Teljes szám

Tanulmányok

object(Publication)#114 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(7024) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-07-03" ["lastModified"]=> string(19) "2023-07-03 16:28:12" ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6900) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4309) "Asbóth János (1875): Magyar Conservativ Politika. Budapest: Légrády Testvérek. Burke, Edmund (1990): Töprengések a francia forradalomról. Ford. Kontler László. Budapest: Atlantisz. Cameron, David (2013): EU speech at Bloomberg. 2013. január 23. Online: https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg Dicey, Albert Venn (1902): Bevezetés az angol alkotmányjogba. Ford. Tarnai János. Budapest: MTA. Egedy Gergely (2001): Konzervativizmus az ezredfordulón. Budapest: Magyar Szemle Könyvek. Egedy Gergely (2005): Brit konzervatív gondolkodás és politika. Budapest: Századvég. Garnett, Mark – Hickson, Kevin (2009): Conservative Thinkers. The Key Contributors to the Political thought of the Modern Conservative Party. Manchester: Manchester University Press. Habermas, Jürgen (2006): A posztnemzeti állapot. Ford. Ruzsacz István. Budapest: L’Harmattan. Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence szerk. (1983): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. Hoppál Bulcsú (2019): Scruton konzervativizmusa. A szemantikai higiénia kívánalma. Polgári Szemle, 15(1–3). Online: https://doi.org/10.24307/psz.2019.0917 Hörcher Ferenc (2020): Végső búcsú Sir Roger Scrutontól. Magyar Szemle, 29(3–4), 12–14. McCann, Daryl (2018): Roger Scruton and Enlightened Patriotism, Quadrant, 2018. február 12. Online: https://quadrant.org.au/magazine/2018/01-02/roger-scruton-enlightened-patriotism/ Macfarlane, Alan (1993): Az angol individualizmus eredete. Ford. Melegh Attila. Budapest: Századvég. Sartori, Giovanni (1999): Demokrácia. Budapest: Osiris. Scheuerman, Bill (1994): The Rule of Law and the Welfare State. Towards a New Synthesis. Politics and Society, 22(2). Online: https://doi.org/10.1177/0032329294022002005 Schumpeter, Joseph Alois (1944): Capitalism, Socialism and Democracy. London: Allen-Unwin. Scruton, Roger (1990): Gierke and the Corporate Person. In Scruton, Roger: The Philosopher on Dover Beach. Essays. Manchester: Carcanet, 56–74. Scruton, Roger (1995a): Hogyan lehetünk nem-liberális, antiszocialista konzervatívok? In Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Ford. Jónás Csaba. Budapest: Osiris, 118–128. Scruton, Roger (1995b): Mi a konzervativizmus? In Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Ford. Jónás Csaba. Budapest: Osiris, 11–42. Scruton, Roger (1995c): Többes szám első személy. In Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Ford. Jónás Csaba. Budapest: Osiris, 129–146. Scruton, Roger (2002): A konzervativizmus jelentése. Ford. Szabó Péter. Budapest: Novissima. Scruton, Roger (2005a): A Nyugat és a többi: a globalizáció és a terrorveszély. In Scruton, Roger: A nemzetek szükségességéről. Két tanulmány. Ford. Pásztor Péter. Budapest: Helikon, 7–153. Scruton, Roger (2005b): A nemzetek szükségességéről. In Scruton, Roger: A nemzetek szükségességéről. Két tanulmány. Ford. Pásztor Péter. Budapest: Helikon, 157–223. Scruton, Roger (2006a): Conserving Nations. In Scruton, Roger: A Political Philosophy. Arguments for Conservatism. London – New York: Continuum, 1–31. Scruton, Roger (2006b): Newspeak and Eurospeak. In Scruton, Roger: A Political Philosophy. Arguments for Conservatism. London – New York: Continuum, 161–175. Scruton, Roger (2008): The Limits of Liberty. The American Spectator, 2008. december 1. Online: https://spectator.org/42526_limits-liberty/ Scruton, Roger (2011): A pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye. Ford. Csordás Gábor. Budapest: Noran Libro. Scruton, Roger (2017): Politics Needs a First-person Plural. The Conservative, 2017/5. Online: https://www.acton.org/publications/transatlantic/2018/01/25/scruton-populism-politics-needs-firstperson-plural Scruton, Roger [é. n.]: Is Democracy Overrated? Online: https://roger-scruton.com/articles/274-isdemocracy-overrated Sir Roger Scruton on Trump, exclusive interview. Hungary Today, 2017. augusztus 6. Online: https://hungarytoday.hu/sir-roger-scruton-trump-doesnt-thoughts-longer-140-charactersexclusive-interview-13739/ Wolfe, Thomas (2016): Edmund Burke’s Eternal Society: A Philosophical Reflection. The Imaginative Conservative, 2016. december 13. Online: https://theimaginativeconservative.org/2016/12/edmund-burke-eternal-society-stephen-wolfe.html" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(519) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "5-17" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2023.2.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(752) "

This study makes an attempt to outline the view of democracy by the late Sir Roger Scruton, the most significant representative of contemporary conservative thinking. The main focus of the research aims at answering the question whether securing the rule of law, a top priority for Scruton, necessarily involves the establishment of democracy or the two can be separated from each other. The study explores the dilemmas of the legitimacy of democracy and also the connection between democracy and national identity. The overview of the uniquely rich oeuvre of Scruton has convinced the author that, according to the noted philosopher, the rule of law can be upheld also without democracy but only by meeting definite constitutional requirements.

" ["hu_HU"]=> string(826) "

