Hadmérnök https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok <p>A <strong>Hadmérnök</strong> online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.</p> hu-HU farkas.tibor@uni-nke.hu (Farkas Tibor, főszerkesztő) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Thu, 25 Nov 2021 16:32:13 +0100 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 A LoRaWAN-technológia szerepe az elektronikai védelem területén, az építőipari beruházások vonatkozásában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5354 <p>Az ipari nagyberuházásokban, az építőiparban folyamatosan változó környezettel, feladatokkal és kihívásokkal kell szembenézni a vagyonvédelem területén. Ezért megfelelő, komplex vagyonvédelmi rendszer kialakítása elengedhetetlen, amelynek folyamatosan igazodnia kell az adott építkezés sajátosságaihoz. Mivel a munkaszakaszok során különböző értékű és mennyiségű anyagok, eszközök és gépek védelméről is beszélünk, ezért kiemelten fontos funkciót tölt be az elektronikai védelem egy komplex rendszer részeként. A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen szerepe van az építőipari beruházások során az elektronikai jelzőrendszernek, az alkalmazott technológiáknak, különös tekintettel a LoRaWAN-technológiára.</p> Borsos Döníz Copyright (c) 2021 Hadmérnök https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5354 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 A világítás katonai vonatkozásai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5280 <p>A cikksorozat első és második részében bemutattuk a katonai világítás követelményeit és jogszabályi aspektusait, illetve a műveleti felhasználásának, alkalmazásának körülményeit és azok specifikus eszközeit. Kitekintést tettünk a vizuális teljesítmény fokozása érdekében folyó fejlesztési irányok felé, valamint röviden összefoglaltuk a fénynek és fénybiztosításnak a hadtörténeti szerepét. Ebben a fejezetben a körletvilágításról, a katonai szabályozás szerinti felosztás következő alcsoportjáról esik szó. Körbejárjuk a vonatkozó követelményeket, a terület specifikumait, hogy nyomatékosítsuk a korábbiakban már említett témakör aktualitását és fontosságát. A cikkben elsősorban a munkahelyi világításra helyezzük a hangsúlyt, amelyben kitérünk a modern katonai világítás értelmezésére, a szakági követelményekre, annak ellenőrzésére és a lehetséges megoldásokra, ajánlásokra. </p> Jasztrab Péter János , Meglécz Katalin Copyright (c) 2021 Jasztrab Péter János , Meglécz Katalin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5280 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 A Covid-19-világjárvány hatása a telemedicina hazai fejlődésére, kapcsolata a haderőfejlesztési programokkal https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5310 <p>A világjárvány következtében jelentősen emelkedett a telemedicinális ellátási formákkal kapcsolatos publikációk száma, jól érzékelhetően fokozódtak a kormányzati törekvések a szabályozás minőségi javítására, az egészségügyi szereplők pedig a korábbiakhoz képest nagyobb intenzitással és szélesebb spektrumban kezdték el alkalmazni a rendelkezésre álló technikai lehetőségeket. A bevezetett korlátozások következtében nemcsak az orvosok, hanem a lakosság részéről is megnövekedett igény tapasztalható az online térben zajló konzultációk, tanácsadások és orvosi vizitek lebonyolítására. Cikkünkben azt elemezzük, hogy a jelenleg ismert digitális platformokat és telemedicinális rendszereket mely területen használták fel, mely faktorok indukálták fejlődésüket, illetve hogyan képesek ezek kiszolgálni a katonai betegellátás igényeit a több mint egy éve zajló koronavírus-világjárvány idején. Ugyancsak kísérletet teszünk arra, hogy megtaláljuk a telemedicina, az eHealth és mHealth rendszerek illesztési pontjait a Magyar Honvédség Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programjának egyik fő elemét alkotó Digitális Katona Programjával. </p> Fejes Zsolt , Matusz Márk Péter Copyright (c) 2021 Fejes Zsolt , Matusz Márk Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5310 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 Az emberi csípő, térd és gerinc biomechanikai jellemzői, valamint terhelés hatására létrejött elváltozásainak áttekintő elemzése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5272 <p>Tanulmányomban, amely egy szélesebb kutatás része, a haderő aktív állományának mozgásszervi terhelését és az annak következtében kialakuló panaszokat vizsgálom, a nemzetközi szakirodalomban fellelhető hasonló kutatások áttekintésével. Cikksorozatom első része a csípőízülettel, annak biomechanikai összefüggéseivel, a terhelés következtében fellépő erőhatásokkal és azok következményeivel foglalkozik. A csípőben kialakuló terhelési viszonyok bemutatásával látható, hogy még egészséges, normál anatómiájú csípő esetén is jelentős terhelés esik az ízület porcára. A túlterheléssel, az ízület anatómiai eltéréseinek következtében vagy ezek együttes hatására a panaszok nagyobb valószínűséggel alakulnak ki.