Környezeti károk felszámolása a veszélyes üzemeknél – Kármentesítési technológiák

doi: 10.32567/hm.2022.2.11

Absztrakt

Hazánkban napjainkra fontos területté vált a környezetvédelem, azon belül pedig a természeti környezet  elemeinek védelme. Annak ellenére, hogy számos  jogszabály és egyéb előírás célja, hogy megelőzhetők  legyenek a veszélyes üzemekben bekövetkező súlyos ipari  balesetek, egy esetleges ipari baleset során a környezetben  is jelentős károk keletkezhetnek, amelyek felszámolásáról, a  környezet helyreállításáról gondoskodni kell. Ezt szolgálja  a veszélyes üzemekkel kapcsolatos  jogszabályokban a közelmúltban bevezetett változás, amely  alapján a védelmi tervek kötelező tartalmi elemei  közé bekerült a környezet helyreállítására, megtisztítására  vonatkozó tevékenységek tervezése. A környezeti elemek  kármentesítésére számos eljárás áll rendelkezésre, amelyek  közül az alkalmazandó technológia kiválasztása  számos tényező figyelembevételével történhet. Jelen  cikkben néhány, a környezeti elemek közül a talaj és a  talajvíz kármentesítésére használható technológiát mutatok be. 

Kulcsszavak:

iparbiztonság veszélyes üzemek környezeti kármentesítés környezet helyreállítás

Hogyan kell idézni

Szendi, R. (2022). Környezeti károk felszámolása a veszélyes üzemeknél – Kármentesítési technológiák. Hadmérnök, 17(2), 159–170. https://doi.org/10.32567/hm.2022.2.11

Hivatkozások

Angyal Zsuzsanna – Szabó Mária (szerk.): A környezetvédelem alapjai. Budapest, Typotex, 2012. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/12962

Burucs Zoltán: Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem. Előadás. Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 2011. Online: https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/8144/talaj_es_viz_vedelem_29-30.pdf?sequence=25&isAllowed=y

Földi László – Halász László: Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai. Környezetmérnöki Tudástár. XXXIII. kötet. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2013. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/33-Katasztrofa_v2.pdf

Horváth Erzsébet (szerk.): Talajtan és talajökológia. Környezetmérnöki Tudástár. XXIV. kötet. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki Intézet, 2012. Online: https://tudastar.mk.uni-pannon.hu/anyagok/24-Talajtan_es_talajokologia.pdf

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Kármentesítési Kézikönyv 4. Budapest, (2001). Online: http://fava.hu/kvvm/www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk4/4-01.htm

Szegedi Tudományegyetem: Közérthető Szócikk Adatbázis. Online: https://u-szeged.hu/efop362-00007/minden-szocikk/kornyezetvedelem

Szendi Rebeka: A fővárost fenyegető ipari katasztrófák és az ellenük való védekezés lehetőségei a 2012. évi jogszabályváltozások tükrében. Védelem Online, 2012. Online: https://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/405-a-fovarost-fenyegeto-ipari-katasztrofak-es-az-ellenuk-valo-vedekezes-lehetosegei-a-2012-evi-jogszabalyvaltozasok-tukreben.pdf

Vass Gyula: Veszélyes üzemi alapismeretek. Előadás. Vecsés, 2019. november 18. Online: https://docplayer.hu/196386677-Veszelyes-uzemi-alapismeretek.html

Jogi források

évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)