Elektronikus behatolásjelző rendszerek helye a naperőművek objektumvédelmében

doi: 10.32567/hm.2022.2.1

Absztrakt

A naperőművek technológiájukból fakadóan olyan területeken helyezkednek el, amelyek biztonsági  szempontból fokozott figyelmet igényelnek. Ezeknek a  területeknek a nagy része belterületek határán levő  úgynevezett barna övezetekben található. A belterületek  szélén elhelyezkedő napelemtáblák környezete jellemzően  forgalmas, ahol a gyalogos- és a gépjármű-közlekedés nem  kelt feltűnést. A külterületen lévő napelemes mezők pedig  olyan kieső területeken vannak, amelyeknél a kietlen  környezet jelent biztonsági kockázatot. A tanulmány célja  bemutatni az elektronikus behatolásjelzők alkalmazását a  naperőművekben, kiemelve azokat az alkalmazási pontokat,  amelyek az ilyen objektumok sajátosságai. 

Kulcsszavak:

naperőmű napenergia elektronikus behatolásjelző

Hogyan kell idézni

Bozsik, N. (2022). Elektronikus behatolásjelző rendszerek helye a naperőművek objektumvédelmében. Hadmérnök, 17(2), 5–15. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.1

Hivatkozások

Berek Lajos: Biztonságtechnika. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. Online: http://real.mtak.hu/19709/1/biztonsagtechnika.original.pdf

Bunyitai Ákos: A beléptető rendszerek helye és szerepe a vagyonvédelemben. Hadmérnök, 6. (2011), 4. 17–25. Online: http://hadmernok.hu/2011_4_bunyitai.pdf

Fogarasi Attila – Kovács Tibor: A fotovoltaikus erőművek általános biztonsági és védelmi helyzete. Biztonságtudományi Szemle, 2. (2020), 1. 21–28. Online: https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-buda.hu/index.php/home/article/view/33/39

Kertész Bernadett: Üzemel az ország legnagyobb naperőműve. Innotéka, 2015. november. 4. Online: http://www.innoteka.hu/cikk/uzemel_az_orszag_legnagyobb_naperomuve.1248.html

Király László – Pataki János: Egy multinacionális nagyvállalat kritikus infrastruktúrájának illeszkedése a hazai (vertikális és horizontális) kritikus infrastruktúrákhoz. Hadtudomány, 23. (2013), 1. 173–187. Online: http://www.mhtt.eu/hadtudomany/2013/2013_elektronikus/2013_e_Kiraly_Laszlo_Pataki_Janos.pdf

Koller Attila: Kültéri védelem: nélkülözhetetlen a komplex megközelítés. Securinfo, 2016. július 14. Online: https://www.securinfo.hu/termekek/kulterivedelem/4591-kulteri-vedelem-nelkulozhetetlen-komplex-megkozelites.html

Szalkai István: Drónok alkalmazásának lehetőségei a napelem erőművek ellenőrzésében. Védelem Tudomány, 6. (2021), 1. 122–136. Online: http://www.vedelemtudomany.hu/articles/VI/1/2021-06-01-06-szalkai.pdf

Szandtber Károly – Márkus István (szerk.): Épületinformatika. Oktatási segédlet. (é. n.) Online: https://docplayer.hu/4781570-5-vagyonvedelmi-berendezesek-es-rendszerek-tzjelz-berendezesek.html

Takács Zoltán: Vagyonvédelmi eszközök és módszerek az ipari nagyberuházások területén. Hadmérnök, 9. (2014), 4. 39–47. Online: http://hadmernok.hu/144_05_takacsz_2.pdf

Tóth Attila – Tóth Levente: Biztonságtechnika. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. Online: https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Toth-Toth_bizt-techn.pdf

Utassy Sándor: Komplex villamos rendszerek biztonságtechnikai kérdései. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, ZMNE, 2009. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9723/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y

Zólyomi Zsolt: Komplex biztonságmenedzsment. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, 2019. Online: http://lib.uni-obuda.hu/sites/lib.uni-buda.hu/files/Zolyomi_Zsolt_ertekezes.pdf