Teljes szám

Tanulmányok

object(Publication)#114 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6566) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-10-10" ["lastModified"]=> string(19) "2022-10-10 13:38:36" ["primaryContactId"]=> int(8095) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6442) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4011) "Bándi Gyula: Az állam elkötelezettsége a jövő nemzedékek iránt. In Csink Lóránt – Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): A magyar közjog alapintézményei. Budapest, Pázmány Press, 2020. 1181–1201. Bándi Gyula: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta és a környezeti jogok. Acta Humana, 9. (2021), 2. 179–206. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.8 Kecskés Gábor: A környezeti jogok értelmezése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok körében. Acta Humana, 9. (2021), 2. 207–220. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.9 Somsen, Han: Discretion in European Community Environmental Law: An Analysis of ECJ Case Law. Common Market Law Review, 40. (2003), 6. 1413–1453. Online: https://doi.org/10.54648/COLA2003059 Sands, Philippe: The “Greening” of International Law: Emerging Principles and Rules. Indiana Journal of Global Legal Studies, 1. (1994), 2. 293–323. Online: https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol1/iss2/2 Alkotmánybírósági határozatok 28/1994. (V. 20.) AB határozat 28/2017. (X. 25.) AB határozat 3223/2017. (IX. 25.) AB határozat 13/2018. (IX. 4.) AB határozat 14/2020. (VII. 6.) AB határozat EUB határozatok C-184/97. sz. ügy, Bizottság kontra Németország, 1999. november 11. C-130/01. sz. ügy, Bizottság kontra Francia Köztársaság, 2003. június 12. C-53/02. és C-217/02. sz. előzetes döntéshozatali eljárás, amit a Conseil d’État (Belgium) kezdeményezett a Commune de Braine-le-Château (C-53/02), illetve Michel Tillieut és mások által (C-217/02) a Vallon Régió ellen indított ügyben C-26/04. sz. ügy, a Bizottság kontra Spanyol Királyság 2005. december 15. C-237/07. sz. ügy, előzetes döntéshozatal iránti kérelem, amelyet a Bundesverwaltungsgericht (Németország) terjesztett elő az előtte Dieter Janecek és a Freistaat Bayern között folyamatban lévő eljárásban, 2008. július 25. C‑43/18. sz. ügy, előzetes döntéshozatal, amelyet a Conseil d’État (államtanács, Belgium) a terjesztett elő a Compagnie d’entreprises CFE SA és a Région de Bruxelles‑Capitale között folyamatban lévő eljárásban, 2019. június 12. C‑197/18. sz. ügy, előzetes döntéshozatal iránti kérelem, amelyet a Verwaltungsgericht Wien (bécsi közigazgatási bíróság, Ausztria) terjesztett elő a Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland és tsai által indított, a Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, korábban Bundesministerium für Land‑ und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft részvételével folyamatban lévő eljárásban, 2019. október 3. Európai jogszabályok A Tanács 91/676/EEC (1991. december 12.) irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60. sz. irányelve (2000. október 23.) a közösségi vízügyi politika kereteiről Az Európai Parlamenti és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 28/2015. (VI. 17.) OGY határozat A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működési problémáiról, AJB-4685-1/2018. Online: www.ajbh.hu/documents/10180/2896961/a_hulladekgazdalkodasi_kozszolgaltatas_mukodesi_problemairol.pdf Global Pact of the Environment. Online: www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/draftproject-of-the-global-pact-for-the-environment.pdf Köm.5026/2021/8., Balatonakarattya Község Önkormányzata jogalkotási mulasztása tárgyában hozott határozata Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia. Online: https://eionet.kormany.hu/akadalymentes/download/1/26/71000/NFFT-HUN-web.pdf Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2030, Brussels, 14.10.2020 COM(2020) 652 final 2020/0300 (COD)" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(480) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "7-26" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2022.2.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1163) "

Short-term regulation that takes more account of economic considerations or long-term regulation, overarching subsequent political cycles. The Constitutional Court votes for the latter, when taking sustainable development into consideration. This vision might provide the pragmatic basis of the principles of prevention and precaution. This might integrate the different elements of sustainable development into the decision-making procedures, implement the safeguarding of the interests of future generations. Plans and programs oblige their designers, adopting them is generally compulsory, and their execution proves whether they are implemented in practice. Due to these qualities they are enforceable, as exemplified by the decisions of the CJEU, the Hungarian Curia or the upcoming current climate litigation worldwide. Therefore, along with the dedicated role within the principle of environmental law, their existence, function, importance is a constitutional requirement, a practical precondition of the implementation of fundamental rights, attached to environmental protection or sustainability, accordingly they have a constitutional character.

" ["hu_HU"]=> string(1166) "

Rövid távú, a gazdasági szempontokat inkább figyelembe vevő vagy hosszú távú, kormányzati ciklusokon átívelő szabályozás. Az Alkotmánybíróság és a fenntartható fejlődés érvényesítése ez utóbbi mellett teszi le a voksot. Ez a szemlélet adja meg a megelőzés és elővigyázatosság elvének gyakorlati alapját. Ezzel lehet megfelelően integrálni a fenntartható fejlődés különböző elemeit a döntéshozatali folyamatokba, és érvényesíteni a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét. A tervek és programok kötik alkotóikat, elfogadásuk jobbára kötelező és megvalósulásuk mutatja, érvényesülnek-e a valóságban. Mindennek okán számonkérhetőek, amire az Európai Unió Bírósága, a hazai Kúria határozatai, sőt az újabban nemzetközi téren megjelenő klímaperek a példák. Mindennek következtében a környezetjog elvei körében betöltött kiemelt szerepük mellett létük, funkciójuk, fontosságuk immár alkotmányos igény, a környezethez, fenntarthatósághoz kapcsolható alapjogok megvalósulásának gyakorlati feltételévé vált, tehát alkotmányos jelentőségre tett szert.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(69) "The Importance of the Principle of Design in Environmental Protection" ["hu_HU"]=> string(63) "A tervszerűség alapelvi jelentősége a környezetvédelemben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(12) "Bándi Gyula" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#745 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8095) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6566) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Bándi" ["hu_HU"]=> string(6) "Bándi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Gyula" ["hu_HU"]=> string(5) "Gyula" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(9) { [0]=> string(23) "sustainable development" [1]=> string(32) "protection of future generations" [2]=> string(8) "planning" [3]=> string(10) "prevention" [4]=> string(10) "precaution" [5]=> string(18) "fundamental rights" [6]=> string(25) "constitutional guarantees" [7]=> string(24) "institutional protection" [8]=> string(11) "integration" } ["hu_HU"]=> array(9) { [0]=> string(24) "fenntartható fejlődés" [1]=> string(27) "jövő nemzedékek védelme" [2]=> string(14) "tervszerűség" [3]=> string(11) "megelőzés" [4]=> string(19) "elővigyázatosság" [5]=> string(9) "alapjogok" [6]=> string(23) "alkotmányos garanciák" [7]=> string(19) "intézményvédelem" [8]=> string(12) "integráció" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#788 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24995) ["id"]=> int(5065) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6566) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#182 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(6567) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-10-10" ["lastModified"]=> string(19) "2022-10-10 13:38:35" ["primaryContactId"]=> int(8096) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6443) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1189) "Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme. In Vida István (szerk.): Válogatott tanulmányok. III. Budapest, Magvető, 1986. Bregman, Rutger: Emberiség. Mégis jobbak lennénk, mint hittük? