Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana <p>Az <strong>Acta Humana – Emberi jogi közlemények</strong> független lap, amely tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási, közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.</p> hu-HU horvath.anett@uni-nke.hu (Horváth Anett (Acta Humana szerkesztősége)) szilagyi.hajnalka@uni-nke.hu (Szilágyi Hajnalka (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Mon, 03 Jul 2023 16:28:11 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Scruton: joguralmat vagy demokráciát? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6900 <p>A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja és körvonalazza a nemrég elhunyt Sir Roger Scrutonnak, a kortárs konzervatív gondolkodás legjelentősebb alakjának a demokráciáról alkotott felfogását. A kutatás elsősorban annak tisztázására irányult, hogy Scruton szerint a jog uralmának biztosítása, amelyet elsődleges fontosságúnak látott, vajon szükségszerűen összetartozik- e a demokráciával, vagy elválasztható tőle. Ennek kapcsán megvizsgáltuk a demokrácia legitimitásának dilemmáit, és a nemzeti identitással való kapcsolatát is. A filozófus kiterjedt munkásságának áttekintése arról győzte meg e sorok szerzőjét, hogy Scruton interpretációjában a joguralom demokrácia nélkül is biztosítható, de ennek szigorú alkotmányos feltételei vannak.</p> Egedy Gergely Copyright (c) 2023 Egedy Gergely https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6900 Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200 A család értéke – általános értékválság idején https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6902 <p>Vallásháborúk, politikai harcok, erőszakos mozgalmi törekvések gerjesztik a gyűlöletet, a félelmet, a rettegést, holott ezekkel tartósan nem lehet együtt élni. Mégiscsak Hobbes-nakvolna igaza, „mindenki harca mindenki ellen” és az „ember embernek farkasa”? Ennyit érne több ezer év civilizációs fejlődése és eddig elért színvonala? Hol van ebben a jog, különösen az egyetemes érvényű alapvető szabadságok és az emberi jogok szerepe és felelőssége?</p> Lenkovics Barnabás Copyright (c) 2023 Lenkovics Barnabás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6902 Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200 A modern gazdaságpolitika katolikus kritikája https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6903 <p>A 19. század ipari és polgári forradalmaira, valamint a század gazdasági mechanizmusaira reflektálva bontakozott ki a katolikus egyház társadalmi tanítása. A tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa a katolikus egyház hivatalos gazdaságpolitikát értékelő megközelítését, valamint a katolikus teológusok és közgazdászok elméleteit. A tanulmány hipotézise, hogy az időszakosan visszatérő gazdasági válságokra és környezeti katasztrófákra a katolikus gazdaságetika kínálhat – a hagyományos közgazdasági megközelítéseket kiegészítve – újszerű választ. A tanulmány történeti áttekintéssel bemutatja, hogy a katolikus egyház rendszerezetten és módszeresen vizsgálja a gazdaságpolitika területeit.</p> Újházi Lóránd, Jancsó András Copyright (c) 2023 Újházi Lóránd, Jancsó András https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6903 Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200 A 30 éves szlovák Alkotmánybíróság hatáskörei és szervezete https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6904 <p>Jelen írás bemutatja a szlovák alkotmánybíráskodás előzményeit, valamint a mai Szlovák Köztársaság alkotmánybíróságának megalakulását, hatásköreit és szerkezetét. Részletesen ismerteti a szlovák alkotmány védelmét szolgáló öt alkotmánybírósági jogkört, úgymint az alkotmányosság absztrakt norma-, vagyis szabálykontrollja; az alkotmányosság konkrét, vagyis egyéni kontrollja az úgynevezett egyéni beadványok kapcsán; az alkotmány és alkotmányos törvények (sarkalatos törvények) értelmezése és magyarázata; a demokratikus államhatalmi formához kapcsolódó döntésbéli jogköre; valamint döntésbéli jogköre a hatásköri összeütközés oldásában.</p> Szigeti Lubos Copyright (c) 2023 Szigeti Lubos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6904 Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200 A hulladékgazdálkodási jog (hulladékjog) helye a honi jogrendszerben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6905 <p>Jelen tanulmány fő célja a hulladékgazdálkodási jog (hulladékjog) elhelyezése a magyar jogrendszerben. Ennek megfelelően vizsgálom, hogy a honi szakirodalom foglalkozott-e a hulladékgazdálkodási joggal vagy annak valamely szegmensével. A vizsgált időszak felöleli a rendszerváltás előtti, az azt követő időszakot és a legújabb szakirodalmat is. Mindemellett górcső alá veszem a közigazgatási jog és a hulladékgazdálkodási jog kapcsolódási pontjait és alkotmányjogi beágyazottságát.</p> Iván Dániel Copyright (c) 2023 Iván Dániel https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6905 Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200 A német párttörvény reformja https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6906 <p>A pártok alaptörvényi szinten történő szabályozása nagy előrelépésként értékelhető, hiszen Németországban még a két világháború között is volt rá példa, hogy az alkotmányjogi irodalomban a pártokat „extrakonstitucionálisnak”, vagyis alkotmányon kívülinek bélyegezték, illetve A Német Birodalom Alkotmánya (Die Verfassung des Deutschen Reichs), ismertebb nevén a weimari alkotmányban még csak említés szintjén kaptak helyet a pártok, miszerint „a hivatalnokok a közösség, s nem egy párt szolgái”.</p> Horváth Anett, Nagy Milán Copyright (c) 2023 Horváth Anett, Nagy Milán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6906 Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200 Recenzió Ninette Kelley People Forced to Flee. History, Change and Challenge könyvéről https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6907 Klenner Zoltán Copyright (c) 2023 Klenner Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6907 Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200 Könyvismertetés Lovászy László Lángoló szirmok, Historiae fragmenta: száz esztendő, harminchárom történet kötetéről https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6908 Szoboszlai-Kiss Katalin Copyright (c) 2023 Szoboszlai-Kiss Katalin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/6908 Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 +0200