Hadmérnök https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok <p>A <strong>Hadmérnök</strong> online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Hadmérnök 1788-1919 A toborzás egy innovatív formája https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5479 <p>A digitalizációnak köszönhetően átalakult a hadviselés, aminek következtében olyan katonák sokaságára van szükség, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a digitális eszközök használatát, valamint a kiberhigiéniai képességeket illetően. A kibertérben lezajló paradigmaváltások miatt a fiatalok figyelmét is egyre nehezebb a régi, elavult katonai toborzóeszközökkel megragadni, így a siker érdekében új típusú megközelítésre van szükség. A cikk betekintést nyújt az idegen haderőkbe és azok toborzási szokásaiba, abba, hogyan alakult ki dollármilliárdokat érő kapcsolat a katonaság és a film-, később videójátékipar között, továbbá felhívja a figyelmet a videójátékokban rejlő hatalmas potenciálra. </p> Baglyos Sándor Copyright (c) 2022 Baglyos Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 67 83 10.32567/hm.2021.4.6 A biztonságtudatosság szisztematikus szakirodalmi áttekintése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5549 <p>Napjainkra a digitális eszközök a mindennapok elengedhetetlen részévé váltak, legyen szó munkáról vagy kikapcsolódásról, az élet minden területén jelen vannak, azonban számos veszélyt is magukban hordoznak. A technológia fejlődésével rengeteg információ cserél gazdát online, kerül fel a felhőbe, tároljuk a digitális eszközökön, amelyek feltételezhetően lehetőséget nyújtanak a magánszféra és az érzékeny adatok illetéktelenek általi megszerzésére, kiszivárogtatására. A potenciális veszélyek kivédésére megoldás lehet a digitális eszközöket használók tudatosítása. A kutatás célja áttekintést adni azokról a tényezőkről, amelyek az egyének biztonságtudatosságát befolyásolják. Ezeknek a tényezőknek a feltárására és összegyűjtésére szisztematikus irodalomelemzést alkalmaztunk a ScienceDirect, a Google Scholar és a Web of Science adatbázisokban 2012. január és 2020. december közötti időszakot vizsgálva. Az elemzés során kizárólag angol nyelvű és teljes terjedelmükben elérhető cikkek keresése történt, amihez megfelelő kulcsszavakat választottunk ki és alkalmaztunk. A keresés lefolytatása után potenciálisan 419 közlemény képezte a részletesebb elemzés tárgyát, amelyekből végül 92 felelt meg az előzetesen megfogalmazott kritériumoknak. Ezek alapján a biztonságtudatossági szintre hatással van többek között az egyén neme, kora, tanulmányai, gondolkodásmódja, továbbá a tapasztalatai és a személyisége is, valamint a vállalati kultúra. </p> Bak Gerda Kiss Sándor Copyright (c) 2022 Bak Gerda, Kiss Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 85 99 10.32567/hm.2021.4.7 Az elektronikai hadviselés eszközei az információs és kibertérműveletek támogatásában az ukrán konfliktus példáján keresztül https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5581 <p>A világ minden eddiginél jobban függ az elektronikai (információs) rendszerektől, ennélfogva az egyre kifinomultabb elektronikai hadviselés, valamint a kibertérés információs műveletek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az érdekérvényesítés során. Oroszország jelentős jártasságot mutatott e területeken, különösen az ukrajnai válság idején. Oroszország tartós információs műveleti kampányt folytat a geopolitikai érdekszférájában. Aggodalomra ad okot ugyanakkor az EW és a kibertérműveleti képességek potenciális hatása az erők operatív hatékonyságára és túlélőképességére, ha valaha is konfrontáció lép fel. </p> Bihaly Barbara Copyright (c) 2022 Bihaly Barbara https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 101 112 10.32567/hm.2021.4.8 Adatbiztonsági informatikai alapismeretek átadásának vizsgálata egy szakirányú továbbképzés keretében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5526 <p>A közszolgálati kiberbiztonság fejlesztését célzó felsőoktatási képzés során elengedhetetlen az informatikai alapismeretek átadása a hallgatók számára. Az ilyen típusú képzésekre jelentkező hallgatók jelentős része nem képzett informatikus, így esetükben nem feltételezhető a mélyebb műszaki, technikai, informatikai alapismeretek megléte. Egy ilyen típusú képzés kialakítása során figyelni kell arra, hogy a hallgatóság megértse és képes legyen feldolgozni, elsajátítani az átadott ismereteket. Jelen tanulmány az informatikai alapismeretek átadásához egy már meglévő tantárgy tematikáját, az általa átadott ismeretanyag hatékonyságát, helyességét, az esetleges hiányosságait vizsgálja, és javaslatot fogalmaz meg, hogyan lehet azt a közszolgálati kiberbiztonsági képzésbe beilleszteni. </p> Deák Veronika Krasznay Csaba Copyright (c) 2022 Deák Veronika , Krasznay Csaba https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 112 132 10.32567/hm.2021.4.9 Nanosatellite Constellation Operational Network Ground Segment Analysis https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5547 <p lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify">With the ever-increasing capabilities of the smallest remote sensing satellites, a serious bottleneck is encountered at the space-ground interface. While the satellites are capable of collecting data, downlinking said data is not always straightforward. Analysis of the satellite orbits show that the most beneficial downlink station locations can be found in the polar region. This article introduces the reader to the typical Earth observation orbits, their effects on the data communication periods and describes a possible nanosatellite operational radiocommunication network. </p> Horváth Attila Copyright (c) 2022 Horváth Attila https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 133 143 10.32567/hm.2021.4.10 Az okoseszközök applikációi által gyűjtött metaadatokkal való visszaélések kockázati szemléletmód általi, felhasználói szintű lehetséges visszaszorítása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5591 <p>Az okoseszközök hétköznapivá válásával és a különböző funkciókat betöltő alkalmazások elterjedésével olyan információbiztonsági kockázatokkal néz szembe az átlagos felhasználó, amelynek talán nincs is tudatában. A különböző személyek és csoportok által fejlesztett applikációk, olyan (meta)adatokat is gyűjthetnek, amelyekkel adott felhasználó szokásai és kapcsolati hálózata könnyen beazonosíthatóvá, illetőleg felhasználhatóvá válhat az alkalmazás mögött rejlő személyek, csoportok számára. A nem kívánt adatgyűjtés elkerülése érdekében sokat segíthet a tudatos felhasználói magatartás. Ezen magatartás kialakításához hozzájárulhat, ha az applikációk alkalmazása előtt a vállalatok által is használt kockázatmenedzsment szemléletén keresztül közelítjük meg a különböző szoftvereket. Jelen kutatás célja a fentiek során kifejtett szemléletmód általi kockázatcsökkentés. </p> Koller Marco Kerti András Copyright (c) 2022 Koller Marco, Dr. Kerti András https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 145 156 10.32567/hm.2021.4.11 A társkereső applikációk biztonsági kockázatai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5480 <p>Az ember társas lény, a digitális világ pedig újabbnál újabb megoldásokat kínál arra, hogy a felhasználók internetes felületen találják meg az ideális társat. Az információs társadalomban az online párkeresés jelenségéről és lehetőségéről mindenki tud, azonban a felhasználók közül csak kevesen beszélnek róla nyíltan, gátlások nélkül. Milyen veszélyekkel járhat a túlzott társkeresőalkalmazás-használat és a kevésbé biztonságtudatos attitűd? Lehetnek- e hatással a tárkereső alkalmazásokon közétett személyes adatok a leendő hivatásos állomány tagjainak karrierútjaira? Kutatásom során főként ezekre a kérdésekre kerestem a választ, amelynek során a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztjelölt és civil hallgatóinak hozzáállását vizsgáltam, többek között információbiztonsági szempontból. A tanulmánnyal fel szeretném hívni a leendő közszférában dolgozó, társkereső alkalmazásokat igénybe vevő felhasználók figyelmét az adatbiztonság jelentőségére, a biztonságos attitűd fontosságára, és arra, hogy karrierjük előtt igazán érdemes körültekintően és megfontoltan dönteni a saját magukról publikált adatokkal kapcsolatban, különös tekintettel az esetleges visszaélések alapját képező különleges adatokra. </p> Nimsz Vivien Copyright (c) 2022 Nimsz Vivien https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 157 168 10.32567/hm.2021.4.12 Electronic Documentation and Digital, IT Technology in Pre-Hospital Emergency Care https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5538 <p>In recent years Hungarian healthcare including outpatient and inpatient medical institutions and the Emergency Medical Services providing emergency care have undergone numerous IT improvements. In addition to patient health documentation, electronic digital technology provides a telemedicine opportunity for at-the-scene care, helping and supporting care, diagnosis and patient path- related decisions. The National Emergency Services are involved in the development and implementation of mobile applications that assist at-the-scene first aid provided by non-professionals in cases where early intervention can be life-saving for the patient. By providing the possibility of requesting direct assistance in unexpected situations, not only can the request for assistance be made easier and simpler, but the scene of the medical emergency or injury can also be precisely determined without the assistance of the person who reports the emergency case. </p> Tóth György Copyright (c) 2022 Tóth György https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 169 182 10.32567/hm.2021.4.13 NATO-tagországok hadseregeiben rendszeresített digitáliskatonarendszerek C4I alrendszereinek bemutatása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5539 <p>A mai fegyveres konfliktusok irányítását a hálózatközpontú hadviselés jellemzi. Ebben a megközelítésben az információkat szerző érzékelő hálózatok, a döntéshozói hálózat és a végrehajtói hálózat egy közös rendszerben integrálódik. Így a végrehajtó katonák hozzáférnek más felderítési forrásból származó információkhoz. A katonák által használt eszközrendszerben a C4I (command, control, communications, computers, intelligence, vezetés, irányítás, híradás, informatika és hírszerzés) rendszerek azok az elemek, amelyekkel ez megvalósul. Ezek a rendszerek szolgáltatnak harctéri információkat a parancsnokok számára a döntések meghozatalához és a katonai erők ellenőrzéséhez, a küldetések végrehajtásához. Ebben a cikkben a NATO-(North Atlantic Treaty Organisation) tagországok hadseregeiben már rendszeresített DSS-(Dismounted Soldier System) program C4I rendszereit mutatom be. </p> Török Péter Copyright (c) 2022 Török Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 183 199 10.32567/hm.2021.4.14 Challenges of the Application of Lynx KF-41 Infantry Fighting Vehicle in the Hungarian Defence Forces https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5725 <p>Continuous changes in the world and Europe have posed new challenges to NATO. The Russian–Ukrainian conflict that began in 2014 has shown that, in addition to the fight against terrorism and peace operations, the possibility of procedures and confrontations in the traditional sense must not be forgotten either. In the 21st century, the battlefield conflicts are already taking place in a complex and rapidly changing environment that requires forces to keep pace with change because that is the only way they can perform their duties successfully. In response to the challenges listed, the Hungarian Government launched the Zrínyi 2026 Defence and Armed Forces Development Program, a full-spectrum force development program aimed at making the Hungarian Armed Forces a dominant force in the region. Among the developments affecting the shooting range of the program, the regularisation of the Lynx KF-41 infantry fighting vehicle should be highlighted. Due to its capabilities, the new Western instrument is sufficiently feasible for the battlefields of the future, but the procedures that we used before IFOR, i.e. the Eastern military equipment can no longer be applied. In our study, we present the features, modern challenges that a modern battlefield poses for a combat vehicle. We analyse the unique features of the Lynx Kf-41 and the challenges that will require vehicle application and team training in the future. </p> Kocsi János Gyula Kiss Gergely László Copyright (c) 2022 Kocsi János Gyula, Kiss Gergely László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 25 40 10.32567/hm.2021.4.3 Development of Hungarian Light Armoured Vehicles for Disaster Management and Military Applications https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5574 <p>When launching the Zrínyi 2026 program, the Hungarian Government set the goal of taking into consideration the opportunities for the development of the Hungarian defence industry with regards to procurements, and in connection with this, the Irinyi plan defined the defence industry as one of the national strategic industries. This, of course, requires domestic products, such as the Komondor light armoured vehicle family developed in Hungary. The study depicts the main vehicle and model variants through the development process. </p> Zsitnyányi Attila Copyright (c) 2022 Zsitnyányi Attila https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 41 53 10.32567/hm.2021.4.4 Weapons of Mass Destruction and the Secret Services https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5612 <p>The threat posed by chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) weapons has been growing for years due to technological advances and the changing political environment. These weapons are attractive to states mainly because of their deterrent value, and non-state actors, especially terrorist groups, may use them causing an enormous psychological impact. The diversity of the threat is increased by the recent and highly unusual trend of attacks by state actors in Europe and Asia using CBRN weapons. How should states deal with this new threat? Does it imply a new set of tasks for CBRN protection? </p> Őze Zoltán Copyright (c) 2022 Őze Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 55 66 10.32567/hm.2021.4.5 Üzletmenet-folytonossági tervezés kórházi környezetben I. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5474 <p>Hazánkban 2016-ban kezdődött meg az egészségügyi ágazatban, azon belül is fekvőbeteg-ellátás alágazatban a létfontosságú rendszerelemek azonosítása és kijelölése. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény, illetve végrehajtási rendelete, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet, a kijelölt rendszerelemek üzemeltetői számára Üzemeltetői Biztonsági Terv készítését írják elő. Az üzemeltetői biztonsági tervezéshez bevált, nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ISO 22301 szabvány áll rendelkezésre, amely az üzletmenet-folytonossági menedzsmentrendszerek (business continuity management system, BCMS) tervezését írja le. Az egészségügyi ágazatra vonatkozó további előírásokat az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet határozza meg. A közigazgatásban és így az egészségügyben a profitorientált, így a „termelés” fenntartására fókuszáló szemléletmód gyakorlati alkalmazása nem megszokott, a profit és a termelés fogalma nehezen alkalmazható. A tanulmány a BCM alapjainak, a Stakeholder-elemzés és az üzleti hatáselemzés (business impact analysis, bia) közegészségügyben történő alkalmazási lehetőségeit vizsgálja. </p> Mészáros István Bognár Balázs Copyright (c) 2021 Mészáros István, Dr. Bognár Balázs https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 201 214 10.32567/hm.2021.4.15 Az emberi térd, csípő és gerinc biomechanikai jellemzői, valamint terhelés hatására létrejött elváltozásainak áttekintő elemzése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5274 <p>Cikksorozatom második részében a térdízület biomechanikai elemzését végzem. Irodalmi példákon fogom bemutatni, hogy a megnövekedett terhelés, testsúly, genetika és egyéb tényezők milyen nagy hatással vannak a térdpanaszok kialakulására. A kiképzéssel és bevetéssel járó megterhelés ellensúlyozására fontosnak tartom a megfelelő preventív szempontok alapján történő stratégia kialakítását, növelve ezáltal a kezelés hatékonyságának fokát, végeredményként pedig csökkentve a térdbetegségek kialakulásának kockázatát. </p> Zsákai Zsolt Copyright (c) 2022 dr. Zsákai Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 215 231 10.32567/hm.2021.4.16 The Development of Personal Identification in Prisons https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5665 <p>I build my publication upon 12 years of experience that I have spent in the IT field at the prison service since 2007. During this period, I continuously analysed the possibility of identifying prisoners by their biometric characteristics and I am currently conducting research on the same subject. Summary documentation on prisoner identification is currently not available. My article provides a comprehensive picture of the identification systems used in Hungarian prisons and their development, and at the same time outlines the future of personal identification. </p> Kondás Katalin Copyright (c) 2022 Kondás Katalin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 5 12 10.32567/hm.2021.4.1 Kórházak biztonsága és védelme I. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5531 <p>Az egészségügyi létesítmények, azon belül is a kórházak a kritikus infrastruktúra részét képezik mind műszaki, mind társadalmi szempontból. Legfontosabb feladatuk a gyógyítás, amelyet különböző vészhelyzetekben is folytonosan biztosítani szükséges. Emiatt fontos kérdés, hogy a kórházakban milyen külső és belső veszélyforrások merülnek fel kockázatként, és azok milyen védelmi megoldásokkal csökkenthetők. A két részből álló cikksorozat 1. részében a kockázati tényezőket mértük fel, azok lehetséges okainak feltárása mellett, nemzetközi biztonsági ajánlások, saját tapasztalatok és megtörtént esetek gyűjtése alapján. A kockázatok és veszélyek csoportosítása a megelőzésben és kockázatcsökkentésben részt vevők és feladatok meghatározása miatt fontos. Kutatómunkánk alapján kijelenthető, hogy a kórházak esetében fontos kockázatot jelenthetnek külső és belső veszélyforrások, szándékos károkozás és véletlen meghibásodások is. A cikksorozatban feltártuk a kórházakat érintő speciális kockázati tényezőket, és javaslatot adtunk azok lehetséges csökkentésére vagy elkerülésére. Fontos tényező azonban, hogy minden egyes intézmény egyedi funkcióval és kialakítással rendelkezik, így az általános útmutatás mellett mindig szükséges az egyedi elemzések elkészítése és a megelőző tevékenységek meghatározása. Ezekkel jelentősen növelhető az egészségügyi intézmények, különösen a kórházak működési biztonsága, ami egyben kihatással van azok gazdasági és társadalmi megítélésére is. </p> Veresné Rauscher Judit Berek Lajos Copyright (c) 2022 Veresné Rauscher Judit , Berek Lajos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 16 4 13 24 10.32567/hm.2021.4.2