</p> Zsákai Zsolt Copyright (c) 2021 Zsákai Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5272 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 Offenzív kiberműveletek II.: Kibererők és képességeik https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5391 <p>A kibertér biztonságának megteremtése számos tevékenység összehangolt megvalósítását igényli. A kiberbiztonság komplex rendszerében a szabályozási és eljárási kérdések mellett aktív kibervédelmi műveleteket is találunk. Ugyanakkor a védelmi célú kibertérműveletek önmagukban nem mindig elégségesek a teljes és átfogó kiberbiztonság megteremtéséhez. Így a védelmi kibertérműveletek mellett offenzív kiberműveletek végrehajtására is szükség lehet. Emellett az offenzív kibertérműveletek, és az abban foglalt eszközök és eljárások természetszerűleg nemcsak a saját oldali rendszereink védelméhez járulnak hozzá, hanem az ellenérdekelt fél infokommunikációs rendszereinek lefogásával, azok működésének akadályozásával, vagy azokból információk kinyerésével más műveleti terekben végrehajtott tevékenységek támogatásához járulnak hozzá hatékony módon. Jelen tanulmány első része az offenzív kiberműveletek általános jellemzőit mutatta be, a második rész, azaz jelen írás az offenzív kiberműveleti képességek gyakorlati megvalósítását és alkalmazhatóságát elemzi, valamint kitér a kiberműveleti erőkre, az általuk alkalmazható eszközökre és eljárásokra. </p> Kovács László Copyright (c) 2021 Kovács László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5391 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 A megfigyelés és a kínai típusú szociális kreditrendszer társadalmi megítélése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5477 <p>A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer magának mindennapjainkban, az általunk használt eszközök, szolgáltatások révén megkerülhetetlen részét képezi életünknek. Számtalan felhasználási területe közül a lakosság állami, vállalati megfigyelését egyre nagyobb érdeklődés övezi. Az állampolgárokról hatalmas mennyiségben gyűjtött adatok mesterséges intelligenciával való feldolgozása, kiértékelése számos ajtót megnyit az azokat birtokló vállalatoknak, államoknak. Kérdés azonban az, hogy vajon a társadalom is akar a megfigyelés társadalmává válni? Kínában már kiépülőben van egy, a lakosokat 24 órás megfigyelés alatt tartó rendszer, amely pontozza, pontjaik szerint pedig jutalmazza vagy bünteti az állampolgárokat. Vajon lehetséges egy szociális kreditrendszer Nyugaton is? Támogatnák-e az emberek a privát szférájuk szűkülését a szolgáltatásukért és biztonságukért cserébe? Írásunk egy kérdőíves felmérés segítségével meghatározza, a technológiaelfogadás- modellt alapul véve, hogy mekkora támogatottságot élvezne a széles körű digitális állami megfigyelés, milyen tényezők befolyásolhatják ennek a megítélését. A kérdőíves felmérés részét képezi a vállalati megfigyeléshez való lakossági viszonyulás is, ahol a dolog támogatottságát, a támogatottságot befolyásolható tényezőket vizsgálja. </p> Magas Bianka Copyright (c) 2021 Hadmérnök https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5477 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 Virtuális valóság alapú taktikai szimulációs kiképző eszközök hazai fejlesztési lehetőségei https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5342 <p>Az informatika és mikroelektronika technológiai fejlődésével a virtuálisvalóság-eszközök egyre hatékonyabbá válnak, egyre nagyobb beleélést, a valóság egyre pontosabb szimulációját teszik lehetővé. Ezt a technológiát a gazdaságilag fejlettebb államok katonai és rendvédelmi szervezetei már több mint egy évtizede kezdték el alkalmazni különböző területeken. Jelen tanulmányban azt kívánom igazolni, hogy ez a technológia mára elérte azt a fejlettségi szintet és modularitást, amikor alkalmazott kutatások eredményeként olyan saját eszközöket tudunk fejleszteni, amelyek akár nemzetközi szinten is piacképes alternatívát jelenthetnek a magas költségű rendszerekkel szemben, és amelyekkel a kiképzés bizonyos területei forradalmasíthatók. A cikksorozat harmadik részében a technológia korlátait vizsgálom a kiképzési terület szemszögéből. Azaz a virtuálisvalóság- (VR-) eszközöket kiképzési célokra használva milyen tényezőkre, paraméterekre kell különösen figyelnünk, hol vannak még gyenge pontok?</p> Marlok Tamás Copyright (c) 2021 Marlok Tamás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5342 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 A social engineering támadások megelőzésének lehetőségei https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5476 <p>Társadalmunk rohamos technológiai fejlődésével párhuzamosan új típusú kihívások és fenyegetések jelentek meg, és nem pusztán a kibertérben, hanem mindennapi életünk folyamán, az offline térben is fenyegetettségként jelentkeznek. A támadások számában szignifikáns növekedést, a támadási technikák szempontjából pedig egyre nagyobb szofisztikáltságot tapasztalhatunk. Gyakran elhangzik, már-már közhelyként, hogy a kiberbiztonság leggyengébb láncszeme a humán tényező. Ez a gondolat akármennyire is régóta előfordul a kiberbiztonsággal kapcsolatos publikációkban, annak érvényessége a mai napig fennáll, ugyanis a támadók leggyakrabban a nem kellően biztonságtudatos felhasználókat veszik célba, és e személyek tevékenysége miatt a legkiválóbb szoftverek sem nyújthatnak megfelelő biztonságot abban az esetben, ha a kezelő nem rendelkezik a megfelelő kompetenciákkal. A nem kellően biztonságtudatos emberek számára kifejezetten nagy veszélyt jelentenek az egyre kifinomultabb social engineering szintjén zajló támadások, így e technika támadási keretrendszereinek és támadási modelljeinek vizsgálatával a megelőzés és az elkerülés minél hatékonyabb működését érhetjük el. Természetesen e tekintetben a tudatosítás és az oktatásba történő bevezetés fontosságát sem szabad elhanyagolnunk. Kutatásomban a cél a védettség prosperálási lehetőségeinek vizsgálata volt a fentebb részletezett kiberfenyegetettségekkel szemben. Empirikus kísérletek elemzésével, a social engineering szintjén zajló támadások megelőzésével kapcsolatban a fő kérdést úgy fogalmazhatjuk meg, hogy vajon az adat- és információbiztonság, a biztonságtudatosság potenciálisan növelhető-e az érdeklődés felkeltése, a személyes, problémaorientált példák és az oktatásba való implementálás mentén?</p> Dub Máté Copyright (c) 2021 Dub Máté https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5476 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 A drónokkal kapcsolatos kockázatok és kezelési lehetőségeik https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5478 <p>A pilóta nélküli légijárművek, vagy rövidebb néven drónok számának növekedésével a technológiával kapcsolatos kérdések száma is arányosan növekedett az utóbbi időben. A tanulmány a kockázatok kérdéskörét dolgozza fel. Elsősorban szükséges a technológia szempontjából releváns veszélyek definiálása. A felmerülő kockázatok tekintetében a személyiségi jogok megsértése, illetve a birtokháborítás és a károkozás tényállása jelenik meg. Ezt követően megjelenik az alkalmazott módszertan, a Preliminary Hazard Analysis (PHA), vagyis az előzetes veszély- és kockázatelemzés, valamint annak elemeinek bemutatása. Jelen esetben ez egy esettanulmányon keresztül elvégzett kockázatelemzést foglal magába. Kifejezetten hangsúlyos egy esetleges incidensben rejlő baleseti és adatvédelmi faktorok bemutatása. Mindemellett megjelennek a kockázatok kezelésének lehetőségei, kifejezetten a felelősségbiztosítás intézménye – hazai szinten összehasonlítva a különböző ajánlatokat. Kitekintésként a SORA módszer kerül bemutatásra. </p> Hankó Viktória Copyright (c) 2021 Hankó Viktória https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5478 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 A Covid-19 kiberbiztonsági kihívásai az első hullám idején https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5472 <p>2019 végén Kínában jelent meg, majd rövid időn belül az egész világon elterjedt egy újfajta vírus, amely az általunk ismert világ berendezkedését átformálta. Világszerte kijárási korlátozásokat vagy éppen tilalmat rendeltek el, amivel a köznyelvben koronavírusként ismert SARS-CoV-2 vírus terjedését próbálták, illetve a mai napig próbálják lassítani. A védelmi intézkedések az élet számos területére nagy hatást gyakoroltak, a gazdasági tevékenységek számos országban szinte teljesen leálltak, emberek milliói veszítették el az állásukat. Egyik napról a másikra egyes közigazgatási szerveknek és a gazdasági vállalatok nagy részének át kellett költözni az online térbe. Ezen átállás számos kiberbiztonsági kihívást rejtett magában. Jelen cikkben megvizsgálom és csoportosítom, hogy milyen támadások voltak jelen a kibertérben az első hullám idején. Illetve megvizsgálom, hogy a hazai kiberbiztonsági szakértők az egyes fenyegetéseket mennyire tartják kockázatosnak szervezetükre nézve. </p> Katona Gergő Copyright (c) 2021 Katona Gergő https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5472 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 Severe Accident Management Systems and Procedures https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5438 <p>A nuclear power plant’s safe operation involves the planning for non-standard operational emergencies, where pre-determined safety measures and damage control interventions must be taken into consideration depending on the developed event. A nuclear power plant’s safe operation involves the planning for