• KOME

  KOME is a theory and pure research-oriented journal of communication studies and related fields. Therefore theoretical researches and discussions that help to understand better, or reconceptualize the understanding of communication or the media are its center of interests; being either an useful supplement to, or a reasonable alternative to current models and theories. Given the connection between theory and empirical research, we are open to submissions of empirical papers if the research demonstrates a clear endorsement of communication and media theories. We are also committed to the ideas of trans- and interdisciplinarity and prefer topics that are relevant for more than one special discipline of social sciences. Articles published in KOME should represent the diversity that comprises the study of communication and related disciplines, regardless of philosophical paradigms and in favor of methodological pluralism. KOME encourage the use of non-sexist language in research writing.

 • Filológia.hu

  A Filológia.hu a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága által alapított, online megjelenő, lektorált folyóirat. A folyóirat 2010 óta jelenik meg, Nyomárkay István akadémikus és Veszelszki Ágnes alapította. 2022-től a Ludovika Kiadó gondozza a kommunikáció- és médiatudománnyal, nyelv-, irodalom- és fordítástudománnyal foglalkozó, több nyelven kiadott szakfolyóiratot. 

 • Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények

  Az Acta Humana – Emberi jogi közlemények független lap, amely tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási, közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.

 • Európai Tükör

  Az Európai Tükör a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos online folyóirata, melynek elsődleges célja, hogy valós képet adjon az európai integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik évezred elején. A lap földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a közgazdaság-tudomány, a jogtudomány, a politikatudomány és ezek határterületeinek legfontosabb kérdései és aktualitásai.

 • AARMS – Academic and Applied Research in Military and Public Management Science

  As the name of the journal shows, its goal is to publish research results, peer-reviewed studies of high standard in English in the field of military science and military technology. Recent changes in the structure of the university have called for the renewal of the publication, allowing for publishing scientific results in other disciplines such as public administration as well as law enforcement.

 • Public Governance, Administration and Finances Law Review

  Public Governance, Administration and Finances Law Review (PGAF LR) is a peer-reviewed journal committed to the facilitation of an interdisciplinary discourse on matters appertaining to Central and Eastern European public administration, public policy, and political sciences broadly conceived. The Journal publishes articles on all facets of public administration, public policy, and public management both within the region and with other parts of the world.

 • Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás

  Pro Publico Bono is a peer-reviewed journal four-monthly published by the University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law, social and political sciences as well as interdisciplinary approach that explore future alternatives for fostering sustainable and innovative societies, good governance and for strengthening nation states as well as the European and transatlantic cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the increasingly complex and ambiguous 21st century.

 • Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle

  A Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lektorált tudományos folyóirata. A folyóirat a biztonság és védelempolitika aktuális kérdéseire összpontosít. Jelenleg évente 4 magyar nyelvű lapszáma van, és 1 további angol nyelvű száma. Szerzői közé vezető kül- és biztonságpolitikai szakértők, elemzők és gyakorlati szakemberek tartoznak.

 • Magyar Rendészet

  A Magyar Rendészet tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.

 • Hadmérnök

  A Hadmérnök online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola katonai műszaki tudományi tematikus kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban.

 • Műszaki Katonai Közlöny

  A Műszaki Katonai Közlöny lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.

 • Államtudományi Műhelytanulmányok

  Az online folyóirat az államtudományok elméleti-módszertani megalapozását, alkalmazási lehetőségeit, hazai és nemzetközi beágyazódását vizsgáló írásoknak nyújt helyet. A lap küldetése az államtudománnyal kapcsolatos kutatások közlése és vitára bocsátása, valamint tudományos műhelybeszélgetések kezdeményezése a tudományterület legszélesebb szakmai közösségének bevonásával.

 • Bolyai Szemle (Archívum)

  A Bolyai Szemle (1996–2018) online folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai műszaki tudományági tematikus online kiadványa. Az elektronikus folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatóknak, egyetemi oktatóknak, PhD-hallgatóknak és egyetemi hallgatóknak kutatási eredményeik rövid időn belüli közzé tételére a katonai műszaki tudományok területén, illetve az ehhez kapcsolódó témákban. 


  A folyóirat 2018-ban megszűnt, nem fogad újabb írásokat. 

 • Repüléstudományi Közlemények

  A Repüléstudományi Közlemények (RepTudKoz) időszakos, lektorált on-line folyóirat kiadási célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.

 • Nemzetbiztonsági Szemle

  A Nemzetbiztonsági Szemle az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.

 • Hadtudományi Szemle

  A Hadtudományi Szemle online és 2019-től nyomtatásban is megjelenő folyóirat, tudományos-közéleti irányvonalú, negyedévenként megjelenő orgánum. Az újság a hadtudományok, a védelmi szféra tevékenységét érintő tanulmányok, írások megjelentetését tűzte ki célul. Ez magába foglalja a hadtörténelem, a biztonságelmélet, a védelmi igazgatás, a nemzetbiztonság, valamint katonai területek széles skáláját, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb tudományokkal foglalkozó kérdéskörök megjelentetését.