A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja és körvonalazza a nemrég elhunyt Sir Roger Scrutonnak, a kortárs konzervatív gondolkodás legjelentősebb alakjának a demokráciáról alkotott felfogását. A kutatás elsősorban annak tisztázására irányult, hogy Scruton szerint a jog uralmának biztosítása, amelyet elsődleges fontosságúnak látott, vajon szükségszerűen összetartozik- e a demokráciával, vagy elválasztható tőle. Ennek kapcsán megvizsgáltuk a demokrácia legitimitásának dilemmáit, és a nemzeti identitással való kapcsolatát is. A filozófus kiterjedt munkásságának áttekintése arról győzte meg e sorok szerzőjét, hogy Scruton interpretációjában a joguralom demokrácia nélkül is biztosítható, de ennek szigorú alkotmányos feltételei vannak.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(34) "Scruton: Rule of Law or Democracy?" ["hu_HU"]=> string(39) "Scruton: joguralmat vagy demokráciát?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Egedy Gergely" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#765 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8698) ["email"]=> string(24) "egedy.gergely@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7024) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Egedy" ["hu_HU"]=> string(5) "Egedy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Gergely" ["hu_HU"]=> string(7) "Gergely" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(11) "rule of law" [1]=> string(9) "democracy" [2]=> string(10) "legitimacy" [3]=> string(17) "primeval contract" [4]=> string(14) "personal state" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(9) "joguralom" [1]=> string(11) "demokrácia" [2]=> string(12) "legitimitás" [3]=> string(22) "őseredeti szerződés" [4]=> string(17) "személyes állam" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#788 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(28855) ["id"]=> int(5420) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7024) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#182 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(7026) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-07-03" ["lastModified"]=> string(19) "2023-07-03 16:28:12" ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6902) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1962) "Bibó István (1986): Az európai társadalomfejlődés értelme. In Válogatott tanulmányok III. kötet. Budapest: Magvető. Bolberitz Pál (2014): Szekularizáció és szekularizmus. Korunk, 25(5), 58–62. Collins, Francis S. (2018): Isten ábécéje. Egy tudós érvei a hit mellett. Budapest: Akadémiai. Online: https://doi.org/10.1556/9789630599481 Csányi Vilmos (2018): A globális elme. Elmélkedések a világról. Budapest: Libri. Fromm, Erich (1991): A szeretet művészete. Budapest: Háttér. Gallai Sándor (2019): A családpolitika helye a demográfiai válsággal küzdő Európában. In Európai családpolitikai kitekintő. Budapest: KINCS, 15–28. Gandhi, Mahatma (1998): Az erkölcsiség vallása. [H. n.]: Farkas Lőrinc Imre. Lejeune, René (2015): Politika és életszentség. Robert Schuman, Európa atyja. Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Lenkovics Barnabás (2022): Jó emberek jó állama. In Erdős Csaba – Orbán Balázs – Smuk Péter (szerk.): Gubernatio, Constitutio, Communitas. Ünnepi írások a 65 éves Stumpf István tiszteletére. Budapest: Századvég, 179–188. Michel, Kai – Schaik, Carel van (2019): Az ember három természete. A Biblia evolúciós olvasata. Budapest: Typotex. Murray, Douglas (2018): Európa furcsa halála. Pécs: Alexandra. Murray, Douglas (2020): Tömegek tébolya. Pécs: Alexandra. Peterson, Jordan B. (2021): Túl a renden. Budapest: 21. Század. Ratzinger, Joseph (2021): Benedek Európája a kultúrák válságában. Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ratzinger, Joseph (2022): A Föld sója. Kereszténység és Katolikus Egyház az ezredfordulón. Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szladits Károly (1941): Magyar Magánjog I. Budapest: Grill. Vereb, Jerome (2010): II. János Pál. Minden napra egy gondolat. Budapest: JLX. Zlinszky János (2007): Közéleti és jogászi etika a gyakorlatban. Budapest: Szent István Társulat." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(519) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "19-38" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2023.2.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(481) "

Religious wars, political struggles, violent movements foment hatred, fear and terror, but these are not the things that people can live with for long. After all, was Hobbes right saying ‘all against all’ and ‘man against man’? Is that what thousands of years of civilisational progress and the standards achieved so far are worth? Where is the role and responsibility of law, in particular of the universally valid fundamental freedoms and human rights in all this?

" ["hu_HU"]=> string(499) "

Vallásháborúk, politikai harcok, erőszakos mozgalmi törekvések gerjesztik a gyűlöletet, a félelmet, a rettegést, holott ezekkel tartósan nem lehet együtt élni. Mégiscsak Hobbes-nakvolna igaza, „mindenki harca mindenki ellen” és az „ember embernek farkasa”? Ennyit érne több ezer év civilizációs fejlődése és eddig elért színvonala? Hol van ebben a jog, különösen az egyetemes érvényű alapvető szabadságok és az emberi jogok szerepe és felelőssége?

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(29) "(The Value of Faith and Love)" ["hu_HU"]=> string(31) "(A hit és a szeretet értéke)" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(61) "The Value of the Family – During a General Crisis of Values" ["hu_HU"]=> string(58) "A család értéke – általános értékválság idején" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Lenkovics Barnabás" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#792 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8699) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7026) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Lenkovics" ["hu_HU"]=> string(9) "Lenkovics" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Barnabás" ["hu_HU"]=> string(9) "Barnabás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(6) "family" [1]=> string(5) "value" [2]=> string(16) "crisis of values" [3]=> string(12) "Christianity" [4]=> string(20) "fundamental freedoms" [5]=> string(43) "the role and responsibility of human rights" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(7) "család" [1]=> string(7) "érték" [2]=> string(15) "értékválság" [3]=> string(15) "kereszténység" [4]=> string(68) "alapvető szabadságok és az emberi jogok szerepe és felelőssége" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#769 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(28857) ["id"]=> int(5421) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7026) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#110 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7027) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-07-03" ["lastModified"]=> string(19) "2023-07-03 16:28:12" ["primaryContactId"]=> int(8700) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6903) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(11504) "XIII. Leó (1891): Enc., Rerum novarum. 1891. V. 15. Acta Sanctae Sedis, 23, 641–670. Aa.Vv (1989): Solidaridad. Nuevo nombre de la paz. Comentario interdisciplinar a la enciclica «Sollicitudo rei socialis». Bilbao: Densajero/Universidad de Deusto. Az új gazdaság legyen földbarát és teremtsen békét – Ferenc pápa beszéde Assisiben (2022). Vatican News, 2022. szeptember 24. Online: https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2022-09/ferenc-papabeszed-assisi-ferenc-gazdasaga-foldbarat-beke.html Bazil, Nagy Szent (olasz fordításban) (1931): Il buon uso della ricchezza. Piacenza: Berti. Benedek, XVI. (2007): Discors. Szentszékhez akkreditált diplomáciai testülethez (2007. január 8.). Acta Apostolicae Sedis, 99(2), 72–81. Benedek, XVI. (2009): Enc., Caritas in veritate. 2009. VI. 29. Acta Apostolicae Sedis, 101(8), 641–709. Birkás Anna (2017): A gazdaságpolitika története mint párttörténet. Korall, 67(1), 107–130. Online: https://epa.oszk.hu/00400/00414/00058/pdf/EPA00414_korall_2017_67_107-130.pdf Bod Péter Ákos (2014): Bevezetés a gazdaságpolitikába. Budapest: Akadémiai. Bodai Zsuzsa [é. n.]: Gazdaság és erkölcs Aquinói Tamás tanításában. Online: https://www.inco.hu/inco11/global/cikk3h.htm Booth, Philip (2017): Property Rights and Conservation: „The Missing Theme of” Laudato si’. The Independent Review, 21(3), 399–418. Online: https://www.jstor.org/stable/26314743 Botos Katalin (2013): A gazdaságpolitika szintjei és ágazatai. Polgári Szemle, 9(1–3), 154–179. Online: https://bit.ly/3JBb1DH Christiansen, Drew (2010): Metaphysics and Society: A Commentary on Caritas in Veritate. TheologicalStudies, 71(1), 1–28. Online: https://doi.org/10.1177/004056391007100102 Coux, Charles (1832): Essais d’économie politique. Paris: Bureaux de l’Agence générale pour la défense de la liberté religieuse. Csaba László (2017): Comparative Economics and the Mainstream. Economics and Business Review, 3(17), 32–51. Online: https://doi.org/10.18559/ebr.2017.3.3 Debreczeni Anna (2021): A tisztességes gazdagodás dilemmája régebbi, mint gondolnád. 2021. december 30. Online: https://g7.hu/elet/20211230/a-tisztesseges-gazdagodas-dilemmaja-regebbimint-gondolnad/ Eurostat. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Income_poverty_statistics/hu&oldid=507779 Ferenc pápa (2015): Enc. Laudato si. 2015. V. 24. Acta Apostolicae Sedis, 107(9), 9. 887–945. Magyarul: Pápai Megnyilatkozások. Budapest: Szent István Társulat. Ferenc pápa (2017): Const. Ap., Veritatis gaudium. 2017. XII. 27. 4. n. (2021/09/19). Online: https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html Fonseca, Aloysius (1989): Reflections on the Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis. Gregorianum, 70(1), 5–24. Galbács Péter (2018): A közgazdaságtan felszabadítása. A neoklasszikus ortodoxia és az intézményi közgazdaságtan közötti ellentét néhány módszertani kérdése. Közgazdasági Szemle, 65(1), 44–65. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2018.1.44 Gregg, Samuel (2017): Argentina, Economic Failure, and the „Teología del Pueblo”. The Independent Review, 21(3), 361–374. Online: https://www.jstor.org/stable/26314741 Guitián, Gregorio (2018): Pope Francis and Catholic Social Teaching on Ecology Implications for Christians Involved in Business. Worldviews, 22(2), 163–186. Online: https://doi.org/10.1163/15685357-02202003 Harari, Yuval Noah (2020): Homo Deus – A holnap rövid története. Budapest: Animus. Harnack, von Adolf (1920): Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig. 4. Ed. Hein, Eckhard (2013): Finance-dominated Capitalism and Redistribution of Income: A Kaleckian Perspective. Berlin School of Economics and Law and Institute for International Political Economy. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.2198919 Heller Farkas (1945): A közgazdasági elmélet története. Budapest: Gergely R. Könyvkereskedése. Online: https://mtda.hu/books/heller_farkas_a_kozgazasagi_elmelet_tortenete.pdf Huszár Károly (1934): Lehet-e még segíteni az emberiségen? XI. Pius. szociális útmutatása a „Quadragesimo anno”-ban. Budapest: Szent István Társulat. Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa (2014): Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Budapest: Szent István Társulat. Illanes, José Luis (1990): Solidaridad. Nuevo nombre de la paz. Comentario interdisciplinar a la encíclica «Sollicitudo rei socialis». Scripta Theologica, 22(1), 302. Online: https://doi.org/10.15581/006.22.18732 János Pál, II. (1988): Enc., Sollicitudo rei socialis, 1987. XII. 30. n. 12. Acta Apostolicae Sedis, 80(5), 525–526. János Pál, II. (1991): Enc., Centesimus annus, 1991. V. 1. n. 21. Acta Apostolicae Sedis, 83( 10), 818–819. González, Justo (1990): Faith and Wealth: A History of Early Christian Ideas on the Origin, Significance, and Use of Money. San Francisco: Harper and Row. Kammer, Fred SJ (2022): Catholic Social Doctrine Is Not a Surrogate for Capitalism. (2022. november 30.) Online: https://jsri.loyno.edu/catholicism-and-capitalism Keane, John J. (1891): The Catholic Church and Economics. The Quarterly Journal of Economics, 6(1), 25–46. Online: https://doi.org/10.2307/1882162 Kovács, Judith – Rowland, Christopher (2004): Revelation: The Apocalypse of Jesus Christ. Oxford: Blackwell Bible Commentaries. Kraemer, Barbara (1998): Development – Principles for Integral Human Development in Sollicitudo Rei Socialis. International Journal of Social Economics, 25(11/12), 1727. Online: https://doi.org/10.1108/03068299810233394 Lai, Theodore – Tortajada, Cecilia (2021): The Holy See and the Global Environmental Movements. Frontiers in Communication, 2021/6. Online: https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.715900 Major Iván [é. n.]: A kapitalista piacgazdaság néhány modellje és a magyar gazdaság mozgástere. Online: https://nemzetkozi-gazdalkodas.hu/files/7734/major.pdf Martins, Alexandre A. (2018): Laudato Si’: Integral Ecology and Preferential Option for the Poor. Journal of Religious Ethics, 9(3), 411–426. Online: https://doi.org/10.1111/jore.12224 McQuillan, Lawrence – Park, Hayeon Carol (2017): Pope Francis, Capitalism and Private Charitable Giving. The Independent Review, 21(3), 419– 441. Online: https://www.jstor.org/stable/26314744 Meadows, Donatella – Meadows, Dennis – Randers, Jorgen (2022): A növekedés határai – Harminc év múltán. Budapest: Kossuth. Mellár Tamás (2015): Szemben az árral. Rendhagyó közgazdasági előadások. Budapest: Akadémiai. Mitchell, W. Donald (2015): Catholic Theology of Creation Nature’s Value and Relation to Humankind. Claritas: Journal of Dialogue and Culture, 4(2), 70–74. Online: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1115&context=claritas Mueller, Franz H. (1991): Random Comments on the Economics of „Rerum Novarum”. Centennial of „Rerum Novarum” and Semicentennial of the Association, 49(4), 502–503. Online: https://doi.org/10.1080/00346769100000042 Nagypál Szabolcs (2008): Hitvallási helyzet és köztes szabályok: Az ökumenikus mozgalom gazdasági tanításának korszakai. In Gömböcz Elvira (szerk.): Alternatív globalizáció a népekért és a Földért. Budapest: Luther, 163–173. Navarro, Luis (2008): Le iniziative dei fedeli nel servizio della carità. Fondamento e configurazione giuridica. In Miñambres, Jesús (szerk.): Diritto canonico e Servizio della carità. Milano: Giuffrè, 193–223. Novak, Michael (1987): Free Persons and the Common Good. In Williams, Oliver F. – Houck, John W. (szerk.): The Common Good and U.S. Capitalism. Lanham: University Press of America, 222–243. Oslington, Paul szerk. (2013): Oxford Handbook of the Christianity and Economics. Oxford: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199729715.001.0001 Pál, VI. (1967): Enc., Populorum progressio. 1967. III. 26. Acta Apostolicae Sedis, 59(4), 257–329. Pál, VI. (1971): Octogesima adveniens. 1971. V. 14. Acta Apostolicae Sedis, 63(8), 401–444. Say, Jean-Baptiste (1993): On the Effects of Production on Population. Population and Development Review, 19(2), 349–363. Online: https://doi.org/10.2307/2938443 Schlag, Martin (2017): Political Life: Peace, Freedom, and Justice in Society. In Schlag, Martin (szerk.): Handbook of Catholic Social Teaching. A Guide for Christians in the World Today. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 97–101. Online: https://doi.org/10.2307/j.ctt1n7qkrc.18 Shadle, Matthew (2017): Fraternity and Solidarity in Pope Benedict XVI’s Caritas in Veritate. Catholic Moral Theology, 2017. június 6. Online: https://doi.org/10.1093/oso/9780190660130.003.0015 Spinelli, Lorenzo (985): Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Milano: Giuffré. Stander, Hennie (2013): Economics in the Church Fathers. In Oslington, Paul (szerk.): Oxford Handbook of the Christianity and Economics. Oxford: University Press, 22–44. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199729715.013.002 Strand, Vincent (2017): On Method, Nature and Grace in Caritas in Veritate. Nova et Vetera, 15(3), 835–852. Online: https://doi.org/10.1353/nov.2017.0044 Teixeira, Pedro – Almodovar, António (2013): From the Early Nineteenth Century’s Christian Political Economy to Modern Catholic Social Doctrine. In Oslington, Paul (szerk.): Oxford Handbook of the Christianity and Economics. Oxford: Oxford University Press, 113–135. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199729715.013.007 Tornielli, Andrea – Galeazzi, Giacomo (2015): Ferenc pápa: Ez a gazdaság öl. Budapest: Agóra. Tóth Gergely (2016): Humánökonómia vagy keresztény közgazdaságtan? Sapientiana, 9(2), 68–93. Online: https://epa.oszk.hu/03500/03594/00016/pdf/EPA03594_sapientiana_2016_02_068-093.pdf Tucker, Mary Evelyn – Grim, John (2016): Four Commentaries on the Pope’s Message on Climate Change and Income Inequality. The Quarterly Review of Biology, 91(3), 261–270. Online: https://doi.org/10.1086/688095 Vass László (2003): Közpolitika és kormányzati döntéshozatal. In Török Gábor – Gallai Sándor (szerk.): Politika és politikatudomány. Budapest: Aula, 467–485. Watkins, Devin (2022): Pope: Taxation Should Favor Wealth Redistribution for Public Services. Vatican News, 2022. január 31. Online https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-01/popefrancis-italy-tax-authority-agenzie-entrate.html Whaples, M. Robert (2017): The Economics of Pope Francis: An Introduction. The Independent Review, 21(3), 325–345. Online: https://www.jstor.org/stable/26314739 Yuengert, Andrew M. (2017): Pope Francis: His Predecessors, and the Market. The Independent Review, 21(3), 347–360. Online: https://www.jstor.org/stable/26314740 Zachar Péter Krisztián (2015): Az egyház társadalmi tanítása és az emberarcú piacgazdaság. Jel, 2015. április 9. Online: https://www.jelujsag.hu/az-egyhaz-tarsadalmi-tanitasa-es-az-emberarcu-piacgazdasag Zamagni, Stefano (2010): Catholic Social Thought, Civil Economy and The Spirit of Capitalism. In Finn, Daniel (szerk.): The True Wealth of Nations: Catholic Social Thought and Economic Life. Oxford: Oxford University Press, 63–94. Online: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199739813.003.0004" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(519) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "39-59" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2023.2.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(606) "

The social doctrine of the Catholic Church was formulated in reflection on the industrial and social revolutions and the economic mechanisms of the 19th century. This paper presents the Catholic Church’s approach to evaluating official economic policy and the theories of Catholic theologians and economists. The study hypothesizes that Catholic economic ethics can provide a new response to periodic economic crises and environmental disasters, complementing traditional economic approaches. The paper gives a historical overview of the Catholic Church’s systematic approach to economic issues.

" ["hu_HU"]=> string(767) "

A 19. század ipari és polgári forradalmaira, valamint a század gazdasági mechanizmusaira reflektálva bontakozott ki a katolikus egyház társadalmi tanítása. A tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa a katolikus egyház hivatalos gazdaságpolitikát értékelő megközelítését, valamint a katolikus teológusok és közgazdászok elméleteit. A tanulmány hipotézise, hogy az időszakosan visszatérő gazdasági válságokra és környezeti katasztrófákra a katolikus gazdaságetika kínálhat – a hagyományos közgazdasági megközelítéseket kiegészítve – újszerű választ. A tanulmány történeti áttekintéssel bemutatja, hogy a katolikus egyház rendszerezetten és módszeresen vizsgálja a gazdaságpolitika területeit.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(43) "Catholic Critique of Modern Economic Policy" ["hu_HU"]=> string(47) "A modern gazdaságpolitika katolikus kritikája" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(34) "Újházi Lóránd, Jancsó András" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#797 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8700) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7027) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Újházi" ["hu_HU"]=> string(8) "Újházi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Lóránd" ["hu_HU"]=> string(8) "Lóránd" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#770 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8701) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7027) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Jancsó" ["hu_HU"]=> string(7) "Jancsó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "András" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(15) "economic policy" [1]=> string(15) "Catholic Church" [2]=> string(15) "social doctrine" [3]=> string(15) "economic crisis" [4]=> string(23) "environmental disasters" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(17) "gazdaságpolitika" [1]=> string(17) "katolikus egyház" [2]=> string(21) "társadalmi tanítás" [3]=> string(19) "gazdasági válság" [4]=> string(26) "környezeti katasztrófák" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#799 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(28859) ["id"]=> int(5422) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7027) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#116 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(7028) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-07-03" ["lastModified"]=> string(19) "2023-07-03 16:28:12" ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(6904) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4968) "Badó Katalin – Lovassy Ádám – Téglási András (2019): Az Alkotmánybíróság választásokkal kapcsolatos joggyakorlata (1990–2017). In Téglási András (szerk.): Tanulmányok a választójog, a választási rendszerek és a népszavazás aktuális kérdéseiről. A Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport kutatási eredményei (2017–2018). Budapest: Dialóg Campus – Nordex, 303–470. Blahož, Josef (2001): Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohle. Praha: Codex. Cserny Ákos – Téglási András – Halász Iván (2013): Népszuverenitás és népképviselet. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 119–142. Erdős Csaba (2014): Parlamenti jog Strasbourgi kontroll alatt? Kodifikátor, 2014/1. 5–15. Erdős Csaba (2016): Parlamenti autonómia. Budapest: Gondolat. Halász Iván (2018): Az első Csehszlovák Köztársaság létrejötte és az osztrák–magyar közjogi hagyományok továbbélése (különös tekintettel a bíróságokra). In Auer Ádám et al. (szerk.): Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére [Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV]. Budapest: Dialóg Campus, 313–322. Halász Iván (2019a): Az első Csehszlovák Köztársaság és a második Lengyel Köztársaság születése az első közjogi dokumentumok tükrében (1918–1919). Állam- és Jogtudomány, 60(3), 32–58. Online: https://jog.tk.hu/uploads/files/AJT_2019_03_Halasz_tanulmany.pdf Halász Iván (2019b): Az „adventi bíróság” „pünkösdi bíráskodása”. Az első csehszlovák alkotmánybíróság összetétele és működési sajátosságai (1920–1939). Közjogi Szemle, 12(1), 36–46. Halász Iván (2019c): A szlovák alkotmánybíróság határozata az alkotmány materiális magváról. Közjogi Szemle, 12(1), 88–89. Hartwig, Matthias (1992): The Institutionalization of the Rule of Law: The Establishment of Constitutional Courts in the Eastern European Countries. American University International Law Review, 7(3), 448–470. Online: https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1536&context=auilr Heka László et al. (2016): Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Budapest: Wolters Kluwer. Lach, Kasia – Sadurski, Wojciech (2008): Constitutional Courts of Central and Eastern Europe: Between Adolescence and Maturity. Journal of Comparative Law, 3(2), 212–233. Langášek, Tomáš (2011): Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vyd. a nakl. Aleš Čeněk s.r. o. Lovassy Ádám – Téglási András (2018): Az Alkotmánybíróság befogadási gyakorlata a választásokkal kapcsolatos döntéseiben. Glossa Iuridica, 5(1–2), 21–62. Online: https://szakcikkadatbazis.hu/doc/3360273 Marcic, René (2001): Verfassungsgerichtsbarkeit und reine Rechtslehre. Wien: Deuticke, 1966. Prochazka, Radoslav (2002): Mission Accomplished: On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe. Budapest: Central European University Press. Online: https://doi.org/10.1515/9786155211225 Sadurski, Wojciech (2005): Rights Before Courts: A Study of Constitutional Court in Postcommunist States of Central and Eastern Europe. Dordrecht: Springer. Sadurski, Wojciech (2010): Constitutional Courts and Constitutional Culture in Central and Eastern European Countries. In Febbrajo, Alberto – Sadurski, Wojciech: Central and Eastern Europe After Transition. Towards a New Socio-legal Semantics. [H. n.]: Ashgate, 99–118. Schwartz, Herman (2000): The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe. Chicago: University of Chicago Press. Szabó Zsolt (2017): Lehet-e az Alkotmánybíróságból „házszabály-bíróság”? Közjogi Szemle, 10(4), 55–61. Téglási András (2014a): Az alkotmánybíráskodás modelljei. In Bende Zsófia – Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog: Fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, 135–148. Online: https://docplayer.hu/29458245-Osszehasonlito-alkotmanyjog.html Téglási András (2014b): Azért a nép az úr? A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta. MTA Law Working Papers, 1(19), 1–34. T. Kovács Júlia – Téglási András (2015): Alkotmánybíráskodás visegrádi szomszédainknál. Pro Publico Bono, 3(1), 90–104. Tóth J., Zoltán szerk. (2021): Constitutional Reasoning and Constitutional Interpretation: Analysis on Certain Central European Countries. In Studies of the Central European Professors’ Network. Budapest–Miskolc: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law – Central European Academic Publishing. Online: https://doi.org/10.54237/profnet.2021.zjtcrci Tóth Károly (1997): Kelet-Európa új alkotmányai. Szeged: JATE." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(519) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "61-74" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2023.2.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(708) "

This paper describes the background of the Slovak constitutional adjudication and the establishment, powers and structure of the Constitutional Court of the Slovak Republic today. It presents in detail the five powers of the Constitutional Court for the defence of the Slovak Constitution, namely the abstract norm control of constitutionality, the concrete control of constitutionality in relation to individual petitions, the interpretation and explanation of the Constitution and constitutional laws (cardinal laws), the decision-making power of the Constitutional Court in relation to the democratic form of government, and the decision-making power in the resolution of conflicts of jurisdiction.

" ["hu_HU"]=> string(724) "

Jelen írás bemutatja a szlovák alkotmánybíráskodás előzményeit, valamint a mai Szlovák Köztársaság alkotmánybíróságának megalakulását, hatásköreit és szerkezetét. Részletesen ismerteti a szlovák alkotmány védelmét szolgáló öt alkotmánybírósági jogkört, úgymint az alkotmányosság absztrakt norma-, vagyis szabálykontrollja; az alkotmányosság konkrét, vagyis egyéni kontrollja az úgynevezett egyéni beadványok kapcsán; az alkotmány és alkotmányos törvények (sarkalatos törvények) értelmezése és magyarázata; a demokratikus államhatalmi formához kapcsolódó döntésbéli jogköre; valamint döntésbéli jogköre a hatásköri összeütközés oldásában.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(75) "The Powers and Organisation of the 30- year-old Slovak Constitutional Court" ["hu_HU"]=> string(68) "A 30 éves szlovák Alkotmánybíróság hatáskörei és szervezete" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Szigeti Lubos" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#804 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8702) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7028) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "SK" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Szigeti" ["hu_HU"]=> string(7) "Szigeti" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Lubos" ["hu_HU"]=> string(5) "Lubos" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(27) "Slovak Constitutional Court" [1]=> string(6) "powers" [2]=> string(12) "organisation" [3]=> string(7) "history" [4]=> string(25) "constitutional protection" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(29) "Szlovák Alkotmánybíróság" [1]=> string(13) "hatáskörök" [2]=> string(9) "szervezet" [3]=> string(10) "történet" [4]=> string(18) "alkotmányvédelem" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#806 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(28861) ["id"]=> int(5423) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7028) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#773 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7029) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-07-03" ["lastModified"]=> string(19) "2023-07-03 16:28:12" ["primaryContactId"]=> int(8703) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(6905) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(20257) "[AA] (1999): Jogág. In Lamm Vanda – Peschka Vilmos (főszerk.): Jogi lexikon. Budapest: KJK-KERSZÖV, 292–293. Árva Zsuzsanna et al. (2020): Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése. Budapest: Wolters Kluwer. Bakács Tibor (1992): Magyar környezetjog. Budapest: Springer Hungarica. Baksa Sarolta et al. (1999): Magyar közigazgatási jog. Különös rész európai uniós kitekintéssel. Budapest: Osiris. Balla Zoltán et al. (2005): Közigazgatási jog. Különös rész. Budapest: Osiris. Bándi Gyula (1995): A hulladékgazdálkodás jogi szabályozásáról. Magyar Közigazgatás, 45(5), 301–308. Bándi Gyula (1997): Útmutató az önkormányzatoknak a települési hulladékokkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás megszervezéséhez. Budapest: BM. Bándi Gyula (1999): Környezetjog. Budapest: Osiris. Bándi Gyula (2000): Környezetjog. Budapest: Osiris. Bándi Gyula (2002a): A hulladék fogalma egy aktuális jogesetben. Európai Jog, 2(3), 38–40. Bándi Gyula (2002b): A hulladékgazdálkodási törvény. In Böröcz Helga (szerk.): Hulladékgazdálkodási Kézikönyv I., Budapest: KJK-KERSZÖV, 11–52. Bándi Gyula (2002c): Önkormányzati feladatok a települési hulladékkezelés kapcsán. In Böröcz Helga (szerk.): Hulladékgazdálkodási Kézikönyv I. Budapest: KJK-KERSZÖV, 109–160. Bándi Gyula (2002d): Az engedélyezési rendszer kapcsolódási pontjai. In Böröcz Helga (szerk.): Hulladékgazdálkodási Kézikönyv I. Budapest: KJK-KERSZÖV, 281–316. Bándi Gyula (2002e): A hulladékgazdálkodás felelősségi rendszere. In Böröcz Helga (szerk.): Hulladékgazdálkodási Kézikönyv I. Budapest: KJK-KERSZÖV, 317–344. Bándi Gyula (2002f): Környezetjog. Budapest: Osiris. Bándi Gyula (2004): Környezetjog. Budapest: Osiris. Bándi, Gyula (2005): The Definition of Waste from a Legal Point of View. Periodica Polytechnica-Social And Management Sciences, 13(2), 169– 180. Bándi Gyula (2006): Környezetjog. Budapest: Osiris. Bándi Gyula (2011): Környezetjog. Budapest: Szent István Társulat. Bándi Gyula (2012): A hulladékgazdálkodás szabályozási anomáliái. In Litkey-Juhász Orsolya – Trombitás Gábor (szerk.): A települési hulladékgazdálkodás válsága: „A válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” projekt: az alapvető jogok biztosának kiadványa a 2012. június 1-jén az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában rendezett konferenciáról. Budapest: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 129–142. Bándi Gyula (2014): Környezetjog. Budapest: Szent István Társulat. Bándi Gyula (2017): Gyakorlati jogértelmezési gondolatok a hulladék fogalmi rendszere körében. Miskolci Jogi Szemle, 12(2), 34–44. Bándi Gyula et al. (2008): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata. A másodlagos jog intézményeinek fejlődése és az esetjog. Budapest: Szent István Társulat. Barabás Gergely et al. (2013): Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből II. Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. Budapest: CompLex. Baraczka Róbertné et al. (1994): Magyar államigazgatási jog. Különös rész. Ideiglenes jegyzet. Budapest: Verzál. Baranyai Gábor (2018): Paradigmaváltás az európai hulladékjogban? – Észrevételek a kiterjesztett gyártói felelősség intézményesüléséhez. Európai Tükör, 18(3), 93–115. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/1151/465 Baranyai Gábor – Németh Zsolt (2018): Hulladékgazdálkodás. In Baranyai Gábor – Csernus Dóra Ildikó (szerk.): A fenntartható fejlődés és az állam feladatai. Budapest: Dialóg Campus. Online: http://hdl.handle.net/20.500.12944/12645 Bencsik András et al. (2008): Közigazgatási jog. Különös rész európai uniós kitekintéssel. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. Bencsik András et al. (2010): Közigazgatási jog. Különös rész. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. Bencsik András et al. (2011): Közigazgatási jog. Különös rész. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. Bencsik András et al. (2012): Közigazgatási jog. Különös rész I. Budapest–Pécs: Dialóg Campus. Bencsik András et al. (2018): Közigazgatási jog. Különös rész I. Budapest–Pécs: Dialóg Campus. Bende Tibor (2022a): Állami hulladékgazdálkodási közfeladat I. Ügyvédek Lapja, 61(2), 37–42. Bende Tibor (2022b): Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat II. Ügyvédek Lapja, 61(4), 29–34. Bende-Szabó Gábor et al. (2008): A közigazgatási jog nagy kézikönyve. Budapest: CompLex. Berényi Sándor et al. (1982): Magyar államigazgatási jog. Különös rész III. Népgazdasági ágazati igazgatás. Kézirat. Budapest: Tankönyvkiadó. Berényi Sándor (1985): Államigazgatásjog. Különös rész I. Tansegédlet. Budapest: Rendőrtiszti Főiskola. Berényi Sándor – Madarász Tibor – Szatmári Lajos (1970): Magyar államigazgatási jog. Különös rész. II. A népgazdasági igazgatás. Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó. Berényi Sándor et al. (1972): Magyar államigazgatási jog. Különös rész. Budapest: Tankönyvkiadó. Bistei Attila et al. (2004): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog. Különös rész. Egyetemi tankönyv. Miskolc: Virtuóz. Boncz Ferenc (1876): A magyar közigazgatási törvénytudomány kézikönyve. A törvényhozás legújabb állása szerint. Harmadik kötet. Budapest: Athenaeum. Boros Anita (2021a): A hulladékgazdálkodási (köz)szolgáltatás megszervezésének új hazai modellje. In Árva Zsuzsanna – Barta Attila (szerk.): Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában. Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem, 389–411. Boros Anita (2021b): Az illegális hulladék felszámolásának új magyar modellje. In Peres Zsuzsanna – Bathó Gábor (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére. Labor est etiam ipse voluptas. Budapest: Ludovika, 177–188. Boros Anita (2021c): Széljegyzetek egy előzetes alkotmánybírósági normakontroll-eljárás megállapításaihoz. In Peres Zsuzsanna – Pál Gábor (szerk): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére. Semper ad perfectum. Budapest: Ludovika, 115–125. Boros Anita et al. (2019): Szakigazgatás I. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Boros, Anita et al. (2021): Opinion of the Hungarian Population on the Reform of Beverage Packaging Deposit-Refund System. Sustainability, 13(11), 1–18. Online: https://doi.org/10.3390/su13116373 Concha Győző (1905): Politika II. Közigazgatástan. Budapest: Grill. Czékmann Zsolt et al. (2005): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog. Különös rész. Miskolc: Z-Press. Czékmann Zsolt et al. (2008): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog. Különös rész. Miskolc: Z-Press. Csák, Csilla (2014a): „Aufsicht frei” – oder der Umfang der Verpflichtung zur Leistung der Information bei den grenzüberschreitenden Verbringungen von Abfällen. Agrár- és Környezetjog, 9(17), 5–38. Csák Csilla (2014b): A „szennyező fizet” elv értelmezése és alkalmazása a hulladékgazdálkodásban. Miskolci Jogi Szemle, 9(1), 16–32. Csák Csilla (2014c): A hulladékgazdálkodás elhatárolási kérdései a „szennyezett talajra” vonatkozó jogi szabályozás szemszögéből. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 28(32), 353–370. Csák, Csilla (2014d): Das Deckungsystem der Kostentragung der Abfallbewirtschaftung. Agrárés Környezetjog, 9(16), 48–75. Csák, Csilla – Marinkás, György (2019a): The Legal Categorization of Fly Ash in EU and the Hungarian Law – Analysis of Related CJEU Case-law. Geosciences And Engineering, 7(10), 60–73. Csák Csilla – Marinkás György (2019b): A pernye jogi besorolása az Európai Uniós és a magyar jog alapján: A kapcsolódó EuB joggyakorlat elemzése. Jog, Állam, Politika, 4(13), 125–137. Csák Csilla – Marinkás György (2019c): A KKE országok hulladékgazdálkodási szabályozása és azok konformitása az uniós joggal. Miskolci Jogi Szemle, 14(1–2), 5–18. Csák Csilla – Olajos István (2022): Hulladékgazdálkodás. In Raisz Anikó (szerk.): Környezetjog. Különös rész. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 135–149. Online: https://doi.org/10.53707/2021.ra.kornykul_ii1 Cseh Gergely et al. (2014): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog különös rész. Miskolc: Miskolci Egyetem. Cseh Gergely et al. (2020): Közigazgatási jog 3. Magyar közigazgatási jog különös rész. Miskolc: Miskolci Egyetem. Egyed István [é. n.]: Közjogi alapismeretek. [H. n.]: Fejér Vármegye Közönsége. Feik Csaba (2020): Az illegális hulladékelhelyezésről és megakadályozásának lehetőségeiről. Új Magyar Közigazgatás, 13(1), 39–46. Feik Csaba (2021): Az illegális hulladékelhelyezésről és megakadályozásának lehetőségeiről a jogszabály-módosítások fényében. Új Magyar Közigazgatás, 14(4), 77–80. Fodor László (1997): Hulladékszabályozás Magyarországon, a főbb kodifikációs tennivalók nemzetközi kitekintés tükrében. In Szilágyi Sándor (szerk.) Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 60. születésnapjára. Miskolc: Novotni Alapitvány, 111–128. Fodor László (2001): Az elektromos és elektronikai termékek hulladékainak európai szabályozási koncepciója és a magyar jog. Európa Fórum, 11(2), 89–110. Fodor László (2012): Az Alaptörvény esete a szennyező hulladékokkal és az európai jog. Magyar Jog, 59(11), 641–652. Fodor László (2014): Környezetjog. Debrecen: Debreceni Egyetem. Fodor László (2016): Jogállami és fenntartható is egyben? Néhány gondolat a hulladékmennyiség mérése kapcsán. Közjavak, 2(2), 29–33. Online: https://doi.org/10.21867/KjK/2016.2.7. Fodor László – Gyurkó Brigitta (2019): A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyes fogyasztóvédelmi kérdései. In Hajnal Zsolt (szerk.): A fogyasztóvédelmi jogról másképpen: Előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Debrecen: Debreceni Egyetem, 57–84. Fülöp Sándor (2018): Hulladékgazdálkodási jog. In Baranyai Gábor – Csernus Dóra Ildikó (szerk.): A fenntartható fejlődés és az állam feladatai. Budapest: Dialóg Campus, 220–224. Kardos András (2012): A hulladékgazdálkodás nemzetközi esetjoga. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 24( 30), 501–508. Kmety Károly (1897): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer Zsigmond. Kmety Károly (1902): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer Zsigmond és fia. Kmety Károly (1905): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer. Kmety Károly (1907): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer. Koi Gyula (2019): Bányászati igazgatás. In Imre Miklós (szerk.): Szakigazgatás I. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 206–223. Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában a magyar közigazgatás szervezete működése és jogi rendje. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Majtényi Balázs (2009): Az egészséges környezethez való jog. In Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Budapest: Századvég, 512–530. Márffy Ede (1925): Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Budapest: Athenaeum. Márffy Ede (1926): Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Budapest: Athenaeum. Méhes Tamás (2017): Birtokpolitika – A földszerzés elmélete és gyakorlata. Acta Humana, 5(3), 47–69. Mikes Lili (2018): Az egészséges környezethez való jog. In Kerékné Jakó Nóra – Mikes Lili – Szabó Zsolt (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Patrocinium, 113–118. Pump Judit (2007): Jogi kérdések a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók módjára történő behajtása kapcsán. Magyar Jog, 54(2), 101–108. Pump Judit (2011): A települési hulladékkezelés és a „magyar modell”. Pro Futuro – A Jövő Nemzedékek Joga, 1(1), 47–66. Online: https://doi.org/10.26521/Profuturo/2011/1/5606 Pump Judit (2012): A jog hatása a fenntartható közszolgáltatásra a hulladékgazdálkodás és a vízgazdálkodás területén. Budapest: [k.n.]. [Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. Pump Judit (2016): Hulladékkezelés közszolgáltatások szervezése. In Horváth M. Tamás – Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Budapest: Dialóg Campus, 115–192. Récsi Emil (1855): Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, az ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint különös tekintettel Magyarországra. Negyedik kötet. Földmivelési (!), ipar-, kereskedelmi és közlekedési ügyek; tökéletes betüsorozatos (!) tárgymutatóval az egész munka tartalmáról. Pest: Heckenast Gusztáv. Rózsás Eszter (2014): Közigazgatási jog. Különös rész II. Budapest–Pécs: Dialóg Campus. Szamek Gabriella (2016): Hulladékgazdálkodás, köztisztaság. In Hoffman István (szerk.): Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról. Budapest: HVG-ORAC, 221–231. Szamek Gabriella (2017): Hulladékgazdálkodás és a sztrájk. Themis, 15(1), 137–157. Szilágyi Péter (2003): Jogi alaptan. Budapest: Osiris. Téglásiné Kovács Júlia – Téglási András (2019): „Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit” A Nemzeti hitvallás környezet- és természetvédelmi tárgyú rendelkezései. In Patyi András (szerk.): Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti hitvallás. Budapest: Dialóg Campus, 165–183. Tomcsányi Móric (1933): Magyar közigazgatási és pénzügyi jog: különös (szakigazgatási) rész. Budapest: Fővárosi Nyomda. Vermes László (1998): Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Budapest: Mezőgazda. Vince Ádány, Tamás – Balogh-Békési, Nóra – Balogh, Zsolt – Hajas, Barnabás (2015): Rights and Freedoms. In Varga Zs., András – Patyi, András – Schanda, Balázs (szerk.): The Basic (Fundamental) Law of Hungary: A Commentary of the New Hungarian Constitution. Dublin: Clarus Press, 79–122. Jogforrások - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról - 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről - 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről - Az Európai Unió Alapjogi Chartája. HL C 326., 2012.10.26., 391–407. - Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2012) HL C 326., 2012. 10. 26., 13–390. - Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2012) HL C 326., 2012. 10. 26., 47–390. - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Closing the loop. An EU Action Plan for the Circular Economy 2.12.2015. COM(2015) 614 final. [A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv] - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A New Circular Economy Action Plan. For a Cleaner and More Competitive Europe 11.3.2020. COM(2020) 98 final. [A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv]. - Communication from the Commission The European Green Deal 11.12.2019. COM(2019) 640 final. [A Bizottság közleménye az európai zöld megállapodás] - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A European Strategy for Plastics in a Circular Economy 16.1.2018. COM(2018) 28 final. [A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia] - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – On a Monitoring Framework for the Circular Economy 16.1.2018. COM(2018) 29 final. [A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszeréről] - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – On the Implementation of the Circular Economy Package: Options to Address the Interface between Chemical, Product and Waste Legislation 16.1.2018. COM(2018) 32 final. [A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei] - Report from the Commission to the European Parliament and the Council – On the Impact of the Use of Oxo-Degradable Plastic, Including Oxo-Degradable Plastic Carrier Bags, on the Environment 16.1.2018. COM(2018) 35 final. [A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az oxidatív úton lebomló műanyagok, többek között az oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok használatának környezeti hatásáról] - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council On Port Reception Facilities for the Delivery of Waste From Ships, Repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU 16.1.2018. COM(2018) 33 final. [Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/ 65/EU irányelv módosításáról] - OECD (1972): Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies 26.5.1972. [A Tanács ajánlása a környezetvédelmi politikák nemzetközi gazdasági jellegére vonatkozó irányadó elvekről] - Council of the European Communities (1975): Council Recommendation Regarding Cost Allocation and Action by Public Authorities on Environmental Matters 3.3.1975. [A Tanács ajánlása a költségek felosztásáról és a hatóságok környezetvédelmi ügyekben történő fellépéséről]. Alkotmánybírósági határozatok - 996/G/1990. AB határozat - 64/1991. (XII. 17.) AB határozat - 28/1994. (V. 20.) AB határozat - 16/2015. (VI. 5.) AB határozat - 3114/2016. (VI. 10.) AB határozat - 3223/2017. (IX. 25.) AB határozat - 13/2018 (IX.4.) AB határozat Egyéb források - [T/2627 törvényjavaslat] Magyarország Alaptörvénye - [T/2627/84 módosító javaslat] Magyarország Alaptörvénye módosító javaslat - [T/2627/153 módosító javaslat] Magyarország Alaptörvénye módosító javaslat - [T/9400 törvényjavaslat] Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(519) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "75-89" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2023.2.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(502) "

The main goal of this study is to place the waste management law (waste law) in the Hungarian law system. Therefore, I shall analyse the Hungarian literature looking for any kind of references to waste law or field applying to it. The examined time covers the period before and after the Hungarian Regime Change and the newest literature as well. Eventually, I examine the connection points between public administrative law and waste management law and their embeddedness in constitutional law.

" ["hu_HU"]=> string(529) "

Jelen tanulmány fő célja a hulladékgazdálkodási jog (hulladékjog) elhelyezése a magyar jogrendszerben. Ennek megfelelően vizsgálom, hogy a honi szakirodalom foglalkozott-e a hulladékgazdálkodási joggal vagy annak valamely szegmensével. A vizsgált időszak felöleli a rendszerváltás előtti, az azt követő időszakot és a legújabb szakirodalmat is. Mindemellett górcső alá veszem a közigazgatási jog és a hulladékgazdálkodási jog kapcsolódási pontjait és alkotmányjogi beágyazottságát.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(60) "Waste Management Law (Waste Law) in the Hungarian Law System" ["hu_HU"]=> string(72) "A hulladékgazdálkodási jog (hulladékjog) helye a honi jogrendszerben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Iván Dániel" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#809 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8703) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7029) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Iván" ["hu_HU"]=> string(5) "Iván" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Dániel" ["hu_HU"]=> string(7) "Dániel" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(18) "administrative law" [1]=> string(20) "waste management law" [2]=> string(9) "waste law" [3]=> string(17) "environmental law" [4]=> string(31) "law of environmental protection" [5]=> string(34) "the right to a healthy environment" } ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(19) "közigazgatási jog" [1]=> string(27) "hulladékgazdálkodási jog" [2]=> string(12) "hulladékjog" [3]=> string(13) "környezetjog" [4]=> string(22) "környezetvédelmi jog" [5]=> string(36) "egészséges környezethez való jog" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#795 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(28863) ["id"]=> int(5424) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7029) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

A német párttörvény reformja

Horváth Anett, Nagy Milán
doi: 10.32566/ah.2023.2.6
91-100.
object(Publication)#794 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7030) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-07-03" ["lastModified"]=> string(19) "2023-07-03 16:28:11" ["primaryContactId"]=> int(8704) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(6906) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1747) "Adams, Karl-Heinz (2005): Parteienfinanzierung in Deutschland. Marburg: Tectum. Baum, Andreas (2016): Bundesverfassungsgericht urteilt über die Parteifinanzierung. Deutschlandfunk Kultur, 2016. július 19. Online: https://www.deutschlandfunkkultur.de/vor-50-jahren-bundesverfassungsgericht-urteilt-ueber-die.932.de.html?dram:article_id=360502 Csalótzky György (2000): A választási kampányok finanszírozásának szabályozása és gyakorlata Németországban. Budapest: Eötvös Károly Közpolitikai Intézet. Dezső Márta et al. (2006): A párt- és kampányfinanszírozás reformja. Budapest: Eötvös Károly Közpolitikai Intézet. Eilers, Thomas (1994): Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland, Niedersächsische Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Oldenburg. Entscheidungen der amtlichen Sammlung (BVerfGE). Online: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Entscheidungen/Entscheidungen/Amtliche%20Sammlung%20BVerfGE.html Halmai Gábor (1993): Párt, állam, jog. A magyar pártjog. Politikatudományi Szemle, 2(1), 39–59. Online: https://epa.oszk.hu/02500/02565/00003/pdf/EPA02565_poltud_szemle_1993_1_039-060.pdf Horváth Anett (2014): A pártfinanszírozás története Európában – A brit és a német minta. Pro Publico Bono, 2(4), 105–109. Nietan, Dietmar – Wettig, Klaus (2017): 50 Jahre Parteiengesetz: Der Weg zu Fairness und Transparenz. Vorwärts 2017. június 28. Online: https://www.vorwaerts.de/artikel/50-jahre-parteiengesetzweg-fairness-transparenz Smuk Péter (2018): Magyar és európai pártjog. Budapest: Gondolat. Sólyom László (2004): Pártok és érdekszervezetek az alkotmányban, Budapest: Rejtjel. Jogi forrás - 1989. évi XXXIII. törvény a pártok" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(519) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "91-100" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2023.2.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(531) "

The regulation of parties at the level of the Basic Law can be seen as a great step forward, since in Germany, even between the two world wars, there were examples of parties being labelled „extra-constitutional”, i.e. outside the constitution, in the constitutional literature. Additionally, in the Constitution of the German Reich (Die Verfassung des Deutschen Reichs), better known as the Weimar Constitution, parties were only mentioned in the statement „officials are servants of the community, not of a party”.

" ["hu_HU"]=> string(558) "

A pártok alaptörvényi szinten történő szabályozása nagy előrelépésként értékelhető, hiszen Németországban még a két világháború között is volt rá példa, hogy az alkotmányjogi irodalomban a pártokat „extrakonstitucionálisnak”, vagyis alkotmányon kívülinek bélyegezték, illetve A Német Birodalom Alkotmánya (Die Verfassung des Deutschen Reichs), ismertebb nevén a weimari alkotmányban még csak említés szintjén kaptak helyet a pártok, miszerint „a hivatalnokok a közösség, s nem egy párt szolgái”.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(30) "The Reform of German Party Law" ["hu_HU"]=> string(32) "A német párttörvény reformja" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(27) "Horváth Anett, Nagy Milán" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#800 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8704) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7030) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Horváth" ["hu_HU"]=> string(8) "Horváth" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Anett" ["hu_HU"]=> string(5) "Anett" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#803 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8705) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7030) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Nagy" ["hu_HU"]=> string(4) "Nagy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Milán" ["hu_HU"]=> string(6) "Milán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(16) "German party law" [1]=> string(6) "reform" [2]=> string(10) "tax relief" [3]=> string(21) "incentive instruments" [4]=> string(36) "components of indirect party funding" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(21) "német párttörvény" [1]=> string(6) "reform" [2]=> string(15) "adókedvezmény" [3]=> string(22) "ösztönző eszközök" [4]=> string(45) "a közvetett pártfinanszírozás komponensei" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#811 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(28865) ["id"]=> int(5425) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7030) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Recenzió

object(Publication)#723 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(7031) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-07-03" ["lastModified"]=> string(19) "2023-07-03 16:28:11" ["primaryContactId"]=> int(8706) ["sectionId"]=> int(72) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6907) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(519) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "101-104" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2023.2.7" ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Klenner Zoltán" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(90) "Recenzió Ninette Kelley People Forced to Flee. History, Change and Challenge könyvéről" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#759 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8706) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7031) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Klenner" ["hu_HU"]=> string(7) "Klenner" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zoltán" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(0) { } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(28867) ["id"]=> int(5426) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7031) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#174 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(7032) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-07-03" ["lastModified"]=> string(19) "2023-07-03 16:28:11" ["primaryContactId"]=> int(8707) ["sectionId"]=> int(72) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6908) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(519) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "105-107" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2023.2.8" ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(23) "Szoboszlai-Kiss Katalin" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(130) "Könyvismertetés Lovászy László Lángoló szirmok, Historiae fragmenta: száz esztendő, harminchárom történet kötetéről" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#789 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8707) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7032) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(15) "Szoboszlai-Kiss" ["hu_HU"]=> string(15) "Szoboszlai-Kiss" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Katalin" ["hu_HU"]=> string(7) "Katalin" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(0) { } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#790 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(28869) ["id"]=> int(5427) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7032) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF