Teljes szám

Katonai műszaki infrastruktúra

object(Publication)#708 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6996) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:32" ["primaryContactId"]=> int(8657) ["sectionId"]=> int(54) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6872) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5011) "Ádám Balázs – Ember István (2022a): Béléstestek készítésének technikai lehetőségei alacsony sűrűségű anyagból. Műszaki Katonai Közlöny, 32(4), 101–111. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.6 Ádám Balázs – Ember István (2022b): Kumulatív töltetházak 3D nyomtatása. Hadmérnök, 17(3), 35–44. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2022.3.2 Agu, Henry Obediah (2019): The effect of 3D printed material properties on shaped charge liner performance. PhD-disszertáció. Cranfeld University. Online: https:// dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/15285 Boda József et al. (2016): A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, 16, 1–23. Online: https://www.med.u-szeged.hu/ download.php?docID=90702 Daruka Norbert (2014): Robbanótestek I. – Amit a bombákról tudni érdemes. Műszaki Katonai Közlöny, 24(4), 68–82. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/ mkk/article/view/2298/1565 Daruka Norbert (2016): Robbanóanyag-ipari alapanyagok és termékek osztályozásá¬nak lehetőségei. Műszaki Katonai Közlöny, 26(1), 26–44. Online: https://folyoirat. ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2187/1456 Daruka Norbert – Kovács Zoltán (2013): IEDD: Improvised Explosive Device Disposal. In Krivanek, Vaclav – Stefek, Aleksandr (szerk.): International Conference on Military Technologies: ICMT 2013.Brno: University of Defence, 383–390. Daruka Norbert – Csurgó Attila (2017): Military explosive ordnance – The bomb. In Beňovský, M. (szerk.): Trhacia technika 2017: Zborník prednášok.Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 44–55. Ember István (2022a): Hatásvizsgálati robbantás kumulatív töltetekkel. Műszaki Katonai Közlöny, 32(4), 13–23. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.2 Ember István (2022b): Modern kumulatív töltetek hatékonyságának vizsgálata. Haditechnika, 56(6), 15–20. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.6.03 Ember István (2022c): 3D nyomtatott lyukasztó töltetek hatásvizsgálata. Hadmérnök, 17(4), 63–73. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2022.4.5 Fazekas Ferenc (2022): Application of Artificial Intelligence in Military Operations Planning. AARMS, 21(2), 41–54. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2022.2.3 Gál Bence – Németh András (2019): Additív gyártástechnológiák katonai alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a katonai elektronika területére. Hadmérnök, 14(1), 231–249. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.1.19 Gyarmati József – Hegedűs Ernő – Gávay György (2022): Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson-váltó: Harckocsi-sebességváltó modell kialakítása 3D nyomtatással oktatási célból. Műszaki Katonai Közlöny, 32(3), 113–126. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.3.7 Kovács Zoltán (2002): Gondolatok a műszaki támogatás és a műszaki zárás alapjairól. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 6(1), 30–35. Kovács Zoltán (2012a): Az improvizált robbanóeszközök főbb típusai. Műszaki Katonai Közlöny, 22(2), 37–52. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2012_2_03 IED-k f%C5%91bb t%C3%ADpusai–Kov%C3%A1cs Z.pdf Kovács Zoltán (2012b): Fontos létesítmények IED elleni védelme. Műszaki Katonai Közlöny, 22(ksz.), 35–44. Online: https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/2012_k_05 IED elleni v%C3%A9delem–Kov%C3%A1cs_Z.pdf Kugyela Lóránd (2020): A többkomponensű robbanóanyagok múltja, jelene és jövője. Katonai Logisztika, 28(4), 58–75. Online: https://doi.org/10.30583/2020.4.058 Lukács László (2017): Szemelvények a magyar robbantástechnika fejlődéstörténetéből, Különös tekintettel a továbbfejlesztés várható irányaira és a kor új kihívásaira. Budapest: Dialóg Campus. Lukács László (2010): A kumulatív töltetek és gyakorlati alkalmazásuk. Műszaki Katonai Közlöny, 20(1–4), 175–185. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index. php/mkk/article/view/2866/2122 Németh András – Virágh Krisztián (2022): Mesterséges intelligencia és haderő – A mes-terséges intelligencia fejlődéstörténete I. rész. Hadmérnök, 56(1), 17–22. Online: https://doi.org/10.23713/HT.56.1.03 Padányi József (1994): A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai békeidőben a természeti- és civilizációs katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában.Kandidátusi értekezés. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Tóth József Lukács – Vég Róbert (2022): Autonóm terepjáró eszközök. Műszaki Katonai Közlöny, 32(2), 107–116. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2022.2.8 Végvári Zsolt – Hegedűs Ernő – Zentay Péter (2022): A D nyomtatás és katonai alkalmazásának lehetőségei I. rész. Haditechnika, 56(6), 58–62. Online: https:// doi.org/10.23713/HT.56.6.09" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "5-17" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(769) "

3D printing is one of today’s fast-growing fields, with a history stretching back decades, yet it is only now becoming a widespread solution. Additive processes offer many possibilities for the manufacture of components. One of the areas where this manufacturing method can be applied is the blasting technology. For customized charges and cumulative blasting tasks, this technology offers considerable scope, but for low-density materials, we do not always have sufficient experience in these areas. In the study presented, it was possible to investigate the performance of several such charges by analysing targets after blasting. Among others, the optimal distance for cutting was identified. This will be useful knowledge for the design of further charges.

" ["hu_HU"]=> string(865) "

Napjaink egyik rohamosan fejlődő területe a 3D nyomtatás, amely több évtizedes múltra tekint vissza, mégis csak most lett széles körben elterjedt. Az additív eljárások sok lehetőséget biztosítanak alkatrészek készítésére. Az egyik ilyen terület, ahol alkalmazni lehet ezt a gyártási módszert, a robbantástechnika. Az egyedi töltetek és a kumulatív robbantási feladatok területén jelentős mozgásteret ad ez a technológia, azonban az alacsony sűrűségű alapanyagok esetében nem minden részterületen rendelkezünk kellő tapasztalattal. A bemutatott tesztben sikerült több ilyen töltet működését megvizsgálni robbantás után a céltárgyak elemzésével. Többek között az optimális vágáshoz szükséges távolságot is sikerült azonosítani, ami hasznos ismeret lesz a további töltetek tervezésénél.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(54) "Performance Testing of Additive Linear Cutting Charges" ["hu_HU"]=> string(85) "Additív eljárással készült lineáris vágótöltetek működésének vizsgálata" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Ember István" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#744 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8657) ["email"]=> string(23) "Ember.Istvan@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6996) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-9877-0366" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(105) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Műveleti Támogató Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(69) "

NKE, HHK, Műveleti Támogató Tanszék, egyetemi tanársegéd

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Ember" ["hu_HU"]=> string(5) "Ember" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "István" ["hu_HU"]=> string(7) "István" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(16) "efficiency trial" [1]=> string(11) "3D printing" [2]=> string(14) "cutting charge" [3]=> string(8) "blasting" [4]=> string(3) "PLA" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(16) "hatásvizsgálat" [1]=> string(13) "3D nyomtatás" [2]=> string(13) "vágótöltet" [3]=> string(10) "robbantás" [4]=> string(3) "PLA" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#757 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31373) ["id"]=> int(5707) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6996) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Környezetbiztonság, ABV- és katasztrófavédelem

Alkalmas-e a kavitációs vízkezelés az algavirágzások csúcsainak letörésére?

Ács Éva, Bíró Tibor, Béres Deák László, Duleba Mónika, Grigorszky István, Kiss Keve Tihamér, Németh Zoltán, Papp András, Vadkerti Edit
doi: 10.32567/hm.2023.3.2
19-32.
object(Publication)#114 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6909) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:33" ["primaryContactId"]=> int(8542) ["sectionId"]=> int(56) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6785) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2335) "Carlton, James T. – Geller, Jonathan B. (1993): Ecological roulette: the global trans¬port of nonindigenous marine organisms. Science, 261(5117), 78–82. Online: https://doi.org/10.1126/science.261.5117.78 Chu, Ka Hou et al. (1997): A Biological Survey of Ballast Water in Container Ships Entering Hong Kong. Hydrobiologia, 352, 201–206. Online: https://doi. org/10.1023/A:1003067105577 Dular, Matevž et al. (2016): Use of Hydrodynamic Cavitation in (Waste) Water Treat¬ment. Ultrasonics Sonochemistry, 29, 577–588. Online: https://doi.org/10.1016/j. ultsonch.2015.10.010 Könözsy László (2020): A kavitációs áramlások szimulációja. A létező modellek, módszerek ismertetése, kritikai elemzése. Szakirodalom-kutatás. Beszámoló. Miskolc: Miskolci Egyetem, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke. Kézirat. Mittal, Rochak – Ranade, Vivek (2023): Bioactives from Microalgae: A Review on Process Intensification Using Hydrodynamic Cavitation. Journal of Applied Phycology, 35, 1129–1161. Online: https://doi.org/10.1007/s10811-023-02945-w Németh Zoltán (2018): Kavitációs folyamatok. Szakdolgozat. Budapest: Budapesti Műszaki Egyetem. Promptov, M. A. et al. (2017): Szennyvízkezelés kavitációval.Tambovi Műszaki Egyetem közleményei. Reskóné Nagy Mária – Törökné Kozma, Andrea (2000): Toxic Microcystis aeruginosa in Lake Velencei. Environmental Toxicology, 15, 554–557. Online: https:// doi.org/10.1002/1522-7278(2000)15:5<554::AID-TOX28>3.0.CO;2-Y Song, Yongxing et al. (2022): Hydrodynamic Cavitation as an Efficient Water Treat¬ment Method for Various Sewage: A Review. Water Science & Technology, 86(2), 302–320. Online: https://doi.org/10.2166/wst.2022.201 Vasas Gábor (2011): Hatóanyagok, speciális anyagcseretermékek fotoszintetizáló algaszervezetek tömegprodukcióiból. Hidrológiai Közlöny, 91(6), 107–109. Vörös Lajos (2019): Fecskemoszat és cianobaktérium invázió 2019 nyarán a Balatonban. Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 2019. szeptember 11. Online: https://www.blki.hu/ rendkivui_balatoni_vizviragzas Wu, Zhilin et al. (2012): Removal of Blue-Green Algae Using the Hybrid Method of Hydrodynamic Cavitation and Ozonation. Journal of Hazardous Materials, 235–236, 152–158. Online: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.07.034" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "19-32" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1030) "

An experimental cavitation equipment was designed, built and applied on a small scale to investigate a possible method of purifying contaminated water. The experimental unit is mobile and suitable for the purification of water with different contaminations. The effect of cavitation on organisms of different microscopic sizes is demonstrated. First, a diluted culture of green algae was tested and it was found that 16–
32 minutes of cavitation reduced chlorophyll concentration and intact cell percentage by more than 10–20%. In fishpond water mixed with biodegradable wastewater, cavitation reduced cyanobacteria and flagellate algae by 40–80%, with minimal reduction in green algae. For this purpose a flat type HP cavitation generator has been used. Evidence has been provided that cavitation water treatment is a promising solution for reducing the microbiota in ships’ ballast water and wastewaters, but care must be taken to ensure that the microbiota is only destroyed, but not removed from the water.

" ["hu_HU"]=> string(1164) "

Egy kísérleti kavitációs berendezés tervezésével, létrehozásával és kisüzemi alkalmazásával a szennyezett vizek egyik lehetséges tisztítási módját vizsgáltuk. A kísérleti berendezés mobil kivitelű, és alkalmas különböző szennyezettségű vizek tisztítására. Bemutatjuk a kavitáció hatását különböző mikroszkopikus méretű élőlényekre. Először egy hígított zöldalgatenyészetet vizsgáltunk, megállapítottuk, hogy 16–32 perces kavitáció több mint 10–20%-kalcsökkenti a klorofillkoncentrációt és az ép sejtek arányát. Biológiailag bontható szennyvízzel kevert algás halastóvízben, kavitáció hatására a cianobaktériumok, ostoros algák mennyisége 40–80%-kalcsökkent, a zöldalgáknál minimális volt a csökkenés. Ezeknél a méréseknél síkszelepes, nagynyomású kavitációgenerátort alkalmaztunk. Bizonyítottuk,
hogy a hajók ballasztvize és a szennyvizek mikrobiótája mennyiségének csökkentésére a kavitációs vízkezelés ígéretes megoldásnak tekinthető, de figyelemmel kell lenni arra, hogy csak elpusztul a mikrobióta, de nem tűnik el a vízből.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(78) "Is Cavitation Water Treatment Suitable for Breaking the Peaks of Algal Blooms?" ["hu_HU"]=> string(85) "Alkalmas-e a kavitációs vízkezelés az algavirágzások csúcsainak letörésére?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(148) "Ács Éva, Bíró Tibor, Béres Deák László, Duleba Mónika, Grigorszky István, Kiss Keve Tihamér, Németh Zoltán, Papp András, Vadkerti Edit" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(9) { [0]=> object(Author)#776 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8542) ["email"]=> string(18) "acs.eva@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-1774-157X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "NKE VTK" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(25) "

kutató professzor

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Ács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Éva" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#786 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8543) ["email"]=> string(21) "biro.tibor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-5553-9850" ["url"]=> string(36) "http://orcid.org/0000-0002-5553-9850" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Bíró" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Tibor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#779 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8544) ["email"]=> string(19) "beresdeak@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-1558-2109" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(19) "Gamma Analcont Kft." } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(12) "Béres Deák" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [3]=> object(Author)#784 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8545) ["email"]=> string(24) "duleba.monika@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-2352-8943" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Duleba" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Mónika" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [4]=> object(Author)#790 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8546) ["email"]=> string(35) "grigorszky.istvan@science.unideb.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-0171-9565" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(17) "Debreceni Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(10) "Grigorszky" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "István" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [5]=> object(Author)#791 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8547) ["email"]=> string(28) "kiss.keve.tihamer@uni.nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Kiss" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(13) "Keve Tihamér" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [6]=> object(Author)#788 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8548) ["email"]=> string(23) "nemeth.zoltan@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(19) "Gamma Analcont Kft." } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Németh" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [7]=> object(Author)#792 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8549) ["email"]=> string(21) "papp.andras@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(19) "Gamma Analcont Kft." } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Papp" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [8]=> object(Author)#782 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8550) ["email"]=> string(24) "vadkerti.edit@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9513-5546" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Vadkerti" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Edit" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(11) "kavitáció" [1]=> string(12) "vízkezelés" [2]=> string(14) "algatenyészet" [3]=> string(12) "halastóvíz" [4]=> string(10) "szennyvíz" [5]=> string(12) "ballasztvíz" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(10) "cavitation" [1]=> string(15) "water treatment" [2]=> string(17) "algae cultivation" [3]=> string(10) "pond water" [4]=> string(10) "wastewater" [5]=> string(22) "ships’ ballast water" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#783 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31374) ["id"]=> int(5708) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6909) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#774 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6934) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-15 13:26:26" ["primaryContactId"]=> int(8577) ["sectionId"]=> int(56) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6810) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5532) "Angelakis, Andreas N. – Snyder, Shane A. (2015): Wastewater Treatment and Reuse: Past, Present, and Future. Water (Switzerland), 7(9), 4887–4895. Online: https:// doi.org/10.3390/w7094887 Bába, Barnabás – Karches, Tamás (2020): Sizing of a Decentralized Wastewater Treatment Unit Supported by Biokinetic Modeling. Pollack Periodica, 15(1), 103–111. Online: https://doi.org/10.1556/606.2020.15.1.10 Bencsik, Dániel – Karches, Tamás (2015): Estimation of GHG Emissions of a Fixed Bed Biofilm Reactor Cascade in Wastewater Treatment. Journal of Environmental Science and Engineering A, 4(11). Online: https://doi.org/10.17265/2162-5298/2015.11.001 Bernal, Diana P. – Restrepo, Inès (2012): Key Issues for Decentralization in Municipal Wastewater Treatment. In 12th edition of the World Wide Workshop for Young Environmental Scientists.Online: https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/ hal-00731140 Besson, Mathilde et al. (2021): Environmental Assessment of Urine, Black and Grey Water Separation for Resource Recovery in a New District Compared to Centralized Wastewater Resources Recovery Plant. Journal of Cleaner Production, 301. Online: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126868 Boguniewicz-Zabłocka, Joanna – Capodaglio, Andrea G. (2017): Sustainable Wastewater Treatment Solutions for Rural Communities: Public (Centralized) or Individual (On-Site) – Case Study. Economic and Environmental Studies, 17(44), 1103–1119. Online: https://doi.org/10.25167/ees.2017.44.29 De Sanctis, Marco et al. (2017): Removal of Pollutants and Pathogens by a Simplified Treatment Scheme for Municipal Wastewater Reuse in Agriculture. Science of the Total Environment, 580, 17–25. Online: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.002 Elgarahy, A. M. et al. (2021): A Critical Review of Biosorption of Dyes, Heavy Metals and Metalloids from Wastewater as an Efficient and Green Process. Cleaner Engineering and Technology, 4, 100209. Online: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100209 Estévez, Sofía et al. (2022): How Decentralized Treatment Can Contribute to the Sym¬biosis Between Environmental Protection and Resource Recovery. Science of the Total Environment, 812. Online: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151485 Hankó Márta – Földi László (2009): Életterünk környezetbiztonsági kérdései. Hadmérnök, 4(4), 24–38. Online: http://hadmernok.hu/2009_4_hanko1.pdf Herren, L. W. et al. (2021): Septic Systems Drive Nutrient Enrichment of Groundwaters and Eutrophication in the Urbanized Indian River Lagoon, Florida. Marine Pollution Bulletin, 172. 112928. Online: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112928 Jaramillo, María F. – Restrepo, Inés (2017): Wastewater Reuse in Agriculture: A Review about Its Limitations and Benefits. Sustainability (Switzerland), 9(10), 1734. Online: https://doi.org/10.3390/su9101734 Juhász Endre (2011): A szennyvíztisztítás története. Budapest: Magyar Víziközmű Szövetség. Karches Tamás szerk. (2020): Kis kapacitású szennyvíztisztító létesítmények.Budapest: Ludovika. Karches, Tamás (2022): Fine-Tuning the Aeration Control for Energy-Efficient Operation in a Small Sewage Treatment Plant by Applying Biokinetic Modeling. Energies, 15(17). Online: https://doi.org/10.3390/en15176113 Knisz Judit szerk. (2020): Szerves mikroszennyezők a vizekben.Budapest: Ludovika. Knisz, Judit et al. (2021): Genome-level Insights into the Operation of an On-site Biological Wastewater Treatment Unit Reveal the Importance of Storage Time. Science of the Total Environment, 766. Online: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144425 Libralato, Giovanni – Volpi Ghirardini, Annamaria – Avezzù, Francesco (2012): To Centralise or to Decentralise: An Overview of the Most Recent Trends in Wastewater Treatment Management. Journal of Environmental Management, 94(1), 61–68. Online: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.07.010 Lofrano, Giusy – Brown, Jeanette (2010): Wastewater Management through the Ages: A History of Mankind. Science of the Total Environment, 408(22), 5254–5264. Online: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.07.062 Mladenov, Natalie et al. (2022): Persistence and Removal of Trace Organic Compounds in Centralized and Decentralized Wastewater Treatment Systems. Chemosphere, 286. Online: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131621 Nemerow, Nelson L. (2007): Removal of Organic Dissolved Solids. In Industrial Waste Treatment.Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, 105–148. Online: https:// doi.org/10.1016/B978-012372493-9/50043-0 Sarma, Bornali (2018): Evolution of Waste Water Treatment Technology and Impact of Microbial Technology in Pollution Minimization during Natural Fiber Processing. Current Trends in Fashion Technology & Textile Engineering, 3(5), 555621. Online: https://doi.org/10.19080/CTFTTE.2018.03.555621 Smith, V. H. (2009): Eutrophication. In Likens, Gene E. (szerk.): Encyclopedia of Inland Waters.Amsterdam: Elsevier, 61–73. Online: https://doi.org/10.1016/ B978-012370626-3.00234-9 Torre, Andre et al. (2021): Wastewater Treatment Decentralization: Is This the Right Direction for Megacities in the Global South? Science of the Total Environment, 778, 146227. Online: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146227 Yaqub, Muhammad – Lee, Wontae (2019). Zero-liquid Discharge (ZLD) Technology for Resource Recovery from Wastewater: A Review. Science of the Total Environment 681, 551–563. Online: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.062" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "33-43" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(723) "

Wastewater management has played a crucial role in the history of mankind for thousands of years. Initially, it was necessary to ensure sanitary conditions, but since the rapid increase in population and industrial production, the high amounts of discharged pollutants are threatening the environment. Since the effects of pollution can be detected using modern, reliable analytical methods, both research and development, as well as legislation are paying attention to environmental protection, wastewater treatment, and wastewater reuse. By reviewing the relevant literature, this study aims to provide a comprehensive picture of how wastewater management changed throughout history, and reached its current state.

" ["hu_HU"]=> string(783) "

Az emberiség történelmében több ezer éve fontos szerepet játszik a szennyvíz kezelése. Kezdetben csak a higiéniai feltételek biztosítása miatt volt rá szükség, a népesség és az ipari termelés növekedésével azonban a szennyezők kibocsátása már a természetes környezetet is fenyegeti. Amióta érzékelhetők a szennyezés hatásai, illetve kifejlődtek megbízható analitikai módszerek, mind a kutatás-fejlesztés, mind a törvényhozás egyre nagyobb figyelmet szentel a környezetvédelemnek, a szennyvíztisztításnak, a szennyvíz-újrafelhasználásnak. Jelen tanulmány a releváns szakirodalom áttekintésével szeretne átfogó képet adni arról, hogyan jutott el a szennyvízkezelés a történelem során a pillanatnyi állapotába.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(37) "Wastewater Management through History" ["hu_HU"]=> string(44) "Szennyvízkezelés a múltban és a jelenben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Györki Gábor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#794 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8577) ["email"]=> string(23) "gyorki.gabor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6934) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0009-0005-8032-6864" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE VTK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Györki" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(37) "decentralizált szennyvíztisztítás" [1]=> string(9) "higiénia" [2]=> string(18) "környezetvédelem" [3]=> string(16) "makroszennyezők" [4]=> string(18) "szennyvízkezelés" [5]=> string(12) "történelem" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(34) "decentralized wastewater treatment" [1]=> string(10) "sanitation" [2]=> string(24) "environmental protection" [3]=> string(15) "macropollutants" [4]=> string(21) "wastewater management" [5]=> string(7) "history" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#780 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31375) ["id"]=> int(5709) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6934) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#805 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6920) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-15 16:30:57" ["primaryContactId"]=> int(8562) ["sectionId"]=> int(56) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6796) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(6889) "Act XCIII of 1993 on Labour Safety Antal, Örs – Révai, Róbert (2014): Az egészségügy szerepe a katasztrófák megelőzésében [The Role of Healthcare in Disaster Prevention]. Bolyai Szemle, 23(1), 60–69. Cimer, Zsolt – Vass, Gyula – Zsitnyányi, Attila – Kátai-Urbán, Lajos (2021): Application of Chemical Monitoring and Public Alarm Systems to Reduce Public Vulnerability to Major Accidents Involving Dangerous Substances. Symmetry, 13(8), 1–16. Online: https://doi.org/10.3390/sym13081528 CNBC (2023): Death Toll Rises after Fresh Earthquake Hits Turkey–Syria Border. CNBC, 21 February 2023. Online: https://www.cnbc.com/2023/02/21/death-toll-rises-after-fresh-earthquake-hits-turkey-syria-border.html Decree 45/2020 (XII.16.) of the Ministry of the Interior on fitness tests for professional and administrative law enforcement personnel employed by certain law enforcement agencies under the authority of the Minister of the Interior. Hallam, Jonny – Gezer, Yusuf – Sariyuce, Isil – Kourdi, Eyad – Karadsheh, Jomana –Alkhaldi, Celine – Khadder, Kareem (2023b): Magnitude 6.3 Aftershock Strikes Southern Turkey, Killing 6 and Injuring Hundreds 2 Weeks after a Massive Quake Killed Thousands. CNN, 21 February 2023. Online: https://edition.cnn. com/2023/02/20/middleeast/turkey-quake-aftershock-intl/index.html Giardini, Domenico – Grünthal, Gottfried – Shedlock, Kaye M. – Zhang, Peizhen (1999): The GSHAP Global Seismic Hazard Map. Annali Di Geofisica, 42(6), 1225–1230. Online: https://doi.org/10.4401/ag-3784 Hábermayer, Tamás – Muhoray, Árpád (2021): Földrengések következményeként várható sérültek és halottak számának becslése – . rész [The Estimated Number of the Injured and Dead after an Earthquake – Part 2]. Hadtudomány, 31(4), 94–110. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.4.94 HUNOR (s. a.): Hungarian National Organisation for Rescue Services.Online: www. katasztrofavedelem.hu/189/hunor Hornyacsek, Júlia (2011): Földrengés! Fel vagyunk készülve? A lakosság földrengés során való védelmére való felkészülés hazánkban a kárterület és a mentési rendszer tükrében [Earthquake! Are We Ready? Preparing to Protect the Population during an Earthquake in Hungary in the Light of the Damage Area and the Rescue System]. Hadmérnök, 6(1), 276–295. Horváth, Lilla (2022): Examination of the Application of Currently Used, New or Addi¬tional Firefighting Personal Protective Equipment. AARMS, 21(3), 49–70. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2022.3.3 Irwansyah, E. – Winarko, E. – Rasjid, Z. E. – Bekti, R. D. (2013): Earthquake Hazard Zonation Using Peak Ground Acceleration (PGA) Approach. Journal of Physics: Conference Series, 423. Online: https://doi.org/10.1088/1742-6596/423/1/012067 Jackovics, Péter – Herbák, Dóra (2017): Magyarország központi mentőszervezete: a HUNOR [Hungarian Central Rescue Organization: HUNOR]. Védelem Tudomány, 2(1), 245–262. Kawoosa, Vijdan M. (2023): How Turkey Has Been Rattled by Aftershocks since the Feb. 6 Earthquake. Reuters, 01 March 2023. Online: https://www.reuters.com/graphics/ TURKEY-QUAKE/AFTERSHOCKS/dwpkdzklevm/ Metropol (2023): Drámai részleteket árult el a HUNOR mentőcsapat parancsnoka a törökországi mentésekről [The Commander of the HUNOR Rescue Team Revealed Dramatic Details about the Rescues in Turkey]. Metropol, 23 Feb¬ruary 2023. Online: https://metropol.hu/aktualis/2023/02/dramai-reszlete¬ket-arult-el-a-hunor-mentocsapat-parancsnoka-a-torokorszagi-mentesekrol Mogul, Rhea – Tuysuz, Gul – Sariyuce, Isil – El Damanhoury, Kareem – Picheta, Rob (2023a): More than 4,300 Dead in Turkey and Syria after Powerful Quake. CNN, 06 February 2023. Online: https://edition.cnn.com/2023/02/05/europe/ earthquake-hits-turkey-intl-hnk/index.html Muhoray, Árpád – Teknős, László (2015): A HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet alkalmazásának logisztikai feladatai [Logistic Tasks of the Operation of HUNOR Professional Heavy Urban Search and Rescue Team]. Hadtudomány, 25(E Issue), 14–23. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2015.25.E.11 National Directorate General for Disaster Management (2023a): A legnehezebb terepen fog dolgozni a HUNOR. További túlélőket talált a HUNOR [HUNOR Will Work in the Most Difficult Terrain. HUNOR Has Found More Survivors]. Katasztrófavédelem, 12 February 2023. Online: https://www.katasztrofavedelem.hu/29/ hirek/273171/a-legnehezebb-terepen-fog-dolgozni-a-hunor National Directorate General for Disaster Management(2023b): Hazaérkezett a HUNOR [HUNOR Has Arrived Home]. Katasztrófavédelem, 13 February 2023. Online: https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/273332/hazaerkezett-a-hunor Németh, György (2015): Mit jelent a földrengés? [What Does an Earthquake Mean?] Ókor, 14(3), 19–22. OCHA (2020): INSARAG Guidelines 2020, Volume II. Preparedness and Response, Manual A: Capacity Building.Online: https://www.katasztrofavedelem.hu/application/ uploads/documents/2021-04/74739.pdf OpenQuake Map Viewer (s. a.): Global Seismic Hazard Map. Online: https://maps. openquake.org/map/global-seismic-hazard-map/#5/47.828/31.773 PreventionWeb (s. a.): Türkiye: Izmit Earthquake 1999. PreventionWeb, s. a. Online: https://www.preventionweb.net/collections/turkiye-izmit-earthquake-1999 Pántya, Péter (2018): A Katasztrófavédelem beavatkozó hatékonyságának fejlesztése a tűzoltósági területen [Developing the Efficiency of the Intervention Part of the Disaster Management in the Field of Fire Service]. Hadmérnök, 13(Special Issue), 109–144. Révai, Róbert (2021): A rendvédelmi hivatás egészségügyi aspektusai, 50 éves a rendészeti felsőoktatás [Health Aspects of Law Enforcement, 50 Years of Law Enforcement Higher Education]. Jubileumi kiadvány 1971–2021. Budapest: Ludovika University Press. 165–168. Ruzsa, Dóra (2014): Stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok vizsgálata tűzoltók körében. [Research of Stressors, Symptoms of Stress and Coping Mechanisms among Firefighters]. PhD thesis. Budapest: University of Public Service, Doctoral School of Military Engineering. Online: https://doi. org/10.17625/NKE.2015.011 Szabó, József – Horváth, Péter (2018): A Zala Különleges Mentők mentális felkészítése krízishelyzetekben történő beavatkozásokhoz [Mental Preparation of the Zala Special Rescue Team for Interventions in Crisis Situations]. Lege Artis Medicinae, 28(4–5), 221–226. Szeri, Árpád (2023): Élve eltemetett embereket mentett meg a haláltól a szekszárdi tűzoltó [Firefighter from Szekszárd Saved People Buried Alive from Death]. TEOL, 20 March 2023. Online: https://www.teol.hu/helyi-eletstilus/2023/02/elve-elasott-em¬bereket-mentett-meg-a-halaltol-a-szekszardi-tuzolto" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "45-56" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.4" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(583) "

The purpose of this article is to present all the impacts on rescue teams that occur during rescue operations. The HUNOR rescue team, which searched for survivors for a week after the earthquake in Turkey, will be presented. The physiological and psychological strain is not negligible, so the article also makes a short detour about aftercare. At the end of the article, all the development directions that can contribute to the enhanced protection of a rescue team will be discussed, both in terms of personal protective equipment and organisational and health preparedness.

" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(169) "Physiological and Psychological Stress Effects on the Rescue Units Involved in the Earthquake Rescue Operation in Turkey, with Particular Regard to the HUNOR Rescue Team" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Horváth Lilla" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#813 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8562) ["email"]=> string(27) "lilla.horvath@katved.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6920) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6198-7345" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Horváth" ["hu_HU"]=> string(8) "Horváth" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Lilla" ["hu_HU"]=> string(5) "Lilla" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(10) "earthquake" [1]=> string(6) "rescue" [2]=> string(8) "survivor" [3]=> string(11) "rescue team" [4]=> string(29) "personal protective equipment" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#808 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31377) ["id"]=> int(5710) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6920) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)

Examination of the Practice for Protection against Landfill Fires

Hózer Benjámin, Teknős László, Varga Ferenc, Kátai-Urbán Lajos
doi: 10.32567/hm.2023.3.5
57-67.
object(Publication)#806 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7005) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:31" ["primaryContactId"]=> int(8666) ["sectionId"]=> int(56) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(6881) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2889) "Antal, Imre – Nagy, Rudolf (2021): A települési hulladékkezelés tűzbiztonságának munkavédelmi szempontú vizsgálata. Védelem Tudomány, 6(4), 42–72. Berek, Tamás – Földi, László – Padányi, József (2021): Hungary’s Energy and Water Security Countermeasures as Answers to the Challenges of Global Climate Change. AARMS, 20(2), 87–96. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2021.2.7 Cimer, Zsolt – Varga, Ferenc (2015): Application of Special Risk Reduction Protective Measures in Combiterminals for Dangerous Goods. AARMS, 14(2), 209–218. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2015.2.7 Darvay, Sarolta – Nemcsók, János – Ferenczy, Áron (2016): Fenntartható fejlődés. Polgári Szemle, 12(4–6), 88–104. Érces, Gergő – Vass, Gyula (2019): Veszélyes ipari üzemek fenntartható tűzbizton¬ságának BIM alapú fejlesztési lehetőségei. Védelem Tudomány, 4(1), 131–161. Faragó, Tibor (2013): A globálisan növekvő hulladékmennyiség és a kezelésére irányuló nemzetközi törekvések. Ipari Ökológia, 2(1), 43–76. Kirovné Rácz, Réka Magdolna (2021): Climate Adaptation in Terms of Water Security in the Danube Countries. AARMS, 20(3), 21–36. Online: https://doi.org/10.32565/ aarms.2021.3.2 Solymosi, János (2016): Hulladékok keletkezése és kezelése egy elektronikai termelő cégnél. Hadmérnök, 11(1), 170–182. Supka, Zsófia (2020): Szelektív hulladékgazdálkodás Magyarországon.Thesis. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar. Online: http://lazarus.elte. hu/hun/digkonyv/szakdolg/2020-msc/supka_zsofia.pdf Szakál, Béla – Cimer, Zsolt (2014): Major Disaster Recovery Plans. The Science for Population Protection, 6(1), 1–7. UNEP (2015): Global Waste Management Outlook.Online: https://eprints.whiterose. ac.uk/99773/1/GWMO_report.pdf Wilson, David C. – Velis, Costas (2015): Waste Management – Still a Global Challenge in the 21st Century: An Evidence-Based Call for Action. Waste Management and Research, 33(12), 1049–1051. Online: https://doi.org/10.1177/0734242X15616055 Legal sources Directive (EU) 2018/849 of the European Parliament and of the Council Directive 2000/53/EC on end-of-life vehicles, Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and on waste electrical and electronic equipment on the amendment of Directive 2012/19/EU Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives Directive 1999/31/EC of the European Parliament and Council on landfills Act CLXXXV of 2012 on Waste Decree 20/2006 (IV.5.) of the Ministry of Environment and Water on certain rules and conditions relating to the landfill of waste and the landfilling of waste Decree 54/2014 (XII.5.) of the Ministry of the Interior on the National Fire Protection Regulations" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "57-67" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.5" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(653) "

The scientific examination of residential waste management has become an increasingly important scientific problem nowadays. Waste disposal and incineration are the most important elements of the modern waste management system. The handling, disposal and burning of residential wastes have significant fire safety risks. In this article, the authors examine the fire protection characteristics of landfills, the legal background of their operation, the causes and circumstances of the individual fires that have occurred, the measures to increase the efficiency, as well as the technical and technological possibilities of fire safety operations.

" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(65) "Examination of the Practice for Protection against Landfill Fires" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(69) "Hózer Benjámin, Teknős László, Varga Ferenc, Kátai-Urbán Lajos" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(4) { [0]=> object(Author)#819 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8666) ["email"]=> string(24) "hozer.benjamin@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7005) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-2834-7183" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(33) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:8:"NKE-KMDI";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Hózer" ["hu_HU"]=> string(6) "Hózer" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Benjámin" ["hu_HU"]=> string(9) "Benjámin" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#822 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8667) ["email"]=> string(24) "teknos.laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7005) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-0759-5871" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Teknős" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#814 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8668) ["email"]=> string(24) "Varga.Ferenc2@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7005) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-1584-3847" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Varga" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ferenc" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [3]=> object(Author)#825 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8669) ["email"]=> string(22) "katai.lajos@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7005) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-9035-2450" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(13) "Kátai-Urbán" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Lajos" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(5) "waste" [1]=> string(16) "waste management" [2]=> string(8) "landfill" [3]=> string(5) "fires" [4]=> string(15) "fire prevention" [5]=> string(6) "safety" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#820 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31378) ["id"]=> int(5711) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7005) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#817 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6988) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:32" ["primaryContactId"]=> int(8647) ["sectionId"]=> int(56) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(6864) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4773) "Alizadeh, A. (2013): The Principles of Applied Hydrology.36th Edition. Mashhad: Imam Reza University, Mashhad. Bartholy Judit et al. (2011): Hazai éghajlati tendenciák. In Bartholy Judit – Bozó László – Haszpra László (szerk.): Klímaváltozás – 011, Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére.Budapest: Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke, 146–169. Bokros Kinga – Lakatos Mónika (2022): Hőhullámok Magyarországon.Országos Meteorológiai Szolgálat. Online: https://www.met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=3196&hir=Hohullamok_Magyarorszagon Fekete Árpád − Keve Gábor (2020): A csapadékösszegek és az aszályos időszakok vizsgálata Markov-láncokkal. Hidrológiai Közlöny, 100(4), 60−70. Fiala Károly et al. (2018): Development of an Operational Drought and Water Scarcity Monitoring System in Hungary. Global Water Partnership. Földi, László – Padányi, József (2022): Climate Change as a Challenge to the Armed For¬ces. Sodobni Vojaski Izzivi/Contemporary Military Challenges, 24(4), 37–48. Online: https://doi.org/10.33179/bsv.99.svi.11.cmc.24.4.2 Freidooni, Farnood – Ataei, Hooshmand – Shahriar, Fatemeh (2015): Estimating the Occurence Probability of Heat Wave Periods Using the Markov Chain Model. Journal of Sustainable Development, 8(2), 26–45. Online: https://doi.org/10.5539/ jsd.v8n2p26 Haan, C.T. – Allen, D. M. – Street, J. O. (1976): A Markov Chain Model for Daily Rainfall. Water Resources Research, 12(3), 443−449. Online: https://doi.org/10.1029/ WR012i003p00443 Karlin, Samuel – Taylor, Howard M. (1985): Sztochasztikus folyamatok. Budapest: Gondolat. Kocsis Károly szerk. (2018): Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet.Budapest: MTA CSFK Földrajztudományi Intézet. Kohut László (2008): Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata. PhD-disszertáció. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Doktori Iskola. Kontur István et al. (1993): Hidrológiai számítások.Budapest: Akadémiai. KSH (2022): Főbb növénykultúrák terméseredményei.Online: https://www.ksh.hu/s/kiadva-nyok/fobb-novenykulturak-termeseredmenyei-2022/index.html Lakatos Mónika et al. (2014): A klímaváltozás magyarországi jelei. Légkör, 59(4), 158−163. Lakatos Mónika (2019): Korábban kezdődő vegetációs időszak − Előny vagy hátrány? Agrofórum, 30(2), 14−16. Markov, A. A. (1906): Rasprostranenie zakona bol’shih chisel na velichiny, zavisyaschie drug ot druga. Izvestiya Fiziko-matematicheskogo obschestva pri Kazanskom universitete, 2-ya seriya, 15(94), 135–156. Mesterházy Ildikó et al. (2015): A vegetációs időszak számításának módszerei. Agrofórum Extra, 61. 40−41. Moran, Daniel S. et al. (2023): Beating the Heat: Military Training and Operations in the Era of Global Warming. Journal of Applied Physiology, 135(1), 60–67. Online: https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00229.2023 Országos Meteorológiai Szolgálat (2022). Online: https://www.met.hu/eghajlat/eghaj-latvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/homerseklet_es_csapadektrendek/ csapadek_szelsosegek Padányi József – Halász László (2012): A klímaváltozás hatásai.Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Palmer, Wayne C. (1965): Meteorological Drought. Research Paper No. 45. Washington: Office of Climatology. Pálfai Imre (2004): Belvizek és aszályok Magyarországon.Hidrológiai tanulmányok.[h. n.]: Közlekedési Dokumentációs Kft. Rácz Tibor – Waltner István – Gelybó Györgyi (2022): Városi csapadékvízgyűjtő tározó méretének vizsgálata az 901−2020 időszak napi meteorológiai adatai alapján. Journal of Central European Green Innovation, 10(2), 38−58. Online: https://doi.org/10.33038/jcegi.3553 Radics Judit (2016): A klímaváltozás – elsősorban a hőség – lehetséges hatásai az emberi szervezet működésére, különös tekintettel a pszichiátriai gyógyszereket szedő páciensekre. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 18(1), 39−44. Seneta, Eugene (1996): Markov and the Birth of Chain Dependence Theory. International Statistical Review, 3(64), 255−263. Online: https://doi.org/10.2307/1403785 Tárik Meszár – Párducz Árpád (2023): Migrációs helyzet a csúcstalálkozók után − A déli határszakasz aktualitásai.Migrációkutató Intézet Gyorselemzések 2023/6. Urbán L. (1993): Az aszály fogalma és jelentősége. In Beszámolók 1989.Budapest: OMSZ, 113−135. Jogi forrás 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más termé¬szeti kockázatok kezeléséről" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "69-81" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(612) "

One of the effects of climate change in Hungary is the increase in the number of days falling into the drought period. As a result, there is an increasing need for efficient rainwater management and protection against heat waves. Applying precipitation data for the Budapest area, we estimate the probability of a day falling into a drought period in the future. The theory of Markov chains is a relatively new method of analysis, and it was applied to analyse the Budapest precipitation data series. We also tested the hypothesis that the time between drought periods follows an exponential distribution.

" ["hu_HU"]=> string(663) "

A klímaváltozás egyik hatása hazánkban az aszályos időszakba eső napok számának növekedése. Ennek következtében egyre nagyobb szükség van a hatékony csapadékvíz-gazdálkodásra, valamint a hőhullámok elleni védekezésre. Budapest térségének csapadékadatait felhasználva becslést adunk arra, hogy a jövőben mekkora eséllyel fog egy nap aszályos időszakba esni. Egy viszonylag új vizsgálati módszert, a Markov-láncok elméletét használtuk fel a budapesti csapadékadatsorok elemzéséhez. Hipotézisvizsgálattal azt is bizonyítottuk, hogy az aszályos időszakok között eltelt idő exponenciális eloszlást követ.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(93) "Application of Markov Chains to Estimate the Probability of Drought Days in the Budapest Area" ["hu_HU"]=> string(111) "Markov-láncok alkalmazása az aszályos napok valószínűségének megállapítására Budapest térségében" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(46) "Jánosi Andrea, Fekete Árpád, Szám Dorottya" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#812 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8649) ["email"]=> string(29) "janosi.andrea@stud.uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6988) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0009-0001-7689-9695" ["url"]=> string(36) "https://orcid.org/009-0001-7689-9695" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "NKE-VTK" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Jánosi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Andrea" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#828 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8647) ["email"]=> string(23) "fekete.arpad@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6988) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-1435-8658" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(37) "National University of Public Service" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(26) "

associate professor

" ["hu_HU"]=> string(24) "

főiskolai docens

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Fekete" ["hu_HU"]=> string(6) "Fekete" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Árpád" ["hu_HU"]=> string(7) "Árpád" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#831 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8648) ["email"]=> string(24) "szam.dorottya@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6988) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0009-0006-4299-8712" ["url"]=> string(35) "http://orcid.org/009-0006-4299-8712" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "NKE-VTK" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Szám" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Dorottya" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(7) "aszály" [1]=> string(12) "Markov-lánc" [2]=> string(25) "átmenet-valószínűség" [3]=> string(15) "határeloszlás" [4]=> string(27) "csapadékvíz-gazdálkodás" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(7) "drought" [1]=> string(12) "Markov chain" [2]=> string(22) "transition probability" [3]=> string(18) "limit distribution" [4]=> string(20) "rainwater management" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#832 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31379) ["id"]=> int(5712) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6988) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#829 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6993) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:32" ["primaryContactId"]=> int(8654) ["sectionId"]=> int(56) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(6869) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3723) "Antal Zoltán – Vass Gyula – Kátai-Urbán Lajos (2017): Atomerőmű létesítés tűzvédelmi követelményeinek vizsgálata. Védelem Tudomány, 2(1), 17–30. Ambrus István et al. (2006): Módosulások a hő- és füstelvezetésben. Védelem Katasztrófa- és Tűzvédelmi Szemle, 13(2), 11–12. AS 1668.1:2015 (2015): The use of ventilation and air conditioning in buildings, Part 1: Fire and smoke control in buildings.Standards Australia Limited. Bérczi László – Badonszki Csaba (2021): A tűzvédelmi tervezés fő tartópillérei a tűzvédelmi műszaki irányelvek. Védelem Tudomány, 6(2), 66–96. Hurley, Morgan J. et al. szerk. (2016): SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. New York, NY: Springer. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2565-0 International Code Council (2020): International Building Code.Falls Church, VA: International Code Council. International Code Council and Society of Fire Protection Engineers (2022): Fire Safety for Very Tall Buildings: Engineering Guide.The Society of Fire Protection Engineers Series. Cham: Springer. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-79014-1 Klote, John H. (1991): Design Manual for Smoke Control Systems. NISTIR ; 4551. U.S. Dept. of Commerce, National Institute of Standards and Technology. Online: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.4551 Klote, John H. – Milke, James A. (1992): Design of Smoke Management Systems.Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Society of Fire Protection Engineers. Klote, John H. – Milke, James A. (2002): Principles of Smoke Management. Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Klote, John H. et al. (2012): Handbook of Smoke Control Engineering. Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Lee, Ann – Lau, Ghar Ek (2023): Smoke Control in High-Rise Residential Buildings with Stair Pressurization Systems. Fire, 6(4), 132–153. Online: https://doi.org/10.3390/ fire6040132 Lougheed, Gary – Ko, Yoon J. (2016): RP-1447 Performance of Stairwell Pressurization System with Open Doors.Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. ME-04–132–84 (1984): Füstmentes lépcsőházak követelményei. Építésügyi Szabványosítási Központ. Mihály István (2022): Túlnyomásos füstmentes lépcsőházak légtechnikai méréseinek tapasztalatai I. rész. Védelem Tudomány, 7(4), 69–93. MSZ EN 12101-13 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 13. rész: Nyomáskülönbség elvén működő rendszerek (PDS). Tervezési és számítási módszerek, átvételi vizsgálat, rutinvizsgálat és karbantartás. Magyar Szabványügyi Testület, 2022. NFPA 92: Standard for Smoke Control Systems. National Fire Protection Association, 2021. Recknagel, Hermann – Eberhard Sprenger – Albers, Karl-Josef (2022): Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik: einschließlich Brauchwassererwärmung und Kältetechnik 2023/2024,1, Band 1 : einschließlich Trinkwasser- und Kältetechnik sowie Energiekonzepte, 81. Auflage. München: ITM InnoTech Medien GmbH: Oldenbourg DIV, Dt. Industrie-Verl. Kleinaitingen. TvMI 3.4:2022.06.13. Hő és füst elleni védelem Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. 2022. Varga Ferenc (2018): Assessment of the Procedural and Technical Conditions for the Hungarian Fire Investigation System in Line with International Experiences. Hadmérnök, 13(4), 261–276. Jogi források 54/2014. (XII. .) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 489/2017. (XII. 9.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "83-102" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(968) "

One of the most important conditions for the efficient operation of pressurized stairwells is to
properly determine the capacity of the air supply system. In order to determine the required
amount of air to be introduced for this purpose, the Fire Protection Technical Guideline on Protection against Heat and Smoke spread recommends a technical solution. The safety
level defined in the National Fire Protection Regulation can also be achieved by complying with the national fire protection standard, which is the MSZ EN 12101-13:2022 standard, and the calculation methods included in it. In this publication, the determination of the amount of air to be introduced into an existing pressurized stairwell is presented, taking into account its characteristics. The values obtained by applying the calculation methods of the domestic as well as the harmonized standard are compared with the results of the ventilation measurement of the staircase.

" ["hu_HU"]=> string(968) "

A túlnyomásos füstmentes lépcsőházak hatékony működésének egyik legfontosabb feltétele, hogy megfelelően legyen meghatározva a légellátó rendszer kapacitása. Az ehhez szükséges bevezetendő levegőmennyiség számításához hazánkban a hő és füst elleni védelemről szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv javasol műszaki megoldást. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető a tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával is, amely az MSZ EN 12101-13:2022 szabvány, illetve az abban szereplő számítási módszerek. Jelen publikációban egy meglévő túlnyomásos füstmentes lépcsőházba bevezetendő levegőmennyiség meghatározását mutatom be, figyelembe véve annak adottságait. A hazai, valamint a harmonizált szabvány számítási módszereinek alkalmazásával kapott értékeket összevetem a meglévő lépcsőház légtechnikai mérésének eredményeivel.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(32) "Design of Pressurized Staircases" ["hu_HU"]=> string(51) "Túlnyomásos füstmentes lépcsőházak tervezése" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Mihály István" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#823 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8654) ["email"]=> string(25) "mihaly.istvan90@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6993) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-8595-1718" ["url"]=> string(0) "" ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(89) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:63:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola";}" } ["familyName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(7) "Mihály" } ["givenName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(7) "István" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(26) "füstmentes lépcsőházak" [1]=> string(28) "differenciálnyomás-mérés" [2]=> string(3) "PDS" [3]=> string(24) "légtechnikai rendszerek" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(22) "pressurized staircases" [1]=> string(34) "differential pressure measurements" [2]=> string(3) "PDS" [3]=> string(19) "ventilation systems" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#834 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31380) ["id"]=> int(5713) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6993) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Védelemgazdaság

object(Publication)#184 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6873) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:33" ["primaryContactId"]=> int(8499) ["sectionId"]=> int(58) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6749) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(6646) "Abdulwahab Ádám – Pandurics Anett – Ugrai Péter (1997): Vállalati és vállalatközi integráció. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Alves, Marcelo Wilson Furlan Matos et al. (2017): Contingency Theory, Climate Change, and Low-carbon Operations Management. Supply Chain Management: An International Journal, 22(3), 223–236. Online: https://doi.org/10.1108/SCM- 09-2016-0311 Betts, Stephen C. (2003): Contingency Theory: Science Or Technology? Journal of Business & Economics Research, 1(18), 123–130. Online: https://doi.org/10.19030/ jber.v1i8.3044 Bodoróczki János (2019): A magyar különleges erők – 035 (2. rész). Biztonságpolitikai, hadseregszervezeti és technológiai kutatások elemzése. Hadmérnök, 14(2), 56–73. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.5 Child, John (1981): Culture, Contingency and Capitalism in the Cross-national Study of Organizations. Research in Organizational Behavior: An Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews, 3, Amsterdam: Elsevier, 303–356. Donaldson, Lex (2001): The Contingency Theory of Organizations.New York: Sage Publications. Online: https://doi.org/10.4135/9781452229249 Durakovic, Benjamin – Trgo, Erwin (2020): Perspectives and the Role of Bosnian Defense Industry in National Innovation System. Defense and Security Studies, 1, 26–33. Online: https://doi.org/10.37868/dss.v1.id145 Engelseth, Per – Kritchanchai, Duangpun (2018): Innovation in Healthcare Services – Creating a Combined Contingency Theory and Ecosystems Approach. International Conference on Industrial and System Engineering (IConISE), 337(012022), 1–8. Denpasar, Bali, Indonesia. Online: https://doi.org/10.1088/1757- 899X/337/1/012022 Farkas Ferenc – Balogh Gábor – Rideg András (2015): Menedzsment alapvetések és funkciók.Pécs: Pécsi Tudományegyetem. Galbraith, Jay (1973): Designing Complex Organizations.Boston: Addison-Wesley Pub. Co. Gresov, Christopher (1989): Exploring Fit and Misfit with Multiple Contingen¬cies. Administrative Science Quarterly, 34(3), 431–453. Online: https://doi. org/10.2307/2393152 Hamilton, R. T. – Shergill, G. S. (1992): The Relationship Between Strategy-Structure Fit and Financial Performance in New Zealand: Evidence of Generality and Validity with Enhanced Controls. Journal of Management Studies, 29(1), 95–113. Online: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00654.x Hayes, David C. (1977): The Contingency Theory of Managerial Accounting. The Accounting Review, 52(1), 22–39. Hegedűs Ernő – Gyarmati József (2022): A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye, szerepe és sajátosságai. Hadmérnök, 17(2), 17–32. Online: https://doi.org/10.32567/ hm.2022.2.2 Islam, Jesmin – Hu, Hui (2012): A Review of Literature on Contingency Theory in Manage¬rial Accounting. African Journal of Business Management, 6(15), 5159–5164. Online: https://doi.org/10.5897/AJBM11.2764 Kim, Se Yong – Kim, Yeek Hyun (2021): A Study on the Understanding of the Analysis of the Future Operational Environment for Smart Defense Innovation and the Application of the ROK MND, 스마트 국방혁신을 위한 미래 작전환경 분 석의 이해와 군 적용방안에 대한 고찰. Journal of Information Technology Services (한국IT서비스학회지), 20(1), 55–65. Online: https://doi.org/10.9716/ KITS.2021.20.1.055 Kleinheksel, A. J. et al. (2020): Demystifying Content Analysis. American Journal of Pharmaceutical Education, 84(1), 127–137. Online: https://doi.org/10.5688/ajpe7113 Koronváry Péter – Szegedi Péter – Tóth József (2015): Kutatás és képzés – módszertani felvetések az elvárások és a képzési portfólió összehangolására a repülőműszaki képzésben. Hadmérnök, 10(4), 237–246. Kurç, Çağlar – Neuman, Stephanie G. (2017): Defence Industries in the 21st Century: A Comparative Analysis. Defence Studies, 17(3), 219–227. Online: https://doi.org /10.1080/14702436.2017.1350105 Kyngäs, Helvi (2020): Inductive Content Analysis. In Kyngäs, H. – Mikkonen, K. – Kääriäinen, M. (szerk.): The Application of Content Analysis in Nursing Science Research.Cham: Springer, 13–21. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030- 30199-6_2 Llewellyn, Sue (1994): Managing the Boundary: How Accounting is Implicated in Maintaining the Organization. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 7(4), 4–23. Online: https://doi.org/10.1108/09513579410069821 Mănescu, Gabriel – Stan, Sebastian-Emanuel (2021): The Influence of Disruptive Technologies on the Preparation of the National Economy and of the Territory for Defense. International Conference Knowledge-based Organization, 27(1), 204–209. Online: https://doi.org/10.2478/kbo-2021-0031 Mintzberg, Henry (1979): The Structuring of Organizations.London: Pearson. Morris, Allen (2015): A Practical Introduction to In-depth Interviewing.London: Sage Publications. Online: https://doi.org/10.4135/9781473921344 Nagy Andor (2018): Az automatizált tartalomelemzés megvalósíthatósága. Könyvtári Figyelő, 1(1), 32–44. Okun, Olcay – Arun, Korhan (2021): Entrepreneurship and Intrapreneurship as Innovation Source in the Defense Industry and Military. In Ojo, Sanya (szerk.): Global Perspectives on Military Entrepreneurship and Innovation.Nigeria: Nigerian Defence Academy, 190–215. Online: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6655-8 Otley, David (2016): The Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1980–2014. Management Accounting Research, 31, 45–62. Online: https://doi. org/10.1016/j.mar.2016.02.001 Pellegrino, Massimo (2015): The Threat of State-sponsored Industrial Espionage.European Union Institute for Security Studies, 1–2. Online: https://doi. org/10.2815/184955 Saldaña, Johnny (2021): The Coding Manual for Qualitative Researchers.London: Sage Publications. Scanlan, Camilla L. (2020): Preparing for the Unanticipated: Challenges in Conducting Semi-Structured, In-Depth Interviews.London: Sage Publications. Online: https:// doi.org/10.4135/9781529719208 Taksás Balázs (2017): Hadiipari kutatások jelentősége. Hadmérnök, 12(3), 167–174. Tosi, Henry – Slocum, John (1984): Contingency Theory: Some Sugges¬ted Directions. Journal of Management, 10(1), 9–26. Online: https://doi. org/10.1177/014920638401000103 Wong, Christina W. Y – Lai, Kee-hung – Cheng, T. C. E. (2011): Value of Information Integration to Supply Chain Management: Roles of Internal and External Contingencies. Journal of Management Information Systems, 28(3), 161–200. Online: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222280305" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "103-119" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1190) "

According to contingency theory, an organization’s performance depends on the changes in the environment, therefore there is no pre-determined strategy that every business can
apply, but it is necessary to continuously adapt to dynamically changing environmental factors. Maintaining the local defence industry is of strategic importance for every European country where small and medium-sized enterprises play a prominent role in the development of innovative technologies. The research aims to identify which external and internal contingency variables have a relevant impact on the operation of innovative small and medium-sized enterprises in the current geopolitical environment. Data were collected
through semi-structured in-depth interviews and analysed with qualitative content analysis. In the current environment, geopolitical conflicts, intense market demand, supply problems in the field of raw materials and defence equipment, dynamic technological development, and national efforts to develop the defence industry are some of the contingency factors that affect businesses. The results provide a framework for management to formulate an effective strategy.

" ["hu_HU"]=> string(1376) "

A kontingenciaelmélet alapján a szervezet teljesítménye függ a környezet alakulásától, ennélfogva nincs egy előre meghatározott stratégia, amelyet minden vállalkozás alkalmazhat, hanem folyamatosan alkalmazkodni szükséges a dinamikusan változó környezeti tényezőkhöz. A helyi védelmi ipar fenntartása stratégiai jelentőségű minden európai országban, amelyben az innovatív technológiák fejlesztése területén úttörő kis- és középvállalkozások törekednek az igények minél magasabb színvonalú kiszolgálására. A kutatás célja azonosítani, hogy jelen geopolitikai környezetben mely külső és belső kontingenciaváltozóknak van releváns hatása az innovatív védelmi kis- és középvállalkozások működésére. A kvalitatív kutatás során az adatgyűjtés mélyinterjúk alkalmazásával, az adatelemzés tartalomelemzés módszertannal történt. Jelen környezetben a geopolitikai konfliktusok, az intenzív piaci kereslet, az ellátási problémák az alapanyag és a védelmi eszközök területén, a dinamikus technológiai fejlődés és az állami törekvések a védelmi ipar fejlesztésére néhány fontos változó a vállalkozásra ható kontingenciatényezők közül. Az eredmények keretrendszert biztosíthatnak a menedzsment számára a hatékony szervezeti stratégia megfogalmazásában.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(122) "The Analysis of Small- and Medium-sized Enterprises in the European Defence Industry from a Contingency Theory Perspective" ["hu_HU"]=> string(127) "A kontingenciaelmélet alkalmazása az innovatív kisés középvállalkozások vizsgálata során az európai védelmi iparban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(20) "Mészáros Alexandra" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#777 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8499) ["email"]=> string(31) "meszaros.alexandra@uni-obuda.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6873) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-3652-0203" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(41) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:15:"Óbudai Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(10) "Mészáros" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Alexandra" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(21) "Kontingencia elmélet" [1]=> string(13) "Védelmi ipar" [2]=> string(12) "Haditechnika" [3]=> string(29) "Kis- és középvállalkozás" [4]=> string(32) "Kutatás-fejlesztés-innováció" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(18) "Contingency theory" [1]=> string(16) "Defense industry" [2]=> string(19) "Military technology" [3]=> string(34) "Small and medium-sized enterprises" [4]=> string(31) "Research-development-innovation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#754 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31381) ["id"]=> int(5714) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6873) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Védelmi elektronika, informatika, kommunikáció

object(Publication)#119 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7051) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:31" ["primaryContactId"]=> int(8744) ["sectionId"]=> int(59) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6927) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4776) "Beuran, Razvan et al. (2017): CyTrONE: An Integrated Cybersecurity Training Framework. In Proceedings of the 3rd International Conference on Information Systems Security and Privacy, Porto, Portugal, 157–166. Online https://doi. org/10.5220/0006206401570166 Cartwright, General James (2011): Memorandum for Chiefs of the Military Servs., Commanders of the Combatant Commands, Dirs.of the Joint Staff Directories on Joint Terminology for Cyberspace Operations 5. Washington, D.C.: Department of Defense. Čeleda, Pavel et al. (2015): KYPO – A Platform for Cyber Defence Exercises.M&S Support to Operational Tasks Including War Gaming, Logistics, Cyber Defence. NATO Science and Technology Organization. Online: http://dx.doi.org/10.14339/ STO-MP-MSG-133-08-doc Conklin, Arthur – Cline, Raymond – Roosa, Tiffany (2014): Re-engineering Cybersecurity Education in the US: An Analysis of the Critical Factors. In 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 2006–2014. Online: https://doi. org/10.1109/HICSS.2014.254 Deák Veronika (2019): Kártékony programok terjedése social engineering technikákon keresztül. Hadmérnök, 14(2), 256–271. Online: https://doi.org/10.32567/ hm.2019.2.21 Deák Veronika (2020a): A közszolgálati kiberbiztonsági képzés helye nemzetközi viszonylatban. Hadmérnök, 15(4), 159–177. Online: hhttps://doi.org/10.32567/ hm.2020.4.11 Deák Veronika. (2020b): A közszolgálati kiberbiztonsági képzés lehetősége Magyarországon. Hadmérnök, 15(3), 157–178. Online: hhttps://doi.org/10.32567/hm.2020.3.9 Fehér Krisztián (2016): Kezdő hackerek kézikönyve.Budapest: BBS-INFO Könyvkiadó és Informatikai Kft. Ficco, Massimo – Palmieri, Francesco (2019): Leaf: An Open-source Cybersecurity Training Platform for Realistic Edge-IoT Scenarios. Journal of Systems Architecture, 97, 107–129. Online: https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2019.04.004 Garrels, Machtelt (2004): Bash Guide for Beginners.United Kingdom: Fultus Corporation. Gyányi Sándor (2007): DDOS támadások veszélyei és az ellenük való védekezés. Hadmérnök, Különszám. Online: http://hadmernok.hu/kulonszamok/robothad-viseles7/gyanyi_rw7.html Hart, Stephen et al. (2020): Riskio: A Serious Game for Cyber Security Awareness and Education. Computers & Security, 95. Online: https://doi.org/10.1016/j. cose.2020.101827 Hathaway, Oona et al. (2012): The Law of Cyber-attack. California Law Review, 100(4), 817–885. Online: https://doi.org/10.15779/Z38CR6N Heckman, Kristin et al. (2013): Active Cyber Defense with Denial and Deception: A Cyber-Wargame Experiment. Computers & Security, 37, 72–77. Online: https:// doi.org/10.1016/j.cose.2013.03.015 Herring, Michael – Willett, Keith (2014): Active Cyber Defense: A Vision for Real-time Cyber Defense. Journal of Information Warfare, 13(2), 46–55. Online: https://www. jstor.org/stable/26487121 Hong, Junho et al. (2015): Cyber-physical Security Test Bed: A Platform for Enabling Collaborative Cyber Defense Methods.PACWorld Americas Conference. Jin, Ge et al. (2018) Game Based Cybersecurity Training for High School Students. In Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, Baltimore, 68–73. Online: https://doi.org/10.1145/3159450.3159591 Kennedy, David et al. (2011): Metasploit: The Penetration Tester’s Guide. San Francisco: No Starch Press. Kuo, Cheng-Chung et al. (2018): Cyber Attack and Defense Training: Using EMULAB as a Platform. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 14, 2245–2258. Online: https://doi.org/10.24507/ijicic.14.06.2245 Muha Lajos – Krasznay Csaba (2018): Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése.Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: http://hdl.handle.net/11410/11173 Owens, William – Dam, Kenneth E. – Lin, Herbert S. (2009): Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding US Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities.Washington, D.C.: The National Academies Press. Online: https://doi.org/10.17226/12651 Schepens, Wayne – James, John (2003): Architecture of a Cyber Defense Competition. In 2003 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Washington, 4300–4305. Online: https://doi.org/10.1109/ICSMC.2003.1245660 Szabó András (2018): Technikai kiberbiztonsági gyakorlatok – Nemzetközi kitekintés. Hadmérnök, 13(1), 286–301. Uma, M. – Padmavathi, Ganapathi (2013): A Survey on Various Cyber Attacks and Their Classification. International Journal of Network Security, 15(5), 390–396. Online: https://doi.org/10.6633/IJNS.201309.15(5).09 Varga Máté (2010): Számítógépes virtualizáció. Online: https://docplayer. hu/2946347-Szamitogepes-virtualizacio.html" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "121-144" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32567/hm.2023.3.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(863) "

The aim of cyber security practices is to prepare employees to execute cybersecurity strategies actively and effectively. However, the use of several currently available platforms and educational materials requires deeper IT knowledge, hence mostly IT security experts are capable of performing these tasks effectively. The ultimate goal is to develop educational materials that can be used to train employees without deeper IT background, either in various organizations of the public service, such as
public administration or defence, or even in the private sector. The aim of the present paper is to define the operation of a simulation framework implemented in the framework of public service cybersecurity training, in which students can acquire the skills, abilities and knowledge necessary to execute defence mechanisms in case of cyberattacks.

" ["hu_HU"]=> string(1131) "

A kiberbiztonsági gyakorlatok feladata felkészíteni a felhasználókat a kibervédelmi stratégiák aktív és hatékony végrehajtására. Azonban számos jelenleg rendelkezésre álló platform és oktatási anyag alkalmazása szükségessé teszi a mélyebb informatikai ismereteket, így leginkább az IT-biztonság területén végzett szakértők képesek eredményesen ellátni ezeket a feladatokat.
A cél egy olyan oktatási anyag kidolgozása, amelyet akár a közszolgálatban, így például a közigazgatásban, illetve a honvédelemben részt vevő különböző szervezetekben vagy akár a magánszférában is képesek lehetnek alkalmazni olyan foglalkoztatottak továbbképzésére, akik nem rendelkeznek mélyebb informatikai előképzettséggel.
Jelen tanulmány célja a közszolgálati kiberbiztonsági gyakorlati oktatás keretében megvalósított szimulációs keretrendszer működésének definiálása, amelyben a hallgatók kibertámadások segítségével sajátíthatják el a védekezési mechanizmusok végrehajtásához szükséges készségeket, képességeket és ismereteket.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(76) "Prototype Implementation of Cybersecurity Techniques for Practical Education" ["hu_HU"]=> string(76) "Prototípus-implementáció kibervédelmi technikák gyakorlati oktatására" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(27) "Debreceniné Deák Veronika" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#795 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8744) ["email"]=> string(24) "deak.veronika@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7051) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9220-2002" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(44) "NUPS Doctoral School of Military Engineering" ["hu_HU"]=> string(35) "NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "

PhD student

" ["hu_HU"]=> string(19) "

doktorandusz

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "Debreceniné Deák" ["hu_HU"]=> string(18) "Debreceniné Deák" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Veronika" ["hu_HU"]=> string(8) "Veronika" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(15) "kiberbiztonság" [1]=> string(19) "gyakorlati oktatás" [2]=> string(24) "szimulációs környezet" [3]=> string(14) "kibertámadás" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(13) "cybersecurity" [1]=> string(19) "practical education" [2]=> string(22) "simulation environment" [3]=> string(12) "cyber attack" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#797 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31385) ["id"]=> int(5715) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7051) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#755 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7122) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:31" ["primaryContactId"]=> int(8850) ["sectionId"]=> int(59) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6998) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3956) "Bederna Zsolt – Rajnai Zoltán – Szádeczky Tamás (2021): Business Strategy Analysis of Cybersecurity Incidents. Land Forces Academy Review, 26(2), 139–148. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2021-0020 Dunn, Thomas (2015): 10 – Basics of Control Systems. In Flexible Packaging.Oxford: William Andrew, 103–110. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-26436-5.00010-2 ENISA (2011): Annex III. ICS Security Related Standards, Guidelines and Policy Documents. Online: https://www.enisa.europa.eu/publications/annex-iii Feldman, Sarah (2019): Infographic: IT Says SCADA Will Continue to Be a Frequent Threat. Statista Infographics, 2019. március 6. Online: https://www.statista.com/chart/17267/ cyber-security-threats/ G. L., Francis (2016): SCADA: Beginner’s Guide.[H. n.]: [k. n.]. Kovacs, Eduard (2022): Ransomware Group Claims Access to SCADA in Confusing UK Water Company Hack. Security Week, 2022. augusztus 16. Online: https://www. securityweek.com/ransomware-group-claims-access-scada-confusing-uk-wa¬ter-company-hack Krasznay Csaba (2019): Kiberbiztonság a negyedik ipari forradalom korában. Hiradástechnika: Hírközlés-Informatika, 74, 25–29. Megyeri Lajos – Farkas Tibor (2017): Kockázatkezelés, tudomány vagy kuruzslás? Hadmérnök, 12(3), 198–209. Miller, Bill – Rowe, Dale Rowe (2012): A Survey SCADA of and Critical Infrastructure Incidents. Proceedings of the 1st Annual Conference on Research in Information Technology, RIIT ’12, 51–56. Online: https://doi.org/10.1145/2380790.2380805 National Institute of Standards and Technology (2020): NIST Special Publication 800-53 Revision 5. Online: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5 Paráda István – Farkas Tibor (2020): Felderítés és Analízis a Penetrációs Teszt¬ben – . Információgyűjtési Technikák. Hadmérnök, 15(1), 159–182. Online: https:// doi.org/10.32567/hm.2020.1.11 ; DOI: https://doi.org/10.32567/hm.2020.1.11 Pathak, Neel H. – Patel, Hashmukh (2014): A Review on Modern SCADA Systems and Security Consideration of Individual SCADA System’s Components. International Journal of Engineering Development and Research, 2(2), 1639–1699. Petrosyan, Ani (2023): Frequency of Cyber Threats Worldwide by Type 2017 l Statis¬tic. Statista, 2023. augusztus 25. Online: https://www.statista.com/statistics/883591/ frequency-cyber-threats-expected-by-senior-it-practitioners-threat-type/ Stouffer, Keith et al. (2020): NISTIR 8183 Revision 1.National Institute of Standards and Technology. Online: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8183r1 Szádeczky Tamás (2021): Víz 4.0? A digitális víziközmű-infrastruktúra kiberbizton¬sági kitettsége. Hadtudomány, 31(4), 111–117. Online: https://doi.org/10.17047/ HADTUD.2021.31.4.111 DPS Telecom (2021): 14 Major SCADA Hacks. 2021. december 23. Online: www. dpstele.com/blog/major-scada-hacks.php Tóth András (2022): Information Security Challenges and Solutions in Smart Nations. In Kovács, Anna et al. (szerk.): Security-Related Advanced Technologies in Critical Infrastructure Protection: Theoretical and Practical Approach.Heidelberg: Springer Netherlands, 123–132. Online: https://doi.org/10.1007/978-94-024-2174-3_10 Yadav, Geeta – Paul, Kolin (2021): Architecture and Security of SCADA Sys¬tems: A Review. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 34, 100433. Online: https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2021.100433 Jogi források 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do¬cid=a1200166.tv Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 Irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "145-160" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2023.3.10" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(866) "

Today, as technological advances continue, the role of cybersecurity is becoming increasingly important, as both individuals and companies need to keep up with the evolution of cyberattacks – in terms of both, their number and their methods. Industrial facilities and critical systems, of which SCADA systems are a key component, are prime targets for these attacks. In this context, these installations require a much higher level of protection than the average due to their role. In the first part of the article, the author describes the basic concepts of SCADA systems, as well as the specifications and good practices required for
their installation and operation. It also describes past and current cybersecurity challenges, both general and SCADA system-focused, based on attack method, year of attack, and classification of the sector involved.

" ["hu_HU"]=> string(1035) "

Napjainkban a technológiai fejlődéssel a kiberbiztonság szerepe is egyre meghatározóbb, hiszen mind a magánszemélyeknek, mind a vállalatoknak lépést kell tartani a kibertámadások alakulásával – legyen szó azok számosságáról vagy módozatairól. Ezeknek a támadásoknak kiemelt célpontjai az ipari létesítmények, létfontosságú rendszerelemek, amelyeknek meghatározó elemei a SCADA-rendszerek. Ezzel összefüggésben elmondható, hogy ezekben a létesítményekben az átlagosnál jóval magasabb szintű védelemre van szükség szerepükből fakadóan. A tanulmány első részében a szerző ismerteti a SCADA-rendszer alapfogalmait, valamint azokat az előírásokat, jó gyakorlatokat, amelyek a létesítéshez, illetve működtetéshez szükségesek. Továbbá bemutatja a korábbi, illetve az aktuális kiberbiztonsági kihívásokat mind általános, mind pedig SCADA-rendszerre fókuszálva – a támadási metódus, a támadás éve, valamint az érintett szektor besorolása alapján.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(68) "Cybersecurity of SCADA Systems from Critical Infrastructure Aspect 1" ["hu_HU"]=> string(84) "SCADA-rendszerek kiberbiztonsága a létfontosságú rendszerelemek tekintetében 1." } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Hankó Viktória" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#799 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8850) ["email"]=> string(19) "hankovica@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7122) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-5071-3573" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:31:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Hankó" ["hu_HU"]=> string(6) "Hankó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Viktória" ["hu_HU"]=> string(9) "Viktória" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(5) "SCADA" [1]=> string(15) "kiberbiztonság" [2]=> string(29) "létfontosságú rendszerelem" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(5) "SCADA" [1]=> string(14) "cyber security" [2]=> string(23) "critical infrastructure" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#800 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31388) ["id"]=> int(5716) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7122) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#787 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7121) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:31" ["primaryContactId"]=> int(8849) ["sectionId"]=> int(59) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6997) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5372) "Al-kahtani, Mohammed Saeed (2012): Survey on Security Attacks in Vehicu¬lar ad hoc Networks (VANETs). 2012 th International Conference on Signal Processing and Communication Systems. IEEE, 1–9. Online: https://doi.org/10.1109/ ICSPCS.2012.6507953 Azumi, Takuya – Maruyama, Yuya – Kato, Shinpei (2020): ROS-lite: ROS Framework for NoC-Based Embedded Many-Core Platform. In IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 4375–4382. Online: https://doi. org/10.1109/IROS45743.2020.9340977 Bányász Péter – Tóth András – László Gábor (2022): A koronavírus oltással kapcsolatos állampolgári attitűd vizsgálata szentimentanalízis segítségével. Információs Társadalom, 22(1), 99–125. Online: https://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.1.6 Bar Hillel, A. et al. (2014): Recent Progress in Road and Lane Detection: A Survey. Machine Vision and Applications, 25, 727–745. Online: https://doi.org/10.1007/ s00138-011-0404-2 Bederna, Zsolt – Szádeczky, Tamás (2021): Modelling Computer Networks for Further Security Research. Security and Defence Quarterly, 36(4), 51–66. Online: https:// doi.org/10.35467/sdq/141572 Cao, Yulong et al. (2019): Adversarial Sensor Attack on Lidar-based Perception in Autonomous Driving. In Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. ACM, 2267–2281. Online: https://doi. org/10.1145/3319535.3339815 Chen, Ping-Rong et al. (2020): DSNet: An Efficient CNN for Road Scene Segmenta¬tion. APSIPA Transactions on Signal and Information Processing, 9(1), e27. Online: https://doi.org/10.1017/ATSIP.2020.25 Deutsch Nikolett et al. (2019): A technológia szerepének stratégiai felértékelődése: Szemelvények a stratégiai technomenedzsment témaköréből.Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. Deutsch Nikolett – Berényi L. (2023): A technomenedzsment funkciói. Magyar Minőség, 32(6), 10–15. IEEE (2010): IEEE Standard for Information technology – Local and metropolitan area networks – Specific requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 6: Wireless Access in Vehicular Environments, 2010: IEEE Std 802.11p-2010 (Amendment to IEEE Std 802.11-2007 as amended by IEEE Std 802.11k-2008, IEEE Std 802.11r-2008, IEEE Std 802.11y-2008, IEEE Std 802.11n-2009, and IEEE Std 802.11w-2009), 1–51. Online: https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2010.5514475 Jo, Kichun – Kim, Chansoo – Sunwoo, Myoungho (2018): Simultaneous Localization and Map Change Update for the High Definition Map-Based Autonomous Driving Car. Sensors, 18, 3145. Online: https://doi.org/10.3390/s18093145 Kim, Kyounggon et al. (2021): Cybersecurity for Autonomous Vehicles: Review of Attacks and Defense. Computers & Security 103, 102–150. Online: https://doi. org/10.1016/j.cose.2020.102150 Liu, Jiajia et al. (2017): In-Vehicle Network Attacks and Countermeasures: Challenges and Future Directions. IEEE Network, 31(5), 50–58. Online: https://doi.org/10.1109/ MNET.2017.1600257 Megyeri Lajos – Farkas Tibor (2017): Kockázatkezelés, tudomány vagy kuruzslás? Hadmérnök, 12(3), 198–209. Mejri, Mohamed Nidhal – Ben-Othman, Jalel – Hamdi, Mohamed (2014): Sur¬vey on VANET Security Challenges and Possible Cryptographic Solutions. Vehicular Communications, 2(1), 53–66. Online: https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2014.05.001 Mostafa, Ahmad et al. (2011): A V2X-based Approach for Reduction of Delay Pro¬pagation in Vehicular Ad-Hoc Networks. In 2011 1th International Conference on ITS Telecommunications, IEEE, 756–761. Online: https://doi.org/10.1109/ ITST.2011.6060155 Orbók Ákos (2015): Az autonóm közlekedési technológia kihívásai. Társadalom és Honvédelem, 19(1), 221–226. Online: http://real.mtak.hu/50243 Paráda István – Farkas Tibor (2020): Felderítés és analízis a penetrációs teszt¬ben – . Információgyűjtési technikák. Hadmérnök, 15(1), 159–182. Online: https:// doi.org/10.32567/hm.2020.1.11 SAE International (2021): J3016C: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles.Online: https://www.sae.org/ standards/content/j3016_202104/ Santra, Atanu et al. (2019): Augmentation of GNSS utility by IRNSS/NavIC constellation over the Indian region. Advances in Space Research, 63(9), 2995–3008. Online: https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.04.020 Syfullah, Mohammad – Lim, Joanne Mun-Yee (2017): Data Broadcasting on Cloud- VANET for IEEE 802.11p and LTE Hybrid VANET Architectures. 2017 rd International Conference on Computational Intelligence Communication Technology (CICT), IEEE, 1–6. Online: https://doi.org/10.1109/CIACT.2017.7977321 Tóth András (2017): Information Security for Electric Cars in Accordance with Nist Critical Infrastructure Cybersecurity Framework. Hadmérnök, 12(4), 195–206. Yan, Chen – Xu, Wenyuan – Liu, Jianhao (2016): Can You Trust Autonomous Vehicles: Contactless Attacks against Sensors of Self-driving Vehicle.Def Con.109. Zhao, Meiyuan – Walker, Jesse – Wang, Chieh-Chih (2012): Security Challenges for the Intelligent Transportation System. In Proceedings of the First International Conference on Security of Internet of Things, ACM, 107–115. Online: https://doi. org/10.1145/2490428.2490444" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "161-176" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2023.3.11" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(869) "

