A kontingenciaelmélet alkalmazása az innovatív kisés középvállalkozások vizsgálata során az európai védelmi iparban

doi: 10.32567/hm.2023.3.8

Absztrakt

A kontingenciaelmélet alapján a szervezet teljesítménye függ a környezet alakulásától, ennélfogva nincs egy előre meghatározott stratégia, amelyet minden vállalkozás alkalmazhat, hanem folyamatosan alkalmazkodni szükséges a dinamikusan változó környezeti tényezőkhöz. A helyi védelmi ipar fenntartása stratégiai jelentőségű minden európai országban, amelyben az innovatív technológiák fejlesztése területén úttörő kis- és középvállalkozások törekednek az igények minél magasabb színvonalú kiszolgálására. A kutatás célja azonosítani, hogy jelen geopolitikai környezetben mely külső és belső kontingenciaváltozóknak van releváns hatása az innovatív védelmi kis- és középvállalkozások működésére. A kvalitatív kutatás során az adatgyűjtés mélyinterjúk alkalmazásával, az adatelemzés tartalomelemzés módszertannal történt. Jelen környezetben a geopolitikai konfliktusok, az intenzív piaci kereslet, az ellátási problémák az alapanyag és a védelmi eszközök területén, a dinamikus technológiai fejlődés és az állami törekvések a védelmi ipar fejlesztésére néhány fontos változó a vállalkozásra ható kontingenciatényezők közül. Az eredmények keretrendszert biztosíthatnak a menedzsment számára a hatékony szervezeti stratégia megfogalmazásában.

Kulcsszavak:

Kontingencia elmélet Védelmi ipar Haditechnika Kis- és középvállalkozás Kutatás-fejlesztés-innováció

Hogyan kell idézni

Mészáros, A. (2024). A kontingenciaelmélet alkalmazása az innovatív kisés középvállalkozások vizsgálata során az európai védelmi iparban. Hadmérnök, 18(3), 103–119. https://doi.org/10.32567/hm.2023.3.8

Hivatkozások

Abdulwahab Ádám – Pandurics Anett – Ugrai Péter (1997): Vállalati és vállalatközi integráció. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.

Alves, Marcelo Wilson Furlan Matos et al. (2017): Contingency Theory, Climate Change, and Low-carbon Operations Management. Supply Chain Management: An International Journal, 22(3), 223–236. Online: https://doi.org/10.1108/SCM- 09-2016-0311

Betts, Stephen C. (2003): Contingency Theory: Science Or Technology? Journal of Business & Economics Research, 1(18), 123–130. Online: https://doi.org/10.19030/ jber.v1i8.3044

Bodoróczki János (2019): A magyar különleges erők – 035 (2. rész). Biztonságpolitikai, hadseregszervezeti és technológiai kutatások elemzése. Hadmérnök, 14(2), 56–73. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2019.2.5

Child, John (1981): Culture, Contingency and Capitalism in the Cross-national Study of Organizations. Research in Organizational Behavior: An Annual Series of Analytical Essays and Critical Reviews, 3, Amsterdam: Elsevier, 303–356.

Donaldson, Lex (2001): The Contingency Theory of Organizations.New York: Sage Publications. Online: https://doi.org/10.4135/9781452229249

Durakovic, Benjamin – Trgo, Erwin (2020): Perspectives and the Role of Bosnian Defense Industry in National Innovation System. Defense and Security Studies, 1, 26–33. Online: https://doi.org/10.37868/dss.v1.id145

Engelseth, Per – Kritchanchai, Duangpun (2018): Innovation in Healthcare Services – Creating a Combined Contingency Theory and Ecosystems Approach. International Conference on Industrial and System Engineering (IConISE), 337(012022), 1–8. Denpasar, Bali, Indonesia. Online: https://doi.org/10.1088/1757- 899X/337/1/012022

Farkas Ferenc – Balogh Gábor – Rideg András (2015): Menedzsment alapvetések és funkciók.Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Galbraith, Jay (1973): Designing Complex Organizations.Boston: Addison-Wesley Pub. Co.

Gresov, Christopher (1989): Exploring Fit and Misfit with Multiple Contingen¬cies. Administrative Science Quarterly, 34(3), 431–453. Online: https://doi. org/10.2307/2393152

Hamilton, R. T. – Shergill, G. S. (1992): The Relationship Between Strategy-Structure Fit and Financial Performance in New Zealand: Evidence of Generality and Validity with Enhanced Controls. Journal of Management Studies, 29(1), 95–113. Online: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00654.x

Hayes, David C. (1977): The Contingency Theory of Managerial Accounting. The Accounting Review, 52(1), 22–39.

Hegedűs Ernő – Gyarmati József (2022): A haditechnikai kutatás-fejlesztés helye, szerepe és sajátosságai. Hadmérnök, 17(2), 17–32. Online: https://doi.org/10.32567/ hm.2022.2.2

Islam, Jesmin – Hu, Hui (2012): A Review of Literature on Contingency Theory in Manage¬rial Accounting. African Journal of Business Management, 6(15), 5159–5164. Online: https://doi.org/10.5897/AJBM11.2764

Kim, Se Yong – Kim, Yeek Hyun (2021): A Study on the Understanding of the Analysis of the Future Operational Environment for Smart Defense Innovation and the Application of the ROK MND, 스마트 국방혁신을 위한 미래 작전환경 분 석의 이해와 군 적용방안에 대한 고찰. Journal of Information Technology Services (한국IT서비스학회지), 20(1), 55–65. Online: https://doi.org/10.9716/ KITS.2021.20.1.055

Kleinheksel, A. J. et al. (2020): Demystifying Content Analysis. American Journal of Pharmaceutical Education, 84(1), 127–137. Online: https://doi.org/10.5688/ajpe7113

Koronváry Péter – Szegedi Péter – Tóth József (2015): Kutatás és képzés – módszertani felvetések az elvárások és a képzési portfólió összehangolására a repülőműszaki képzésben. Hadmérnök, 10(4), 237–246.

Kurç, Çağlar – Neuman, Stephanie G. (2017): Defence Industries in the 21st Century: A Comparative Analysis. Defence Studies, 17(3), 219–227. Online: https://doi.org /10.1080/14702436.2017.1350105

Kyngäs, Helvi (2020): Inductive Content Analysis. In Kyngäs, H. – Mikkonen, K. – Kääriäinen, M. (szerk.): The Application of Content Analysis in Nursing Science Research.Cham: Springer, 13–21. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030- 30199-6_2

Llewellyn, Sue (1994): Managing the Boundary: How Accounting is Implicated in Maintaining the Organization. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 7(4), 4–23. Online: https://doi.org/10.1108/09513579410069821

Mănescu, Gabriel – Stan, Sebastian-Emanuel (2021): The Influence of Disruptive Technologies on the Preparation of the National Economy and of the Territory for Defense. International Conference Knowledge-based Organization, 27(1), 204–209. Online: https://doi.org/10.2478/kbo-2021-0031

Mintzberg, Henry (1979): The Structuring of Organizations.London: Pearson.

Morris, Allen (2015): A Practical Introduction to In-depth Interviewing.London: Sage Publications. Online: https://doi.org/10.4135/9781473921344

Nagy Andor (2018): Az automatizált tartalomelemzés megvalósíthatósága. Könyvtári Figyelő, 1(1), 32–44.

Okun, Olcay – Arun, Korhan (2021): Entrepreneurship and Intrapreneurship as Innovation Source in the Defense Industry and Military. In Ojo, Sanya (szerk.): Global Perspectives on Military Entrepreneurship and Innovation.Nigeria: Nigerian Defence Academy, 190–215. Online: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6655-8

Otley, David (2016): The Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1980–2014. Management Accounting Research, 31, 45–62. Online: https://doi. org/10.1016/j.mar.2016.02.001

Pellegrino, Massimo (2015): The Threat of State-sponsored Industrial Espionage.European Union Institute for Security Studies, 1–2. Online: https://doi. org/10.2815/184955

Saldaña, Johnny (2021): The Coding Manual for Qualitative Researchers.London: Sage Publications.

Scanlan, Camilla L. (2020): Preparing for the Unanticipated: Challenges in Conducting Semi-Structured, In-Depth Interviews.London: Sage Publications. Online: https:// doi.org/10.4135/9781529719208

Taksás Balázs (2017): Hadiipari kutatások jelentősége. Hadmérnök, 12(3), 167–174.

Tosi, Henry – Slocum, John (1984): Contingency Theory: Some Sugges¬ted Directions. Journal of Management, 10(1), 9–26. Online: https://doi. org/10.1177/014920638401000103

Wong, Christina W. Y – Lai, Kee-hung – Cheng, T. C. E. (2011): Value of Information Integration to Supply Chain Management: Roles of Internal and External Contingencies. Journal of Management Information Systems, 28(3), 161–200. Online: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222280305