A szimbólumok egyetemes értékmegőrző szerepe

  • Kanyó Mária
  • Lőwi Ildikó
doi: 10.32563/hsz.2021.2.8

Absztrakt

A szimbólumok az emberi közösségek kultúrájának szerveződésében meghatározó fontosságú elemek. Minden társadalom szimbólumrendszere kulcsszerepet játszik értékei, céljai megjelenítésében, a közösségi identitás megteremtésében, valamint egyik
legfőbb eszköze a tradicionális tapasztalatok továbbadásával a kultúra átörökítésében. Dolgozatunkban azt vizsgáljuk, milyen célok mentén születnek a szimbólumok, a társadalmi, illetve a szervezeti kultúra jelentéshordozóiként hogyan válnak a csoportazonosulás
kifejezőivé, valamint milyen folyamatok során lesznek a társadalomértelmezés legfontosabb eszközei.

Kulcsszavak:

szimbólum szervezeti szimbolizmus kulturális átörökítés természetes és mesterséges szimbólumok

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.