With the rise of embedded technologies and wireless capabilities, today’s vehicles are no longer isolated mechanical machines. They are becoming part of an interconnected system in which vehicles are constantly communicating with their individual system components in an internal network, as well as with each other and with the traffic control centre. This set of interconnected data is called a self-driving traffic management system. This system has the potential to support the future deployment of autonomous transport and to use artificial intelligence to significantly improve the safety, efficiency and sustainability of
transport. However, the emergence of autonomous means of transport raises new security issues that make the whole system a potential target for cyber security attacks, which could endanger both transport safety and human life.

" ["hu_HU"]=> string(1018) "

A beépített technológiai megoldások és a vezeték nélküli képességek elterjedésével a mai járművek már nem elszigetelt mechanikus gépek. Egy összekapcsolt rendszer részévé válnak, amelyben folyamatosan kommunikálnak a járművek egyes rendszerelemei egy belső hálózatban, továbbá a járművek egymással és a forgalomirányítási központtal egyaránt. Ezen összekapcsolt adatok halmazát nevezzük önvezető közlekedési eszközök irányítási rendszerének. Ez a rendszer képes támogatni az autonóm közlekedés jövőbeli bevezetését, és a mesterséges intelligencia használatával jelentősen javítani lehet a közlekedés biztonságát, hatékonyságát és fenntarthatóságát. Az autonóm közlekedési eszközök megjelenése azonban új biztonsági kérdéseket vet fel, amelyek az egész rendszert potenciális célponttá teszik a kiberbiztonsági támadásoknak, ezek pedig mind a közlekedés biztonságát, mind pedig az emberi életet veszélyeztethetik.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(78) "Cybersecurity Aspects and Public Perception of Autonomous Road Vehicles Part 1" ["hu_HU"]=> string(101) "Az autonóm közúti gépjárművek kiberbiztonsági aspektusa és társadalmi megítélése 1. rész" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Katona Gergő" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#789 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8849) ["email"]=> string(24) "katonagergo520@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7121) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-0208-0097" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Katona" ["hu_HU"]=> string(6) "Katona" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Gergő" ["hu_HU"]=> string(6) "Gergő" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(10) "autonómia" [1]=> string(12) "közlekedés" [2]=> string(15) "kiberbiztonság" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(8) "autonomy" [1]=> string(9) "transport" [2]=> string(13) "cybersecurity" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#811 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31394) ["id"]=> int(5717) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7121) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#809 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6989) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:32" ["primaryContactId"]=> int(8650) ["sectionId"]=> int(59) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(6865) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2546) "Baker, Luke (2023): What is XR and how will it underpin the metaverse? Pocket-Lint, 2023. június 9. Online: https://www.pocket-lint.com/ar-vr/news/160183-what-is-xr-and-how-will-it-underpin-the-metaverse/ Ball, Matthew (2020): The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will Build It. Matthew Ball, 2020. január 13. Online: https://www.matthewball.vc/all/themetaverse Ball, Matthew (2021): Framework for the Metaverse. Matthew Ball, 2021. június 29. Online: https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer Ball, Matthew (2022): The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything.New York: WW Norton. Farkas, Tibor (2020): Communication and Information Services – NATO Requirements, Part I. Land Forces Academy Review, 25(4), 281–289. Online: https://doi. org/10.2478/raft-2020-0034 Farkas, Tibor (2021): Communication and Information Services – NATO Require¬ments, Part II. Land Forces Academy Review, 26(1), 9–15. Online: https://doi. org/10.2478/raft-2021-0002 Flachner Balázs (2022): Mégis mi az a metaverzum, amibe hirtelen szerelmes lett az összes milliárdos tech-óriáscég? Telex, 2022. február 10. Online: https://telex. hu/komplex/2022/02/10/metaverzum-nft-blokklanc-kriptovaluta-microsoft-meta-videojatek-next-earth-1 Huddleston Jr, Tom (2021): This 29-year-old Book Predicted the ‘Metaverse’ — and Some of Facebook’s Plans are Eerily Similar. CNBC, 2021. november 3. Online: https://www.cnbc.com/2021/11/03/how-the-1992-sci-fi-novel-snow-crash-predicted-facebooks-metaverse.html NATO (2022): Military Metaverse CONOPS. Papdi-Pécskői Viktor (2022): Mi az a metaverzum? Index, 2022. május 14. Online: https://index.hu/techtud/2022/05/14/metaverzum-virtualis-valosag-harver-jatek-jarvany-technika-paradigma/ Stöckert Gábor (2021): Mark Zuckerberg átnevezte a cégét, és megmutatta a Facebook jövőjét. Telex, 2021. október 28. Online: https://telex.hu/tech/2021/10/28/ mark-zuckerberg-atnevezte-a-ceget-es-megmutatta-a-facebook-jovojet-meta Szeleczki, Szilveszter (2023): Directions in the Development of Virtual Reality and Its Military Applicability. Budapest: Ludovika. Tóth András (2022a): A digitális állam információbiztonsági kihívásai. Budapest: Ludovika. Tóth, András (2022b): Information Security Challenges and Solutions in Smart Nations. In Security-Related Advanced Technologies in Critical Infrastructure Protection: Theoretical and Practical Approach. Heidelberg: Springer, 123–132. Online: https:// doi.org/10.1007/978-94-024-2174-3_10" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "177-187" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2023.3.12" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1039) "

In our society, we are witnessing intense developments in many areas, which are changing the information environment in which people live. Information exchanges and the information
environment itself have a significant impact on everyday life, in relation to which the exploration of the potential of a multidimensional virtual space has become topical. In the present day, a complex capability has been associated around a well-known word, metaverse, which is still a nascent and formative segment in the innovative processes of high technologies. My aim is to define the civilian and military concepts of metaverse by examining the already published technical documentation on metaverse. A coherent, conceptual analysis covering all related segments is an important starting point for the
interpretation of the topic. By looking at the historical background, the main objectives, the requirements and the expected technologies, it will be possible to understand metaverse from both a civilian and a military perspective.

" ["hu_HU"]=> string(1034) "

Társadalmunkban intenzív fejlesztések tapasztalhatók számos területen, ami az emberek információs környezetének megváltozásával jár. Az információcserék és maga az információs környezet jelentősen befolyásolja a mindennapokat, aminek vonatkozásában a többdimenziós virtuális tér lehetőségeinek feltárása is aktuálissá vált. A jelenkorban egy már közismert szó, a metaverzum köré egy komplex képesség lett társítva, amely, mondhatni, még alakulóban lévő, formálódó szegmens a csúcstechnológiák innovatív folyamataiban. A metaverzummal kapcsolatos, már publikált szakmai dokumentációk vizsgálatával célom meghatározni a metaverzum civil és katonai fogalmát. Egy egységes, minden kapcsolódó szegmensre kiterjedő fogalmi vizsgálat a téma értelmezésének fontos kiindulópontja. A történeti előzmények, a főbb célok, az elvárható követelmények és technológiák vizsgálatával a metaverzum civil és katonai oldalról is értelmezhetővé válik.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(36) "Part 1 – Conceptual Interpretation" ["hu_HU"]=> string(41) "1. rész – fogalmi szintű értelmezés" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(67) "Interpreting the Metaverse and Its Definition for Military Purposes" ["hu_HU"]=> string(61) "A metaverzum értelmezése és katonai célú meghatározása" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(21) "Szeleczki Szilveszter" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#807 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8650) ["email"]=> string(38) "Szeleczki.Szilveszter@hallg.uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6989) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(36) "http://orcid.org/0000-0003-2891-0527" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(20) "

