SCADA-rendszerek kiberbiztonsága a létfontosságú rendszerelemek tekintetében 1.

doi: 10.32567/hm.2023.3.10

Absztrakt

Napjainkban a technológiai fejlődéssel a kiberbiztonság szerepe is egyre meghatározóbb, hiszen mind a magánszemélyeknek, mind a vállalatoknak lépést kell tartani a kibertámadások alakulásával – legyen szó azok számosságáról vagy módozatairól. Ezeknek a támadásoknak kiemelt célpontjai az ipari létesítmények, létfontosságú rendszerelemek, amelyeknek meghatározó elemei a SCADA-rendszerek. Ezzel összefüggésben elmondható, hogy ezekben a létesítményekben az átlagosnál jóval magasabb szintű védelemre van szükség szerepükből fakadóan. A tanulmány első részében a szerző ismerteti a SCADA-rendszer alapfogalmait, valamint azokat az előírásokat, jó gyakorlatokat, amelyek a létesítéshez, illetve működtetéshez szükségesek. Továbbá bemutatja a korábbi, illetve az aktuális kiberbiztonsági kihívásokat mind általános, mind pedig SCADA-rendszerre fókuszálva – a támadási metódus, a támadás éve, valamint az érintett szektor besorolása alapján.

Kulcsszavak:

SCADA kiberbiztonság létfontosságú rendszerelem

Hogyan kell idézni

Hankó, V. (2024). SCADA-rendszerek kiberbiztonsága a létfontosságú rendszerelemek tekintetében 1. Hadmérnök, 18(3), 145–160. https://doi.org/10.32567/hm.2023.3.10

Hivatkozások

Bederna Zsolt – Rajnai Zoltán – Szádeczky Tamás (2021): Business Strategy Analysis of Cybersecurity Incidents. Land Forces Academy Review, 26(2), 139–148. Online: https://doi.org/10.2478/raft-2021-0020

Dunn, Thomas (2015): 10 – Basics of Control Systems. In Flexible Packaging.Oxford: William Andrew, 103–110. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-26436-5.00010-2

ENISA (2011): Annex III. ICS Security Related Standards, Guidelines and Policy Documents. Online: https://www.enisa.europa.eu/publications/annex-iii

Feldman, Sarah (2019): Infographic: IT Says SCADA Will Continue to Be a Frequent Threat. Statista Infographics, 2019. március 6. Online: https://www.statista.com/chart/17267/ cyber-security-threats/

G. L., Francis (2016): SCADA: Beginner’s Guide.[H. n.]: [k. n.].

Kovacs, Eduard (2022): Ransomware Group Claims Access to SCADA in Confusing UK Water Company Hack. Security Week, 2022. augusztus 16. Online: https://www. securityweek.com/ransomware-group-claims-access-scada-confusing-uk-wa¬ter-company-hack

Krasznay Csaba (2019): Kiberbiztonság a negyedik ipari forradalom korában. Hiradástechnika: Hírközlés-Informatika, 74, 25–29.

Megyeri Lajos – Farkas Tibor (2017): Kockázatkezelés, tudomány vagy kuruzslás? Hadmérnök, 12(3), 198–209.

Miller, Bill – Rowe, Dale Rowe (2012): A Survey SCADA of and Critical Infrastructure Incidents. Proceedings of the 1st Annual Conference on Research in Information Technology, RIIT ’12, 51–56. Online: https://doi.org/10.1145/2380790.2380805

National Institute of Standards and Technology (2020): NIST Special Publication 800-53 Revision 5. Online: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5

Paráda István – Farkas Tibor (2020): Felderítés és Analízis a Penetrációs Teszt¬ben – . Információgyűjtési Technikák. Hadmérnök, 15(1), 159–182. Online: https:// doi.org/10.32567/hm.2020.1.11 ; DOI: https://doi.org/10.32567/hm.2020.1.11

Pathak, Neel H. – Patel, Hashmukh (2014): A Review on Modern SCADA Systems and Security Consideration of Individual SCADA System’s Components. International Journal of Engineering Development and Research, 2(2), 1639–1699.

Petrosyan, Ani (2023): Frequency of Cyber Threats Worldwide by Type 2017 l Statis¬tic. Statista, 2023. augusztus 25. Online: https://www.statista.com/statistics/883591/ frequency-cyber-threats-expected-by-senior-it-practitioners-threat-type/

Stouffer, Keith et al. (2020): NISTIR 8183 Revision 1.National Institute of Standards and Technology. Online: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8183r1

Szádeczky Tamás (2021): Víz 4.0? A digitális víziközmű-infrastruktúra kiberbizton¬sági kitettsége. Hadtudomány, 31(4), 111–117. Online: https://doi.org/10.17047/ HADTUD.2021.31.4.111

DPS Telecom (2021): 14 Major SCADA Hacks. 2021. december 23. Online: www. dpstele.com/blog/major-scada-hacks.php

Tóth András (2022): Information Security Challenges and Solutions in Smart Nations. In Kovács, Anna et al. (szerk.): Security-Related Advanced Technologies in Critical Infrastructure Protection: Theoretical and Practical Approach.Heidelberg: Springer Netherlands, 123–132. Online: https://doi.org/10.1007/978-94-024-2174-3_10

Yadav, Geeta – Paul, Kolin (2021): Architecture and Security of SCADA Sys¬tems: A Review. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 34, 100433. Online: https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2021.100433

Jogi források

évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do¬cid=a1200166.tv

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 Irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148