A Független Államok Közösségének létrejötte – a három államfői találkozó, különös tekintettel Ukrajnára

doi: 10.32563/hsz.2021.2.6

Absztrakt

A Szovjetunió felbomlása és a Független Államok Közösségének (FÁK, Közösség) megalakulása – amely a balti államokon kívül valamennyi volt tagköztársaságot magába foglalt – gyökeresen új helyzetet teremtett a térségben. Az események alakulásához nagymértékben hozzájárultak az Ukrajnában végbemenő folyamatok, különösen az 1991. december 1-jén megrendezett referendum eredményei. A tanulmány ezzel összefüggésben vizsgálja a Közösség történetének első három államfői találkozóját, mégpedig a belavezsai, az alma-atai, illetve minszki találkozókat. Végül bemutatjuk a FÁK ukrán külpolitikában betöltött szerepét.

Kulcsszavak:

Független Államok Közössége ukrán külpolitika posztszovjet térség FÁK államfői találkozók

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.