MSc hallgató

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Szeleczki" ["hu_HU"]=> string(9) "Szeleczki" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(11) "Szilveszter" ["hu_HU"]=> string(11) "Szilveszter" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(10) "metaverzum" [1]=> string(10) "virtuális" [2]=> string(18) "infokommunikáció" [3]=> string(9) "hálózat" [4]=> string(7) "katonai" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(9) "metaverse" [1]=> string(7) "virtual" [2]=> string(18) "info communication" [3]=> string(7) "network" [4]=> string(8) "military" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#816 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31395) ["id"]=> int(5718) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6989) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Fórum

object(Publication)#118 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7125) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:30" ["primaryContactId"]=> int(8853) ["sectionId"]=> int(71) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(7001) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(8950) "5G Towers Set on Fire in UK, Netherlands, Belgium. EUobserver, 2020. április 20. Online: https://euobserver.com/tickers/148114 Bányász Péter (2022): A Covid-oltásokkal kapcsolatos érzelmek vizsgálata Magyarországon. Magyar Tudomány, 133(5), 601–609. Online: https://doi. org/10.1556/2065.183.2022.5.6 Bányász Péter – Nagy Gréta – Molnár Ákos (2023): Empirical Studies of COVID- 19 Related Fake News. Hadtudomány, 33(E-szám), 20–36. Online: https://doi. org/10.17047/Hadtud.2023.33.E.20 Bányász Péter – Tóth András – László Gábor (2022): A koronavírus oltással kapcsolatos állampolgári attitűd vizsgálata szentimentanalízis segítségével. Információs Társadalom, 22(1), 99–125. Online: https://doi.org/10.22503/inftars.XXII.2022.1.6 Bederna, Zsolt – Szádeczky, Tamás (2021): Modelling Computer Networks for Further Security Research. Security and Defence Quarterly, 36(4), 51–66. Online: https:// doi.org/10.35467/sdq/141572 Cancer.org.au (é. n.): I heard that the new 5G technology can cause cancer.Is this true? Online: https://www.cancer.org.au/iheard/i-heard-that-the-new-5g-technology-can-cause-cancer-is-this-true Coronavirus Confirmed as Pandemic by World Health Organization. BBC News, 2020. március 11. Online: https://www.bbc.com/news/world-51839944 Crawford, John R. – Henry, Julie D. (2004): The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Construct Validity, Measurement Properties and Normative Data in a Large Non-Clinical Sample. British Journal of Clinical Psychology, 43(3), 245–265. Online: https://doi.org/10.1348/0144665031752934 Dunne, Carey (2017): My Month with Chemtrails Conspiracy Theorists. The Guardian, 2017. május 22. Online: https://www.theguardian.com/environment/2017/may/22/ california-conspiracy-theorist-farmers-chemtrails Dutta, Prabhash K. (2021): What Is a Covid-19 Wave? How Do We Identify It? India Today, 2021. május 10. Online: https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/ what-is-a-covid19-wave-how-do-we-identify-it-1800810-2021-05-10 Farkas Tibor (2023): A kommunikációs és információs rendszerek értelmezése napjainkban: követelmények és kihívások. In Tóth András (szerk.): Új típusú kihívások az infokommunikációban.Budapest: Ludovika, 11–30. Fields, Douglas R. (2008): Mind Control by Cell Phone. Scientific American, 2008. május 7. Online: https://www.scientificamerican.com/article/mind-control-by-cell Heilweil, Rebecca (2020): How the 5G Coronavirus Conspiracy Theory Went from Fringe to Mainstream. Vox, 2020. április 24. Online: https://www.vox.com/ recode/2020/4/24/21231085/coronavirus-5g-conspiracy-theory-covid-face¬book-youtube Hern, Alex (2019): How Baseless Fears over 5G Rollout Created a Health Scare. The Guardian, 2019. július 26. Online: https://www.theguardian.com/technology/2019/ jul/26/how-baseless-fears-over-5g-rollout-created-a-health-scare Ináncsi Mátyás – Farkas Tibor (2022): Álhírek ellenőrzése a közösségi médiafelületeken a Covid-19 járvány alatt. Hadtudomány, 32(E-szám), 42–53. Online: https:// doi.org/10.17047/Hadtud.2022.32.E.42 ITU (2021): ITU towards “IMT for 2020 and Beyond”.Online: https://www.itu.int:443/en/ ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx Juhász Edina (2020): Etikai vizsgálat indul az álhíreket terjesztő orvos ellen. Index, 2020. április 16. Online: https://index.hu/techtud/2020/04/16/etikai_vizsgala-tot_kezdemenyeztek_az_alhireket_terjeszto_orvos_ellen Kasprak, Alex (2018): Did a 5G Cellular Network Test Cause Hundreds of Birds to Die? Snopes, 2018. november 13. Online: https://www.snopes.com/fact-check/5g-cellular-test-birds Kempa, Katarzyna (2017): Natural Language Processing – What’s New and How to Use It in Business? SentiOne Blog, 2017. május 30. Online: https://sentione.com/ blog/natural-language-processing-in-business Krasznay Csaba – Koczka Ferenc (2021): A távolléti oktatás jelentette kiberbiztonsági és adatvédelmi kihívások. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom.Budapest: Ludovika, 213–230. Lendvai Tünde – Krasznay Csaba (2021): A SARS-CoV-2-vírus okozta fertőzés terjedését nyomon követő és karanténellenőrző applikációk. Nemzetbiztonsági Szemle, 9(3), 3–17. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2021.3.1 Cellphones and Cancer: What’s the Risk? Mayoclinic, Online: https://www.mayoclinic.org/ healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/cell-phones-and-cancer/faq- 20057798 Mezei Kitti – Krasznay Csaba (2022): Cybersecurity and Cybercrime in Hungary During the COVID-19 Pandemic. In Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna – Hoffman, István (szerk.): The Role of Cybersecurity in the Public Sphere – The European Dimension.Maribor, Lex Localis, 191–207. https://m2.mtmt.hu/api/publica¬tion/33118087 Mobile World Live (2019): Samsung Dominates Korea 5G Deployments. Online: https://www. mobileworldlive.com/asia/asia-news/samsung-dominates-korea-5g-deployments Murphy, Jeannette (2007): International Perspectives and Initiatives. Health Information & Libraries Journal, 24(1), 62–68. Online: https://doi.org/10.1111/ j.1471-1842.2007.00704.x Naeem, Salman Bin – Bhatti, Rubina (2020): The Covid–19 ‘infodemic’: A New Front for Information Professionals. Health Information & Libraries Journal, 37(3), 233–239. Online: https://doi.org/10.1111/hir.12311 Prachett (é. n.): “A lie can run round the world before the truth has got its boots on.” goodreads.com.Online: https://www.goodreads.com/quotes/219878-a-lie-can-run-round-the-world-before-the-truth Privátbankár (2020): Koronavírus-roham a boltokban – most akkor van vagy nincs? Privátbankár, 2020. február 27. Online: https://privatbankar.hu/cikkek/makro/ koronavirus-roham-a-boltokban-most-akkor-van-vagy-nincs-331149.html Romano, Andrew (2020): YouGov Poll Shows Coronavirus Conspiracy Theories Spreading on the Right May Hamper Vaccine Efforts. Yahoo News, 2020. június 9. Online: https://news.yahoo.com/new-yahoo-news-you-gov-poll-shows-coronavirus-conspiracy-theories-spreading-on-the-right-may-hamper-vaccine-efforts-152843610.html SentiOne (é. n. a): A social listening alapjai. Online: https://sentione.com/hu/erofor-rasok/social-listening SentiOne (é. n. b): Figyelj úgy, ahogy még soha. Online: https://sentione.com/hu/ tudasbazis/amit-a-projektekrol-tudni-erdemes T. O. (2021): Felfüggesztették: fél évig nem dolgozhat a vírusszkeptikus orvos. Medical Online, 2021. július 19. Online: http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/felfug-gesztettek__fel_evig_nem_dolgozhat_a_virusszkeptikus_orvos Több vírustagadó oldalt és csoportot is letiltott a Facebook. Magyar Hang, 2020. szep¬tember 24. Online: https://hang.hu/belfold/tobb-virustagado-oldalt-es-csoportot-is-letiltott-a-facebook-110788 Twitter (2021): Justus Ondieki a Twitteren. Online: https://twitter.com/JustOndieki/ status/1230015534944673792 Vosoughi, Soroush – Roy, Deb – Aral, Sinan (2018): The Spread of True and False News Online. Science, 359(6380), 1146–1151. Online: https://doi.org/10.1126/ science.aap9559 Wackenreuther, Eva (2021): Az Egyesült Egyesült Államok Szenátusa nem mondta ki, hogy a koronavírus „hazugság” lenne. AFP Ténykérdés, 2021. június 16. Online: https:// tenykerdes.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9CB3GZ-1 Wakabayashi, Daisuke – Alba, Davey – Tracy, Marc (2020): Bill Gates at Odds with Trump on Virus, Becomes a Right-Wing Target. The New York Times, 2020. április 17. Online: https://www.nytimes.com/2020/04/17/technology/bill-gates-virus-conspiracy-theories.html Wakefield, Jane (2020): How Bill Gates Became the Voodoo Doll of Covid Conspiracies. BBC News, 2020. június 6. Online: https://www.bbc.com/news/technology-52833706 Warren, Tom (2020): British 5G Towers Are Being Set on Fire Because of Coronavirus Conspiracy Theories. The Verge, 2020. április 4. Online: https://www.theverge. com/2020/4/4/21207927/5g-towers-burning-uk-coronavirus-conspiracy-theory-link Waterson, Jim – Hern, Alex (2020): How False Claims about 5G Health Risks Spread into the Mainstream. The Guardian, 2020. április 7. Online: https://www.theguardian. com/technology/2020/apr/07/how-false-claims-about-5g-health-risks-spread-into-the-mainstream WHO (2021a): Coronavirus Disease (COVID-19): How Is It Transmitted.Online: https://www.who. int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted WHO (2021b): Coronavirus Disease (COVID-19): Vaccines, Online: https://www.who.int/ news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines WHO (2021c): Munich Security Conference.Online: https://www.who.int/director-general/ speeches/detail/munich-security-conference Zarocostas, John (2020): How to Fight an Infodemic. The Lancet, 395(10225), 676. Online: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30461-X" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "189-206" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32567/hm.2023.3.13" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(958) "

In December 2019, Covid–19, which is now well known and has since been declared a pandemic, emerged in Wuhan, a province in China. In spring 2020, the World Health Organization used the term ’infodemic’ – when too much information, including a lot of misinformation, about an outbreak appears – to highlight that not only the virus but also the disinformation about it is spreading around the world at the same rate. We are still living in this era, in the shadow of „post-truth”, where news is more often believed based on its emotional content rather than its veracity or source, significantly affecting the level of information in society. The main aim of my research is to investigate the pseudo-news and emotions associated with the Crown virus. Within this, I investigated the spread of fake news and its effects on the audience. Using keyword analysis of online platforms, I investigated the spread of fake news, its pace and why.

" ["hu_HU"]=> string(1316) "

2019. decemberben Kína egyik tartományában, Vuhanban jelent meg a napjainkra már mindenki által ismert és azóta világjárvánnyá nyilvánított Covid–19. A vírussal együtt azonban felerősödtek az álhírek és az ezzel kapcsolatos dezinformálás. Az álhírek és azok terjedése több csatornán is meg tud valósulni, napjainkban a legerőteljesebben az online térben. 2020 tavaszán a World Health Organization az „infodemic” kifejezéssel – azaz amikor túl sok információ, köztük rengeteg megtévesztő jelenik meg egy járvánnyal kapcsolatban – mutatott rá, hogy nemcsak a vírus, de a vele kapcsolatos dezinformáció, vagyis félreinformálás is ugyanolyan mértékben terjed a világon. Jelenleg még mindig ebben a korszakban élünk, a „post-truth” árnyékában, amikor a különböző híreket gyakrabban hisszük el az érzelmi töltöttségük, mintsem valóságtartalmuk vagy forrásuk alapján, jelentősen befolyásolva a társadalom informáltságát. Kutatásom fő célja a koronavírussal kapcsolatos álhírek és érzelmek vizsgálata. Ezen belül az álhírek terjedését és a hallgatóságra tett hatásait vizsgáltam. Online felületeken végzett kulcsszóelemzést alkalmazva az álhírek terjedését, annak ütemét és miértjét kutattam.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(109) "Analysis of Fake News Appearing on Social Media During the Coronavirus, the Importance of the ’Infodemic’" ["hu_HU"]=> string(112) "A koronavírus idején a közösségi médiában megjelenő álhírek elemzése, az „infodémia” fontossága" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(20) "Molnár Ákos Ádám" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#730 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8853) ["email"]=> string(20) "m.akos0911@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7125) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7095-557X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(75) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:49:"Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Molnár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(12) "Ákos Ádám" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(8) "covid-19" [1]=> string(7) "álhír" [2]=> string(9) "fake news" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(10) "Covid–19" [1]=> string(9) "fake news" [2]=> string(14) "disinformation" [3]=> string(9) "deception" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#773 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31396) ["id"]=> int(5719) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7125) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Recenzió

object(Publication)#182 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(7308) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:30" ["primaryContactId"]=> int(9129) ["sectionId"]=> int(140) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(7184) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "207-208" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "

Recenzió

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Lukács László" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(103) "Szemelvények a hazai katonai robbantástechnika és a föld alatti aknaharc fejlődéstörténetéből" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#781 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9129) ["email"]=> string(24) "lukacs.laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7308) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Lukács" ["hu_HU"]=> string(7) "Lukács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(9) "recenzió" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#775 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31398) ["id"]=> int(5720) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7308) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#785 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(7309) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-01-12" ["lastModified"]=> string(19) "2024-01-12 09:46:30" ["primaryContactId"]=> int(9130) ["sectionId"]=> int(140) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(7185) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(516) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "209-210" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "

Recenzió

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Lukács László" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(93) "Robbantástechnika a hazai katonai szakfolyóiratokban az 1800-as évek végétől napjainkig" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#803 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9130) ["email"]=> string(24) "lukacs.laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7309) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(184) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Lukács" ["hu_HU"]=> string(7) "Lukács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(9) "recenzió" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#804 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31400) ["id"]=> int(5721) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7309) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF