A család értéke – általános értékválság idején

(A hit és a szeretet értéke)

  • Lenkovics Barnabás
doi: 10.32566/ah.2023.2.2

Absztrakt

Vallásháborúk, politikai harcok, erőszakos mozgalmi törekvések gerjesztik a gyűlöletet, a félelmet, a rettegést, holott ezekkel tartósan nem lehet együtt élni. Mégiscsak Hobbes-nakvolna igaza, „mindenki harca mindenki ellen” és az „ember embernek farkasa”? Ennyit érne több ezer év civilizációs fejlődése és eddig elért színvonala? Hol van ebben a jog, különösen az egyetemes érvényű alapvető szabadságok és az emberi jogok szerepe és felelőssége?

Kulcsszavak:

család érték értékválság kereszténység alapvető szabadságok és az emberi jogok szerepe és felelőssége

Hogyan kell idézni

Lenkovics, B. (2023). A család értéke – általános értékválság idején: (A hit és a szeretet értéke). Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 11(2), 19–38. https://doi.org/10.32566/ah.2023.2.2

Hivatkozások

Bibó István (1986): Az európai társadalomfejlődés értelme. In Válogatott tanulmányok III. kötet. Budapest: Magvető.

Bolberitz Pál (2014): Szekularizáció és szekularizmus. Korunk, 25(5), 58–62.

Collins, Francis S. (2018): Isten ábécéje. Egy tudós érvei a hit mellett. Budapest: Akadémiai. Online: https://doi.org/10.1556/9789630599481

Csányi Vilmos (2018): A globális elme. Elmélkedések a világról. Budapest: Libri.

Fromm, Erich (1991): A szeretet művészete. Budapest: Háttér.

Gallai Sándor (2019): A családpolitika helye a demográfiai válsággal küzdő Európában. In Európai családpolitikai kitekintő. Budapest: KINCS, 15–28.

Gandhi, Mahatma (1998): Az erkölcsiség vallása. [H. n.]: Farkas Lőrinc Imre.

Lejeune, René (2015): Politika és életszentség. Robert Schuman, Európa atyja. Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Lenkovics Barnabás (2022): Jó emberek jó állama. In Erdős Csaba – Orbán Balázs – Smuk Péter (szerk.): Gubernatio, Constitutio, Communitas. Ünnepi írások a 65 éves Stumpf István tiszteletére. Budapest: Századvég, 179–188.

Michel, Kai – Schaik, Carel van (2019): Az ember három természete. A Biblia evolúciós olvasata. Budapest: Typotex.

Murray, Douglas (2018): Európa furcsa halála. Pécs: Alexandra.

Murray, Douglas (2020): Tömegek tébolya. Pécs: Alexandra.

Peterson, Jordan B. (2021): Túl a renden. Budapest: 21. Század.

Ratzinger, Joseph (2021): Benedek Európája a kultúrák válságában. Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Ratzinger, Joseph (2022): A Föld sója. Kereszténység és Katolikus Egyház az ezredfordulón. Budapest: Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Szladits Károly (1941): Magyar Magánjog I. Budapest: Grill.

Vereb, Jerome (2010): II. János Pál. Minden napra egy gondolat. Budapest: JLX.

Zlinszky János (2007): Közéleti és jogászi etika a gyakorlatban. Budapest: Szent István Társulat.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.