és a  kapcsolt nemzeti kiképzési rendezvények tervezésével és  levezetésével kapcsolatos tapasztalatokat. Teszi ezt azzal a  szándékkal, hogy a megszerzett tapasztalatok hatékonyan  hozzájáruljanak egy jövőbeni, hasonló, több haderőnem  összehangolt tevékenységét igénylő összetett gyakorlat megtervezéséhez és levezetéséhez. A téma kifejtése két fő  részt ölel fel. Az írás első részében az amerikai fél által követett gyakorlattervezési folyamatba kaphatunk átfogó  betekintést. Majd ezt követve a szerző szemlélteti a  nemzetközi részvétellel járó, kapcsolt hazai gyakorlatok tervezési folyamatát. A tanulmány második felében a  gyakorlat végrehajtása során megszerzett tapasztalatokra  és a végrehajtás irányítását ellátó ideiglenesen felállított  vezetési elem működésére vonatkozóan kapunk  áttekintést. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(121) "The Experiences of the Defender-Europe 21 and the Linked National Exercises from the Period Threatened by the Coronavirus" ["hu_HU"]=> string(132) "A Defender-Europe 21 gyakorlat és a kapcsolt nemzeti kiképzési rendezvények tapasztalatai a koronavírussal terhelt időszakból" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Hattyár István" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#744 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7348) ["email"]=> string(18) "hattyi@freemail.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6004) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Hattyár" ["hu_HU"]=> string(8) "Hattyár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "István" ["hu_HU"]=> string(7) "István" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(9) "gyakorlat" [1]=> string(18) "gyakorlattervezés" [2]=> string(10) "kiképzés" [3]=> string(11) "nemzetközi" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(8) "exercise" [1]=> string(25) "exercise planning process" [2]=> string(8) "training" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#757 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24754) ["id"]=> int(5045) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6004) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#793 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6072) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:53" ["primaryContactId"]=> int(7441) ["sectionId"]=> int(55) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5948) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1780) "Magyar Honvédség: Ált/24 MH Kiképzési Doktrína. 1. kiadás. MH DOFT kód: KIKD 7. 2013. Magyar Honvédség: Ált/44 MH Összhaderőnemi Doktrína. 4. kiadás. MH DOFT kód: ÖHD 4. (2018). NATO: Prague Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Prague, Czech Republic (2002. november 21.). Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19552.htm NATO: NATO BI-SC 075-003 Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) (2013. október 2.). Online: https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf NATO: Fact Sheet – NATO’s Readiness Action Plan (2016. július). Online: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-rap-en.pdf NATO: NATO Response Force (2021. szeptember 20.). Online: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon. I. kötet (A–L). Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság, 1995. Ughy Antal: A gyakorlattervezés korszerű elvei és eljárásai a Magyar Honvédségben. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, ZMNE, 2003. Online: https://docplayer.hu/32347898-Doktori-phd-ertekezes.html Jogi források 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv 7/2015. (VI. 2.2) HM rendelet a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500007.hm A Magyar Honvédség Parancsnokának 253/2021 MH PK intézkedése a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól (2021. május)" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "71-83" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(727) "

The integration of NATO mission-induced operational experience into the training system of the Hungarian  Defence Forces is a high priority. The transfer of the knowledge base of operations gained from this experience  into existing operational procedures is the basis of the  current training system. In order to ensure a system of  national level preparation for NATO response operations, it  is important to create internal training platforms where  NATO exercise planning procedures can be implemented.  The aim of the present study is to interplant a NATO  mission focused exercise planning and to compile a  protocol for effectively supporting a NATO compatible national preparation and training system. 

" ["hu_HU"]=> string(931) "

A NATO szövetségi rendszer által indukált műveleti tapasztalatok integrálása a Magyar Honvédség kiképzési  eljárásrendjeibe kiemelt prioritást élvez. Ezeknek a tapasztalatoknak az átadása, illetve a tapasztalatokból nyert tudásbázis átemelése a hatályos műveleti eljárásokba  korunk kiképzési feladatrendszerének alapját képezi. Annak érdekében, hogy a NATO-reagálóműveletekre való hazai  felkészítés rendszere biztosított legyen, fontos olyan hazai  kiképzési platformokat teremteni, ahol ez irányú NATO- gyakorlattervezési eljárásrendek átvételére lehetőség nyílik. A jelen tanulmány célja egy olyan NATO-centrikus  gyakorlattervezési és -levezetési protokoll alapjainak a  bemutatása, amely képes eredményesen támogatni a  NATO-reagálóműveletekre való felkészítést és kiképzést,  valamint a NATO-kompatibilis kiképzés hazai rendszerét. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(93) "The Role of Military Exercise Planning Regarding the Preparation for NATO Response Operations" ["hu_HU"]=> string(88) "A gyakorlattervezés szerepe a NATOreagálóműveletekre való felkészülés tükrében" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Szabó Sándor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#806 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7441) ["email"]=> string(23) "szabo.sandor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6072) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-4991-4378" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Szabó" ["hu_HU"]=> string(6) "Szabó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Sándor" ["hu_HU"]=> string(7) "Sándor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(18) "Magyar Honvédség" [1]=> string(10) "kiképzés" [2]=> string(23) "NATO-gyakorlattervezés" [3]=> string(24) "NATO-reagálóműveletek" [4]=> string(20) "NATO Reagáló Erők" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(24) "Hungarian Defence Forces" [1]=> string(17) "military training" [2]=> string(22) "NATO exercise planning" [3]=> string(23) "NATO response operation" [4]=> string(19) "NATO Response Force" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#801 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24755) ["id"]=> int(5046) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6072) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Környezetbiztonság

object(Publication)#182 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5983) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:54" ["primaryContactId"]=> int(7326) ["sectionId"]=> int(111) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5859) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3256) "Aszódi Tükör, 19. (2007), 9. 13. Balogh Róbert – Kozma Sándor – Vass Gyula: A közúti veszélyes áru szállítás hatósági felügyeletével kapcsolatos tapasztalatok értékelése a bírság jogszabály változásának következtében. Védelem Tudomány, 3. (2018), 3. 100–111. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/07-balogh-kozma-vass.pdf BM OKF: Módszertani segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához (2005). Online: https://bit.ly/3dfbWgL Hoffmann Imre – Kátai-Urbán Lajos – Lévai Zoltán – Vass Gyula: Iparbiztonsági kockázatok Magyarországon. Védelem Online, 2015. Online: https://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/546-iparbiztonsagi-kockazatok-magyarorszagon.pdf Jeruska József – Vass Gyula: A magyarországi termék távvezetékek veszélyeinek értékelése. Védelem Tudomány, 2. (2017), 4. 107–124. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/06-IB-jeruska%20Vass%203.pdf Kátai-Urbán Lajos – Kozma Sándor – Vass Gyula: Veszélyes szállítmányok felügyeletével kapcsolatos jog- és intézményfejlesztési tapasztalatok értékelése. Hadmérnök, 10. (2015), 3. 92–108. Online: http://hadmernok.hu/153_08_katayul_ks_vgy.pdf Kátai-Urbán Lajos – Vass Gyula: Veszélyes üzemek és szállítmányok biztonsága Magyarországon. Védelem Tudomány, 4. (2019), Iparbiztonság különszám. 45–82. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/03-katai-vass.pdf Muhoray Árpád: Katasztrófa-megelőzés. I. Jegyzet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. Német Alexandra – Kátai Urbán Lajos – Vass Gyula: Veszélyes tevékenységek biztosítása a fenntarthatóság jegyében. Védelem Tudomány, 5. (2020), 1. 137–152. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/09-nemet-katai-vass.pdf Szakál Béla – Cimer Zsolt – Kátai-Urbán Lajos – Vass Gyula: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés. I. Budapest, Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda, 2015. Jogi források 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. Online: https://njt.hu/jogszabaly/1988-1-00-00 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2020-508-20-22 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-387-20-22 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900122.MT&txtreferer=98800001.TV 9/2018. számú BM OKF intézkedés a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szervei hatósági és szakhatósági tevékenységének rendjéről " ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "85-97" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(966) "

The administrative basis for the safety of the transport of dangerous goods by road is the Agreement Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road, elaborated by UNECE, entered into force on 29 January  1968. The prescriptions determined by this Agreement  should apply in Hungary since 1979. Detecting and documenting the causes of damages in property, serious  injuries or deaths related to dangerous goods are an essential part of maintaining public order. Investigating and analysing the effects of such incidents and clarifying  the responsibilities are the duty determined by law, of the operators, the authority, and it is an important feedback to  prevent and manage future incidents more effectively. At  the same time, we have to set the goal of carrying out a  dynamic approach to risk analysis of routes from a  dangerous goods transport perspective in order to further  enhance transport, traffic and public safety. 

