https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/issue/feed Hadmérnök 2023-09-19T13:21:53+02:00 Farkas Tibor, főszerkesztő farkas.tibor@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Hadmérnök</strong> online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6279 Kína nemzetközi megítélésének változása a Covid–19-járvány során 2023-02-08T09:11:53+01:00 Kugler Péter kugler.peti@protonmail.com <p>Kína mint nagyhatalom jelentős szerepet tölt be a nemzetközi térben, cselekedeteivel sok szinten hatással van világunkra. A Covid–19-járvány a pandémián túl olyan gazdasági recessziót okozott, amely egy megosztottabb, kevésbé interdependens világot vetít előre. A SentiOne közösségimédia-figyelő platform segítségével a közösségi média és az egyéb online tartalmak kereshetők kulcsszavak alapján – illetve egyes kulcsszavak kizárásával a relevánsabb tartalom megtalálása érdekében –; a kereséssel nyert adatokat elemeztem a SentiOne online beépített elemző modulja segítségével. A SentiOne a PANAS alapján saját maga által fejlesztett szentimentelemző algoritmust alkalmazva méri az egyes médiatartalmak érzelmi töltöttségét, ez alapján pozitív, negatív és semleges lehet egy üzenet, és ezt a hagyományosnak számító hármas skálán összesíti is. Az új hidegháború kérdéskörét is bemutom az egymással szemben álló, USA által vezetett NATO–Quad–AUKUS szövetséget jellemeztem az ellentétes oldalon álló, Kína által vezetett Oroszország és a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagjaiból álló szövetséggel együtt. A kibertér mint virtuális világ egyre inkább a hétköznapjaink része, és az életünkre gyakorolt hatása egyre nagyobb, így fontos az itt megjelent tartalmak vizsgálata. Az információs zűrzavar és a posztigazság fogalmainak ismertetésével, illetve az infodémia jelenségének bemutatásával a pandémia egy másik aspektusára is felhívom a figyelmet, amely a kibertérhez kapcsolható. Ismertetem a kínai segélyezési rendszert és a pandémia meghatározó pontjait. Sematikusan bemutatom az adatbányászat módszerét. A közösségi média és az egyéb weboldalak tartalmának elemzésével bebizonyítom az alábbi hipotézisemet: Az AUKUS és a Quad országainak angol nyelvű közösségimédia- és egyéb online felületeken megjelenő tartalmait vizsgálva a Kínai Kommunista Párt megítélése romlott a járvány során. Megcáfoltam a következő hipotéziseimet: A nyugati közösségi médiában és online felületeken a kínai segélyezés jelentős véleményformáló szerepet töltött be a járvány során. Kína járványkezelésének nemzetközi megítélése a kezdeti negatív időszak után pozitívvá vált.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kugler Péter https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6578 A világítás katonai vonatkozásai 2023-01-11T18:39:16+01:00 Jasztrab Péter jasztrabp@yahoo.com Istók Róbert istok.robert@kvk.uni-obuda.hu <p>A cikksorozat első négy részében témakörönként bemutattuk a katonai világítás jogszabályi aspektusait és követelményeit, kitértünk a harci körülményekre és körletekre vonatkozó elvárásokra, illetve ismertettük a repülőterekre vonatkozó specifikációkat. E cikkben górcső alá vesszük a katonai világítás utolsó csoportjához tartozó légi, közúti, vasúti és vízi járművek fényforrásait. Az eddig még részletesen nem tárgyalt témakört fejlődéstörténeti oldalról közelítjük meg, és egészen a kezdetektől a modern kori világítóeszközökig külön-külön áttekintő leírást adunk, betekintést teszünk a magyar ipar által használt megoldásokba és azok tulajdonságaiba. A rendelkezésre álló kereteken belül csak utalunk a korább leírtakra, illetve törekszünk azt kiegészíteni, kipótolni, hogy újabb aspektusból vagy a felhasználó szemszögéből vitathassuk meg a fénybiztosítás, illetve a látás és látásbiztosítás fogalomkörét.