A német párttörvény reformja

  • Horváth Anett
  • Nagy Milán
doi: 10.32566/ah.2023.2.6

Absztrakt

A pártok alaptörvényi szinten történő szabályozása nagy előrelépésként értékelhető, hiszen Németországban még a két világháború között is volt rá példa, hogy az alkotmányjogi irodalomban a pártokat „extrakonstitucionálisnak”, vagyis alkotmányon kívülinek bélyegezték, illetve A Német Birodalom Alkotmánya (Die Verfassung des Deutschen Reichs), ismertebb nevén a weimari alkotmányban még csak említés szintjén kaptak helyet a pártok, miszerint „a hivatalnokok a közösség, s nem egy párt szolgái”.

Kulcsszavak:

német párttörvény reform adókedvezmény ösztönző eszközök a közvetett pártfinanszírozás komponensei

Hogyan kell idézni

Horváth, A., & Nagy, M. (2023). A német párttörvény reformja. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(2), 91–100. https://doi.org/10.32566/ah.2023.2.6

Hivatkozások

Adams, Karl-Heinz (2005): Parteienfinanzierung in Deutschland. Marburg: Tectum.

Baum, Andreas (2016): Bundesverfassungsgericht urteilt über die Parteifinanzierung. Deutschlandfunk Kultur, 2016. július 19. Online: https://www.deutschlandfunkkultur.de/vor-50-jahren-bundesverfassungsgericht-urteilt-ueber-die.932.de.html?dram:article_id=360502

Csalótzky György (2000): A választási kampányok finanszírozásának szabályozása és gyakorlata Németországban. Budapest: Eötvös Károly Közpolitikai Intézet.

Dezső Márta et al. (2006): A párt- és kampányfinanszírozás reformja. Budapest: Eötvös Károly Közpolitikai Intézet.

Eilers, Thomas (1994): Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland, Niedersächsische Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Oldenburg.

Entscheidungen der amtlichen Sammlung (BVerfGE). Online: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Entscheidungen/Entscheidungen/Amtliche%20Sammlung%20BVerfGE.html

Halmai Gábor (1993): Párt, állam, jog. A magyar pártjog. Politikatudományi Szemle, 2(1), 39–59. Online: https://epa.oszk.hu/02500/02565/00003/pdf/EPA02565_poltud_szemle_1993_1_039-060.pdf

Horváth Anett (2014): A pártfinanszírozás története Európában – A brit és a német minta. Pro Publico Bono, 2(4), 105–109.

Nietan, Dietmar – Wettig, Klaus (2017): 50 Jahre Parteiengesetz: Der Weg zu Fairness und Transparenz. Vorwärts 2017. június 28. Online: https://www.vorwaerts.de/artikel/50-jahre-parteiengesetzweg-fairness-transparenz

Smuk Péter (2018): Magyar és európai pártjog. Budapest: Gondolat.

Sólyom László (2004): Pártok és érdekszervezetek az alkotmányban, Budapest: Rejtjel.

Jogi forrás

- 1989. évi XXXIII. törvény a pártok

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.