A katonai-védelmi követelmények érvényesülésének vizsgálata a 142- esszámú Budapest– Lajosmizse–Kecskemét-vasútvonal tervezett fejlesztése kapcsán

doi: 10.32567/hm.2022.2.3

Absztrakt

A vasúti közlekedési rendszer egy ország gazdasági és társadalmi életének szerves része. Megfelelő  működésükhöz szükséges, hogy a pályák állapota és a vasúti szolgáltatások minősége elérje a kor megfelelő  műszaki színvonalát. Különösen igaz ez az ország  legnagyobb városához kötődő vonalakra. A Budapestre  vezető vasútvonalak felújítása az utóbbi években  elkezdődött. A soron következő pályarekonstrukciók egyike  a Budapestet Kecskeméttel összekötő 142-es vonal felújítása, amelynek terveit a Budapest Fejlesztési Központ  közzé is tette. Ez a vasútvonal ugyanakkor nemcsak polgári, hanem katonai értelemben is fontos az általa kiszolgált katonai bázisok miatt. A közlekedési infrastruktúra  felújításakor, különösen, ha annak katonai szempontból is  van jelentősége, érdemes a katonai-védelmi követelmények  érvényesülését is vizsgálni, hogy adott  infrastruktúra elláthassa mind a polgári, mind pedig a  katonai közlekedési rendszerben neki szánt feladatokat. Cikkemben ezt a vizsgálatot végzem el a 142-es vonal tervezett felújítása okán. Vizsgálatom eredményei alapján  javaslatokat teszek a további szükséges fejlesztésekre. 

Kulcsszavak:

vasúti közlekedés védelmi követelmények vasútfejlesztés mellékvonal

Hogyan kell idézni

Lévai, Z. (2022). A katonai-védelmi követelmények érvényesülésének vizsgálata a 142- esszámú Budapest– Lajosmizse–Kecskemét-vasútvonal tervezett fejlesztése kapcsán. Hadmérnök, 17(2), 33–51. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.3

Hivatkozások

Bánfi Miklós Gábor – Mészáros Ferenc – Bokor Zoltán: Zöldülő vicinálisok Európában, Innorail Magazin, 1. (2014), 2. 48–53. Online: http://innorail.hu/wp-content/uploads/arch/pdf20147_445.pdf

Horváth Attila: Közlekedési hálózat és az ország védelmi képesség kapcsolata (védelmi követelmények a közlekedésfejlesztésben). Biztonságpolitika, 2009a. Online: http://old.biztonsagpolitika.hu/documents/1277414270_horvath_attila_kozlekedesi_halozat_es_az_orszag_vedelem_kepesseg_kapcsolata_-_biztonsagpolitika.hu.pdf

Horváth Attila: A vasúti közlekedés terrorfenyegetettségének jellemzői a városokban. Hadmérnök, 4. (2009b), 3. 180–189. Online: http://hadmernok.hu/2009_3_horvatha.pdf

Horváth Attila – Lévai Zsolt: A magyarországi vasúthálózat létfontosságú elemeinek azonosítása. In Földi László (szerk.): Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből I. 2021. 131–146. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16207/905_KMDI_I_oktatoi_tanulmanykotet.pdf#page=132

Lévai Zsolt – Albert Gábor: Vasúti infrastruktúra beruházások tervezése a kritikus infrastruktúra védelem szempontjainak figyelembevételével. Közlekedéstudományi Szemle, 72. (2022), 1. 5–19. Online: https://doi.org/10.24228/KTSZ.2022.1.1

Lévai Zsolt – Kormányos László – Tóth Bence: Zavarok kezelése ütemes menetrendi szerkezetű vonalakon. In Horváth Balázs – Horváth Gábor (szerk.): XI. Közlekedéstudományi Konferencia: „Közlekedés a járvány után: folytatás vagy újrakezdés?”. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2021. 550–560.

Magyar Államvasutak Zrt.: F. 2. sz. Forgalmi Utasítás. Online: https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/public-procurement/document/public/f._2._sz._forgalmi_utasitas.pdf

Magyar Államvasutak Zrt.: Műszaki Táblázatok I. és II. rész.

Magyar Honvédség Közlekedési Főnökség: Magyar Honvédség Közlekedési Támogatás Doktrína (2005).

Pócsmegyeri Gábor: A katonaföldrajzi tényezők hatása a Magyar Köztársaság közlekedési rendszerének védelmi célú előkészítésére. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola, 2003.

Rail Cargo Hungaria: Használati útmutató Sammp különleges építésű kocsihoz (é. n.). Online: https://rch.railcargo.com/dam/jcr:536b7d79-b4ee-4313-a804-0ce45067187c/4821_Sammp.pdf

Szászi Gábor: A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerű védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének vizsgálata. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola, 2013. Online: https://doi.org/10.17625/NKE.2014.028

Tóth Bálint – Helmeczi Gusztáv: Védelmi követelmények a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közlekedési szakterületén. Katonai Logisztika, 14. (2006), 2. 37–55. Online: https://www.epa.hu/02700/02735/00058/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2006_2_037-055.pdf

Tóth Bence: Menetidő- és menetvonalhossz növekedés gráfelméleti alapú vizsgálata a magyarországi vasúthálózaton állomások és állomásközök zavara esetén. Hadmérnök, 13. (2018), 1. 118–132. Online: http://hadmernok.hu/181_09_toth.pdf

Tóth Bence – Lévai Zsolt: Budapest vasúti elkerülésének barnamezős alternatívái. In Földi László (szerk.): Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből I. 2021. 233–256. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16207/905_KMDI_I_oktatoi_tanulmanykotet.pdf#page=234

Trenecon Kft. – Főmterv Zrt. – KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.: Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) – Budapest Rail Node Study (BRNS) Harmadik szakcikk. (h. n.), (é. n.). Online: http://bvs.hu/budapesti-agglomeracios-vasuti-strategia-bavs-budapest-rail-node-study-brns-harmadik-szakcikk/

Union International des Chemins de fer: Capacity (UIC Code 406), Paris, 2013.

Jogi források

évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 1. Melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv

/2003. (VI. 20.) GKM Rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300041.gkm