Hadmérnök https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok <p>A <strong>Hadmérnök</strong> online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Hadmérnök 1788-1919 Additív eljárással készült lineáris vágótöltetek működésének vizsgálata https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6872 <p>Napjaink egyik rohamosan fejlődő területe a 3D nyomtatás, amely több évtizedes múltra tekint vissza, mégis csak most lett széles körben elterjedt. Az additív eljárások sok lehetőséget biztosítanak alkatrészek készítésére. Az egyik ilyen terület, ahol alkalmazni lehet ezt a gyártási módszert, a robbantástechnika. Az egyedi töltetek és a kumulatív robbantási feladatok területén jelentős mozgásteret ad ez a technológia, azonban az alacsony sűrűségű alapanyagok esetében nem minden részterületen rendelkezünk kellő tapasztalattal. A bemutatott tesztben sikerült több ilyen töltet működését megvizsgálni robbantás után a céltárgyak elemzésével. Többek között az optimális vágáshoz szükséges távolságot is sikerült azonosítani, ami hasznos ismeret lesz a további töltetek tervezésénél.</p> Ember István Copyright (c) 2024 Ember István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 5 17 10.32567/hm.2023.3.1 A kontingenciaelmélet alkalmazása az innovatív kisés középvállalkozások vizsgálata során az európai védelmi iparban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6749 <p>A kontingenciaelmélet alapján a szervezet teljesítménye függ a környezet alakulásától, ennélfogva nincs egy előre meghatározott stratégia, amelyet minden vállalkozás alkalmazhat, hanem folyamatosan alkalmazkodni szükséges a dinamikusan változó környezeti tényezőkhöz. A helyi védelmi ipar fenntartása stratégiai jelentőségű minden európai országban, amelyben az innovatív technológiák fejlesztése területén úttörő kis- és középvállalkozások törekednek az igények minél magasabb színvonalú kiszolgálására. A kutatás célja azonosítani, hogy jelen geopolitikai környezetben mely külső és belső kontingenciaváltozóknak van releváns hatása az innovatív védelmi kis- és középvállalkozások működésére. A kvalitatív kutatás során az adatgyűjtés mélyinterjúk alkalmazásával, az adatelemzés tartalomelemzés módszertannal történt. Jelen környezetben a geopolitikai konfliktusok, az intenzív piaci kereslet, az ellátási problémák az alapanyag és a védelmi eszközök területén, a dinamikus technológiai fejlődés és az állami törekvések a védelmi ipar fejlesztésére néhány fontos változó a vállalkozásra ható kontingenciatényezők közül. Az eredmények keretrendszert biztosíthatnak a menedzsment számára a hatékony szervezeti stratégia megfogalmazásában.</p> Mészáros Alexandra Copyright (c) 2024 Mészáros Alexandra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 103 119 10.32567/hm.2023.3.8 A koronavírus idején a közösségi médiában megjelenő álhírek elemzése, az „infodémia” fontossága https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/7001 <p>2019. decemberben Kína egyik tartományában, Vuhanban jelent meg a napjainkra már mindenki által ismert és azóta világjárvánnyá nyilvánított Covid–19. A vírussal együtt azonban felerősödtek az álhírek és az ezzel kapcsolatos dezinformálás. Az álhírek és azok terjedése több csatornán is meg tud valósulni, napjainkban a legerőteljesebben az online térben. 2020 tavaszán a World Health Organization az „infodemic” kifejezéssel – azaz amikor túl sok információ, köztük rengeteg megtévesztő jelenik meg egy járvánnyal kapcsolatban – mutatott rá, hogy nemcsak a vírus, de a vele kapcsolatos dezinformáció, vagyis félreinformálás is ugyanolyan mértékben terjed a világon. Jelenleg még mindig ebben a korszakban élünk, a „post-truth” árnyékában, amikor a különböző híreket gyakrabban hisszük el az érzelmi töltöttségük, mintsem valóságtartalmuk vagy forrásuk alapján, jelentősen befolyásolva a társadalom informáltságát. Kutatásom fő célja a koronavírussal kapcsolatos álhírek és érzelmek vizsgálata. Ezen belül az álhírek terjedését és a hallgatóságra tett hatásait vizsgáltam. Online felületeken végzett kulcsszóelemzést alkalmazva az álhírek terjedését, annak ütemét és miértjét kutattam.</p> Molnár Ákos Ádám Copyright (c) 2024 Molnár Ákos Ádám https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 189 206 10.32567/hm.2023.3.13 Alkalmas-e a kavitációs vízkezelés az algavirágzások csúcsainak letörésére? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6785 <p>Egy kísérleti kavitációs berendezés tervezésével, létrehozásával és kisüzemi alkalmazásával a szennyezett vizek egyik lehetséges tisztítási módját vizsgáltuk. A kísérleti berendezés mobil kivitelű, és alkalmas különböző szennyezettségű vizek tisztítására. Bemutatjuk a kavitáció hatását különböző mikroszkopikus méretű élőlényekre. Először egy hígított zöldalgatenyészetet vizsgáltunk, megállapítottuk, hogy 16–32 perces kavitáció több mint 10–20%-kalcsökkenti a klorofillkoncentrációt és az ép sejtek arányát. Biológiailag bontható szennyvízzel kevert algás halastóvízben, kavitáció hatására a cianobaktériumok, ostoros algák mennyisége 40–80%-kalcsökkent, a zöldalgáknál minimális volt a csökkenés. Ezeknél a méréseknél síkszelepes, nagynyomású kavitációgenerátort alkalmaztunk. Bizonyítottuk,<br />hogy a hajók ballasztvize és a szennyvizek mikrobiótája mennyiségének csökkentésére a kavitációs vízkezelés ígéretes megoldásnak tekinthető, de figyelemmel kell lenni arra, hogy csak elpusztul a mikrobióta, de nem tűnik el a vízből.</p> Ács Éva Bíró Tibor Béres Deák László Duleba Mónika Grigorszky István Kiss Keve Tihamér Németh Zoltán Papp András Vadkerti Edit Copyright (c) 2024 Ács Éva, Bíró Tibor, Béres Deák László, Duleba Mónika, Grigorszky István, Kiss Keve Tihamér, Németh Zoltán, Papp András, Vadkerti Edit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 19 32 10.32567/hm.2023.3.2 Szennyvízkezelés a múltban és a jelenben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6810 <p>Az emberiség történelmében több ezer éve fontos szerepet játszik a szennyvíz kezelése. Kezdetben csak a higiéniai feltételek biztosítása miatt volt rá szükség, a népesség és az ipari termelés növekedésével azonban a szennyezők kibocsátása már a természetes környezetet is fenyegeti. Amióta érzékelhetők a szennyezés hatásai, illetve kifejlődtek megbízható analitikai módszerek, mind a kutatás-fejlesztés, mind a törvényhozás egyre nagyobb figyelmet szentel a környezetvédelemnek, a szennyvíztisztításnak, a szennyvíz-újrafelhasználásnak. Jelen tanulmány a releváns szakirodalom áttekintésével szeretne átfogó képet adni arról, hogyan jutott el a szennyvízkezelés a történelem során a pillanatnyi állapotába.</p> Györki Gábor Copyright (c) 2024 Györki Gábor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 33 43 10.32567/hm.2023.3.3 Physiological and Psychological Stress Effects on the Rescue Units Involved in the Earthquake Rescue Operation in Turkey, with Particular Regard to the HUNOR Rescue Team https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6796 <p>The purpose of this article is to present all the impacts on rescue teams that occur during rescue operations. The HUNOR rescue team, which searched for survivors for a week after the earthquake in Turkey, will be presented. The physiological and psychological strain is not negligible, so the article also makes a short detour about aftercare. At the end of the article, all the development directions that can contribute to the enhanced protection of a rescue team will be discussed, both in terms of personal protective equipment and organisational and health preparedness.</p> Horváth Lilla Copyright (c) 2024 Horváth Lilla https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 45 56 10.32567/hm.2023.3.4 Examination of the Practice for Protection against Landfill Fires https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6881 <p>The scientific examination of residential waste management has become an increasingly important scientific problem nowadays. Waste disposal and incineration are the most important elements of the modern waste management system. The handling, disposal and burning of residential wastes have significant fire safety risks. In this article, the authors examine the fire protection characteristics of landfills, the legal background of their operation, the causes and circumstances of the individual fires that have occurred, the measures to increase the efficiency, as well as the technical and technological possibilities of fire safety operations.