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Jasztrab Péter, Istók Róbert https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6662 A pilóta nélküli légi járművek alkalmazhatósága a vasút- és közúthálózatok logisztikai felderítésében – 2. rész 2023-02-23T10:13:26+01:00 Szajkó Gyula szajko.gyula@uni-nke.hu Németh András nemeth.andras@uni-nke.hu Szatmári Balázs szatmari.balazs.gabor@uni-nke.hu <p>A béketámogató műveletek logisztikai támogatásának tervezési, szervezési folyamatainál fontos szerepet töltenek be a hadszíntér felderítéséből származó információk. A logisztikai felderítés magába foglalhatja a logisztikai támogatás szempontjából fontos körletekről, objektumokról, létesítményekről, közlekedési hálózatokról szóló információk feltérképezését és a megszerzett adatok rendszerezését. Ezek közül kiemelhetők a közlekedési hálózatok értékeléséből származó adatok, amelyek meghatározó jelentőségűek az erők mozgatásának, átcsoportosításának tervezésekor és végrehajtásakor. A közlekedési hálózatokat figyelembe véve a közúti és a vasúti infrastrukturális elemek főként az erők szárazföldön történő szállításakor válnak fontos tényezővé, amikor nagy létszámú személyi állományt és eszközt szükséges mozgatni. A hozzájuk kapcsolódó információk gyűjtésére többféle módszer áll rendelkezésre, a pilóta nélküli légi járművek alkalmazása csak az egyik ilyen lehetőség, mégis fontos lehet a logisztikai felderítést végző személyek vagy csoportok számára, mivel segítségével elérhetővé válhat az út- és vasúthálózatok helyszíni szemrevételezésének gyorsabb és pontosabb végrehajtása. Napjainkban a pilóta nélküli légi járművek típusai és felhasználásuk lehetőségei széles spektrumot ölelnek fel. Ezeket célszerű megvizsgálni és elemezni: mely eszközök lehetnek alkalmasak logisztikai felderítés végrehajtására. A tanulmányban a szerzők célja, hogy – a teljességre törekvés igénye nélkül – bemutassák (csoportosítások alapján) a pilóta nélküli légijármű-típusokat, majd elemezzék gyakorlati tapasztalatok alapján a logisztikai felderítéshez kapcsolódó alkalmazhatóságukat.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Szajkó Gyula, Németh András, Szatmári Balázs https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6559 Létfontosságú rendszerelemek vizsgálata 1. – Hálózatosságvizsgálat 2023-01-11T18:25:54+01:00 Kiss Adrienn adriennk73@gmail.com <p>A létfontosságú rendszerelemek – más néven kritikus infrastruktúrák – interdependens kapcsolatban álló létesítmények és rendszerek, amelyek működésük szempontjából létfontosságúak egy adott ország általános biztonságának, gazdasági működőképességének, illetve a lakosság létszükségleteinek fenntartásához. Bár a létfontosságú rendszerelemekről tudjuk, hogy elengedhetetlenek egy ország normális működéséhez, nem teljesen feltárt, hogy egy rendszerelem működésének változása milyen módon befolyásolja a többiét. A kutatásom során először a kritikus infrastruktúrák hálózatossága általi interdependenciát, vagyis kölcsönös függőségét vizsgálom. A kritikus infrastruktúrák hálózatosságát hazai viszonylatban egy nyílt forráskódú hálózatelemző és -ábrázoló szoftver (Gephi) segítségével vizsgáltam. A tanulmány három darab létfontosságú szektorhoz tartozó objektumokat, az egészségügyi ellátó intézmények, a víziközművek és a villamosenergia-termelő egységek és -alállomások közötti kapcsolatokat vizsgálja. A vizsgálat során 189 darab objektumot rögzítettünk a Gephiben földrajzi koordináta alapján, majd vizsgáltuk közöttük a hálózatosságot.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kiss Adrienn https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6581 A Reddit közösségimédia-platform szerepe az orosz–ukrán konfliktus vonatkozásában 2023-01-11T18:33:22+01:00 Ináncsi Mátyás inancsi.matyas@uni-nke.hu <p>A publikációban bemutatjuk a közösségi média szerepét az orosz–ukrán konfliktusban. Kapcsolódóan pedig, hogy a közösségi médiát főleg mely okokból használják a felhasználók, és az ott felmerülő tartalmakat hogyan hasznosítják a háborús információmegosztás céljából (Liveuamap). A kutatásban a Reddit közösségimédia-platform került a fókuszba. Ennek oka a nyílt tartalommegosztás. A publikáció a 2022. január 1. és 2022. november 1. közötti időszak kiválasztott subredditjeinek legnépszerűbb harminc posztját vizsgálja. Pontosan azt, hogy a posztok tartalmilag hogyan viszonyulnak a konfliktushoz. Kiemelten, hogy mennyire van jelen maga a konfliktus, illetve milyen jellegűek a megosztott tartalmak. A kutatás arra a kérdésre is választ ad, hogy milyen arányban van a hivatalos és a nem hivatalos információ a közösségi médiában. A vizsgált posztokból kiderült, hogy a nem hivatalos információ szerepe sokkal súlyosabb, mint a hivatalosé. Ehhez kapcsolódóan a felhasználók nagy mennyiségben fejeznek ki szimpátiát posztjaikban. A posztok affiliációja kapcsán erősen dominál az ukrán oldal, mindösszesen egy olyan poszt volt a vizsgált tartalmak között, amely az orosz oldalt képviselte. Garcia és Cunanan-Yabut tanulmánya a Twitter-szentimentet vizsgálta meg, és ott a felhasználók reakciója hasonló eredményeket nyújtott.