Scruton: joguralmat vagy demokráciát?

  • Egedy Gergely
doi: 10.32566/ah.2023.2.1

Absztrakt

A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja és körvonalazza a nemrég elhunyt Sir Roger Scrutonnak, a kortárs konzervatív gondolkodás legjelentősebb alakjának a demokráciáról alkotott felfogását. A kutatás elsősorban annak tisztázására irányult, hogy Scruton szerint a jog uralmának biztosítása, amelyet elsődleges fontosságúnak látott, vajon szükségszerűen összetartozik- e a demokráciával, vagy elválasztható tőle. Ennek kapcsán megvizsgáltuk a demokrácia legitimitásának dilemmáit, és a nemzeti identitással való kapcsolatát is. A filozófus kiterjedt munkásságának áttekintése arról győzte meg e sorok szerzőjét, hogy Scruton interpretációjában a joguralom demokrácia nélkül is biztosítható, de ennek szigorú alkotmányos feltételei vannak.

Kulcsszavak:

joguralom demokrácia legitimitás őseredeti szerződés személyes állam

Hogyan kell idézni

Egedy, G. (2023). Scruton: joguralmat vagy demokráciát?. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(2), 5–17. https://doi.org/10.32566/ah.2023.2.1

Hivatkozások

Asbóth János (1875): Magyar Conservativ Politika. Budapest: Légrády Testvérek.

Burke, Edmund (1990): Töprengések a francia forradalomról. Ford. Kontler László. Budapest: Atlantisz.

Cameron, David (2013): EU speech at Bloomberg. 2013. január 23. Online: https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg

Dicey, Albert Venn (1902): Bevezetés az angol alkotmányjogba. Ford. Tarnai János. Budapest: MTA.

Egedy Gergely (2001): Konzervativizmus az ezredfordulón. Budapest: Magyar Szemle Könyvek.

Egedy Gergely (2005): Brit konzervatív gondolkodás és politika. Budapest: Századvég.

Garnett, Mark – Hickson, Kevin (2009): Conservative Thinkers. The Key Contributors to the Political thought of the Modern Conservative Party. Manchester: Manchester University Press.

Habermas, Jürgen (2006): A posztnemzeti állapot. Ford. Ruzsacz István. Budapest: L’Harmattan.

Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence szerk. (1983): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Hoppál Bulcsú (2019): Scruton konzervativizmusa. A szemantikai higiénia kívánalma. Polgári Szemle, 15(1–3). Online: https://doi.org/10.24307/psz.2019.0917

Hörcher Ferenc (2020): Végső búcsú Sir Roger Scrutontól. Magyar Szemle, 29(3–4), 12–14.

McCann, Daryl (2018): Roger Scruton and Enlightened Patriotism, Quadrant, 2018. február 12. Online: https://quadrant.org.au/magazine/2018/01-02/roger-scruton-enlightened-patriotism/

Macfarlane, Alan (1993): Az angol individualizmus eredete. Ford. Melegh Attila. Budapest: Századvég.

Sartori, Giovanni (1999): Demokrácia. Budapest: Osiris.

Scheuerman, Bill (1994): The Rule of Law and the Welfare State. Towards a New Synthesis. Politics and Society, 22(2). Online: https://doi.org/10.1177/0032329294022002005

Schumpeter, Joseph Alois (1944): Capitalism, Socialism and Democracy. London: Allen-Unwin.

Scruton, Roger (1990): Gierke and the Corporate Person. In Scruton, Roger: The Philosopher on Dover Beach. Essays. Manchester: Carcanet, 56–74.

Scruton, Roger (1995a): Hogyan lehetünk nem-liberális, antiszocialista konzervatívok? In Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Ford. Jónás Csaba. Budapest: Osiris, 118–128.

Scruton, Roger (1995b): Mi a konzervativizmus? In Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Ford. Jónás Csaba. Budapest: Osiris, 11–42.

Scruton, Roger (1995c): Többes szám első személy. In Scruton, Roger: Mi a konzervativizmus? Ford. Jónás Csaba. Budapest: Osiris, 129–146.

Scruton, Roger (2002): A konzervativizmus jelentése. Ford. Szabó Péter. Budapest: Novissima.

Scruton, Roger (2005a): A Nyugat és a többi: a globalizáció és a terrorveszély. In Scruton, Roger: A nemzetek szükségességéről. Két tanulmány. Ford. Pásztor Péter. Budapest: Helikon, 7–153.

Scruton, Roger (2005b): A nemzetek szükségességéről. In Scruton, Roger: A nemzetek szükségességéről. Két tanulmány. Ford. Pásztor Péter. Budapest: Helikon, 157–223.

Scruton, Roger (2006a): Conserving Nations. In Scruton, Roger: A Political Philosophy. Arguments for Conservatism. London – New York: Continuum, 1–31.

Scruton, Roger (2006b): Newspeak and Eurospeak. In Scruton, Roger: A Political Philosophy. Arguments for Conservatism. London – New York: Continuum, 161–175.

Scruton, Roger (2008): The Limits of Liberty. The American Spectator, 2008. december 1. Online: https://spectator.org/42526_limits-liberty/

Scruton, Roger (2011): A pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye. Ford. Csordás Gábor. Budapest: Noran Libro.

Scruton, Roger (2017): Politics Needs a First-person Plural. The Conservative, 2017/5. Online: https://www.acton.org/publications/transatlantic/2018/01/25/scruton-populism-politics-needs-firstperson-plural

Scruton, Roger [é. n.]: Is Democracy Overrated? Online: https://roger-scruton.com/articles/274-isdemocracy-overrated

Sir Roger Scruton on Trump, exclusive interview. Hungary Today, 2017. augusztus 6. Online: https://hungarytoday.hu/sir-roger-scruton-trump-doesnt-thoughts-longer-140-charactersexclusive-interview-13739/

Wolfe, Thomas (2016): Edmund Burke’s Eternal Society: A Philosophical Reflection. The Imaginative Conservative, 2016. december 13. Online: https://theimaginativeconservative.org/2016/12/edmund-burke-eternal-society-stephen-wolfe.html

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.