Hadmérnök https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok <p>A <strong>Hadmérnök</strong> online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Hadmérnök 1788-1919 Információbiztonság-tudatosság az Y generáció szemszögéből, kvalitatív megközelítés alapján https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6064 <p>A digitális technológia behálózza életünk, a pandémia pedig tovább növeli és erősíti az elektronikus eszközökkel való kapcsolatunkat. Ezzel együtt a kibertámadások száma is jelentősen megnövekedett, annak ellenére, hogy ezek jelentős része megelőzhető lenne. Jelen tanulmány célja az Y generációs fiatalok információbiztonsággal kapcsolatos attitűdjét, tudatosságát befolyásoló tényezők feltárása, mélyebb megértése kvalitatív jellegű empirikus kutatás, mélyinterjúk alapján. Az interjúk elemzése trianguláció keretében két megközelítésben, tartalomelemzéssel és grounded theory módszertannal történt. Az interjúk rámutatnak, hogy az alanyok jelentős tényezőként tekintenek elméleti síkon az online és digitális biztonságukra, azonban a gyakorlatban a megfelelő védekezési módok hiányossága, az alanyok sebezhetősége derül ki a kutatásból. Az alapozó jellegű kutatás további kvantitatív kutatás alapját képezheti. </p> Bak Gerda Kelemen-Erdős Anikó Copyright (c) 2022 Bak Gerda, Kelemen-Erdős Anikó https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 81 95 10.32567/hm.2022.3.6 A mesterséges intelligencia felhasználása az információs és kibertérműveletekben – az orosz minta https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5580 <p>Napjainkban a legnagyobb veszély nem a kinetikus, hanem az információs térből érkezik. Az orosz hadsereg számára a védelmi eszköztár fő fegyvere az információ. Az információs műveletek koncepciója különleges helyet foglal el az orosz (és előtte a szovjet) katonai gondolkodásmódban. A mesterséges intelligencia mint a következő meghatározó technológia már a hadviselésben is megjelent. Az orosz hadsereg a mesterséges intelligencia katonai felhasználására való fejlesztésével beszállt az új típusú fegyverkezési versenybe, sajátos gondolkodásmódjával pedig új szintre léptette azt. </p> Bihaly Barbara Copyright (c) 2022 Bihaly Barbara https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 97 107 10.32567/hm.2022.3.7 A New Approach to Information Security Auditing in Public Administration https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6051 <p>Due to the rapid pace of globalisation and digitalisation and the better usage of ICT technology, cybercrime is also rising. Hence, the secure operation of controlling and auditing information systems is fundamental in both the private and public sectors. It is generally accepted in the private sector that companies seek an independent third-party’s assistance to carry out information security audits. However, how do information security audits work in public administration? The article aims to characterise and assess information security auditing in public administration and define a new solution for conducting such audits. The article is considered a theoretical research paper. Theoretical research explains the basic terms related to auditing and defines conditions for efficient and effective information security auditing. Additionally, the research aims to answer whether the internal (bureaucratic, within the public administration organisational system) or external (third-party) audits prove more effective. </p> Edegbeme-Beláz Annamária Kerti András Copyright (c) 2022 Edegbeme-Beláz Annamária, Kerti András https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 109 131 10.32567/hm.2022.3.8 Possibilities of Electronic Jamming of WLAN Networks in the Physical Layer https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6248 <p>Wireless local area networks or WLANs are the necessary underlying communication technology of consumer electronics, mobile computers and mobile phones of our days. Thanks to the comfortable operations and ubiquitous applicability for work and entertainment, the demand surged for these devices in the last 15 years. WLAN solutions provide the opportunity for mobility. But these networks communicate via radio waves with devices, which can be eavesdropped on and attacked. One form of attack is jamming. This article analyses the most frequent WLAN standards and the jamming options, particularly the execution of electronic jamming in the physical layer.</p> Haig Zsolt Illési Zsolt Varga Péter János Copyright (c) 2022 Haig Zsolt, Illési Zsolt, Varga Péter János https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 133 152 10.32567/hm.2022.3.9 Szénhidrogén-gázkeveréket küldeménydarabban szállító közúti jármű biztonsági kockázatának értékelése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6120 <p>A veszélyesáru-szállítás szigorú, nemzetközi szabályokhoz kötött. A veszélyes áru közúti szállításának szigorú szabályozása több szempontból is kiemelt jelentőségű, mivel egy esetleges közúti baleset során a veszélyes anyag szabadba kerülésével jelentős méretű veszélyeztetett terület alakulhat ki. Másrészt a veszélyes áru tulajdonságait kihasználva, a lakott területeken áthaladó veszélyesáru-szállítmány potenciális célpontja lehet egy esetleges terrorcselekménynek. Az ilyen típusú kockázat csökkentésére a veszélyesáru-szállítási szabályzatokban külön rendelkezések vonatkoznak, azonban előfordulhat, hogy ezeket az intézkedéseket a szűkebb gazdasági, társadalmi és biztonsági környezet sajátosságaihoz érdemes igazítani. A publikációban a szerzők küldeménydarabban való szállítás esetén a visszaélés elleni rendelkezések hatálya alól mentesülő, propán-bután gázszállítmány elleni szándékos cselekmény következményeit vizsgálják meg szoftveres kockázatelemzés segítségével. </p> Almási Csaba Cimer Zsolt Copyright (c) 2022 Almási Csaba, Cimer Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 45 57 10.32567/hm.2022.3.3 Tűzoltólaktanya munkavédelmi szemmel https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6135 <p>A tűzoltólaktanyák kialakítása és fenntartása során a munkavédelmi szabályok betartása kiemelt jelentőségű. Központi kérdés az állomány biztonságának és munkavégző képességének megóvása, élet- és vagyonvédelmi szempontból is. A rendszeres munkavédelmi ellenőrzések alkalmával tárhatók fel a működőképességet veszélyeztető hiányosságok, így általuk a munkáltatónak lehetősége nyílik azok kijavítására, hogy egy esetleges baleset elkerülhető legyen. A szerző jelen cikkel, többéves tapasztalatait összegyűjtve, betekintést enged az olvasó számára a tűzoltólaktanyák munkavédelmi szempontú előírásait illetően, továbbá rövid kitérőt tesz az oktatás területére, mivel a munkavédelem szerves részét képezi az állomány rendszeres szakmai képzése is. Végül néhány javaslatot kínál a laktanyákon belül betartandó munkavédelmi szabályokról és kialakításokról. </p> Horváth Lilla Copyright (c) 2022 Horváth Lilla https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 59 69 10.32567/hm.2022.3.4 The Safety Situation of Municipal Solid Waste Landfills in Hungary from a Disaster Management Perspective https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6220 <p>Today, nearly seventy municipal solid waste landfills in Hungary fully comply with European Union directives. Experience has shown that some sites have not yet been recultivated and that there are several illegal landfills. Waste fires are a special area within disaster management that have not yet been legally regulated nor intervention procedures have been established. In the first part of the series of articles I will present the key aspects that should be taken into account when defining a possible legal regulation. In addition, I plan to evaluate the prevention and response measures to hazards that are specific to landfills.</p> Hózer Benjámin Copyright (c) 2022 Hózer Benjámin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 71 80 10.32567/hm.2022.3.5 Üzletmenet-folytonossági tervezés kórházi környezetben II. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6153 <p>Hazánkban 2016-ban kezdődött meg az egészségügyi ágazatban, azon belül is a fekvőbeteg-ellátás alágazatban a létfontosságú rendszerelemek azonosítása és kijelölése. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény, illetve végrehajtási rendelete a kijelölt rendszerelemek üzemeltetői számára Üzemeltetői Biztonsági Terv készítését írják elő. Az üzemeltetői biztonsági tervezéshez bevált, nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ISO 22301 szabvány áll rendelkezésre, amely az üzletmenet-folytonossági menedzsmentrendszerek tervezését írja le. Az egészségügyi ágazatra vonatkozó további előírásokat az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló ágazati rendelet határozza meg. A közigazgatásban és így az egészségügyben a profitorientált, így a „termelés” fenntartására fókuszáló szemléletmód gyakorlati alkalmazása nem megszokott, a profit és a termelés fogalma nehezen alkalmazható. A tanulmány az üzletmenet-folytonossági menedzsmentrendszerek alapjainak, a kockázatértékelés és az üzletmenet-folytonossági tervezés hatékonysága visszamérésének közegészségügyben való alkalmazási lehetőségeit vizsgálja. </p> Mészáros István Bognár Balázs Copyright (c) 2022 Mészáros István, Bognár Balázs https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 153 168 10.32567/hm.2022.3.10 Could the Arctic Be a New Field of Advocacy for Hungary? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6213 <p>Climate change is driving the discovery of more and more minerals hidden in the Arctic, for which the initial stage of the struggle is already underway. As this process intensifies, so the number of countries interested in the region is expanding. Hungary cannot be left out of this process, but the articulation of Hungarian interests is still in its infancy. The paper examines how the Arctic region is currently reflected in Hungarian strategic documents and how actual cooperation with the Arctic states is developing. Finally, the paper outlines the elements on which Hungarian interests and actions concerning the Arctic can be built in the future. </p> Molnár Dóra Szalkai Patrik Copyright (c) 2022 Molnár Dóra, Szalkai Patrik https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 169 185 10.32567/hm.2022.3.11 Az emberi térd, csípő és gerinc biomechanikai jellemzői, valamint terhelés hatására létrejött elváltozásainak áttekintő elemzése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5614 <p>Cikksorozatom harmadik részében a deréktáji gerinc biomechanikai elemzését végzem. Irodalmi példákon fogom bemutatni, hogy a megnövekedett terhelés, a katonai szolgálat során a gerincet ért hatások és egyéb tényezők milyen nagy hatással vannak a gerincpanaszok kialakulására. A kiképzéssel és bevetéssel járó megterhelés ellensúlyozására fontosnak tartom a megfelelő stratégia kiépítését preventív szempontok alapján, növelve ezáltal a kezelés hatékonyságának fokát, végeredményként pedig csökkentve a gerincbetegségek kialakulásának kockázatát.</p> Zsákai Zsolt Copyright (c) 2022 dr. Zsákai Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 187 206 10.32567/hm.2022.3.12 Quality Requirements for Front and Rear Support in Relation to the Precision of a Bolt Action, Big Calibre Precision Rifle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6132 <p>The aim of our study was to identify which support conditions result in producing the best accuracy with a bolt action, large calibre firearm, even over long distances. Precision is the feature that shows how closely impact points are grouped relative to each other. According to Litz, precision is primarily determined by non-deterministic coefficients. He also states that the choice of the right equipment is primarily aimed at reducing the uncertainties of the shooter as much as possible. He says: “The challenge is if the shooter wants to use the same equipment for different purposes, because then the shooter has to make compromises.” In our study, a total of 11 different front and rear support combinations were tested. For each method, we varied weapon support strategies and surfaces. We fired five shots with each method and investigated the precision, weapon displacement characteristics, and the group of shots as a putative determinant of precision. The data obtained showed significant variation in the precision of each method. There was also a significant difference in the values of the recoil length and the post-firing backward slide of the shot. The rear support was a combination of a rice bag and a gripped monopod, or a rear eared shooting bag. In terms of retention, both sliding and controlled handling were effective as compared with a pinched grip. </p> Béres Sándor Kovács Árpád Copyright (c) 2022 Béres Sándor, Kovács Árpád https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 5 34 10.32567/hm.2022.3.1 Kumulatív töltetházak 3D nyomtatása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6170 <p>A kumulatív töltetek alkalmazása az ipari és katonai robbantások során esetenként jelentős előnyöket hordozhat. A különböző rombolások és tűzszerészek által végzett hatástalanítások meghatározó módszereihez szükségesek ezek a töltetek. A feladatok jelentősen eltérhetnek, ami eltérő típusok alkalmazását teszi szükségessé. Tanulmányunkban megvizsgáljuk a lehetőségeit a töltetházak 3D nyomtatásának, ezzel bemutatva egy 21. századi lehetőséget. A vizsgált nyomtatási lehetőségek megmutatták, hogy az alkatelemek megfelelő minőségű tervezéséhez jártasságszintű tervezőprogram-ismeret szükséges. A nyomtatások során több esetben nehézségekbe ütköztünk, de sikerült elérni a kitűzött célokat és kinyomtatni több változatban kumulatívtöltet-házat. A gyártás idő- és anyagigénye igazolja, hogy ennek a módszernek van létjogosultsága a hadi és ipari alkalmazás során. </p> Ember István Ádám Balázs Copyright (c) 2022 Ember István, Ádám Balázs https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-11-30 2022-11-30 17 3 35 44 10.32567/hm.2022.3.2