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ináncsi Mátyás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6685 A nyílt forrású információszerzés kapcsolata a hadsereggel 2023-03-01T12:38:49+01:00 Vattai Eszter vattaieszter2001@gmail.com <p>Az infokommunikációs technológiák és az azokkal szoros kapcsolatban lévő közösségimédia-platformok napjaink egyik leggyorsabban változó és fejlődő területei. A jelenben, ha egy képet megosztunk, ha egy posztot kiírunk, vagy elfogadjuk azokat a bizonyos „cookie” beállításokat, minden mozdulatunk és érdeklődési körünk lekövethető. A technológia fejlődése megteremtette azt a különleges helyzetet, hogy a felelőtlen, nem biztonságtudatos felhasználók nagyon könnyen lekövethetővé és lehallgathatóvá váltak. Kutatásom célja az OSINT-eszközök és az infokommunikációs technológiák komplex vizsgálata katonai aspektusokban. Jelenleg csak nagyon szűk körben vizsgált terület hazánkban a nyílt forrású információszerzés, ennek megfelelően ez ösztönzött arra, hogy ezzel a területtel foglalkozzam. Előzetes elemzéseim alapján (jellemzően nemzetközi szakirodalmak vizsgálatával) arra a következtetésre jutottam, hogy az OSINT-tevékenységeknek egyre nagyobb hatása lesz a katonai műveletekre, így kiemelten fontosnak tartom egy ilyen irányú kutató elemző munka végrehajtását. Kutatási kérdéseimen keresztül tematikusan építettem fel a megállapításokat, amelyeknek részleteit a kutatás első felében ismertetem.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Vattai Eszter https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6570 Mechanism of Action and Use of Radiomimetic Compounds – Part 2 2023-01-11T18:23:59+01:00 Deli Gábor deligabor08@gmail.com <p>Radiomimetic compounds, similarly to ionising radiation can directly or indirectly cause DNA damage. Two major groups of these compounds, alkylating agents and antimetabolites, have already been discussed in the first part of this article. The topic of this article is an overview of radiomimetic substances of biological origin; they are grouped and discussed upon their chemical structure. Some bacteria, belonging to the class of Actinobacteria can produce compounds with radiomimetic property as part of their defence mechanisms, such as bleomycins, enediynes, streptonigrins, etc. Radiomimetic compounds of bacterial origin can be divided into three main groups: radiomimetic glycopeptides, enediynes and quinone antibiotics. Each of them induces double-strand DNA breaks. Some of them work through their reactive radicals and the molecules are also transformed when they break DNA. Others, such as bleomycin and similar glycopeptides, have an enzyme-like catalytic effect as the molecule regenerates itself after interacting with DNA thus the same molecule can create new DNA breaks again. The damage caused by radiation and by bleomycin is very similar: double DNA strand breaks occur in close proximity to each other, below the lethal dose of the cell, so as the cell does not die, the DNA repair process is activated, which can lead to the formation of dicentric chromosomes and other detectable DNA alterations. This review briefly summarises the mechanism of action of bacterial radiomimetic compounds and their benefit.