A laboratóriumi biztonság a BLS (basic life support) aspektusából

doi: 10.32567/hm.2022.2.8

Absztrakt

A vegyipari létesítmények támogatására, közvetlenül a gyártáshoz, de a vegyészethez köthető bármely  tevékenységhez vegyi laboratóriumok szükségesek, amelyek többek között lehetnek ipari célú laboratóriumok,  kisebb területű, speciális vizsgálatokat, ellenőrző  kimutatásokat végző laboratóriumok, illetve oktatási célú laboratóriumok. A laboratóriumi tevékenységek során a  biztonság egyik alappillére, lényeges feltétele az  üzemeltető, a munkavégző személyzet és a  munkafolyamatok biztonsága. A személyzet számára első  ellátás és elsősegélynyújtás rendszeres oktatása jelenleg  nincs előírva, pedig egy hirtelen bekövetkező szívmegállás  esetén egyedül ők tartózkodnak a helyszínen. A szerzők a  cikkben e több szempontból speciális munkaterületek  egészségügyi biztosításának egyik területére, az  újraélesztés feltételeinek vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. 

Kulcsszavak:

laborbiztonág újraélesztés alapszintű újraélesztés szívmegállás

Hogyan kell idézni

Berek, T., & Veronika, N. (2022). A laboratóriumi biztonság a BLS (basic life support) aspektusából. Hadmérnök, 17(2), 113–128. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.8

Hivatkozások

Berek Lajos – Berek Tamás – Berek László: Személy- és vagyonbiztonság. Budapest, Óbudai Egyetem BGK, 2016.

Berek Tamás: Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a biztonságtechnikában a közszolgálat területén. In Földi László – Hegedűs Hajnalka (szerk.): Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a közszolgálat területén. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. 625–687.

Bertalan László – Restás Ágoston: A drónok katasztrófavédelmi alkalmazásának lehetőségei folyóvízi partpusztulás és árvízkár felmérésében. In Vass Gyula – Mógor Judit – Kovács Gábor – Dobor József – Horváth Hermina (szerk.): Katasztrófavédelem 2018. Veszélyes tevékenységek biztonsága. Budapest, BM OKF, 2018.

Claesson, Andreas – Anders Bäckman – Mattias Ringh – Per Nordberg – Leif Svensson – Therese Djärv – Jacob Hollenberg: Time to Delivery of an Automated External Defibrillator Using a Drone for Simulated Out-of-Hospital Cardiac Arrests vs Emergency Medical Services. JAMA, 317. (2017), 22. 2332–2334. Online: https://doi.org/10.1001/jama.2017.3957

Dobor József: The Importance of the Teaching of Case Studies of Industrial Accidents in the Disaster Management Education. ECOTERRA Journal of Environmental Research and Protection, 14. (2017), 1. 25–32. Online: https://www.ecoterra-online.ro/files/1496321269.pdf

Dobor József: Veszélyes szerves anyagok felhasználásának katasztrófavédelmi szempontú elemzése és a szerves kémia technológiai folyamatainak összefoglalása. Hadmérnök, 13. (2018), KÖFOP szám. 43–61. Online: https://www.hadmernok.hu/180kofop_03_dobor2.pdf

Életmentő drónok a magyar mentőszolgálatnál? Drón Info, 2018. június 14. Online: https://droninfo.blog.hu/2018/06/14/eletmento_dronok_a_magyar_mentoszolgalatnal

Érces Gergő – Vass Gyula: Veszélyes ipari üzemek fenntartható tűzbiztonságának BIM alapú fejlesztési lehetőségei. Védelem Tudomány, 4. (2019), Különszám. 131– 161. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/07-erces-vass.pdf

Gazdag Ferenc – Remek Éva: A biztonsági tanulmányok alapjai. Budapest, Dialóg Campus, 2018. Online: https://bit.ly/3QbX5lM

González-Salvado, Violeta – Emilio Rodríguez-Ruiz – Cristian Abelairas-Gómez – Alberto Ruano-Raviña – Carlos Peña-Gil – Jose Ramon González-Juanatey – Antonio Rodríguez-Nuñez: Training Adult Laypeople in Basic Life Support. A Systematic Review. Revista Española de Cardiología, 73. (2020), 1. 53–68. Online: https://doi.org/10.1016/j.rec.2018.11.013

Horváth András: A biztonságtudomány különböző megközelítései. Hadmérnök, 10. (2015), 1. 5–10. Online: http://hadmernok.hu/151_01_horvatha.pdf

Karlsson, Lena – Carolina Malta Hansen – Mads Wissenberg – Steen Møller Hansen – Freddy K. Lippert – Shahzleen Rajan – Kristian Kragholm – Sidsel G. Møller – Kathrine Bach Søndergaard – Gunnar H. Gislason – Christian Torp-Pedersen – Fredrik Folke: Automated External Defibrillator Accessibility is Crucial for Bystander Defibrillation and Survival: A Registry-based Study. Resuscitation, 136. (2019), 30–37. Online: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.01.014

López-Messaa, J. B. – P. Herrero-Ansolaa – J. L. Pérez-Velaa – H. Martín-Hernández: News in Basic Life Support and Semi-Automated External Defibrillation.Medicina Intensiva, 35. (2011), 5. 299–306. Online: https://doi.org/10.1016/j.medine.2011.03.003

Mészáros Judit – Hornyák István: Az újraélesztés oktatásának aktuális kérdései. Nővér, 18. (2005), 6. 3–1. Online: https://www.doki.net/tarsasag/meszk/upload/meszk/document/nover_2005_18e_6sz.pdf?web_id

Mpotos, Nicolas – Robert Greif: On the Future of Basic Life Support Training. Trends in Anaesthesia and Critical Care, 16. (2017). 1–4. Online: https://doi.org/10.1016/j.tacc.2017.10.061

Páldy Anna – Erdei Eszter – Bobvos János – Ferenczi Emőke – Nádor Gizella – Szabó Judit: A klímaváltozás egészségi hatásai. Egészségtudomány, 48. (2004), 2–3. 220–236. Online: https://www.antsz.hu/data/cms40726/Eutud_PA.pdf

Pántya Péter: Eredmények a tűzoltók beavatkozói készségének növelésében. Bolyai Szemle, 24. (2015), 4. 172–180.

Restás Ágoston: Drónok alkalmazásának lehetőségei az iparbiztonság megelőző hatósági tevékenységei során. In Vass Gyula – Mógor Judit – Kovács Gábor – Dobor József – Horváth Hermina (szerk.): Katasztrófavédelem 2018. Veszélyes tevékenységek biztonsága. Budapest, BM OKF, 2018.

Tipton, M. – G. David – C. Eglin – F. Golden: Basic Life Support on Small Boats at Sea. Resuscitation, 75. (2007). 332–337. Online: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2007.04.027

Jogi forrás

/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről