A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye, szerepe és sajátosságai

doi: 10.32567/hm.2022.2.2

Absztrakt

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program  egyszerre tűzte célul a haderő korszerűsítését, illetve a  magyar hadiipar élénkítését. A program megvalósítása érdekében a Honvédelmi Minisztérium új haditechnikai  kutató-fejlesztő intézetet állított fel. Új hadiipari cégek  megalapítására, illetve megvásárlására is sor került. Az új  magyar hadiipari és intézeti szereplők hatékonyan kapcsolódnak be az akadémiai és felsőoktatási intézmények között zajló tudományos tevékenységbe, aminek  következtében új innovációs környezetben kezd működni a  haditechnikai kutatás-fejlesztés a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során. Ennek alapján a  tanulmány a haditechnikai kutatás-fejlesztés elméleti és  szervezeti összefüggéseit, hazai viszonyait törekszik  vizsgálni. 

Kulcsszavak:

haditechnikai kutatás-fejlesztés magyar hadiipar Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program

Hogyan kell idézni

Hegedűs, E., & Gyarmati, J. (2022). A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye, szerepe és sajátosságai. Hadmérnök, 17(2), 17–32. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.2

Hivatkozások

Bán Attila: A műszaki-technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök fejlődésére. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem KMDI, 2016. Online: https://doi.org/10.17625/NKE.2018.031

Csák Tamás Károly: A haditechnikai kutatás-fejlesztés múltja, jelene, helye, szerepe a magyar haderő fejlesztésében, jövőbeli kihívásai a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program tükrében. Honvédségi Szemle, 147. (2019), 3. 125–139. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/125211

Csiki Tamás – Tálas Péter: A védelmi beszerzés és kutatás-fejlesztés kapcsolata a védelmi tervezés rendszerében – nemzetközi tapasztalatok. Nemzet és Biztonság, 6. (2013), 3–4. 107–142. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/neb/article/view/4309/3518

Gávay György – Gyarmati József – Hegedűs Ernő – Vég Róbert László: A kutatás-fejlesztés szerepe és hatása az oktatásra az NKE HHK Haditechnikai Tanszékén. Hadmérnök, 12. (2017), 4. 26–33. Online: http://hadmernok.hu/174_03_gavay.pdf

Gávay György – Kende György: A hadfelszerelések életciklusával kapcsolatos fogalmak elemzése a fontosabb magyar és angol nyelvű kifejezések megfeleltetése. Hadmérnök, 9. (2014), 3. 267–273. Online: http://hadmernok.hu/143_21_gavaygy.pdf

Hajdú Ferenc – Sárhidai Gyula (szerk.): A Magyar királyi honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig. Budapest, HM Technológiai Hivatal, 2005. HM TH Eljárási dokumentuma. ME-730 Hadfelszerelési anyag élettartam menedzselése kapcsán jelentkező K+F -tevékenységek. 2005. december 1.

Kende György – Seres György: Haditechnikai kutatás- fejlesztés. Egyetemi jegyzet. Budapest, ZMNE, 2004.

Porkoláb Imre: Szervezeti innováció a Magyar Honvédségben: az ember-gép szimbiózisa a stratégiaelméletek tükrében. Haditechnika, 53. (2019), 1. 2–8. Online: https://doi.org/10.23713/HT.53.1.01

Szabó József (szerk.): Hadtudományi lexikon. Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság, 1995.

Urban, Rudolf – Martin Macko: Place and Role of the Defense Science in the Czech Research and Development System. Војно Дело, (2011). 59–65. Online: https://www.vojnodelo.mod.gov.rs/pdf_clanci/vojnodelo360/vd-360-2011-63-2-7-Urban-Macko.pdf

Van der Bliek, Jan (szerk.): The AGARD History, 1952–1997. The NATO Research and Technology Organization, 1999.

Jogi források

évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

A HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkárának 6/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedése a termelői és fogyasztói logisztikai rendszer szakirányításáról, valamint a logisztikai gazdálkodásról