A Magyar Honvédség harcászati rádiócsalád fejlesztésének helyzete a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében

A harcászati rádiócsalád fejlesztés folyamatai

  • Kovács Zoltán Imre
doi: 10.32567/hm.2022.2.13

Absztrakt

Magyarország Kormánya az ország haderejének nagy jelentőségű, az elkövetkező évtizedeket meghatározó fejlesztési folyamatát indította el, a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat kiadásával. A Magyar Honvédséget (MH), annak struktúráját és haditechnikáját nagymértékben érintő, hosszú távú fejlesztési program célkitűzése, hogy Magyarország modern, ütőképes és a térség meghatározó haderejével rendelkezzen, valamint fontos hadiipari képességek jöjjenek létre. A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési program keretein belül számos képességfejlesztési program vette kezdetét, amelyeknek nagy része a haditechnikai eszközök, rendszerek korszerűsítését, a hiányzó képességek pótlását célozta meg. Minden egyes képességfejlesztési program összetett, komplex tevékenységfolyamat, különböző, de mégis szorosan kapcsolódó projektek összessége, amelyeket lényegesen meghatároz az elérendő eredmény, a költségkeret és az időtartam. A projektek megvalósulásai minden esetben visszahatnak a képességek létrejöttére. Jelen publikáció célja bemutatni és rávilágítani – egy-egy kiragadott példán keresztül – a haditechnikai fejlesztési folyamatok összetettségére, az egyes projektek, illetve meghatározó tényezők egymásra hatására, továbbá azok befolyására a teljes képesség eredményességére vonatkozóan.

Kulcsszavak:

képességfejlesztés haditechnika vezetési és irányítási rendszer infokommunikáció katonai rádió

Hogyan kell idézni

Kovács, Z. I. (2022). A Magyar Honvédség harcászati rádiócsalád fejlesztésének helyzete a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében: A harcászati rádiócsalád fejlesztés folyamatai. Hadmérnök, 17(2), 187–203. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.13

Hivatkozások

Farkas Tibor: A védelmi tevékenységeket támogató MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata a honvédelmi és haderőfejlesztési program (Zrínyi 2026) tükrében – Hazai/nemzetközi szakirodalmi összefoglaló. Hadtudományi Szemle, 12. (2019), 4. 5–16. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2019.4.1

Farkas Tibor – Hronyecz Erika: A Visegrádi Együttműködés tagországainak haderőfejlesztési stratégiái és hatása a régió biztonságára. Biztonságtudományi Szemle, 3. (2021), 1. 1–14. Online: https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/107/109

Magyarország Űrstratégiája (é. n.). Online: https://space.kormany.hu/magyarorszag-urstrategiaja

Pölöskei János: C4I Capabilities of the Hungarian Defence Forces, Force Development and Procurement Challenges. In „Infokommunikáció 2021” Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencia. Budapest, NKE Híradó Tanszék, 2021. 71–81. Online: https://comconf.hu/kiadvany/Hírvillám_2021_3.pdf

Tömböl László: A magyar haderő fejlesztésének irányvonalai. Előadás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2021. december 8.