" ["hu_HU"]=> string(1090) "

A közúti veszélyesáru-szállítás biztonságának adminisztratív alapját az ENSZ-EGB által kidolgozott és 1968. január 29. óta hatályos, Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról  szóló megállapodás jelenti. A fenti megállapodás által  meghatározott előírásokat Magyarországon 1979 óta kell  alkalmazni. A veszélyes árukkal kapcsolatos anyagi kár, a  sérülések, halálesetek okainak felderítése és  dokumentálása lényeges eleme a közrend fenntartásának.  Az ilyen jellegű események kivizsgálása, hatásainak  elemzése és a felelősség tisztázása az üzemeltetők és a  hatóság jogszabályi kötelessége, továbbá lényeges  visszacsatolás a jövőbeni események megelőzése és  hatékonyabb kezelése érdekében. Meg kell fogalmaznunk  ugyanakkor azt a célkitűzést, hogy a szállítás, a közlekedés  és a lakosság biztonságának további növelése érdekében  valósuljon meg az útvonalak dinamikus megközelítésű,  veszélyesáru- szállítási szempontú kockázatelemzése.  

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(164) "Regulation of the Investigations of Disaster Management at Incidents Involving Transport of Dangerous Goods by Road and the Further Possibilities of Its Development" ["hu_HU"]=> string(157) "Veszélyes áruk közúti szállítása során bekövetkezett káresemény katasztrófavédelmi vizsgálatának szabályozása és fejlesztési lehetőségei" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Almási Csaba" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#781 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7326) ["email"]=> string(23) "almasi.csaba@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5983) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5251-2954" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Almási" ["hu_HU"]=> string(7) "Almási" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Csaba" ["hu_HU"]=> string(5) "Csaba" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(8) { [0]=> string(3) "ADR" [1]=> string(14) "iparbiztonság" [2]=> string(7) "közút" [3]=> string(15) "veszélyes áru" [4]=> string(21) "közúti szállítás" [5]=> string(7) "baleset" [6]=> string(10) "vizsgálat" [7]=> string(17) "kockázatelemzés" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(3) "ADR" [1]=> string(17) "industrial safety" [2]=> string(36) "transport of dangerous goods by road" [3]=> string(8) "incident" [4]=> string(13) "investigation" [5]=> string(13) "risk analysis" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#775 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24761) ["id"]=> int(5047) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5983) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#779 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5969) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:55" ["primaryContactId"]=> int(7307) ["sectionId"]=> int(111) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5845) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2795) "Antal Zoltán – Kátai-Urbán Lajos – Vass Gyula: Atomerőmű generációk fejlődésének vonzatai. Hadmérnök, 13. (2018), 3. 150–163. Online: https://www.hadmernok.hu/183_11_antal.pdf Dobor József – Kossa György – Pátzay György: Atomerőművi balesetek és üzemzavarok tanulságai 1. Hadmérnök, 12. (2017a), 1. 58–71. Online: https://www.hadmernok.hu/171_06_dobor.pdf Dobor József – Kossa György – Pátzay György: Atomerőművi balesetek és üzemzavarok tanulságai 2. Hadmérnök, 12. (2017b), 4. 84–98. Online: https://www.hadmernok.hu/174_09_dobor.pdf Goldberg, Stephen M. – Robert Rosner: Nuclear Reactors: Generation to Generation. Cambridge, MA, American Academy of Arts and Sciences, 2011. Online: https://www.amacad.org/sites/default/files/academy/pdfs/nuclearReactors.pdf International Atomic Energy Agency: Nuclear Power Reactors in the World 2020. Vienna, IAEA, 2020. Online: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS-2-40_web.pdf International Energy Agency: World Energy Outlook. Flagship report (2019. november). Online: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019 Keresztúri András – Pataki István – Tóta Ádám: Negyedik generációs reaktorok. Fizikai Szemle, 64. (2014), 4. 112–119. Online: http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz1404/Kereszturi_A_PatakiI_TotaA.pdf Országos Atomenergia Hivatal: Nem tervezett leállás történt a finnországi Olkiluoto 2 erőműben (2020. december 10.). Online: https://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHportal.nsf/web?OpenAgent&article=news&uid=ACA98846A26A97B-1C125863A0063B568 Pór Gábor: Atomenergetikai alapismeretek –Atomerőművek generációi. Budapest, Edutus Főiskola, 2012. Radnóti Katalin – Király Márton: Az atomenergiáról egyszerűen: az atomerőművek működése, típusaik és jövőjük. Nukleon, 8. (2015), 177. 1–13. Online: https://nuklearis.hu/sites/default/files/nukleon/8_1_177_Radnoti_0.pdf Schunk János – Mittler István (szerk.): Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson. MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., 2015. Online: https://bit.ly/3Padc1X Wood, Janet: Nuclear Power. London, The Institution of Engineering and Technology UK, 2007. World Nuclear Association: Outline History of Nuclear Energy (2020. november). Online: https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/outline-history-of-nuclear-energy.aspx World Nuclear Association: Nuclear Power Reactors 2021. Online: https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/nuclear-power-reactors.aspx World Nuclear Association: Nuclear Power in the World Today (2021. március). Online: https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today.aspx " ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "99-112" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(659) "

Electricity generation is diverse worldwide, in Hungary, nuclear energy production is the most significant. The  development of nuclear reactors has been almost unbroken over the past eight decades and continues to this day. Their use goes far beyond securing energy supply, but this is one of their most defining tasks. Since the advent of the first  generation of nuclear power plants, a large-scale  technological and safety development have taken place,  which determine the operational safety of today. The  development of fourth generation nuclear power plants  could lead to further lifetime growth and significant safety  improvements. 

" ["hu_HU"]=> string(856) "

