Teljes szám

Hadművészet

object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5430) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:14:59" ["primaryContactId"]=> int(6552) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5308) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(4) "5-16" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(659) "

In this study the author, based on the cyclical nature of the international system, introduces the major observations on small wars of a British classic, Charles Edward Callwell who is not very much known in Hungary. He makes it clear that the description of Callwell on small wars bears, to a great extent, similarities with conflicts erupted in the first two decades of the 21st century. Callwell’s work explains that the combination of symmetry and asymmetry, high and low intensity, state and non-state actors, regular and irregular forces, traditional and non-traditional warfare always contain the possibility of so-called gray zone situations.

" ["hu_HU"]=> string(803) "

Jelen tanulmányban a szerző a nemzetközi rendszer ciklikusságát alapul véve egy Magyarországon kevésbé ismert brit klasszikus, Charles Edward Callwell kisháborúkra vonatkózó főbb megfigyeléseit mutatja be. Tanulmányában egyértelműsítí, hogy Callwell kisháborúkra vonatkozó leírása nagymértékben egyezik a 21. század első két évtizedében kirobbant konfliktusok főbb sajátosságaival. Callwell művében egyértelműen megmutatkozik hogy a szimmetrikus és az aszimmetrikus jelleg, a magas és az alacsony intenzitás, az állami és a nem állami szereplők, a reguláris és az irreguláris haderők, valamint a hagyományos és a nem hagyományos hadviselés keveredése magában hordozza úgynevezett szürkezónás állapotok kialakulásának lehetőségét.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(61) "Charles Edward Callwell and the Cyclical Nature of Small Wars" ["hu_HU"]=> string(63) "Charles Edward Callwell és a kisháborúk ciklikus természete" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#708 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6552) ["email"]=> string(25) "jobbagy.zoltan@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5430) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4553-6397" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(87) "National University of Public Service, Faculty of Military Science and Officer Training" ["hu_HU"]=> string(74) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(26) "

associate professor

" ["hu_HU"]=> string(22) "

egyetemi docens

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Jobbágy" ["hu_HU"]=> string(8) "Jobbágy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zoltán" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(12) "ciklikusság" [1]=> string(20) "nemzetközi rendszer" [2]=> string(8) "Callwell" [3]=> string(16) "reguláris erők" [4]=> string(11) "kisháború" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(9) "cyclicity" [1]=> string(20) "international system" [2]=> string(9) "small war" [3]=> string(8) "Callwell" [4]=> string(14) "regular forces" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#751 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18832) ["id"]=> int(4544) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5430) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#756 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5453) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:14:59" ["primaryContactId"]=> int(6980) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5330) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(5) "17-28" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(877) "

The theoretical approach of the military thinkers of the 1930s was in many aspects consistent with practical experience (for example, defining the application tasks of
a light tank). The strategists assessed well the capabilities of light tanks and the inherent possibilities. However, during the 1938 military exercise, the problems related to
the organisation of the supply (fuel consumption) and the maintenance needs of the vehicles (motor and suspension failures) became clear, not to mention the obsolescence
of some views regarding their application. With regard to the use of light tanks, it has become apparent to military planners that light tanks should be brought into action not in small quantities but in a bulk, and that communication between unit commanders and subunit leaders is essential for the effective mass movement of the vehicles.

" ["hu_HU"]=> string(985) "