</p> Hózer Benjámin Teknős László Varga Ferenc Kátai-Urbán Lajos Copyright (c) 2024 Hózer Benjámin, Teknős László, Varga Ferenc, Kátai-Urbán Lajos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 57 67 10.32567/hm.2023.3.5 Markov-láncok alkalmazása az aszályos napok valószínűségének megállapítására Budapest térségében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6864 <p>A klímaváltozás egyik hatása hazánkban az aszályos időszakba eső napok számának növekedése. Ennek következtében egyre nagyobb szükség van a hatékony csapadékvíz-gazdálkodásra, valamint a hőhullámok elleni védekezésre. Budapest térségének csapadékadatait felhasználva becslést adunk arra, hogy a jövőben mekkora eséllyel fog egy nap aszályos időszakba esni. Egy viszonylag új vizsgálati módszert, a Markov-láncok elméletét használtuk fel a budapesti csapadékadatsorok elemzéséhez. Hipotézisvizsgálattal azt is bizonyítottuk, hogy az aszályos időszakok között eltelt idő exponenciális eloszlást követ.</p> Jánosi Andrea Fekete Árpád Szám Dorottya Copyright (c) 2024 Jánosi Andrea, Fekete Árpád, Szám Dorottya https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 69 81 10.32567/hm.2023.3.6 Túlnyomásos füstmentes lépcsőházak tervezése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6869 <p>A túlnyomásos füstmentes lépcsőházak hatékony működésének egyik legfontosabb feltétele, hogy megfelelően legyen meghatározva a légellátó rendszer kapacitása. Az ehhez szükséges bevezetendő levegőmennyiség számításához hazánkban a hő és füst elleni védelemről szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv javasol műszaki megoldást. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető a tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával is, amely az MSZ EN 12101-13:2022 szabvány, illetve az abban szereplő számítási módszerek. Jelen publikációban egy meglévő túlnyomásos füstmentes lépcsőházba bevezetendő levegőmennyiség meghatározását mutatom be, figyelembe véve annak adottságait. A hazai, valamint a harmonizált szabvány számítási módszereinek alkalmazásával kapott értékeket összevetem a meglévő lépcsőház légtechnikai mérésének eredményeivel.</p> Mihály István Copyright (c) 2024 Mihály István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 83 102 10.32567/hm.2023.3.7 Prototípus-implementáció kibervédelmi technikák gyakorlati oktatására https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6927 <p>A kiberbiztonsági gyakorlatok feladata felkészíteni a felhasználókat a kibervédelmi stratégiák aktív és hatékony végrehajtására. Azonban számos jelenleg rendelkezésre álló platform és oktatási anyag alkalmazása szükségessé teszi a mélyebb informatikai ismereteket, így leginkább az IT-biztonság területén végzett szakértők képesek eredményesen ellátni ezeket a feladatokat.<br />A cél egy olyan oktatási anyag kidolgozása, amelyet akár a közszolgálatban, így például a közigazgatásban, illetve a honvédelemben részt vevő különböző szervezetekben vagy akár a magánszférában is képesek lehetnek alkalmazni olyan foglalkoztatottak továbbképzésére, akik nem rendelkeznek mélyebb informatikai előképzettséggel.<br />Jelen tanulmány célja a közszolgálati kiberbiztonsági gyakorlati oktatás keretében megvalósított szimulációs keretrendszer működésének definiálása, amelyben a hallgatók kibertámadások segítségével sajátíthatják el a védekezési mechanizmusok végrehajtásához szükséges készségeket, képességeket és ismereteket.</p> Debreceniné Deák Veronika Copyright (c) 2024 Debreceniné Deák Veronika https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 121 144 10.32567/hm.2023.3.9 SCADA-rendszerek kiberbiztonsága a létfontosságú rendszerelemek tekintetében 1. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6998 <p>Napjainkban a technológiai fejlődéssel a kiberbiztonság szerepe is egyre meghatározóbb, hiszen mind a magánszemélyeknek, mind a vállalatoknak lépést kell tartani a kibertámadások alakulásával – legyen szó azok számosságáról vagy módozatairól. Ezeknek a támadásoknak kiemelt célpontjai az ipari létesítmények, létfontosságú rendszerelemek, amelyeknek meghatározó elemei a SCADA-rendszerek. Ezzel összefüggésben elmondható, hogy ezekben a létesítményekben az átlagosnál jóval magasabb szintű védelemre van szükség szerepükből fakadóan. A tanulmány első részében a szerző ismerteti a SCADA-rendszer alapfogalmait, valamint azokat az előírásokat, jó gyakorlatokat, amelyek a létesítéshez, illetve működtetéshez szükségesek. Továbbá bemutatja a korábbi, illetve az aktuális kiberbiztonsági kihívásokat mind általános, mind pedig SCADA-rendszerre fókuszálva – a támadási metódus, a támadás éve, valamint az érintett szektor besorolása alapján.