A villamos energia előállítása világszinten igen változatosan, különböző típusú erőművek által történik,  hazánkban a nukleáris energiatermelés a  legmeghatározóbb. Az atomreaktorok fejlődése az elmúlt  közel nyolc évtizedben szinte töretlen volt, és napjainkban  is folytatódik. Felhasználásuk messze túlmutat a lakossági  energiaellátás biztosításán, de ez az egyik  legmeghatározóbb feladatuk. Az első generációs atomerőművek megjelenése óta nagy ívű technológiai és  biztonságtechnikai fejlesztések történtek, amelyek  meghatározzák napjainkban az üzembiztonságot és a  termelésfolytonosságot. A jelenleg is fejlesztés alatt álló  negyedik generációs nukleáris erőművek megjelenése  további élettartam-növekedést és jelentős biztonsági fejlődést hozhat.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(71) "Development of Nuclear Power Plants in the Light of Generational Change" ["hu_HU"]=> string(61) "Atomerőművek fejlődése a generációváltások tükrében" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Barina Balázs " } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#791 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7307) ["email"]=> string(18) "bbjkajak@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5969) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-1390-2436" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Barina" ["hu_HU"]=> string(6) "Barina" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Balázs" ["hu_HU"]=> string(8) "Balázs " } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(14) "atomerőművek" [1]=> string(20) "nukleáris reaktorok" [2]=> string(19) "generációváltás" [3]=> string(10) "biztonság" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(20) "nuclear power plants" [1]=> string(16) "nuclear reactors" [2]=> string(20) "generational changes" [3]=> string(8) "security" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#788 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24762) ["id"]=> int(5048) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5969) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#798 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6130) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:53" ["primaryContactId"]=> int(7517) ["sectionId"]=> int(111) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6006) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5002) "Berek Lajos – Berek Tamás – Berek László: Személy- és vagyonbiztonság. Budapest, Óbudai Egyetem BGK, 2016. Berek Tamás: Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a biztonságtechnikában a közszolgálat területén. In Földi László – Hegedűs Hajnalka (szerk.): Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a közszolgálat területén. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. 625–687. Bertalan László – Restás Ágoston: A drónok katasztrófavédelmi alkalmazásának lehetőségei folyóvízi partpusztulás és árvízkár felmérésében. In Vass Gyula – Mógor Judit – Kovács Gábor – Dobor József – Horváth Hermina (szerk.): Katasztrófavédelem 2018. Veszélyes tevékenységek biztonsága. Budapest, BM OKF, 2018. Claesson, Andreas – Anders Bäckman – Mattias Ringh – Per Nordberg – Leif Svensson – Therese Djärv – Jacob Hollenberg: Time to Delivery of an Automated External Defibrillator Using a Drone for Simulated Out-of-Hospital Cardiac Arrests vs Emergency Medical Services. JAMA, 317. (2017), 22. 2332–2334. Online: https://doi.org/10.1001/jama.2017.3957 Dobor József: The Importance of the Teaching of Case Studies of Industrial Accidents in the Disaster Management Education. ECOTERRA Journal of Environmental Research and Protection, 14. (2017), 1. 25–32. Online: https://www.ecoterra-online.ro/files/1496321269.pdf Dobor József: Veszélyes szerves anyagok felhasználásának katasztrófavédelmi szempontú elemzése és a szerves kémia technológiai folyamatainak összefoglalása. Hadmérnök, 13. (2018), KÖFOP szám. 43–61. Online: https://www.hadmernok.hu/180kofop_03_dobor2.pdf Életmentő drónok a magyar mentőszolgálatnál? Drón Info, 2018. június 14. Online: https://droninfo.blog.hu/2018/06/14/eletmento_dronok_a_magyar_mentoszolgalatnal Érces Gergő – Vass Gyula: Veszélyes ipari üzemek fenntartható tűzbiztonságának BIM alapú fejlesztési lehetőségei. Védelem Tudomány, 4. (2019), Különszám. 131– 161. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/07-erces-vass.pdf Gazdag Ferenc – Remek Éva: A biztonsági tanulmányok alapjai. Budapest, Dialóg Campus, 2018. Online: https://bit.ly/3QbX5lM González-Salvado, Violeta – Emilio Rodríguez-Ruiz – Cristian Abelairas-Gómez – Alberto Ruano-Raviña – Carlos Peña-Gil – Jose Ramon González-Juanatey – Antonio Rodríguez-Nuñez: Training Adult Laypeople in Basic Life Support. A Systematic Review. Revista Española de Cardiología, 73. (2020), 1. 53–68. Online: https://doi.org/10.1016/j.rec.2018.11.013 Horváth András: A biztonságtudomány különböző megközelítései. Hadmérnök, 10. (2015), 1. 5–10. Online: http://hadmernok.hu/151_01_horvatha.pdf Karlsson, Lena – Carolina Malta Hansen – Mads Wissenberg – Steen Møller Hansen – Freddy K. Lippert – Shahzleen Rajan – Kristian Kragholm – Sidsel G. Møller – Kathrine Bach Søndergaard – Gunnar H. Gislason – Christian Torp-Pedersen – Fredrik Folke: Automated External Defibrillator Accessibility is Crucial for Bystander Defibrillation and Survival: A Registry-based Study. Resuscitation, 136. (2019), 30–37. Online: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.01.014 López-Messaa, J. B. – P. Herrero-Ansolaa – J. L. Pérez-Velaa – H. Martín-Hernández: News in Basic Life Support and Semi-Automated External Defibrillation.Medicina Intensiva, 35. (2011), 5. 299–306. Online: https://doi.org/10.1016/j.medine.2011.03.003 Mészáros Judit – Hornyák István: Az újraélesztés oktatásának aktuális kérdései. Nővér, 18. (2005), 6. 3–1. Online: https://www.doki.net/tarsasag/meszk/upload/meszk/document/nover_2005_18e_6sz.pdf?web_id Mpotos, Nicolas – Robert Greif: On the Future of Basic Life Support Training. Trends in Anaesthesia and Critical Care, 16. (2017). 1–4. Online: https://doi.org/10.1016/j.tacc.2017.10.061 Páldy Anna – Erdei Eszter – Bobvos János – Ferenczi Emőke – Nádor Gizella – Szabó Judit: A klímaváltozás egészségi hatásai. Egészségtudomány, 48. (2004), 2–3. 220–236. Online: https://www.antsz.hu/data/cms40726/Eutud_PA.pdf Pántya Péter: Eredmények a tűzoltók beavatkozói készségének növelésében. Bolyai Szemle, 24. (2015), 4. 172–180. Restás Ágoston: Drónok alkalmazásának lehetőségei az iparbiztonság megelőző hatósági tevékenységei során. In Vass Gyula – Mógor Judit – Kovács Gábor – Dobor József – Horváth Hermina (szerk.): Katasztrófavédelem 2018. Veszélyes tevékenységek biztonsága. Budapest, BM OKF, 2018. Tipton, M. – G. David – C. Eglin – F. Golden: Basic Life Support on Small Boats at Sea. Resuscitation, 75. (2007). 332–337. Online: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2007.04.027 Jogi forrás 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről " ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "113-128" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(741) "

Chemical laboratories are needed to support chemical facilities, for any activity directly related to production, but  also to chemistry, including laboratories for industrial  purposes, laboratories for small-scale specialised testing,  control detection and laboratories for educational  purposes. One of the cornerstones of safety in laboratory  activities is the safety of the operator, staff and work  processes. Staff are not currently required to receive  regular training in first aid, even though they are the only  ones on site in the event of a sudden cardiac arrest. In this  article, the authors focus on one of the areas of health insurance in special work areas, examining the conditions  for resuscitation. 

" ["hu_HU"]=> string(984) "