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Deli Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6686 Analysis of the Material Characteristics of Firefighter Personal Protective Clothing 2023-04-14T11:07:21+02:00 Pántya Péter pantya.peter@uni-nke.hu Horváth Lilla lilla.horvath@katved.gov.hu <p>The firefighter’s personal protective apparel is the most significant aspect of the firefighter’s profession since it protects practically the entire body of the firefighter. Protective clothing must not only provide protection during firefighting, but also against other environmental effects. The purpose of the article is for the authors to propose possible directions for development along with a description of the material and ergonomic characteristics of the personal protective clothing worn by firefighters. After processing the related Hungarian and international literature, the authors present all the material properties that serve as the basis for the protective ability of protective clothing. Based on these, the reader can deepen their knowledge within this topic. At the end of the article,<br />the authors offer solutions and suggestions, in order to increase the resistance of the firefighting protective clothing and, in addition, to improve the ergonomic characteristics.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Pántya Péter, Horváth Lilla https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6613 The Safety Situation of Municipal Solid Waste Landfills in Hungary from a Disaster Management Perspective – Part 2 2023-01-20T13:38:00+01:00 Hózer Benjámin hozer.benjamin@gmail.com <p>Today, nearly seventy municipal solid waste landfills in Hungary fully comply with European Union directives. Experience has shown that some sites have not yet been recultivated and that there are several illegal landfills. Waste fires are a special area within disaster management that have not yet been legally regulated nor intervention procedures have been established. In the second half of the series of articles I will present the safety risks and fire intervention difficulties that arise specifically in connection with the landfill sites.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Hózer Benjámin https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6627 Comparison of Water Balance Results for Different Operating Conditions of the Ráckeve–Soroksár Danube with Particular Reference to Infiltration 2023-03-24T11:25:17+01:00 Márton Attila marton.attila@kdvvizig.hu <p>The operation of the Ráckeve–Soroksár Danube (RSD) is a complex task for water engineers, as its multiple uses means that there are many different types of water demand in the system. For the economic sustainability of the operation, it is important to know the exact water balance of the RSD, as it is not always the same amount of water that needs to be supplied into the system during low water periods. In this article, the water balances of four operating conditions are analysed and compared, with a special focus on the amount of infiltration. This document also provides a solution for the infiltration amount that should be included in water balance calculations.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Márton Attila https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6679 Közúti járművekben keletkezett tüzek okai 2023-02-23T11:46:57+01:00 Papp Csenge pappcsenge1996@gmail.com Kersák József jozsef.kersak@gmail.com <p>Napjainkban a mobilitás egyre nagyobb teret nyer, így egyre többen vesznek részt a közúti közlekedésben is. Emiatt a közlekedéssel összefüggő balesetek és tűzesetek száma is növekszik. Ebben a cikkben a közúti járműtüzek keletkezési okait vizsgáljuk, ami összetett<br />kérdéskör, mivel a járművek üzemeltetése és az esetleges közlekedési balesetek során is bekövetkezhetnek tűzesetek. Az egyre szigorodó biztonsági és környezetvédelmi követelmények miatt folyamatosan átalakul a járművek tűzbiztonsága, ez adja a téma aktualitását. Kutatómunkánk során áttekintettük az elérhető források és gyakorlati tapasztalatok alapján, mely okok idézhetnek elő tűzeseteket a közúti járművek közlekedése során, továbbá vizsgáljuk, hogy milyen tűzmegelőzési lehetőségek állnak rendelkezésre és alkalmazhatók hatékonyan a gyakorlatban, a járművezetők tevékenységére fókuszálva.</p> 2023-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Papp Csenge, Kersák József