Hadmérnök https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok <p>A <strong>Hadmérnök</strong> online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.</p> hu-HU farkas.tibor@uni-nke.hu (Farkas Tibor, főszerkesztő) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Thu, 18 May 2023 16:23:38 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 A biometrikus azonosítás megítélése – 2. rész https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6048 <p>Napjainkban egyre több helyen találkozhatunk a biometrikus azonosítás különböző módjaival, hiszen jelen van az okostelefonokban, illetve számos vállalkozás is alkalmazza, felismerve annak előnyeit. Jelen tanulmány azt hivatott felmérni, hogy a felhasználók körében a biometrikus azonosításról milyen vélemények alakultak ki, illetve miként vélekednek ezekről a módszerekről. A kutatás jelentősége abban rejlik, hogy 2006-ban és 2014-ben szintén az Óbudai Egyetem keretein belül már lezajlott két hasonló céllal megfogalmazott kutatás, amelyet a jelen kutatás során igyekeztünk folytatni, valamint tovább vinni. A második rész a megkérdezettek biometrikus azonosításhoz való viszonyát és a rendszerek elfogadottságát mutatja be. Az eredmények alapján elmondható, hogy a biometrikus azonosítás kapcsán a felhasználók ismeretei bővítésre szorulnak, mivel még mindig sokan csak használják ezeket a technológiákat a hozzá tartozó tudásanyag és tudatosság nélkül.</p> Bak Gerda, Őszi Arnold, Kovács Tibor Copyright (c) 2023 Bak Gerda, Kovács Tibor, Őszi Arnold https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6048 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200 Veszélyes anyagok és áruk tárolásának biztonsága, különös tekintettel a baleseti vízszennyezésre https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6441 <p>A veszélyes anyagok tárolására szolgáló logisztikai létesítményekben bekövetkező ipari balesetek, tüzek oltásánál keletkezett szennyezett oltóvíz a felszíni és felszín alatti vizekbe vagy a talajba kerülve jelentős környezeti károkat okozhat. Jelen tanulmányban a szerző bemutatja a veszélyes tevékenységekhez tartozó oltóvízszennyezés megelőzése területén végzett kutatásainak eredményeit.</p> Kátai-Urbán Maxim Copyright (c) 2023 Kátai-Urbán Maxim https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6441 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200 The Evolution of the Normative Regulation in Hospital Safety and Security https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6431 <p style="font-weight: 400;">Despite the Covid-19 epidemic, relatively little is said about hospital safety and security these days, in fact, the concept, along with its complexity, is not precisely defined. In 2016,<br />the concept of critical infrastructures and thus the operator’s security approach appeared in the Hungarian health care system. This required a more complex approach than before on the part of the security organisations. It is absolutely necessary to manage the human resources organisation, the operation of the facilities, the various service areas and the so-called classical security and safety areas such as property, fire, environment, disaster management and labour safety areas of the institutions in one management system. These are the areas where complex interpretation can be encountered in every case during Operator Security Planning. In my study, I review the evolution of the normative regulation of these areas and their impact on the security operators’ activities in hospitals from the period of the regime change to the present day, until the emergence of the complex operator security approach.</p> Mészáros István Copyright (c) 2023 Mészáros István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6431 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200 Az ivóvízellátás egyes környezetbiztonsági szempontjai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6463 <p>Az utóbbi években egyre több híradás tudósít környezetszennyezésről. Ez magyarázható azzal, hogy a lakosság ez irányú érzékenysége növekszik, tűrőképessége csökken. Kevésbé környezetkímélő, de ugyanakkor gazdaságosan üzemeltethető technológiákat alkalmaznak több helyütt a világon, amelyek tovább fokozzák az emberek veszélyérzetét. Tegyük hozzá, hogy ezek az aggodalmak nem alaptalanok. Gondoljunk csak a 2000 januárjában bekövetkezett tiszai ciánszennyezésre, vagy a 2010-ben bekövetkezett vörösiszap-katasztrófára vagy akár a Sajó legutóbbi, 2022 év tavaszán bekövetkezett szennyezésére. Azonban nyilvánvaló az is, hogy a korszerű technológiák alkalmazása mellett is bekövetkezhetnek balesetek, amelyek eredhetnek a technológiai fegyelem be nem tartásából, emberi mulasztásból vagy műszaki meghibásodásból, esetleg más külső, akár időjárási tényező által kiváltott hatásból.</p> Nagy Rudolf Copyright (c) 2023 Nagy Rudolf https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6463 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200 Műszaki fejlesztési lehetőségek a tűzoltóságok légzésvédelme terén https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6422 <p>A tűzoltósági, katasztrófavédelmi beavatkozó területen a légzésvédelmet Magyarországon és a világon mindenhol hasonló műszaki megoldásokkal biztosítják. A különböző kárhelyszíneken található levegőtől szükség esetén (füst, mérgező elemek jelenléte) mindig függetleníteni kell a beavatkozó tűzoltó erőket. Ez jellemzően a sűrített levegős rendszerű, egypalackos, a tűzoltó által hordozott egyéni védőeszköz az adott káreseti környezettől független levegő biztosítására.</p> <p>A cikk célja, hogy az elmúlt évek kutatási eredményeit áttekintve és a jelenleg folyó publikus és zárt, hazai és nemzetközi kutatásokat az elérhető módokon elemezve láthatóvá tegye, hogy milyen – elsősorban műszaki – lehetőségek vannak napjainkban az általánosan rendszerben tartott, sűrített levegős légzésvédelmi eszközök képesség és kapacitásbővítésére. Megvizsgálom, hogy milyen további elemekkel bővíthetők a tűzoltó erők számára a napjainkban már rendszernek is tekinthető komplex légzésvédelmi megoldások. A cikkben a szerző bemutatja azokat az általános tűzoltósági káreseti környezeteket, kárhelyszíni veszélyforrásokat, ahol légzésvédelmet igénylő beavatkozások történnek. A hazai és nemzetközi tűzoltóságoknál rendelkezésre álló, napjainkban elérhető műszaki megoldásokat és a jelenleg még nem általános, de elérhető új légzésvédelmi kialakításokat tekintem át. Felvázolom az új fejlesztési irányokat, miszerint a következő években milyen területeken és milyen mértékben van lehetőség a tűzoltóságok számára a bevetett erők légzésvédelmét biztosítani, melyek a korlátozó, többszempontú fizikai tényezők. Bemutatom továbbá a különböző nemzetközi megoldásokat, amelyek hazai adaptációjának esetleges hasznosságát és lehetőségeit is kifejtem.