A vegyipari létesítmények támogatására, közvetlenül a gyártáshoz, de a vegyészethez köthető bármely  tevékenységhez vegyi laboratóriumok szükségesek, amelyek többek között lehetnek ipari célú laboratóriumok,  kisebb területű, speciális vizsgálatokat, ellenőrző  kimutatásokat végző laboratóriumok, illetve oktatási célú laboratóriumok. A laboratóriumi tevékenységek során a  biztonság egyik alappillére, lényeges feltétele az  üzemeltető, a munkavégző személyzet és a  munkafolyamatok biztonsága. A személyzet számára első  ellátás és elsősegélynyújtás rendszeres oktatása jelenleg  nincs előírva, pedig egy hirtelen bekövetkező szívmegállás  esetén egyedül ők tartózkodnak a helyszínen. A szerzők a  cikkben e több szempontból speciális munkaterületek  egészségügyi biztosításának egyik területére, az  újraélesztés feltételeinek vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(61) "Laboratory Safety from the Aspect of BLS (Basic Life Support)" ["hu_HU"]=> string(69) "A laboratóriumi biztonság a BLS (basic life support) aspektusából" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(27) "Berek Tamás, Veronika Nagy" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#804 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7517) ["email"]=> string(22) "berek.tamas@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6130) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-8358-6139" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Berek" ["hu_HU"]=> string(5) "Berek" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tamás" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#810 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7522) ["email"]=> string(24) "nagy.veronika@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6130) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Veronika" ["hu_HU"]=> string(8) "Veronika" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Nagy " ["hu_HU"]=> string(4) "Nagy" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(14) "laborbiztonág" [1]=> string(15) "újraélesztés" [2]=> string(27) "alapszintű újraélesztés" [3]=> string(15) "szívmegállás" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "laboratory safety" [1]=> string(29) "cardiopulmonary resuscitation" [2]=> string(18) "basic life support" [3]=> string(14) "cardiac arrest" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#805 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24765) ["id"]=> int(5049) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6130) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#796 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6030) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:54" ["primaryContactId"]=> int(7387) ["sectionId"]=> int(111) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(5906) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3364) "Almási, Csaba – Zsolt Cimer – Lajos Kátai-Urbán: Mezőgazdasági felhasználású veszélyes áruk közúti szállítási tapasztalatai – 1. rész. Védelem Tudomány, 5, no. 2 (2020). 118–136. Almási, Csaba – Zsolt Cimer – Lajos Kátai-Urbán: Mezőgazdasági felhasználású veszélyes áruk szállítási tapasztalatai – 2. rész. Védelem Tudomány, 6, no. 4 (2021). 73–90. Bíró, Brigitta: Veszélyes, mégis hasznos, ráadásul hatalmas üzlet, mi az? Interview. Ludovika.hu, 06 October 2020. Online: https://www.ludovika.hu/magazin/aula/2020/10/06/veszelyes-megis-hasznos-raadasul-hatalmas-uzlet-mi-az/ Cimer, Zsolt – Béla Szakál – Lajos Kátai-Urbán – György Sárosi – Gyula Vass: Iparbiztonsági szakismeretek. Módszertani kézikönyv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel foglalkozó gyakorló szakemberek részére. Budapest, Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda, 2020. Dechy, Nicolas – Yvon Mouilleau: Damages of the Toulouse Disaster, 21st September 2001. Online: https://www.researchgate.net/publication/233997634_Some_lessons_of_the_Toulouse_disaster_21st_september_2001 Dobor, József – Lajos Kátai-Urbán – Rebeka Szendi: Az ammónium-nitrát műtrágyák tárolásából származó veszélyek és az ebből fakadó súlyos balesetek megelőzésének lehetőségei. Hadmérnök, 8, no. 2 (2013). 182–190. Online: https://www.hadmernok.hu/132_17_doborj.pdf Hashim, Talib H. – Saad Uakkas – Abdallah Reda – Mustafa Ahmed Ramadhan – Morad Yaser Al Mostafa: Beirut Explosion Effects on Covid-19 Situation in Lebanon. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1–2 (2021). Online: https://doi.org/10.1017/dmp.2021.56 International Chemical Safety Cards (ICSCs): Ammonium nitrate. Online: https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_card_id=0216&p_edit=&p_version=1&p_lang=en Gillis, Sean – Sreenivasan Ranganathan: Variables Associated with the Classification of Ammonium Nitrate – A Literature Review. Fire Protection Research Foundation, March 2017. Online: https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Hazardous-materials/RFANHazardClassification.pdf Willey, Ronald J.: West Fertilizer Company Fire and Explosion: A Summary of the U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board Report. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 49, Part B (2017). 132–138. Online: https://doi.org/10.1016/j.jlp.2017.06.008 Xu, Sen – Dabin Liu – Klaus-Dieter Wehrstedt – Holger Krebs: 2015 Tianjin Explosions. Online: https://www.researchgate.net/publication/301696207_2015_TIANJIN_EXPLOSIONS Legal references Decision 1348/2008/EC Amending Council Directive 76/769/EEC as Regards Restrictions on the Marketing and Use of 2-(2-Methoxyethoxy)Ethanol, 2-(2-Butoxyethoxy) Ethanol, Methylenediphenyl Diisocyanate, Cyclohexane and Ammonium Nitrate. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32008D1348 Government Decree 219/2011 (X.20.) on the Protection against Major Accidents Involving Dangerous Substances. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2011-219-20-22 Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 Relating to Fertilisers. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?ui=CELEX:32003R2003&from=HU" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "129-145" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2022.2.9" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(906) "

Due to its high nitrogen content, ammonium nitrate is a  popular fertiliser raw material worldwide and is also used as an ingredient in explosives in mines due to its explosiveness. As a result, several dangerous plants in the world are involved in the storage and handling of ammonium nitrate. In order to prevent a serious incident involving the substance, a number of national and international regulations exist. However, despite these strict laws and official controls, serious accidents have  occurred that have resulted in significant material,  environmental, and last but not least, human losses. The  aim of the publication is to describe the major international  accidents that have occurred during the  storage and handling of ammonium nitrate. Furthermore, a summary is  presented of the causes and main  experiences identified during the investigation of these injury events. 

" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(123) "Evaluation of the Experience of International Accidents Related to the Storage and Handling of Ammonium Nitrate Fertilisers" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Berger Ádám" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#794 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7387) ["email"]=> string(22) "berger.adam@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6030) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-8964-3536" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(77) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:51:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Berger" ["hu_HU"]=> string(6) "Berger" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ádám" ["hu_HU"]=> string(6) "Ádám" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(16) "ammonium nitrate" [1]=> string(7) "storage" [2]=> string(13) "explosiveness" [3]=> string(12) "damage event" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#816 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24772) ["id"]=> int(5050) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6030) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#799 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5897) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:55" ["primaryContactId"]=> int(7215) ["sectionId"]=> int(111) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(5773) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2855) "Burai, Péter – Amer Smailbegovic – Csaba Lénárt – József Berke – Gábor Milics – Tamás Tomor – Tibor Bíró: Preliminary Analysis of Red Mud Spill Based on Aerial Imagery, Hungary. Landscape and Environment, 5, no. 1 (2011). 47–57. Online: https://ojs.lib.unideb.hu/landsenv/article/view/2282 Cavazzi, Stefano – Ron Corstanje – Thomas Mayr – Jacqueline Hannam – Reamonn Fealy: Are Fine Resolution Digital Elevation Models always the Best Choice in Digital Soil Mapping? Geoderma, 195–196 (2013). 111–121. Online: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.11.020 Hengl, Tomislav: Finding the Right Pixel Size. Computers and Geosciences, 32, no. 9 (2006). 1283–1298. Online: https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.11.008 Kátai-Urbán, Lajos – Zoltán Cséplő: Disaster in the Ajka Red Sludge Reservoir on 04 October 2010. In Sixth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents. The Hague, 8–10 November 2010. 1–19. Lénárt, Csaba – Péter Burai – Amer Smailbegovic – Tibor Bíro – Zsolt Katona – Roko Andricevic: Multi-sensor Integration and Mapping Strategies for the Detection and Remediation of Red Mud Spill in Kolontár, Hungary: Estimating the Thickness of the Spill Layer Using Hyperspectral Imaging and Lidar. In 2011 3rd IEEE GRSS Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing (WHISPERS). Lisbon, Portugal. Online: https://doi.org/10.1109/WHISPERS.2011.6080917 Lénárt, Csaba – Andrea Ambrus – Péter Burai: GPS technológiák alkalmazási lehetőségei és vállalatirányítási rendszerben való szerepe a Havas ’92 Növénytermesztő Gazdaszövetkezetnél. In XII. Nemzetközi Agrárökonómai Tudományos Napok. Gyöngyös, Károly Róbert Főiskola, 2010. március 25–26. Lucas, Grégory: Advanced and Combined Utilization of Geographic Information Technologies in Industrial Disaster Remediation – Simulation with the Red Mud Disaster of Kolontár. PhD dissertation (draft). Budapest, University of Public Service, 2021. Lucas, Grégory – Csaba Lénárt – József Solymosi: Development and Testing of Geo-processing Models for the Automatic Generation of Remediation Plan and Navigation Data to Use in Industrial Disaster Remediation. Open Geospatial Data, Software and Standards, 1, no. 5 (2016). Online: https://doi.org/10.1186/s40965-016-0006-z Parente, Manuel – António Gomes Correia – Paulo Cortez: Metaheuristics, Data Mining and Geographic Information Systems for Earthworks Equipment Allocation. Procedia Engineering, 143 (2016). 506–513. Online: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.064 Vass, Gyula – Attila Zsitnyányi: Multifunkcionális járművek alkalmazása a katasztrófavédelemben. Hadmérnök, 14, no. 2 (2019). 44–55. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.4" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "147-158" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2022.2.10" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(953) "

Based on the information gathered within the technologies review performed in the previous article, the authors  analyse if the deferent technologies could efficiently (or  not) support the excavation work to be performed for the  remediation of industrial disasters. At first sight, some  technologies reach the requested accuracy. But after  considering the error propagation when the technologies  are applied in the condition of the fieldwork, it turned out that none of the remote sensing techniques we have  reviewed finally offers sufficient accuracy to reach the 2.5 cm relative vertical accuracy target that was set. The final  conclusion is a direct realtime measurement in the field,  and the development of an appropriate apparatus for the real-time control of the blade may be the appropriate solution to reach the targeted accuracy in the field. This  approach should be examined and developed in a next  research work. 

" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(188) "Review of Remote Sensing Technologies for the Acquisition of Very High Vertical Accuracy Elevation Data (DEM) in the Framework of the Precise Remediation of Industrial Disasters – Part 2" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(66) "Lucas Grégory, Gergely László, Lénárt Csaba, Solymosi József" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(4) { [0]=> object(Author)#812 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7215) ["email"]=> string(23) "gregory.luc4s@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5897) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-0320-3543" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Lucas" ["hu_HU"]=> string(5) "Lucas" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Grégory" ["hu_HU"]=> string(8) "Grégory" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#813 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8065) ["email"]=> string(31) "laszlo.gergely@amk.uni-obuda.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5897) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-0619-3603" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Gergely " ["hu_HU"]=> string(7) "Gergely" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#815 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8066) ["email"]=> string(22) "lenart.csaba@unideb.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5897) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-1483-8723" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Lénárt" ["hu_HU"]=> string(8) "Lénárt" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Csaba" ["hu_HU"]=> string(5) "Csaba" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [3]=> object(Author)#819 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8067) ["email"]=> string(26) "Solymosi.Jozsef@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5897) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-3737-1932" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Solymosi" ["hu_HU"]=> string(8) "Solymosi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "József " ["hu_HU"]=> string(7) "József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(14) "Remote sensing" [1]=> string(3) "DEM" [2]=> string(19) "industrial disaster" [3]=> string(11) "remediation" [4]=> string(5) "LiDAR" [5]=> string(14) "photogrammetry" [6]=> string(3) "UAV" [7]=> string(8) "accuracy" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#809 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24773) ["id"]=> int(5051) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5897) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#787 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6169) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:52" ["primaryContactId"]=> int(7570) ["sectionId"]=> int(111) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(6045) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2164) "Angyal Zsuzsanna – Szabó Mária (szerk.): A környezetvédelem alapjai. Budapest, Typotex, 2012. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12962 Burucs Zoltán: Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem. Előadás. Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 2011. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/8144/talaj_es_viz_vedelem_29-30.pdf?sequence=25&isAllowed=y Földi László – Halász László: Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai. Környezetmérnöki Tudástár. XXXIII. kötet. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2013. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/33-Katasztrofa_v2.pdf Horváth Erzsébet (szerk.): Talajtan és talajökológia. Környezetmérnöki Tudástár. XXIV. kötet. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2012. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/24-Talajtan_es_talajokologia.pdf Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Kármentesítési Kézikönyv 4. Budapest, (2001). Online: http://fava.hu/kvvm/www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk4/4-01.htm Szegedi Tudományegyetem: Közérthető Szócikk Adatbázis. Online: https://u-szeged.hu/efop362-00007/minden-szocikk/kornyezetvedelem Szendi Rebeka: A fővárost fenyegető ipari katasztrófák és az ellenük való védekezés lehetőségei a 2012. évi jogszabályváltozások tükrében. Védelem Online, 2012. Online: https://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/405-a-fovarost-fenyegeto-ipari-katasztrofak-es-az-ellenuk-valo-vedekezes-lehetosegei-a-2012-evi-jogszabalyvaltozasok-tukreben.pdf Vass Gyula: Veszélyes üzemi alapismeretek. Előadás. Vecsés, 2019. november 18. Online: https://docplayer.hu/196386677-Veszelyes-uzemi-alapismeretek.html Jogi források 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "159-170" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2022.2.11" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(987) "

Nowadays, environmental protection, and within that the protection of the elements of the natural environment, has  become an important area in Hungary. Despite the fact that many laws and other regulations aim to prevent major  industrial accidents in hazardous plants, a possible  industrial accident can also cause significant damage to the environment, which must be remediated and the  environment restored. This is the purpose of the recently  introduced change in the legislation related to hazardous  plants, based on which the planning of activities concerning the restoration and clean-up of the environment has been  included in the mandatory content elements of emergency  plans. There are several available procedures for the remediation of environmental elements, and the choice of  the technology to be used can be based on a number of  factors. In this article, some of the technologies are presented that can be used to remediate soil and  groundwater.

" ["hu_HU"]=> string(1118) "

Hazánkban napjainkra fontos területté vált a környezetvédelem, azon belül pedig a természeti környezet  elemeinek védelme. Annak ellenére, hogy számos  jogszabály és egyéb előírás célja, hogy megelőzhetők  legyenek a veszélyes üzemekben bekövetkező súlyos ipari  balesetek, egy esetleges ipari baleset során a környezetben  is jelentős károk keletkezhetnek, amelyek felszámolásáról, a  környezet helyreállításáról gondoskodni kell. Ezt szolgálja  a veszélyes üzemekkel kapcsolatos  jogszabályokban a közelmúltban bevezetett változás, amely  alapján a védelmi tervek kötelező tartalmi elemei  közé bekerült a környezet helyreállítására, megtisztítására  vonatkozó tevékenységek tervezése. A környezeti elemek  kármentesítésére számos eljárás áll rendelkezésre, amelyek  közül az alkalmazandó technológia kiválasztása  számos tényező figyelembevételével történhet. Jelen  cikkben néhány, a környezeti elemek közül a talaj és a  talajvíz kármentesítésére használható technológiát mutatok be. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(85) "Elimination of Environmental Damages at Hazardous Plants – Remediation Technologies" ["hu_HU"]=> string(95) "Környezeti károk felszámolása a veszélyes üzemeknél – Kármentesítési technológiák" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Szendi Rebeka" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#808 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7570) ["email"]=> string(25) "rebeka81.katved@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6169) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-1613-6327" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Szendi" ["hu_HU"]=> string(6) "Szendi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Rebeka" ["hu_HU"]=> string(6) "Rebeka" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(14) "iparbiztonság" [1]=> string(18) "veszélyes üzemek" [2]=> string(28) "környezeti kármentesítés" [3]=> string(27) "környezet helyreállítás" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "industrial safety" [1]=> string(16) "hazardous plants" [2]=> string(25) "environmental remediation" [3]=> string(23) "environment restoration" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#826 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24775) ["id"]=> int(5052) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6169) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#825 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6087) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:53" ["primaryContactId"]=> int(7462) ["sectionId"]=> int(111) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(5963) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2627) "Bártfai László: Katonai használat. Turjánvidék, (é. n.). Online: http://turjanvidek.hu/?/erintett_terulet/katonai_hasznalat Gallé László: Ökológiai alapok. In Gallé László (szerk.): Természet- és tájvédelem. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2012. 10–81. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/15-Termeszetvedelem.pdf Gönczi Gergely: A hadviselés környezetterhelő hatásai (példák a XX. század második felétől napjainkig). Hadmérnök, 12. (2016), 3. 114–122. Online: http://hadmernok.hu/173_10_gonczi2.pdf Halász László – Földi László: Környezetbiztonság. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 2014. Online: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/100403/562.pdf?sequence=1 Hegedűs Hajnalka: A haderő és a háborús konfliktusok vízkészleteket, vízminőséget befolyásoló szerepe. Hadmérnök, 11. (2016), 1. 79–88. Online: http://hadmernok.hu/161_08_hegedush.pdf International Peace Bureau: The Military’s Impact on the Environment: A Neglected Aspect of the Sustainable Development Debate. Geneva, (2002. augusztus). Online: https://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/03/briefing-paper.pdf Láng István: Környezet- és természetvédelmi Lexikon. Budapest, Akadémiai, 2002. Margóczi Katalin: Természetvédelmi Biológia. In Gallé László (szerk.): Természetés tájvédelem. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2012. 82–124. Oláh János – Földi László: Aktuális környezetvédelmi feladatok a honvédelmi ágazatban. Hadmérnök, 3. (2008), 3. 29–34. Pestiné Rácz Éva: Szervezeti és Jogi Keretek. In Gallé László (szerk.): Természetés tájvédelem. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2012. 127–185. United Nations: Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987). Online: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf Jogi források 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról 8/2017. (VI. 30.) HM rendelet a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről Európai Unió Tanácsa 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "171-186" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2022.2.12" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(637) "

Militaries as societal sub-systems that can actively form their operational environment have more and more intense and complex interactions with the natural and social environment. During the planning, organisation and implementation of their daily routine tasks, defence organisations seek to fulfil their obligations under environmental and nature protection regulations within a regulated and institutional framework. They shall actively take part in mitigating the effects of damage caused and in remedying the consequences of damage. This study examines the participation of the Hungarian defence sector in the LIFE projects.

" ["hu_HU"]=> string(723) "

A hadsereg mint a működési környezetét tevőlegesen alakító társadalmi alrendszer, egyre intenzívebb és összetettebb kölcsönhatásban van a természeti és a társadalmi környezettel. A honvédelmi szervezetek szabályozott és intézményesített keretek között, mindennapi tevékenyégeik tervezése, szervezése és végrehajtása során tevékenyen törekszenek a környezet- és természetvédelmi tárgyú szabályzókban rögzített kötelezettségek teljesítésére, valamint aktívan részt vesznek a keletkezett károk hatásainak csökkentésében, a károk következményeinek felszámolásában. Ez a tanulmány a hazai honvédelmi ágazat LIFE-projektekben való részvételét elemzi.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(100) "Defence and Nature Protection – Participation of the Hungarian Defence Sector in the LIFE Projects" ["hu_HU"]=> string(90) "Honvédelem és természetvédelem. A honvédelmi ágazat részvétele a LIFE-projektekben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Szilágyi Tibor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#817 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7462) ["email"]=> string(24) "SzilagyiTibor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6087) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7452-8989" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:31:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Szilágyi" ["hu_HU"]=> string(9) "Szilágyi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Tibor" ["hu_HU"]=> string(5) "Tibor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(18) "természetvédelem" [1]=> string(12) "LIFE-projekt" [2]=> string(8) "hadsereg" [3]=> string(13) "szabályozás" [4]=> string(19) "társadalmi jólét" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "nature protection" [1]=> string(12) "LIFE project" [2]=> string(19) "military regulation" [3]=> string(16) "societal welfare" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#828 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24785) ["id"]=> int(5053) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6087) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Védelmi elektronika, informatika, kommunikáció

object(Publication)#184 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6185) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:52" ["primaryContactId"]=> int(7597) ["sectionId"]=> int(59) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6061) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1192) "Farkas Tibor: A védelmi tevékenységeket támogató MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a honvédelmi és haderőfejlesztési program (Zrínyi 2026) tükrében – Hazai/nemzetközi szakirodalmi összefoglaló. Hadtudományi Szemle, 12. (2019), 4. 5–16. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2019.4.1 Farkas Tibor – Hronyecz Erika: A Visegrádi Együttműködés tagországainak haderőfejlesztési stratégiái és hatása a régió biztonságára. Biztonságtudományi Szemle, 3. (2021), 1. 1–14. Online: https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/107/109 Magyarország Űrstratégiája (é. n.). Online: https://space.kormany.hu/magyarorszag-urstrategiaja Pölöskei János: C4I Capabilities of the Hungarian Defence Forces, Force Development and Procurement Challenges. In „Infokommunikáció 2021” Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencia. Budapest, NKE Híradó Tanszék, 2021. 71–81. Online: https://comconf.hu/kiadvany/Hírvillám_2021_3.pdf Tömböl László: A magyar haderő fejlesztésének irányvonalai. Előadás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2021. december 8." ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "187-203" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2022.2.13" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1253) "

The Hungarian Government launched a major development process for the armed forces, which will determine the coming decades. The objective of the long-term development program, which greatly affects the Hungarian Defence Forces, its structure and military technology, is to provide Hungary with a modern, capable and decisive force for the region, and to create important military capabilities. Within the framework of the Zrínyi Defence and Armed Forces Development Program, a number of capability development programs were launched, most of which aimed at the modernisation of military equipment and systems and the replacement of missing capabilities. Each capability development program is a complex process of activities, a set of different, yet closely related projects, which are significantly determined by the result to be achieved, the budget and the duration. In all cases, the realisation of projects has an impact on the creation of capabilities. The aim of the publication is to present and highlight – illustrated with some examples – the complexity of military technology development processes, the interaction of individual projects and determining factors, and their influence on the effectiveness of the entire capability.

" ["hu_HU"]=> string(1587) "

