Veszélyes áruk közúti szállítása során bekövetkezett káresemény katasztrófavédelmi vizsgálatának szabályozása és fejlesztési lehetőségei

doi: 10.32567/hm.2022.2.6

Absztrakt

A közúti veszélyesáru-szállítás biztonságának adminisztratív alapját az ENSZ-EGB által kidolgozott és 1968. január 29. óta hatályos, Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról  szóló megállapodás jelenti. A fenti megállapodás által  meghatározott előírásokat Magyarországon 1979 óta kell  alkalmazni. A veszélyes árukkal kapcsolatos anyagi kár, a  sérülések, halálesetek okainak felderítése és  dokumentálása lényeges eleme a közrend fenntartásának.  Az ilyen jellegű események kivizsgálása, hatásainak  elemzése és a felelősség tisztázása az üzemeltetők és a  hatóság jogszabályi kötelessége, továbbá lényeges  visszacsatolás a jövőbeni események megelőzése és  hatékonyabb kezelése érdekében. Meg kell fogalmaznunk  ugyanakkor azt a célkitűzést, hogy a szállítás, a közlekedés  és a lakosság biztonságának további növelése érdekében  valósuljon meg az útvonalak dinamikus megközelítésű,  veszélyesáru- szállítási szempontú kockázatelemzése.  

Kulcsszavak:

ADR iparbiztonság közút veszélyes áru közúti szállítás baleset vizsgálat kockázatelemzés

Hogyan kell idézni

Almási, C. (2022). Veszélyes áruk közúti szállítása során bekövetkezett káresemény katasztrófavédelmi vizsgálatának szabályozása és fejlesztési lehetőségei. Hadmérnök, 17(2), 85–97. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.6

Hivatkozások

Aszódi Tükör, 19. (2007), 9. 13.

Balogh Róbert – Kozma Sándor – Vass Gyula: A közúti veszélyes áru szállítás hatósági felügyeletével kapcsolatos tapasztalatok értékelése a bírság jogszabály változásának következtében. Védelem Tudomány, 3. (2018), 3. 100–111. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/07-balogh-kozma-vass.pdf

BM OKF: Módszertani segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához (2005). Online: https://bit.ly/3dfbWgL

Hoffmann Imre – Kátai-Urbán Lajos – Lévai Zoltán – Vass Gyula: Iparbiztonsági kockázatok Magyarországon. Védelem Online, 2015. Online: https://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/546-iparbiztonsagi-kockazatok-magyarorszagon.pdf

Jeruska József – Vass Gyula: A magyarországi termék távvezetékek veszélyeinek értékelése. Védelem Tudomány, 2. (2017), 4. 107–124. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/06-IB-jeruska%20Vass%203.pdf

Kátai-Urbán Lajos – Kozma Sándor – Vass Gyula: Veszélyes szállítmányok felügyeletével kapcsolatos jog- és intézményfejlesztési tapasztalatok értékelése. Hadmérnök, 10. (2015), 3. 92–108. Online: http://hadmernok.hu/153_08_katayul_ks_vgy.pdf

Kátai-Urbán Lajos – Vass Gyula: Veszélyes üzemek és szállítmányok biztonsága Magyarországon. Védelem Tudomány, 4. (2019), Iparbiztonság különszám. 45–82. Online: http://vedelemtudomany.hu/articles/03-katai-vass.pdf

Muhoray Árpád: Katasztrófa-megelőzés. I. Jegyzet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016.

Német Alexandra – Kátai Urbán Lajos – Vass Gyula: Veszélyes tevékenységek biztosítása a fenntarthatóság jegyében. Védelem Tudomány, 5. (2020), 1. 137–152. Online: https://www.vedelemtudomany.hu/articles/09-nemet-katai-vass.pdf

Szakál Béla – Cimer Zsolt – Kátai-Urbán Lajos – Vass Gyula: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés. I. Budapest, Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda, 2015.

Jogi források

évi I. törvény a közúti közlekedésről. Online: https://njt.hu/jogszabaly/1988-1-00-00

/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2020-508-20-22

/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-387-20-22

/1989. (XII. 5.) MT rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900122.MT&txtreferer=98800001.TV

/2018. számú BM OKF intézkedés a katasztrófavédelem központi, területi és helyi szervei hatósági és szakhatósági tevékenységének rendjéről