</p> <p>A kutatási módszer elsősorban az irodalomkutatás, amelynek során elemzem a vizsgált műszaki, légzésvédelmi célú egyéni védőeszköz területen a közelmúltban született hazai és nemzetközi szerzők aktuális kutatási eredményeit, a kapcsolódó matematikai és fizikai jelenségek vizsgálatait és az azokból levonható következtetéseket. Mindezek a vonatkozó publikációk elemzésén, valamint a szakterületi szakértőkkel folytatott irányított konzultációkon alapulnak.</p> Pántya Péter Copyright (c) 2023 Pántya Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6422 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200 Improving the Spreading Pattern of Precision Rifles by Modelling and Optimising Barrel Harmonics https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6258 <p>In the use of precision long guns, there is a continuous effort to improve accuracy and precision, in other words the accuracy of the weapons. These characteristics of the weapons are determined by the consistency of the whole “weapon system”. In this article, we will explore the application of a method that offers a relatively low-cost development opportunity for sport shooters and shooters who use manual ammunition assembly (reloading), which can greatly improve the accuracy of the weapon. The method described in this article adjusts the time the projectile spends in the barrel to achieve a pre-calculated state of barrel deflection and vibration. To do this, it varies the ammunition assembly parameters (load size, seating depth, neck extraction force, etc.) to tune the internal ballistic processes in the weapon. The procedure is referred to in the literature as “Optimal Barrel Time” (OBT).</p> Kovács Árpád Endre, Béres Sándor Copyright (c) 2023 Kovacs Arpad Endre, Béres Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6258 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200 Crisis Communication during Covid–19 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6402 <p>Early in 2020, the Covid–19 epidemic started, posing many challenges for civilisation. The pandemic caused a paradigm change in many ways, unavoidably increasing people’s uncertainty and worry about a new global order. Along with stopping the virus, governments aiming to contain the pandemic had to deal appropriately with the infodemic scenario, which supported several pseudo-scientific opinions among substantial numbers of people. The spread of more and more nonsense fake news has eroded the trust in the institutions, which has led to a prolonged phase of the epidemic’s end. It is yet unknown how long the coronavirus epidemic will have an impact on daily life as of the time of writing, in the summer of 2022, more outbreaks have been brought on by mask use and vaccination refusal. Because of this, controlling the crisis and reducing the harm the infodemic creates depends on effective government crisis communication. This essay attempts to illustrate effective crisis communication strategies based on international literature.</p> Bányász Péter Copyright (c) 2023 Bányász Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6402 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200 Okoseszközök mint a személyi hitelesítésre alkalmas interfacetechnológia biztonsági vetületei https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6510 <p>A pandémia okozta lezárások az élet minden területén arra késztették az embereket, a munkáltatókat és az államokat, hogy a személyi jelenlétet nélkülöző megoldásokat találjanak, így a digitalizáció még inkább előtérbe került. Az elektronikus ügyintézés rendkívül gyors és hatékony megoldást kínálhat a különböző hatósági ügyek rendezésére az állampolgárok számára, azonban számos olyan ügymenet létezik, és nem csak a közigazgatásban, amelyhez személyes jelenlét szükséges a megfelelő hitelesítéshez. Ezt a jövőben kiválthatja egy elektronikus személyi hitelesítésre alkalmas applikáció. Jelen tanulmány során a személyi hitelesítésre alkalmas mobilapplikációk lehetséges magyarországi fejlődését és az abban rejlő kockázatokat mutatjuk be. Az új technológiák szükségképpen új típusú fenyegetéseket hordozhatnak magukban, és a jelen írás során vizsgált technológia jövőbeni nagyarányú elterjedése már nemzeti biztonsági szempontból is releváns tényező.</p> Koller Marco Copyright (c) 2023 Koller Marco https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6510 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200 Definition of Forensic Methodologies for Autonomous Vehicles https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6518 <p>Digitisation is present more and more widely in the vehicle industry, the use of modern and increasingly self-driving vehicles is appearing more and more widely. Their use becomes more appropriate and necessary in industry, transport, military and logistics applications. The spread of these highly automated vehicles will have a direct impact on road accidents, violations and crimes. In the event of accidents, the determination of responsibility and the identification of the perpetrators of crimes will continue to be necessary in the future, for which tools and procedures are currently not available or not fully applicable. By connecting vehicles and infrastructure elements, the range of data related to events has been greatly enhanced. This information must be extracted and analysed during the investigations. The purpose of the investigations is to determine what, when, where and how it happened, who were involved, and to determine responsibility.</p> <p>The basis of the expert investigation of self-driving vehicles and cooperative transport systems is the classical forensic procedure and digital forensics. On the other hand, the field requires specific knowledge, preparation, specific tools and approach. In this study, the existing, already used digital forensics examination methods are described,<br />the applicability of some of them, some steps or tools that require further examination in the case of modern and increasingly autonomous vehicles.</p> Répás József Copyright (c) 2023 Répás József https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/6518 Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0200