Az 1930-as évek katonai gondolkodóinak elméleti megközelítése sok szempontból (például: a kisharckocsi alkalmazási feladatainak meghatározása) összhangban állt a gyakorlati tapasztalatokkal. A stratégák jól mérték fel a kisharckocsik adottságait és a bennük rejlő lehetőségeket. Az 1938-as hadgyakorlat során azonban világossá váltak az utánpótlás-szervezéssel (üzemanyag-fogyasztás), a járművek karbantartási igényeivel (motorikus és futómű meghibásodások) kapcsolatos problémák, nem beszélve azok alkalmazásával kapcsolatos egyes nézetek túlhaladottságáról. A kisharckocsik alkalmazása vonatkozásában nyilvánvalóvá vált a katonai tervezők számára az, hogy a kisharckocsikat nem elaprózva, hanem tömegesen célszerű bevetni, továbbá az is, hogy a járművek hatékony tömeges mozgatásához elengedhetetlenül szükséges az egységek parancsnokai és az egyes alegységek vezetői közötti kommunikáció.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(22) "The Ansaldo Small Tank" ["hu_HU"]=> string(23) "Az Ansaldo kisharckocsi" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#761 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6980) ["email"]=> string(26) "odon.harka@eulerhermes.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5453) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-4195-1262" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Harka" ["hu_HU"]=> string(5) "Harka" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ödön" ["hu_HU"]=> string(6) "Ödön" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(17) "páncélosegység" [1]=> string(24) "páncélromboló-járőr" [2]=> string(27) "Magyar Királyi Honvédség" [3]=> string(12) "kisharckocsi" [4]=> string(7) "Ansaldo" [5]=> string(21) "páncéltörő ágyú" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(13) "armoured unit" [1]=> string(22) "tank destroyer patrols" [2]=> string(30) "Royal Hungarian Defence Forces" [3]=> string(10) "small tank" [4]=> string(7) "Ansaldo" [5]=> string(13) "anti-tank gun" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18834) ["id"]=> int(4545) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5453) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#764 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5485) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:14:59" ["primaryContactId"]=> int(6633) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5361) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(5) "29-43" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(632) "

The United States Air Force (USAF) has conducted a procurement programme specifically for low intense, close air support purposes, based on the asymmetric operational needs of the last two decades. The different stages and the outcome of the programme have revealed many issues, mainly due to the significant differences between the original requirements and the current and different operational circumstances. I will examine whether the predominance of these asymmetric skills is still valid or the possible increase of the more conventional abilities had any effect on the success of this particular procurement programme.

" ["hu_HU"]=> string(679) "

Az Amerikai Egyesült Államok Légiereje (USAF) az utóbbi két évtized aszimmetrikus műveleti igényei alapján egy célzott, kifejezetten az alacsony intenzitású, földi támogató szerepkörre optimalizált beszerzési programot hajtott végre. A program szakaszai, végkifejlete számos problémát felfedett, elsősorban az eredeti elvárások és célkitűzések, valamint az időközben már megváltozott műveleti környezet különbségei okán. Megvizsgálom, hogy az aszimmetrikus képességek túlsúlya továbbra is érvényesül-e, illetve a konvencionális képességek esetleges előtérbe kerülése mennyiben befolyásolta a program sikerességét.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(118) "The Development of USAF Based on Operational Demands through the So-called Light Attack Aircraft Procurement Programme" ["hu_HU"]=> string(155) "Az Egyesült Államok Légierejének (USAF) fejlesztése az aszimmetrikus hadműveleti igények alapján a Light Attack Aircraft beszerzési program során" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(37) "Air Support with a Decade Long Delay?" ["hu_HU"]=> string(49) "Évtizedes késéssel érkező légi támogatás?" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#775 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(6633) ["email"]=> string(22) "lestaktomi@hotmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5485) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5919-9585" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(48) "National Directorate-General for Aliens Policing" ["hu_HU"]=> string(44) "Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(25) "

head of department

" ["hu_HU"]=> string(25) "

főosztályvezető

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Lesták" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(4) "USAF" [1]=> string(13) "aszimmetrikus" [2]=> string(15) "konvencionális" [3]=> string(9) "légierő" [4]=> string(17) "légi támogatás" [5]=> string(19) "beszerzési program" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(4) "USAF" [1]=> string(10) "asymmetric" [2]=> string(12) "conventional" [3]=> string(9) "air force" [4]=> string(11) "air support" [5]=> string(21) "procurement programme" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#776 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18835) ["id"]=> int(4546) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5485) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#757 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5278) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:15:01" ["primaryContactId"]=> int(6366) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(5156) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(5) "45-54" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(491) "

The establishment of the assault artillery team during World War II brought a significant change in the history of artillery. The self-propelled and armoured howitzer required the development of new combat procedures, a new organisational structure and team spirit, so the military history experience of setting up the 1st Assault Artillery Battalion could be useful in organising a new self-propelled artillery battalion as a part of the Defence and Armed Forces Development Program.

" ["hu_HU"]=> string(524) "

A II. világháború során megszületett rohamtüzér csapatnem jelentős változást hozott a tüzérség történetében. Az önjáró és páncélozott tüzérségi löveg új harceljárások kidolgozását, új szervezeti struktúrát és csapatszellemet követelt meg, így az 1.
rohamtüzér osztály felállítása során levonható hadtörténelmi tapasztalatok hasznosak lehetnek a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében felállítandó új, önjáró tüzérosztály megszervezésekor.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(125) "Military Historical Experiences of Organising a New Type of Military Branch – Assault Artillery or Self-propelled Artillery" ["hu_HU"]=> string(115) "Hadtörténelmi tanulságok egy új csapatnem megszervezéséről – Rohamtüzérség, avagy önjáró tüzérség" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#779 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(6366) ["email"]=> string(23) "matyas.botond@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5278) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7617-589X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(74) "National University of Public Service Doctoral School of Military Sciences" ["hu_HU"]=> string(61) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "

PhD student

" ["hu_HU"]=> string(19) "

Doktorandusz

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Mátyás" ["hu_HU"]=> string(8) "Mátyás" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Botond" ["hu_HU"]=> string(6) "Botond" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(16) "rohamtüzérség" [1]=> string(21) "önjáró tüzérség" [2]=> string(18) "haderőfejlesztés" [3]=> string(13) "tapasztalatok" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "assault artillery" [1]=> string(24) "self-propelled artillery" [2]=> string(20) "military development" [3]=> string(11) "experiences" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#780 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18836) ["id"]=> int(4547) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5278) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#785 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5358) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:15:00" ["primaryContactId"]=> int(6983) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(5236) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(5) "55-67" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(799) "

Like other military functions and activities, there is a gap between what nations can do and what NATO can do to allow successful CBRN event mitigation if NATO as a multinational, political lead organisation is requested to support such an effort. It is expedient to identify such deficiencies and procedural differences before the occurrence of the event, so that the cooperation during the defence would be as smooth as possible and the countermeasures would be as effective as possible.

How to create better starting points for successful cooperation between NATO forces and the host nation, bridging the gap between supporting Article 3 activities and the war requirement to mobilise NATO forces in the event of a major CBRN incident? The article is looking for the answer to this.

" ["hu_HU"]=> string(960) "

Más katonai funkciókhoz és tevékenységekhez hasonlóan előfordulhat képességhiány, illetve bizonyos esetekben átfedés a nemzeti és a NATO védelmi intézkedések és eljárások területén egy lehetséges atom-, biológiai, vegyi (ABV-) incidens bekövetkeztekor. Az ilyen hiányosságokat, eljárásbeli különbségeket még az esemény bekövetkezése előtt célszerű azonosítani, hogy a védekezés során megvalósuló együttműködés minél gördülékenyebben történjen, és a lehető leghatékonyabbak legyenek az ellenintézkedések.

Hogyan teremtsünk jobb kiindulási feltételeket a NATO-erők és a befogadó nemzet sikeres együttműködéséhez, áthidalva a szakadékot a 3. cikkely szerinti tevékenységek támogatása és a NATO-erők mozgósításához szükséges háborús követelmény között súlyos ABV-incidens esetén? A szerző erre keresi a választ.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(89) "The Significance of Civil-military Interaction in the Management of Severe CBRN Incidents" ["hu_HU"]=> string(85) "A civil-katonai kölcsönhatás jelentősége súlyos ABV-események kezelése során" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#786 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6983) ["email"]=> string(19) "ozezoltan@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5358) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4959-0294" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Őze" ["hu_HU"]=> string(4) "Őze" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zoltán" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(12) "ABV-védelem" [1]=> string(25) "civil-katonai interakció" [2]=> string(12) "ABV-incidens" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(12) "CBRN defence" [1]=> string(26) "civil-military interaction" [2]=> string(13) "CBRN incident" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#787 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18837) ["id"]=> int(4548) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5358) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Biztonságpolitika

object(Publication)#191 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(4510) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:15:01" ["primaryContactId"]=> int(5149) ["sectionId"]=> int(44) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(4389) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(5) "69-80" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(600) "