Magyarország Kormánya az ország haderejének nagy jelentőségű, az elkövetkező évtizedeket meghatározó fejlesztési folyamatát indította el, a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat kiadásával. A Magyar Honvédséget (MH), annak struktúráját és haditechnikáját nagymértékben érintő, hosszú távú fejlesztési program célkitűzése, hogy Magyarország modern, ütőképes és a térség meghatározó haderejével rendelkezzen, valamint fontos hadiipari képességek jöjjenek létre. A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési program keretein belül számos képességfejlesztési program vette kezdetét, amelyeknek nagy része a haditechnikai eszközök, rendszerek korszerűsítését, a hiányzó képességek pótlását célozta meg. Minden egyes képességfejlesztési program összetett, komplex tevékenységfolyamat, különböző, de mégis szorosan kapcsolódó projektek összessége, amelyeket lényegesen meghatároz az elérendő eredmény, a költségkeret és az időtartam. A projektek megvalósulásai minden esetben visszahatnak a képességek létrejöttére. Jelen publikáció célja bemutatni és rávilágítani – egy-egy kiragadott példán keresztül – a haditechnikai fejlesztési folyamatok összetettségére, az egyes projektek, illetve meghatározó tényezők egymásra hatására, továbbá azok befolyására a teljes képesség eredményességére vonatkozóan.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(55) "Processes in the Development of the Combat Radio Family" ["hu_HU"]=> string(51) "A harcászati rádiócsalád fejlesztés folyamatai" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(164) "The Situation of the Development of the Combat Radio Family of the Hungarian Defence Forces in the Light of the Zrínyi Defence and Armed Forces Development Program" ["hu_HU"]=> string(138) "A Magyar Honvédség harcászati rádiócsalád fejlesztésének helyzete a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(20) "Kovács Zoltán Imre" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#777 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7597) ["email"]=> string(29) "Kovacs.Zoltan.Imre@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6185) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(37) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:11:"NKE HHK FVI";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Kovács" ["hu_HU"]=> string(7) "Kovács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(12) "Zoltán Imre" ["hu_HU"]=> string(12) "Zoltán Imre" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(21) "képességfejlesztés" [1]=> string(12) "haditechnika" [2]=> string(36) "vezetési és irányítási rendszer" [3]=> string(18) "infokommunikáció" [4]=> string(15) "katonai rádió" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(22) "capability development" [1]=> string(19) "military technology" [2]=> string(26) "command and control system" [3]=> string(17) "infocommunication" [4]=> string(14) "military radio" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#754 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24786) ["id"]=> int(5054) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6185) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#783 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6090) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:53" ["primaryContactId"]=> int(7465) ["sectionId"]=> int(59) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5966) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4448) "Abualigah, Laith – Ali Diabat – Putra Sumari – Amir H. Gandomi: Applications, Deployments, and Integration of Internet of Drones (IoD): A Review. IEEE Sensors Journal, 21, no. 22 (2021). 25532–25546. Online: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3114266 Allied Market Research: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Market by Type (Fixed Wing, Rotary Wing, and Hybrid), Application (Military & Defense, Civil & Commercial, Logistics & Transportation, Construction & Mining, and Others), and Weight (Less Than 50 Kg, and More Than 50 Kg): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030. Online: https://www.alliedmarketresearch.com/unmanned-aerial-vehicle-market-A09059 Balajti, István: Az iker drónok zavarvédelme. Hadmérnök, 9, no. 1 (2014). BBC News: Huawei Ban: UK to Impose Early End to Use of New 5G Kit. 30 November 2020. Online: https://www.bbc.com/news/business-55124236 Business Insider: Here Are the World’s Largest Drone Companies and Manufacturers to Watch. 22 December 2020. Online: https://www.businessinsider.com/drone-manufacturers-companies-invest-stocks Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019 on Unmanned Aircraft Systems and on Third-country Operators of Unmanned Aircraft Systems. Colomina, Ismael – Pere Molina: Unmanned Aerial Systems for Photogrammetry and Remote Sensing: A Review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 92 (2014). 79–97. Online: https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013 Global Brands: Top 10 Drone Companies in the World – 2020. Online: https://www.globalbrandsmagazine.com/top-10-drone-companies-in-the-world-2020/ Hankó, Viktória: A drónokkal kapcsolatos kockázatok és kezelési lehetőségeik [Risks and their Treatment Options Associated with Drones]. Hadmérnök, 16, no. 3 (2021). 189–202. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2021.3.11 Hartmann, Kim – Keir Giles: UAV Exploitation: A New Domain for Cyber Power. In 2016 8th International Conference on Cyber Conflict, NATO CCD COE. Online: https://doi.org/10.1109/CYCON.2016.7529436 Javaid, Ahmad Y. – Weiqing Sun – Vijay K. Devabhaktuni – Mansoor Alam: Cyber Security Threat Analysis and Modeling of an Unmanned Aerial Vehicle System. In 2012 IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security, HST 2012. Online: https://doi.org/10.1109/THS.2012.6459914 Manesh, Mohsen Riahi – Naima Kaabouch: Cyber-attacks on Unmanned Aerial System Networks: Detection, Countermeasure, and Future Research Directions. Computers and Security, 85 (2019). 386–401. Online: https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.05.003 Markets and Markets: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Market by Point of Sale, Systems, Platform (Civil & Commercial, and Defense & Government), Function, End Use, Application, Type, Mode of Operation, MTOW, Range, and Region: Global Forecast to 2026. Online: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/unmanned-aerial-vehicles-uav-market-662.html Mordor Intelligence: Drones Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021–2026). Online: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/drones-market Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data and Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Statista: Global Market Share of Consumer and Commercial Drone Manufacturers in March 2021, Based on Sales Volume. Online: https://www.statista.com/statistics/1254982/global-market-share-of-drone-manufacturers/ Tristan O: Answering Your Questions on Huawei Devices and Google Services. 21 February 2020. Online: https://support.google.com/android/thread/29434011/answering-your-questions-on-huawei-devices-and-google-services?hl=en U.S. Department of Defense: Department Statement on DJI Systems. 23 July 2021. Online: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2706082/department-statement-on-dji-systems/ Yaacoub, Jean-Paul – Hassan Noura – Ola Salman – Ali Chehab: Security Analysis of Drones Systems: Attacks, Limitations, and Recommendations. Internet of Things, 11 (2020). Online: https://doi.org/10.1016/j.iot.2020.100218 Zissis, Dimitrios – Dimitrios Lekkas: Addressing Cloud Computing Security Issues. Future Generation Computer Systems, 28, no. 3. 583–582. Online: https://doi.org/10.1016/j.future.2010.12.006" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "205-216" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2022.2.14" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(969) "

Nowadays unmanned aircrafts are widely available at a reasonable price for civilians. This change in the market raises cybersecurity related concerns. In this paper we are
focusing on three aspects of the cybersecurity challenges: data protection element, cyberattack element and general concerns over drones from the Asian market. The first element is extremely important when it comes to ethical and rightful drone use. A drone fitted with a camera or a video recording device can easily violate personal data. The cyberattack element aims to make sure the user understands that their device can be hacked, and not just simply the drone itself but various devices connected to them. Lastly, we are focusing on raising awareness of using drones from the Asian market. These types of products sometimes get into the spotlight due to built-in cyberissues. This part is aimed to raise general awareness over data protection coming from third party device use.

" ["hu_HU"]=> string(969) "

Nowadays unmanned aircrafts are widely available at a reasonable price for civilians. This change in the market raises cybersecurity related concerns. In this paper we are
focusing on three aspects of the cybersecurity challenges: data protection element, cyberattack element and general concerns over drones from the Asian market. The first element is extremely important when it comes to ethical and rightful drone use. A drone fitted with a camera or a video recording device can easily violate personal data. The cyberattack element aims to make sure the user understands that their device can be hacked, and not just simply the drone itself but various devices connected to them. Lastly, we are focusing on raising awareness of using drones from the Asian market. These types of products sometimes get into the spotlight due to built-in cyberissues. This part is aimed to raise general awareness over data protection coming from third party device use.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(66) "Cybersecurity Challenges of the Civilian Unmanned Aircraft Systems" ["hu_HU"]=> string(66) "Cybersecurity Challenges of the Civilian Unmanned Aircraft Systems" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(17) "Ináncsi Mátyás" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#792 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7465) ["email"]=> string(25) "inancsi.matyas@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6090) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6017-3921" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE-HHK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Ináncsi" ["hu_HU"]=> string(8) "Ináncsi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Mátyás" ["hu_HU"]=> string(8) "Mátyás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(13) "cybersecurity" [1]=> string(6) "drones" [2]=> string(3) "UAV" [3]=> string(15) "data protection" [4]=> string(15) "civil drone use" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(13) "cybersecurity" [1]=> string(6) "drones" [2]=> string(3) "UAV" [3]=> string(15) "data protection" [4]=> string(15) "civil drone use" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#797 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24787) ["id"]=> int(5055) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6090) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)

Fórum

object(Publication)#118 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6070) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-09-19" ["lastModified"]=> string(19) "2022-09-19 11:44:54" ["primaryContactId"]=> int(7439) ["sectionId"]=> int(71) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5946) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(6619) "American Conference of Governmental Industrial Hygienists: TLVs and BEIs: Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH, ACGIH, 2019. Barea, Elisa – Carmen Montoro – Jorge A. R. Navarro: Toxic Gas Removal – Metal– Organic Frameworks for the Capture and Degradation of Toxic Gases and Vapours. Chemical Society Reviews, 43. (2014). 5419–5430. Online: https://doi.org/10.1039/C3CS60475F Burton, Julian L.: Health and Safety at Necropsy. Journal of Clinical Pathology, 56. (2003), 4. 254–260. Online: https://doi.org/10.1136/jcp.56.4.254 De Oliveira Cardoso, Telma Abdalla – Francisco de Paula Bueno de Azevedo Neto – Simone Cynamon-Cohen – Deborah Chein Bueno de Azevedo: Biosafety in Autopsy Room: An Systematic Review. Revista de Salud Pública, 21. (2019), 6. 1–5. Online: https://doi.org/10.15446/rsap.v21n6.81593 Durakovic, Asaf: Medical Effects of a Transuranic “Dirty Bomb”. Military Medicine, 182. (2017), 3–4. e1591–e1595. Online: https://doi.org/10.7205/MILMED-D-16-00256 Edkins, Adrienne – Virginia Murray: Management of Chemically Contaminated Bodies. Journal of the Royal Society of Medicine, 98. (2005), 4. 141–145. Online: https://doi.org/10.1177/014107680509800402 Green, Francis H. Y. – Ken Yoshida: Characteristics of Aerosols Generated During Autopsy Procedures and Their Potential Role as Carriers of Infectious Agents. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 5. (1990), 12. 853–858. Online: https://doi.org/10.1080/1047322X.1990.10387806 Interpol: Interpol Disaster Victim Identification Guide, part B, Annexure 16 (é. n.). Online: https://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/Disaster-Victim-Identification-DVI Jackson, Tanya – Danika Deibert – Graeme Wyatt – Quentin Durand-Moreau – Anil Khunti – Kamlesh Adisesh – Sachin Khunti – Simon Smith – Xin Hui S. Chan – Lawrence Ross – Nia Roberts – Elaine Toomey et al.: Classification of Aerosol-Generating Procedures: A Rapid Systematic Review. BMJ Open Respiratory Research, 7. (2020), 1. e000730. Online: https://doi.org/10.1136/bmjresp-2020-000730 Janssen, Larry – Arthur T. Johnson – James S. Johnson – S. Z. Mansdorf – Osvaldo R. Meici – Richard W. Metzler – Timothy R. Rehak – Jonathan V. Szalajda – Jordan Moore: Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Respiratory Protection Handbook. Pittsburgh, PA, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2018-166, 2018. Li, Ling – Jiang Gu – Xicheng Shi – Encong Gong – Xingwang Li – Hongquan Shao – Xueying Shi – Huijun Jiang – Xiaoqiang Gao – Daiyun Cheng – Lizhu Guo – Hao Wang et al.: Biosafety Level 3 Laboratory for Autopsies of Patients with Severe Acute Respiratory Syndrome: Principles, Practices, and Prospects. Clinical Infectious Diseases, 41. (2005), 6. 815–821. Online:: https://doi.org/10.1086/432720 Liu, David T. – Katie M. Philips – Marlene M. Speth – Gerold Besser – Christian A. Mueller – Ahmad R. Sedaghat: Portable HEPA Purifiers to Eliminate Airborne SARS-CoV-2: A Systematic Review. Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 166. (2021), 4. 615–622. Online: https://doi.org/10.1177/01945998211022636 Medical Advisory, Secretariat: Air Cleaning Technologies: An Evidence-Based Analysis. Ontario Health Technology Assessment Series, 5. (2005), 17. 1–52. Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23074468/ NATO: NATO Standard AMedP 7.1 Medical Management of CBRN Casualties (2018). Online: https://www.coemed.org/files/stanags/03_AMEDP/AMedP-7.1_EDA_V1_E_2461.pdf Nolte, Kurt B. – Timothy B. Muller – Adam M. Denmark – Ron Burstein – Yvonne A. Villalobos: Design and Construction of a Biosafety Level 3 Autopsy Laboratory. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 145. (2020), 4. 407–414. Online: https://doi.org/10.5858/arpa.2020-0644-SA Padányi József – Halász László – Földi László: Harcjárművek ABVR védelmének javítása a klímaváltozás kihívására adott válaszként. Haditechnika, 47. (2013), 3. 21–26. Plenzig, Stefanie – D. Bojkova – H. Held – A. Berger – F. Holz – J. Cinatl – E. Gradhand – M. Kettner – A. Pfeiffer – M. A. Verhoff: Infectivity of Deceased Covid-19 Patients. International Journal of Legal Medicine, 135. (2021). 2055–2060. Online: https://doi.org/10.1007/s00414-021-02546-7 Racz, LeeAnn – Dirk P. Yamamoto – Robert M. Eninger (szerk.): Handbook of Respiratory Protection: Safeguarding against Current and Emerging Hazards. Boca Raton, FL, CRC Press, 2017. Online: https://doi.org/10.1201/9781351109079 Riccò, Matteo – Luigi Vezzosi – Anna Odone – Carlo Signorelli: Invasive Meningococcal Disease on the Workplaces: A Systematic Review. Acta Biomedica: Atenei Parmensis, 88. (2017), 3. 337–351. Online: https://doi.org/10.23750/abm.v88i3.6726 Singleton, Mark – R. D. Start – W. Tindale – C. Richardson – M. Conway: The Radioactive Autopsy: Safe Working Practices. Histopathology, 51. (2007), 3. 289–304. Online: https://doi.org/10.1111/j.1365-2559.2007.02768.x Sriramachari, S.: The Bhopal Gas Tragedy: An Environmental Disaster. Current Science, 86. (2004), 7. 905–920. Online: https://www.jstor.org/stable/24109273 Strudgeon, George E. – Brian J. Lewis – W. W. Albury – R. C. Clinger: Safety Considerations in Handling Activated Carbon. Journal (Water Pollution Control Federation), 52. (1980), 10. 2516–2522. Online: https://doi.org/10.2307/25040915 U.S. Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine: Guidelines for Protecting Mortuary Affairs Personnel from Potentially Infectious Materials. TG 195, (2001. október). Online: https://www.hsdl.org/?abstract&did=780538 Yamamoto, Dirk P.: An Overview of Respiratory Protection. In LeeAnn Racz – Dirk P. Yamamoto – Robert M. Eninger (szerk.): Handbook of Respiratory Protection: Safeguarding against Current and Emerging Hazards. Boca Raton, FL, CRC Press, 2017. 3–8. Online: https://doi.org/10.1201/9781351109079-1 Wood, Charles M. – Frank DePaolo – R. Dogget Whitaker: Guidelines for Handling Decedents Contaminated with Radioactive Materials. (h. n.), Centers for Disease Control and Prevention, (é. n.). Online: https://emergency.cdc.gov/radiation/pdf/radiation-decedent-guidelines.pdf Jogi források 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(451) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "217-230" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2022.2.15" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(705) "

During autopsy procedures, special work safety issues can arise in cases where the decedents were infected with dangerous pathogens or the bodies were contaminated
with hazardous chemical, radiological or nuclear agents. These cases represent an increased health risk for post mortem operations done by the pathology staff. In order to minimise the risks and to protect the integrity of the environment and the safety of medical personnel, the necessary post-mortem procedures shall be carried out using personal protective equipment and infrastructural installations. In this study, the possibilities of respiratory protection are summarised and presented, in the light of autopsy procedures.

" ["hu_HU"]=> string(860) "

A bonctermi munkavégzés speciális esetekben a megszokottól eltérő munkavédelmi kihívásokat rejthet magában. Ezen esetek közé tartozik, ha az elhunyt olyan fertőző betegségben szenvedett, vagy olyan vegyi, esetleg sugárzóanyaggal szennyeződött halálát megelőzően, amely a post mortem vizsgálati folyamat során egészségügyi kockázatot jelent a végrehajtó állománynak. A kockázatok minimalizálása, valamint a környezet épsége, a személyzet egészségének védelme érdekében ilyenkor mind a boncterem infrastrukturális elemeihez sorolható berendezések alkalmazásával, mind pedig egyéni védőfelszerelések használatával kell a szükséges post mortem eljárásokat kivitelezni. Jelen tanulmányban a légzésvédelem lehetőségeit mutatom be és tekintem át, a fontosabb bonctermi veszélyek tükrében.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(137) "Possibilities for Respiratory Protection in Autopsy Procedures, Utilising Personal Protective Equipment and Infrastructural Installations" ["hu_HU"]=> string(141) "Egyéni védőfelszerelés, valamint az infrastrukturális elemek biztosította légzésvédelem lehetőségei a patológiai munkavégzésben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(18) "Farkas Csaba Bence" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#730 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7439) ["email"]=> string(28) "farkascsababence92@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6070) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-1324-5141" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(89) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:63:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Farkas" ["hu_HU"]=> string(6) "Farkas" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(11) "Csaba Bence" ["hu_HU"]=> string(11) "Csaba Bence" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(25) "egészség és biztonság" [1]=> string(9) "boncolás" [2]=> string(16) "légzésvédelem" [3]=> string(26) "egyéni védőfelszerelés" [4]=> string(4) "ABVR" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(17) "health and safety" [1]=> string(7) "autopsy" [2]=> string(22) "respiratory protection" [3]=> string(29) "personal protective equipment" [4]=> string(4) "CBRN" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#773 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24788) ["id"]=> int(5056) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6070) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF