A modern gazdaságpolitika katolikus kritikája

  • Újházi Lóránd
  • Jancsó András
doi: 10.32566/ah.2023.2.3

Absztrakt

A 19. század ipari és polgári forradalmaira, valamint a század gazdasági mechanizmusaira reflektálva bontakozott ki a katolikus egyház társadalmi tanítása. A tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa a katolikus egyház hivatalos gazdaságpolitikát értékelő megközelítését, valamint a katolikus teológusok és közgazdászok elméleteit. A tanulmány hipotézise, hogy az időszakosan visszatérő gazdasági válságokra és környezeti katasztrófákra a katolikus gazdaságetika kínálhat – a hagyományos közgazdasági megközelítéseket kiegészítve – újszerű választ. A tanulmány történeti áttekintéssel bemutatja, hogy a katolikus egyház rendszerezetten és módszeresen vizsgálja a gazdaságpolitika területeit.

Kulcsszavak:

gazdaságpolitika katolikus egyház társadalmi tanítás gazdasági válság környezeti katasztrófák

Hogyan kell idézni

Újházi, L., & Jancsó, A. (2023). A modern gazdaságpolitika katolikus kritikája. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(2), 39–59. https://doi.org/10.32566/ah.2023.2.3

Hivatkozások

XIII. Leó (1891): Enc., Rerum novarum. 1891. V. 15. Acta Sanctae Sedis, 23, 641–670.

Aa.Vv (1989): Solidaridad. Nuevo nombre de la paz. Comentario interdisciplinar a la enciclica «Sollicitudo rei socialis». Bilbao: Densajero/Universidad de Deusto.

Az új gazdaság legyen földbarát és teremtsen békét – Ferenc pápa beszéde Assisiben (2022). Vatican News, 2022. szeptember 24. Online: https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2022-09/ferenc-papabeszed-assisi-ferenc-gazdasaga-foldbarat-beke.html

Bazil, Nagy Szent (olasz fordításban) (1931): Il buon uso della ricchezza. Piacenza: Berti.

Benedek, XVI. (2007): Discors. Szentszékhez akkreditált diplomáciai testülethez (2007. január 8.). Acta Apostolicae Sedis, 99(2), 72–81.

Benedek, XVI. (2009): Enc., Caritas in veritate. 2009. VI. 29. Acta Apostolicae Sedis, 101(8), 641–709.

Birkás Anna (2017): A gazdaságpolitika története mint párttörténet. Korall, 67(1), 107–130. Online: https://epa.oszk.hu/00400/00414/00058/pdf/EPA00414_korall_2017_67_107-130.pdf

Bod Péter Ákos (2014): Bevezetés a gazdaságpolitikába. Budapest: Akadémiai.

Bodai Zsuzsa [é. n.]: Gazdaság és erkölcs Aquinói Tamás tanításában. Online: https://www.inco.hu/inco11/global/cikk3h.htm

Booth, Philip (2017): Property Rights and Conservation: „The Missing Theme of” Laudato si’. The Independent Review, 21(3), 399–418. Online: https://www.jstor.org/stable/26314743

Botos Katalin (2013): A gazdaságpolitika szintjei és ágazatai. Polgári Szemle, 9(1–3), 154–179. Online: https://bit.ly/3JBb1DH

Christiansen, Drew (2010): Metaphysics and Society: A Commentary on Caritas in Veritate. TheologicalStudies, 71(1), 1–28. Online: https://doi.org/10.1177/004056391007100102

Coux, Charles (1832): Essais d’économie politique. Paris: Bureaux de l’Agence générale pour la défense de la liberté religieuse.

Csaba László (2017): Comparative Economics and the Mainstream. Economics and Business Review, 3(17), 32–51. Online: https://doi.org/10.18559/ebr.2017.3.3

Debreczeni Anna (2021): A tisztességes gazdagodás dilemmája régebbi, mint gondolnád. 2021. december 30. Online: https://g7.hu/elet/20211230/a-tisztesseges-gazdagodas-dilemmaja-regebbimint-gondolnad/

Eurostat. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Income_poverty_statistics/hu&oldid=507779

Ferenc pápa (2015): Enc. Laudato si. 2015. V. 24. Acta Apostolicae Sedis, 107(9), 9. 887–945. Magyarul: Pápai Megnyilatkozások. Budapest: Szent István Társulat.

Ferenc pápa (2017): Const. Ap., Veritatis gaudium. 2017. XII. 27. 4. n. (2021/09/19). Online: https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html

Fonseca, Aloysius (1989): Reflections on the Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis. Gregorianum, 70(1), 5–24.

Galbács Péter (2018): A közgazdaságtan felszabadítása. A neoklasszikus ortodoxia és az intézményi közgazdaságtan közötti ellentét néhány módszertani kérdése. Közgazdasági Szemle, 65(1), 44–65. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2018.1.44

Gregg, Samuel (2017): Argentina, Economic Failure, and the „Teología del Pueblo”. The Independent Review, 21(3), 361–374. Online: https://www.jstor.org/stable/26314741

Guitián, Gregorio (2018): Pope Francis and Catholic Social Teaching on Ecology Implications for Christians Involved in Business. Worldviews, 22(2), 163–186. Online: https://doi.org/10.1163/15685357-02202003

Harari, Yuval Noah (2020): Homo Deus – A holnap rövid története. Budapest: Animus.

Harnack, von Adolf (1920): Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig. 4. Ed.

Hein, Eckhard (2013): Finance-dominated Capitalism and Redistribution of Income: A Kaleckian Perspective. Berlin School of Economics and Law and Institute for International Political Economy. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.2198919

Heller Farkas (1945): A közgazdasági elmélet története. Budapest: Gergely R. Könyvkereskedése. Online: https://mtda.hu/books/heller_farkas_a_kozgazasagi_elmelet_tortenete.pdf

Huszár Károly (1934): Lehet-e még segíteni az emberiségen? XI. Pius. szociális útmutatása a „Quadragesimo anno”-ban. Budapest: Szent István Társulat.

Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa (2014): Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Budapest: Szent István Társulat.

Illanes, José Luis (1990): Solidaridad. Nuevo nombre de la paz. Comentario interdisciplinar a la encíclica «Sollicitudo rei socialis». Scripta Theologica, 22(1), 302. Online: https://doi.org/10.15581/006.22.18732

János Pál, II. (1988): Enc., Sollicitudo rei socialis, 1987. XII. 30. n. 12. Acta Apostolicae Sedis, 80(5), 525–526.

János Pál, II. (1991): Enc., Centesimus annus, 1991. V. 1. n. 21. Acta Apostolicae Sedis, 83( 10), 818–819.

González, Justo (1990): Faith and Wealth: A History of Early Christian Ideas on the Origin, Significance, and Use of Money. San Francisco: Harper and Row.

Kammer, Fred SJ (2022): Catholic Social Doctrine Is Not a Surrogate for Capitalism. (2022. november 30.) Online: https://jsri.loyno.edu/catholicism-and-capitalism

Keane, John J. (1891): The Catholic Church and Economics. The Quarterly Journal of Economics, 6(1), 25–46. Online: https://doi.org/10.2307/1882162

Kovács, Judith – Rowland, Christopher (2004): Revelation: The Apocalypse of Jesus Christ. Oxford: Blackwell Bible Commentaries.

Kraemer, Barbara (1998): Development – Principles for Integral Human Development in Sollicitudo Rei Socialis. International Journal of Social Economics, 25(11/12), 1727. Online: https://doi.org/10.1108/03068299810233394

Lai, Theodore – Tortajada, Cecilia (2021): The Holy See and the Global Environmental Movements. Frontiers in Communication, 2021/6. Online: https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.715900

Major Iván [é. n.]: A kapitalista piacgazdaság néhány modellje és a magyar gazdaság mozgástere. Online: https://nemzetkozi-gazdalkodas.hu/files/7734/major.pdf

Martins, Alexandre A. (2018): Laudato Si’: Integral Ecology and Preferential Option for the Poor. Journal of Religious Ethics, 9(3), 411–426. Online: https://doi.org/10.1111/jore.12224

McQuillan, Lawrence – Park, Hayeon Carol (2017): Pope Francis, Capitalism and Private Charitable Giving. The Independent Review, 21(3), 419– 441. Online: https://www.jstor.org/stable/26314744

Meadows, Donatella – Meadows, Dennis – Randers, Jorgen (2022): A növekedés határai – Harminc év múltán. Budapest: Kossuth.

Mellár Tamás (2015): Szemben az árral. Rendhagyó közgazdasági előadások. Budapest: Akadémiai.

Mitchell, W. Donald (2015): Catholic Theology of Creation Nature’s Value and Relation to Humankind. Claritas: Journal of Dialogue and Culture, 4(2), 70–74. Online: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1115&context=claritas

Mueller, Franz H. (1991): Random Comments on the Economics of „Rerum Novarum”. Centennial of „Rerum Novarum” and Semicentennial of the Association, 49(4), 502–503. Online: https://doi.org/10.1080/00346769100000042

Nagypál Szabolcs (2008): Hitvallási helyzet és köztes szabályok: Az ökumenikus mozgalom gazdasági tanításának korszakai. In Gömböcz Elvira (szerk.): Alternatív globalizáció a népekért és a Földért. Budapest: Luther, 163–173.

Navarro, Luis (2008): Le iniziative dei fedeli nel servizio della carità. Fondamento e configurazione giuridica. In Miñambres, Jesús (szerk.): Diritto canonico e Servizio della carità. Milano: Giuffrè, 193–223.

Novak, Michael (1987): Free Persons and the Common Good. In Williams, Oliver F. – Houck, John W. (szerk.): The Common Good and U.S. Capitalism. Lanham: University Press of America, 222–243.

Oslington, Paul szerk. (2013): Oxford Handbook of the Christianity and Economics. Oxford: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199729715.001.0001

Pál, VI. (1967): Enc., Populorum progressio. 1967. III. 26. Acta Apostolicae Sedis, 59(4), 257–329.

Pál, VI. (1971): Octogesima adveniens. 1971. V. 14. Acta Apostolicae Sedis, 63(8), 401–444.

Say, Jean-Baptiste (1993): On the Effects of Production on Population. Population and Development Review, 19(2), 349–363. Online: https://doi.org/10.2307/2938443

Schlag, Martin (2017): Political Life: Peace, Freedom, and Justice in Society. In Schlag, Martin (szerk.): Handbook of Catholic Social Teaching. A Guide for Christians in the World Today. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 97–101. Online: https://doi.org/10.2307/j.ctt1n7qkrc.18

Shadle, Matthew (2017): Fraternity and Solidarity in Pope Benedict XVI’s Caritas in Veritate. Catholic Moral Theology, 2017. június 6. Online: https://doi.org/10.1093/oso/9780190660130.003.0015

Spinelli, Lorenzo (985): Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Milano: Giuffré.

Stander, Hennie (2013): Economics in the Church Fathers. In Oslington, Paul (szerk.): Oxford Handbook of the Christianity and Economics. Oxford: University Press, 22–44. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199729715.013.002

Strand, Vincent (2017): On Method, Nature and Grace in Caritas in Veritate. Nova et Vetera, 15(3), 835–852. Online: https://doi.org/10.1353/nov.2017.0044

Teixeira, Pedro – Almodovar, António (2013): From the Early Nineteenth Century’s Christian Political Economy to Modern Catholic Social Doctrine. In Oslington, Paul (szerk.): Oxford Handbook of the Christianity and Economics. Oxford: Oxford University Press, 113–135. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199729715.013.007

Tornielli, Andrea – Galeazzi, Giacomo (2015): Ferenc pápa: Ez a gazdaság öl. Budapest: Agóra.

Tóth Gergely (2016): Humánökonómia vagy keresztény közgazdaságtan? Sapientiana, 9(2), 68–93. Online: https://epa.oszk.hu/03500/03594/00016/pdf/EPA03594_sapientiana_2016_02_068-093.pdf

Tucker, Mary Evelyn – Grim, John (2016): Four Commentaries on the Pope’s Message on Climate Change and Income Inequality. The Quarterly Review of Biology, 91(3), 261–270. Online: https://doi.org/10.1086/688095

Vass László (2003): Közpolitika és kormányzati döntéshozatal. In Török Gábor – Gallai Sándor (szerk.): Politika és politikatudomány. Budapest: Aula, 467–485.

Watkins, Devin (2022): Pope: Taxation Should Favor Wealth Redistribution for Public Services. Vatican News, 2022. január 31. Online https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-01/popefrancis-italy-tax-authority-agenzie-entrate.html

Whaples, M. Robert (2017): The Economics of Pope Francis: An Introduction. The Independent Review, 21(3), 325–345. Online: https://www.jstor.org/stable/26314739

Yuengert, Andrew M. (2017): Pope Francis: His Predecessors, and the Market. The Independent Review, 21(3), 347–360. Online: https://www.jstor.org/stable/26314740

Zachar Péter Krisztián (2015): Az egyház társadalmi tanítása és az emberarcú piacgazdaság. Jel, 2015. április 9. Online: https://www.jelujsag.hu/az-egyhaz-tarsadalmi-tanitasa-es-az-emberarcu-piacgazdasag

Zamagni, Stefano (2010): Catholic Social Thought, Civil Economy and The Spirit of Capitalism. In Finn, Daniel (szerk.): The True Wealth of Nations: Catholic Social Thought and Economic Life. Oxford: Oxford University Press, 63–94. Online: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199739813.003.0004

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.