The break-up of the Soviet Union and the creation of the Commonwealth of Independent States, which included all the former member republics except the Baltic States, created a radically new situation in the region. The processes in Ukraine, in particular the results of the referendum held on 1 December 1991, have greatly contributed to the events. In this context, the study examines the first three meetings of the Heads of State in the history of the Community, namely the Belavezha, the Alma-Ata and the Minsk meetings. Finally, we present the role of the CIS in Ukrainian foreign policy.

" ["hu_HU"]=> string(691) "

A Szovjetunió felbomlása és a Független Államok Közösségének (FÁK, Közösség) megalakulása – amely a balti államokon kívül valamennyi volt tagköztársaságot magába foglalt – gyökeresen új helyzetet teremtett a térségben. Az események alakulásához nagymértékben hozzájárultak az Ukrajnában végbemenő folyamatok, különösen az 1991. december 1-jén megrendezett referendum eredményei. A tanulmány ezzel összefüggésben vizsgálja a Közösség történetének első három államfői találkozóját, mégpedig a belavezsai, az alma-atai, illetve minszki találkozókat. Végül bemutatjuk a FÁK ukrán külpolitikában betöltött szerepét.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(142) "The Establishment of the Commonwealth of Independent States – The Three Meetings of the Heads of State, with Particular Reference to Ukraine" ["hu_HU"]=> string(122) "A Független Államok Közösségének létrejötte – a három államfői találkozó, különös tekintettel Ukrajnára" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#755 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(5149) ["email"]=> string(20) "maryanna91@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4510) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-2100-2729" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(22) "University of Debrecen" ["hu_HU"]=> string(17) "Debreceni Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "

PhD student

" ["hu_HU"]=> string(19) "

Doktorandusz

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Gál" ["hu_HU"]=> string(4) "Gál" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Marianna" ["hu_HU"]=> string(8) "Marianna" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(32) "Független Államok Közössége" [1]=> string(19) "ukrán külpolitika" [2]=> string(21) "posztszovjet térség" [3]=> string(28) "FÁK államfői találkozók" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(34) "Commonwealth of Independent States" [1]=> string(24) "Ukrainian foreign policy" [2]=> string(18) "post-soviet region" [3]=> string(30) "meetings of CIS Heads of State" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#732 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18838) ["id"]=> int(4549) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(4510) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#123 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5538) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-25 17:00:40" ["primaryContactId"]=> int(6713) ["sectionId"]=> int(44) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5414) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(6) "81-100" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(798) "

Italy and Libya have strong ties in the field of economic security; however, this has not been in the centre of academic attention. Asymmetric economic relations can result in political influence for the larger states. Italo–Libyan trade relations are dominated by the export of Libyan oil and natural gas to Italy. The quantity of the energy export has reduced since 2011. ENI is the biggest foreign actor in Libya; thus, it is of utmost importance for Rome to guarantee Italian influence in Libya. Asymmetry in energy trade is not as significant as in other trade areas, since Libya is a rentier state and as such it depends on oil revenues. In other trade areas, there is a significant asymmetry with Italian domination, even though its market share has decreased since the Arab Spring.

" ["hu_HU"]=> string(970) "

Olaszországot és Líbiát szoros kapcsolatok fűzik egymáshoz a gazdasági biztonság területén, ez azonban nincs a tudományos kutatások középpontjában. Az aszimmetrikus gazdasági kapcsolatok a nagyobb állam számára politikai befolyást is biztosíthatnak. Az olasz–líbiai kereskedelmi kapcsolatok nagy részét a líbiai kőolaj és földgáz Olaszországba való exportja teszi ki, aminek a mennyisége 2011 óta jelentősen csökkent. Az ENI a legnagyobb külföldi szereplő Líbiában, így az ottani olasz befolyás egyik letéteményese. Az energiahordozók kereskedelme terén nincs olyan erős aszimmetria a bilaterális kapcsolatokban, mint az egyéb termékek terén, hiszen Líbia egy úgynevezett rentier state, így az Olaszországba irányuló szállításra szüksége van. A kereskedelmi kapcsolatok egyéb területein erős aszimmetria van Olaszország irányába, bár az arab tavasz óta líbiai piaci részesedése csökkent.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(50) "Asymmetric Trade Relations between Italy and Libya" ["hu_HU"]=> string(71) "Aszimmetrikus kereskedelmi kapcsolatok az olasz–líbiai viszonylatban" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#754 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(6713) ["email"]=> string(22) "takacs.lilii@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5538) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(36) "http://orcid.org/0000-0001-9085-6168" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "NKE Hadtudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Takács" ["hu_HU"]=> string(7) "Takács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Lili" ["hu_HU"]=> string(4) "Lili" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(12) "Olaszország" [1]=> string(6) "Líbia" [2]=> string(16) "energiahordozók" [3]=> string(22) "gazdasági kapcsolatok" [4]=> string(11) "aszimmetria" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(5) "Italy" [1]=> string(5) "Libya" [2]=> string(6) "energy" [3]=> string(15) "trade relations" [4]=> string(9) "asymmetry" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#770 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18839) ["id"]=> int(4550) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5538) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Társadalomtudomány

object(Publication)#184 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5382) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:15:00" ["primaryContactId"]=> int(6483) ["sectionId"]=> int(43) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5260) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(7) "101-114" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(602) "

Symbols are significant elements in the cultural organisation of a community. They are also the guardians of tradition. Every symbolic system of the society plays a highly important role in the creation of public identity. One of their most important tools is the traditional experience in the transmission of culture. In our study, we are analysing
the data regarding the aims of the symbols. They are the carriers of the societal and the systematically cultural meaning, therefore, it is important to mention, what processes will be the most important tools for the social interpretation.

" ["hu_HU"]=> string(680) "

A szimbólumok az emberi közösségek kultúrájának szerveződésében meghatározó fontosságú elemek. Minden társadalom szimbólumrendszere kulcsszerepet játszik értékei, céljai megjelenítésében, a közösségi identitás megteremtésében, valamint egyik
legfőbb eszköze a tradicionális tapasztalatok továbbadásával a kultúra átörökítésében. Dolgozatunkban azt vizsgáljuk, milyen célok mentén születnek a szimbólumok, a társadalmi, illetve a szervezeti kultúra jelentéshordozóiként hogyan válnak a csoportazonosulás
kifejezőivé, valamint milyen folyamatok során lesznek a társadalomértelmezés legfontosabb eszközei.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(46) "The Universal Value Preserving Role of Symbols" ["hu_HU"]=> string(49) "A szimbólumok egyetemes értékmegőrző szerepe" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#759 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(6483) ["email"]=> string(22) "kanyo.maria@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5382) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "NUPS FMSOT" ["hu_HU"]=> string(7) "NKE HHK" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Kanyó" ["hu_HU"]=> string(6) "Kanyó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Mária" ["hu_HU"]=> string(6) "Mária" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#752 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6792) ["email"]=> string(21) "ildikolowi@t-email.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5382) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Lőwi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Ildikó" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(10) "szimbólum" [1]=> string(23) "szervezeti szimbolizmus" [2]=> string(27) "kulturális átörökítés" [3]=> string(42) "természetes és mesterséges szimbólumok" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(6) "symbol" [1]=> string(21) "organisational symbol" [2]=> string(21) "cultural transmission" [3]=> string(30) "natural and artificial symbols" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#753 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18840) ["id"]=> int(4551) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5382) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#736 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5330) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:15:00" ["primaryContactId"]=> int(6427) ["sectionId"]=> int(43) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5208) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(7) "115-132" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2021.2.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(710) "

After the 9/11 terror attacks the term “strategic communication” became widely used by political and military leaders as well. As a result, nowadays there are many definitions in usage to describe it; however, we are still facing lots of challenges if we want to understand the real meaning of this term. For a better understanding
and based on the research done so far, the author sees an understanding of strategic communication based on its defining events, personalities, as well as its tools and
procedures. Based on a brief, concise presentation of these, the author concludes that the most important actors in the content components of this topic are the state and the armed forces.

" ["hu_HU"]=> string(874) "

A 2001-es terrortámadások után politikai és katonai vezetők egyre többet használják a „stratégiai kommunikáció” kifejezést. Ennek eredményeként napjainkban sok definíció használatos a fogalom leírására, mégis, jelentős kihívásokkal nézünk szembe akkor, ha azt annak mélységében kívánjuk megérteni. A jobb megértés érdekében és az eddig elvégzett kutatások alapján a szerző a stratégiai kommunikáció megértését – különösen intézményi kötődése miatt – az állam és haderő vonatkozó erőfeszítései alapján látja célravezetőnek és a további kutatások szempontjából jelentősnek. A szerző egyes vonatkozó példák rövid, lényegre törő bemutatása alapján arra a következtetésre jut, hogy a témakör tartalmi összetevői legfontosabb szereplőinek az állam és a haderő tekinthetők.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(57) "Strategic Communication: Focus on the State and the Force" ["hu_HU"]=> string(62) "Stratégiai kommunikáció: fókuszban az állam és a haderő" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#773 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6427) ["email"]=> string(24) "nemeth.jozsef@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5330) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(37) "National University of Public Service" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(26) "

associate professor

" ["hu_HU"]=> string(22) "

egyetemi docens

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Németh" ["hu_HU"]=> string(7) "Németh" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(13) "József Lajos" ["hu_HU"]=> string(13) "József Lajos" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(26) "stratégiai kommunikáció" [1]=> string(12) "történelem" [2]=> string(6) "állam" [3]=> string(7) "haderő" } ["en_US"]=> array(7) { [0]=> string(23) "strategic communication" [1]=> string(6) "people" [2]=> string(5) "tools" [3]=> string(7) "history" [4]=> string(21) "conceptual approaches" [5]=> string(8) "research" [6]=> string(6) "actors" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#758 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18841) ["id"]=> int(4552) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5330) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Általános

object(Publication)#687 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5120) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:15:01" ["primaryContactId"]=> int(6191) ["sectionId"]=> int(45) ["seq"]=> int(0) ["submissionId"]=> int(4999) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(7) "133-144" ["pub-id::doi"]=> string(22) "10.32563/hsz.2021.2.10" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(827) "

This study presents the possibilities of the military augmentation available to the Military National Security Service (MNSS) in a special legal order. The author of
this paper groups the personnel that can be deployed in the main areas of expertise based on the general military and special tasks carried out by the MNSS (as a National Security Service) and also the needs for possible economic and material services. We can get informed on the required tasks that are necessary for their application. Due to the narrow scope of this study we did not seek to list all possible areas of expertise nor intend to discuss the issue of the augmentation of the personnel to carry out tasks
requiring special internal training as the time needed to complete this training is not available during special legal order.

" ["hu_HU"]=> string(873) "

A tanulmány a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) különleges jogrendben történő hadkiegészítési lehetőségeit mutatja be. A szerző a KNBSZ – mint nemzetbiztonsági szolgálat – számára meghatározott speciális és általános katonai feladatok alapján csoportosítja az egyes főbb szakterületekhez igénybe vehető személyi állományt, illetve az esetleges gazdasági-anyagi szolgáltatásokra vonatkozó igényeket, valamint tájékoztatást ad az igényléséhez szükséges feladatokról. A tanulmány a terjedelem szűkössége miatt nem törekszik minden lehetséges szakterület felsorolására, valamint nem tárgya a speciális belső képzést igénylő feladatok személyi állományának kiegészítése, mivel különleges jogrend idején az ezen képzés végrehajtásához szükséges időtartam nem áll rendelkezésre.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(105) "Possibilities of Military Augmentation of the Military National Security Service in a Special Legal Order" ["hu_HU"]=> string(95) "A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hadkiegészítési lehetőségei különleges jogrendben" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#722 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(6191) ["email"]=> string(22) "heregi.erika@hm.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5120) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE KDI";}" } ["familyName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(7) "Héregi" } ["givenName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(5) "Erika" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(28) "nemzetbiztonsági szolgálat" [1]=> string(18) "katonai igazgatás" [2]=> string(20) "különleges jogrend" [3]=> string(17) "hadkiegészítés" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(25) "national security service" [1]=> string(23) "military administration" [2]=> string(19) "special legal order" [3]=> string(21) "military augmentation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#735 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18842) ["id"]=> int(4553) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5120) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Projektmenedzsment a gyakorlatban

Pölöskei János, Vágner Szabolcs
doi: 10.32563/hsz.2021.2.11
145-164.
object(Publication)#120 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5333) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-08-24" ["lastModified"]=> string(19) "2021-08-24 12:15:00" ["primaryContactId"]=> int(6430) ["sectionId"]=> int(45) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5211) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(427) ["licenseUrl"]=> string(42) "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" ["pages"]=> string(7) "145-164" ["pub-id::doi"]=> string(22) "10.32563/hsz.2021.2.11" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(926) "

The Hungarian Government with its Resolution 1273/2016 (VI.7.) started a historical military development project that put the Hungarian Defence Forces on a new road. The aim of this horizontal and vertical development programme is to build up a modern and capable Hungarian Defence Forces. There are several capability development projects
in the Zrínyi Modernisation Programme that are complex and unique, it contains a series of procurements, requires huge coordination efforts between all the involved parties, which is determined by the result to be achieved, the costs of the project, the available financial background and the duration of the project. In support of the effective project management, we argue for the importance of a project management office by shortly describing the preparation efforts for the procurement, the contracting and via this we analyse the importance of the project management.

" ["hu_HU"]=> string(1243) "

Magyarország Kormánya „a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat” kiadásával történelmi jelentőségű fejlesztési folyamat útjára állította
az ország haderejét. A Magyar Honvédséget horizontálisan és vertikálisan teljes mértékben átható hosszú távú fejlesztési program célkitűzése, hogy Magyarország modern és ütőképes haderővel rendelkezzen, valamint a térség meghatározó hadiipari szereplőjévé váljon. A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési program keretein belül számos képességfejlesztési program vette kezdetét, illetve került előkészítésre. Minden egyes program egyedi, egyszeri, de ugyanakkor összetett, komplex tevékenységfolyamat, beszerzések sokaságának összessége, amelyeket az elérendő projekteredmény, a költségkeret és az időtartam determinál.

Írásunkban a hatásos projektmenedzsment érdekében a projektiroda létrehozása mellett érvelünk, bemutatva röviden a szerződések előkészítésének folyamatát, majd ezen keresztül elemezve a projektmenedzsment fontosságát.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "Military Science Review" ["hu_HU"]=> string(20) "Hadtudományi Szemle" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(30) "Project management in practice" ["hu_HU"]=> string(33) "Projektmenedzsment a gyakorlatban" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#763 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(6430) ["email"]=> string(24) "poloskei.janos@hm.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5333) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"MHP";}" } ["familyName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(10) "Pölöskei" } ["givenName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(6) "János" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#733 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6793) ["email"]=> string(22) "vagner.szabolcs@mil.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5333) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Vágner" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Szabolcs" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(7) "haderő" [1]=> string(18) "védelmi tervezés" [2]=> string(16) "haderőtervezés" [3]=> string(21) "képességfejlesztés" [4]=> string(18) "Magyar Honvédség" [5]=> string(18) "projektmenedzsment" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(8) "military" [1]=> string(32) "force and capability development" [2]=> string(16) "defence planning" [3]=> string(24) "Hungarian Defence Forces" [4]=> string(18) "project management" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#765 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(18843) ["id"]=> int(4554) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5333) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF