Hadmérnök https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok <p>A <strong>Hadmérnök</strong> online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.</p> hu-HU farkas.tibor@uni-nke.hu (Farkas Tibor, főszerkesztő) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Panther 5 – A magyar gyártású, professzionális, sokoldalú lélegeztetőgép https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5116 <p>A SARS-nCoV-2 vírus okozta Covid-világjárvány megmutatta, milyen alapvető fontosságú az egészségügyi tartalékképzés, milyen fontos a Covid szempontjából kritikus egészségügyi eszközök hazai gyártókapacitásának kialakítása. A világ több országához hasonlóan a járvány kezdetekor hazánkban is megindult a szükséges védőeszközök, gyógyszerek beszerzése, a hazai gyártási kapacitás kiépítése. Az egyik kulcseszköz, a lélegeztetőgépek külföldről történő beszerzésének súlyos nehézségeire tekintettel, országunkban kormányzati segítséggel megszervezték és beindították a hazai lélegeztetőgép-gyártást. A beindult projektek egyike az amerikai alapokon nyugvó, de hazai fejlesztésű és gyártású professzionális lélegeztetőgép, a Panther 5 Vácott történő gyártósorának beindítása. A váci Celitron Kft. hónapok alatt felépítette a Panther 5, egy modern, kifinomult, a jelen orvosszakmai kihívásainak megfelelő, kipróbált lélegeztetőgép külföldi licenc alapján történő gyártási folyamatát. A Panther 5 lélegeztetőgéppel az intenzív osztályokon nemcsak a Covid-járvány támasztotta igényeknek, de a mindennapos, a járvány lecsengése utáni intenzív osztályos terápia szükségleteinek is meg tudnak felelni.<br />A Panther 5 készülék invazív és non-invazív módon is képes lélegeztetni, emellett képes a magas áramlású nazális oxigénterápia végzésére is. Diagnosztikus képességei, speciális funkciói kiemelik a hasonló készülékek közül, lehetővé teszik, hogy a betegek állapotának felmérésével a betegek számára a legmegfelelőbb lélegeztetési módot és paramétereket lehessen kiválasztani. Magyarország sikerrel tudhatja magáénak e modern, kifinomult lélegeztetőgép-gyártási kapacitását. A kormányzat által megrendelt és legyártott ezer darab Panther 5 lélegeztetőgép összevetve a járvány elején felmért hazai intenzív osztályos lélegeztetési kapacitással, igen komoly mennyiségnek mondható. A hazai gyártósoron elkészült lélegeztetőgépek kórházak részére történő kiosztása az Állami Egészségügyi Ellátó Központon keresztül megkezdődött. A szerző kirendelt szakértőként segítette a Panther 5 hazai gyártásának megszervezését, a gép funkcióinak hazai igényeknek megfelelő adaptálását.</p> Péter Ádám Copyright (c) 2021 Péter Ádám https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5116 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Az elektronikus levelezés és a kiberbiztonság összefüggései https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5146 <p>Az elektronikus levelezés kiemelkedő szerepet játszik napjaink internetes informatikai szolgáltatásai között, hisz a legrégebbi internetes kommunikációs platform, amelynek népszerűsége töretlen. Egy természetesnek vehető alapszolgáltatás, ugyanakkor melegágya az informatikai rendszerek ellen indított sikeres támadásoknak, hisz a kiberbűnözők továbbító eszközként is használják, amellyel számtalan rosszindulatú tevékenységet lehet kezdeményezni. A cikk az elektronikus levelezés és a kiberbiztonság közötti összefüggést vizsgálja.</p> Jéri Tamás Copyright (c) 2021 Jéri Tamás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5146 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Offenzív kiberműveletek 1.: Az offenzív kiberműveletek természete https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5142 <p>A cikk címében szereplő offenzív kiberműveletekhez szükséges képességek kialakításáról számos országban hatalmas szakmai vita alakult ki az elmúlt időszakban. Ugyanakkor az offenzív kiberműveletek alkalmazásának körülményei és azok következményeinek számbavétele ugyanolyan fontosak, mint maguk a műveletek. Ennek megfelelően jelen írás címe önmagában is sok kérdést felvet. Szükséges-e az offenzív kiberképességek kialakítása? Ez egyenlő-e a kibertámadó képességek kialakításával? Ezek a képességek milyen feltételek mentén alkalmazhatók akkor, ha egy kibertámadás mögött állami szerepvállalás áll? Része lehet-e a modern fegyveres küzdelemnek a kibertérben való támadás? Ezeket a kérdéseket igyekszik jelen írás számba venni két részben. A tanulmány első része az offenzív képességek általános hátterét járja körül, míg a második rész a képességek kialakításának feltételeit, szervezeti hátterét és az alkalmazás módjait, valamint annak feltételeit vizsgálja.</p> Kovács László Copyright (c) 2021 Hadmérnök https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5142 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 A MH Tábori vezetési és irányítási (C2) szoftverrendszer (HUNTACCIS) integrációs feladatai 1. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5301 <p>2016-bankezdődött meg a HUNTACCIS tábori C2 vezetési és irányítási szoftverrendszer fejlesztése, amelynek befejezését követően tervben van a rendszer továbbfejlesztése, magasabb vezetési szintekre történő kiterjesztése. A továbbfejlesztésnek előreláthatóan kiemelt feladata lesz a rendszer összekapcsolása a Magyar Honvédség más informatikai rendszereivel, szoftvereivel, beépítése a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében beszerzett egyes haditechnikai eszközökbe, valamint integrálása a tervezett digitális katonaképességekkel. A várható integrációs feladatokban több szereplő is érintett lesz, eredményes együttműködésük alapvető feltétele a használt fogalmak egységes értelmezése. Ennek érdekében jelen publikáció célja, hogy rendszerezze a HUNTACCIS-rendszer várható integrációs feladataihoz kapcsolódó fogalomrendszert.</p> Munk Sándor, Papp Botond Copyright (c) 2021 Munk Sándor, Papp Botond https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5301 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Biztonságirányítási rendszerek összehasonlítása az iparbiztonság növelésére https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5261 <p>A veszélyes tevékenységet folytató vállalkozások életében mindennapi feladat a biztonság magas szinten való tartása, biztonsági teljesítményt növelő intézkedések bevezetése. Ennek elérését irányítási rendszerek működtetésével biztosítják. A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteknek speciális feladatuk egy iparbiztonsági szempontokat is kielégítő biztonságirányítási rendszer kialakítása. Ahhoz, hogy ez minél eredményesebben legyen működtethető, egyéb biztonságirányítási rendszerek jó gyakorlatai is beépíthetők a meglévő rendszerbe. A cikkben három biztonságirányítási rendszer összevetésével világítjuk meg az eredményesen hasznosítható rendszertulajdonságokat, -elemeket.</p> Lakatos József, Drégelyi-Kiss Ágota Copyright (c) 2021 Lakatos József, Drégelyi-Kiss Ágota https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5261 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 A világítás katonai vonatkozásai II/3. rész https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5166 <p>A téma nagysága miatt különálló alfejezetekre osztottuk fel a fény és a világítás katonai aspektusainak hadműveleti tárgyalását. A fejezet nyitó cikkében a látást befolyásoló környezettel és eszközökkel, illetve a csoportosításukkal foglalkoztunk. Ezt követően kitértünk a követelményekre, a specifikációkra, a használt berendezésekre és eszközökre, hogy a befejező részben a fénybiztosításról és az elsötétítés alkalmazásáról essen szó. Összességében három különálló, egymásra épülő egységben jártuk körbe a dinamikus körülmények között végrehajtott és a legnagyobb kihívást jelentő szolgálati feladatok nehézségeit, lehetőségeit és előírásait, valamint a múlt és jelen szabályait.</p> Jasztrab Péter János, Istók Róbert Copyright (c) 2021 Jasztrab Péter János, Istók Róbert https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5166 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 A Balaton jelenlegi állapotának vízügyi szempontú összefoglalása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5253 <p>Az elmúlt két évben egymás után riasztó híreket hallottunk kedvenc „tengerünk” vízminőségi állapotával kapcsolatban. Mindkét évben veszélyes mennyiségben elszaporodott a cianobaktériumokat termelő kékalga, amely a fürdőzőknél hasmenést, bőr- és szemirritációt okozhat, mindemellett ez szemmel látható növényzetburjánzással is járt. 2019-bena jelenség ősszel jelentkezett, de 2020-bana turistaszezon kellős közepén, így azonnali beavatkozást igényelt a szezon megmentéséért. A pillanatnyi tűzoltás helyett azonban hosszú távú tervek kellenek a tó fenntartására annak érdekében, hogy a különféle felhasználási módoknak megfelelő vízminőséget biztosíthassuk.</p> Csősz László Copyright (c) 2021 Csősz László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5253 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Az ENSZ minősített városi kutató-mentő csapatai elektronikus adatgyűjtési feladatainak végrehajtása kiterjedt katasztrófa kárterületen az INSARAG ICMS használatával https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5129 <p>Az ENSZ minősített városi kutató-mentő csapatai elsődlegesen a földrengés-katasztrófák helyszínén végrehajtandó speciális feladatokra készülnek. A katasztrófa típusából és a rengés erősségéből adódóan ez legtöbbször egy kiterjedt kárhelyszínt fog jelenteni. Ezen a romosodott és sokszor életveszélyes színtéren kell eltűnt, beszorult személyeket megtalálni és megmenteni, sokszor kutya, akusztikus kereső vagy mentőkamera segítségével. A helyi erők képességeinek megerősítésére számos nemzetközi mentőcsapat érkezhet, és a beavatkozó nemzeti és nemzetközi állománynak a hatékonyság érdekében együtt kell működnie. A jövőben a világ számos pontján a közös platform erre várhatóan a Nemzetközi Kutatási és Mentési Tanácsadó Csoport (INSARAG) Irányító és Koordinációs Rendszer (International Search and Rescue Advisory Group Coordination and Management System – ICMS) használata lesz, amellyel a koordinációs és irányítási feladatok szakszerűen megvalósíthatók.</p> Hábermayer Tamás Copyright (c) 2021 Hadmérnök https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5129 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Gyalogosok szűkítésen keresztüli áramlásának vizsgálata https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5126 <p>Az épületekben tartózkodó személyek biztonságát szolgálja a tűzmegelőzés körében elvégzett kiürítési számítás, amellyel megállapítható, hogy az épület tűzeseti kiürítése az elvárt biztonsági szint mellett megvalósítható-e. A tűzvédelemben alkalmazott kiürítési számításhoz a személyek (gyalogosok) által igénybe vett szűkítések (például ajtók) átbocsátóképességének ismerete is szükséges. Magyarországon az elvárt biztonsági szintet jogszabály, a kiürítési számítás során alkalmazandó átbocsátóképességet tűzvédelmi műszaki irányelv tartalmazza. A szerző e cikkben bemutatja és elemzi a témakörrel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmat. A szerző méréseket végzett a kutatás során, amelyek eredményéről e cikkben számol be. A kutatás célja az volt, hogy megállapítsa a gyalogosok szűkítésen keresztüli áramlásának átlagos mértékét, ezáltal az átbocsátást és a kiürítési számítás során alkalmazható átbocsátóképességre javaslatot tegyen. E kutatás lehetőséget ad a kiürítési számítás során alkalmazott átbocsátóképesség értékének módosítására vonatkozó javaslattételre, ezáltal az elvárt biztonsági szint teljesülése mellett a tűzvédelmi műszaki irányelv napjainkban jelen lévő viszonyokhoz való közelítésére.</p> Herczeg Gergely Copyright (c) 2021 Herczeg Gergely https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5126 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 A német Technisches Hilfswerk műszaki képességének adaptálási lehetőségei Magyarországon https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5197 <p>Az urbanizáció vertikális és horizontális térnyerésével, a civilizációs és természeti eredetű katasztrófák lefolyásukat és intenzitásukat tekintve egyre nagyobb mértékben fejtik ki hatásukat. A megelőzés, a védekezés és a felszámolás egyre több műszaki háttérrel rendelkező szervezetet és nagyobb humán erőforrást igényel.<br />Napjainkban a lakosságot fenyegető katasztrófák széles spektrumon, sok feladatot állítanak a Műszaki Segítségnyújtás (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk – THW) szervezete elé Németországban és a világ számos helyszínén. Annak érdekében, hogy a komplex kihívásoknak megfeleljen, a szervezet a különböző beavatkozó-mentő egységekben összekapcsolja a végrehajtói állományt és a speciális technológiákat.<br />A szerző jelen cikkben kísérletet tesz arra, hogy a THW műszaki képességeinek adaptálási lehetőségeit elemezze a magyarországi önkéntes szerepvállalásra, mentőszervezetekre, mentőcsoportokra vonatkozóan, az ENSZ INSARAG és a hazai nemzeti minősítő rendszeren keresztül.</p> Kersák József Zsolt Copyright (c) 2021 Kersák József Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5197 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 A felszíni vizek ökológiai állapota https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5303 <p>A szerző célja bepillantást nyerni a Duna és vízgyűjtőjén hatévente végzett felmérő expedíciók eredményeibe. A Víz Keretirányelvben előírt jó állapot megőrzéséhez a vizek állapotának értékelési módszerei, ezen belül pedig az ökológiai mutatók módszertanával kapcsolatos áttekintés olvasható. A cikk továbbá a vízminőségi elemzések és az ehhez kapcsolódó nemzetközi együttműködések eredményeként létrejött módszertanokat és fejlesztési irányokat mutatja be. Legfőképpen átfogó képet kíván adni a Duna vízgyűjtőjének elmúlt közel 20 évéből származó kutatási adatokból következtethető állapotáról. A szerző a bevezető után a Nemzetközi Duna Bizottság hatévente történő teljes Duna-felmérésének eredményeit vizsgálja az ökológiai állapot javulásának szempontjából, különös tekintettel a felmérések közötti technikai vagy módszertani fejlesztésekre.</p> Olajosné Lakatos Boglárka Copyright (c) 2021 Olajosné Lakatos Boglárka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5303 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok ABV-mentesítőképességének kialakítása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/4827 <p>Hazánk tartalékos erőinek létszáma jelenleg több mint 10 ezer fő, feladatrendszerük részét képezi egyebek mellett a katasztrófák elleni védekezés. Egy esetleges ipari katasztrófa esetén óriási igény jelentkezik ABV-védelmi szakfeladatok végrehajtására, amely megköveteli az állomány speciális felkészítését. Az egyik ilyen rendkívül fontos és óriási humán erőforrást igénylő szakfeladat lehet a 2010-esvörösiszap-katasztrófa tapasztalatai alapján az ABV-mentesítés. Ilyen irányú kiképzést a jelenlegi rendszerben az Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok nem kapnak, pedig bármikor adódhat olyan esemény, mint például a 2020-askoronavírus-járvány, amikor nagyon hasznos lenne ez a képesség. A cikk javaslatot tesz a tartalékosok ABV-védelmi képességének kialakítására.</p> Őze Zoltán Copyright (c) 2021 Őze Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/4827 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Magyarország energiapolitikai érdekeinek környezet- és iparbiztonsági szempontú stratégiai elemzése 2. rész https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5138 <p>Az energiapolitikai kormányzati célkitűzések megvalósítása során napjainkban már alapvető fontosságú a fenntartható fejlődés követelményének való megfelelés, amelyben a környezet- és az iparbiztonsági szakterület egyre jelentősebb szerepet tölt be. Jelen cikkben a szerző azonosítja azokat – a kormányzati stratégiai dokumentumokban rögzített – környezet- és iparbiztonsági stratégiai célokat, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják.</p> Sibalin Iván Copyright (c) 2021 Sibalin Iván https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5138 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 A körforgásos gazdaság koncepciójának integrálása a magyarországi öntözésfejlesztésbe https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5257 <p>Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a körforgásos gazdaság kialakítása nélkül nem biztosítható a fenntartható fejlődés. Az öntözésfejlesztés során ezért szintén törekedni kell a körforgásos gazdaság elveinek beépítésére az öntözési stratégiákba. Ennek egyik meghatározó eleme a vizek újrahasznosítása. A szennyvíztisztító telepek által megtisztított vizet a társadalom nem mindenütt kezeli értékként. Egyes vízhiányos területeken azonban jól megvalósítható lenne a tisztított szennyvíz öntözési célú felhasználása. Az öntözésfejlesztésnek jelentős gazdasági szerepe van, ezért a magyar kormány kiemelt célja az öntözött területek nagyságának növelése. Ebben a cikkben a szerző a víz-újrahasznosítás kérdéseit elemezve annak az öntözésfejlesztésbe történő integrálására tesz javaslatokat. Kutatása eredménye és annak gyakorlati alkalmazása elősegítheti a körforgásos gazdaság koncepciójának megvalósítását az öntözésfejlesztés területén.</p> Tóth Tamás Copyright (c) 2021 Tóth Tamás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/5257 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200 Oktatástechnikai módszerek változása az NKE HHK Haditechnikai Tanszékén a gépjárműtechnikai képzésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/4928 <p>A technika folyamatos fejlődése egyre újabb és újabb kihívás elé állítja az oktatási rendszert, amelynek követnie kell a változásokat és meg kell felelnie a kor kihívásainak. Új technikai eszközök kerülnek rendszerbe, és a digitális technika is nagymértékben elterjedt. Az új, korszerű járművek rendelkeznek vezérlőegységekkel és intelligens járműfelügyeleti rendszerekkel. A javítási tevékenység sem nélkülözheti a korszerű diagnosztikai berendezések és eljárások alkalmazását. Természetesen az oktatásnak ezekre az új, korszerű rendszerekre kell irányulnia, a hagyományos gépjárműtechnikai alapok oktatása mellett. Jelen korunk technikáját már nem lehet a több tíz évvel ezelőtti módszerekkel és technikai berendezésekkel oktatni. A hallgatók igénye is jelentősen megváltozott az oktatás iránt, és kevésbé preferálják a közvetlen tantermi oktatást. Napjainkban már mindenki rendelkezik okostelefonnal, közvetlen számítógép-elérési lehetőséggel és internettel, amit gyakran és sokat használnak, ezért adódik a lehetőség, hogy ezeket a technikai eszközöket előnyben kell részesíteni az oktatás során. A cikk megvizsgálja a különböző oktatástechnikai megoldásokat és módszereket, illetve azok változását. Az oktatás fejlesztése során célszerű figyelembe venni az alapfokú oktatásban alkalmazott módszereket és oktatástechnikát is, és a digitális oktatás módszereit egy folyamat eredményeként meghatározni.</p> Vég Róbert Róbert, Gyarmati József, Oláh Brigitta, Jusztin Karina Zelma Copyright (c) 2021 Vég Róbert Róbert, Gyarmati József, Oláh Brigitta, Jusztin Karina Zelma https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/4928 Tue, 24 Aug 2021 00:00:00 +0200