</p> Hankó Viktória Copyright (c) 2024 Hankó Viktória https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 145 160 10.32567/hm.2023.3.10 Az autonóm közúti gépjárművek kiberbiztonsági aspektusa és társadalmi megítélése 1. rész https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6997 <p>A beépített technológiai megoldások és a vezeték nélküli képességek elterjedésével a mai járművek már nem elszigetelt mechanikus gépek. Egy összekapcsolt rendszer részévé válnak, amelyben folyamatosan kommunikálnak a járművek egyes rendszerelemei egy belső hálózatban, továbbá a járművek egymással és a forgalomirányítási központtal egyaránt. Ezen összekapcsolt adatok halmazát nevezzük önvezető közlekedési eszközök irányítási rendszerének. Ez a rendszer képes támogatni az autonóm közlekedés jövőbeli bevezetését, és a mesterséges intelligencia használatával jelentősen javítani lehet a közlekedés biztonságát, hatékonyságát és fenntarthatóságát. Az autonóm közlekedési eszközök megjelenése azonban új biztonsági kérdéseket vet fel, amelyek az egész rendszert potenciális célponttá teszik a kiberbiztonsági támadásoknak, ezek pedig mind a közlekedés biztonságát, mind pedig az emberi életet veszélyeztethetik.</p> Katona Gergő Copyright (c) 2024 Katona Gergő https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 161 176 10.32567/hm.2023.3.11 A metaverzum értelmezése és katonai célú meghatározása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6865 <p>Társadalmunkban intenzív fejlesztések tapasztalhatók számos területen, ami az emberek információs környezetének megváltozásával jár. Az információcserék és maga az információs környezet jelentősen befolyásolja a mindennapokat, aminek vonatkozásában a többdimenziós virtuális tér lehetőségeinek feltárása is aktuálissá vált. A jelenkorban egy már közismert szó, a metaverzum köré egy komplex képesség lett társítva, amely, mondhatni, még alakulóban lévő, formálódó szegmens a csúcstechnológiák innovatív folyamataiban. A metaverzummal kapcsolatos, már publikált szakmai dokumentációk vizsgálatával célom meghatározni a metaverzum civil és katonai fogalmát. Egy egységes, minden kapcsolódó szegmensre kiterjedő fogalmi vizsgálat a téma értelmezésének fontos kiindulópontja. A történeti előzmények, a főbb célok, az elvárható követelmények és technológiák vizsgálatával a metaverzum civil és katonai oldalról is értelmezhetővé válik.</p> Szeleczki Szilveszter Copyright (c) 2024 Szeleczki Szilveszter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 177 187 10.32567/hm.2023.3.12 Empirical studies of Russian- Ukrainian war related fake news- Part 1 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6976 <p>A 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború számos paradigmaváltást eredményezett a kiberhadviselésben. E változások egyik aspektusa a pszichológiai műveletek. Oroszország és Ukrajna kiterjedt pszichológiai műveleti kampányokat folytatott a háborús céljaik teljesítése érdekében, amelyek azóta intenzívek voltak a módosított célok mentén. Ez a tanulmánysorozat a háborúval kapcsolatos álhírek hatását vizsgálja különböző empirikus kutatásokon keresztül. A tanulmány első részében a szerzők a pszichológiai műveletek és a kapcsolódó kifejezések megjelenését vizsgálják a nemzetközi tudományos szakirodalomban a hálózatelemzés módszertanának felhasználásával. A tanulmány második részében a szerzők hangulat- és hálózatelemzéssel vizsgálják a különböző álhírek terjedését. A harmadik tanulmányban a szerzők a Magyar Honvédség megítélésével kapcsolatos attitűdöket mérik a szomszédos országban zajló háború szempontjából.</p> Ináncsi Mátyás Bányász Péter Dub Máté Kugler Péter Copyright (c) 18 3 Szemelvények a hazai katonai robbantástechnika és a föld alatti aknaharc fejlődéstörténetéből https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/7184 <p>Recenzió</p> Lukács László Copyright (c) 2024 Lukács László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 207 208 Robbantástechnika a hazai katonai szakfolyóiratokban az 1800-as évek végétől napjainkig https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/7185 <p>Recenzió</p> Lukács László Copyright (c) 2024 Lukács László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-01-12 2024-01-12 18 3 209 210