A gyakorlattervezés szerepe a NATOreagálóműveletekre való felkészülés tükrében

doi: 10.32567/hm.2022.2.5

Absztrakt

A NATO szövetségi rendszer által indukált műveleti tapasztalatok integrálása a Magyar Honvédség kiképzési  eljárásrendjeibe kiemelt prioritást élvez. Ezeknek a tapasztalatoknak az átadása, illetve a tapasztalatokból nyert tudásbázis átemelése a hatályos műveleti eljárásokba  korunk kiképzési feladatrendszerének alapját képezi. Annak érdekében, hogy a NATO-reagálóműveletekre való hazai  felkészítés rendszere biztosított legyen, fontos olyan hazai  kiképzési platformokat teremteni, ahol ez irányú NATO- gyakorlattervezési eljárásrendek átvételére lehetőség nyílik. A jelen tanulmány célja egy olyan NATO-centrikus  gyakorlattervezési és -levezetési protokoll alapjainak a  bemutatása, amely képes eredményesen támogatni a  NATO-reagálóműveletekre való felkészítést és kiképzést,  valamint a NATO-kompatibilis kiképzés hazai rendszerét. 

Kulcsszavak:

Magyar Honvédség kiképzés NATO-gyakorlattervezés NATO-reagálóműveletek NATO Reagáló Erők

Hogyan kell idézni

Szabó, S. (2022). A gyakorlattervezés szerepe a NATOreagálóműveletekre való felkészülés tükrében. Hadmérnök, 17(2), 71–83. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.5

Hivatkozások

Magyar Honvédség: Ált/24 MH Kiképzési Doktrína. 1. kiadás. MH DOFT kód: KIKD 7. 2013.

Magyar Honvédség: Ált/44 MH Összhaderőnemi Doktrína. 4. kiadás. MH DOFT kód: ÖHD 4. (2018).

NATO: Prague Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Prague, Czech Republic (2002. november 21.). Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19552.htm

NATO: NATO BI-SC 075-003 Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) (2013. október 2.). Online: https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf

NATO: Fact Sheet – NATO’s Readiness Action Plan (2016. július). Online: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-rap-en.pdf

NATO: NATO Response Force (2021. szeptember 20.). Online: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm

Szabó József (főszerk.): Hadtudományi lexikon. I. kötet (A–L). Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság, 1995. Ughy Antal: A gyakorlattervezés korszerű elvei és eljárásai a Magyar Honvédségben. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, ZMNE, 2003. Online: https://docplayer.hu/32347898-Doktori-phd-ertekezes.html

Jogi források

évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100113.tv

/2015. (VI. 2.2) HM rendelet a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500007.hm

A Magyar Honvédség Parancsnokának 253/2021 MH PK intézkedése a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól (2021. május)