non-standard operational emergencies, where pre-determined safety measures and damage control interventions must be taken into consideration depending on the developed event. The definition of the severe accident management cannot be explained in a single concept, it needs to be examined in detail. As a result of this it becomes necessary to specify the procedure guidelines appropriate to the nature of the event, which can be used with optimal efficiency under hierarchical organisational control. The experience of nuclear accidents in the world and the precognition of future events, the knowledge of existing guidelines for severe accident management needs to be deepened continuously, but at the same time it can be parallelly upgraded with the application of new technologies. </p> Antal Zoltán Copyright (c) 2021 Antal Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5438 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 The Place and Role of HAZMAT Units with Respect to Increasing Public Safety in Hungary https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5302 <p>The basis of public safety is dependent on the assessment of risk of potential disasters. Furthermore, the term involves protecting and safeguarding people from disasters and other potential dangers or threats. The increasing importance of a nation’s preparedness is becoming more obvious in case of disasters, in order to protect the health and safety of citizens, properties, material assets, industrial facilities and the environment. This paper offers an outline review of hazardous materials related emergency response units’ (HAZMAT Units) role in the fields of prevention, control, communication, identification of hazard impacts, decontamination and recovery activities.</p> Papp Antal Copyright (c) 2021 Papp Antal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5302 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 A veszélyesanyag-tárolótartályok tervezésének iparbiztonsági aspektusai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5337 <p>Az elmúlt tíz évben több veszélyes anyaggal kapcsolatos baleset is bekövetkezett mind a világban, mind az Európai Unió területén. Ezen káresemények jellemzően két okra vezethetők vissza: műszaki meghibásodás vagy emberi mulasztás. A társadalmi, gazdasági növekedés és technológiai fejlődés velejárója, hogy bővül a veszélyes anyagok száma, valamint a velük foglalkozó üzemek köre is. Az üzemek veszélyes anyagnak minősülő alapanyagok iránti megnövekedett igényüket két módon tudják biztosítani, vagy a beszállítások gyakoriságát növelik, vagy új alapanyag-tárolót létesítenek. Jelen publikáció célja a veszélyes folyadékok tárolótartályainak létesítésével kapcsolatos főbb műszaki információk bemutatása, valamint technológiai ajánlások megtétele. </p> Berger Ádám Copyright (c) 2021 Berger Ádám https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5337 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 Gyermekek és fiatalok szűkítésen keresztüli áramlásának vizsgálata https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5353 <p>A gyermekek és a fiatalok menekülőképessége különbözhet a felnőttek menekülőképességétől. A menekülőképesség vizsgálatára a leggyakrabban felnőtt résztvevőkkel kerül sor, azonban fontos lenne tudni, hogy mennyiben tér el a gyermekek és fiatalok menekülőképessége attól, amit a felnőtt populáció adatai alapján határoznak meg. A menekülőképesség egyik tényezője a szűkítések átbocsátókapacitása. Kiürítési számítás során az átbocsátóképességet egyetlen fix értékkel veszi figyelembe a hatályos tűzvédelmi műszaki irányelv, nincs külön érték megállapítva gyermekek és felnőttek vonatkozásában. Az épületben tartózkodó személyek biztonsága függ attól, hogy az épület kiürítése meg tud-e történni addig, amíg a menekülő személyek életfeltételei adottak. A szerzők vizsgálat tárgyává tették a gyermekek menekülőképességét, amit ebben a cikkben foglalnak össze. A tanulmány a menekülőképesség egy aspektusát vizsgálja, amely a szűkítések átbocsátóképessége, jóllehet a menekülőképesség nem csupán ettől függ. A menekülőképesség egyéb tényezőinek vizsgálata további kutatás tárgya lehet. A szerzők e cikkben számolnak be a kutatás során végzett megfigyeléseikről, méréseikről. Bemutatják továbbá a szűkítéseken keresztüli gyalogosáramlásra vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. Ez a kutatás megteremti annak lehetőségét, hogy kiderüljön, érdemes-e eltérő értéket megállapítani a kiürítési számítások során alkalmazandó átbocsátóképességre külön gyermekekre és felnőttekre vonatkozóan, továbbá lehetőséget ad további vizsgálatok megalapozására. </p> Herczeg Gergely , Bérczi László Copyright (c) 2021 Herczeg Gergely , Bérczi László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5353 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100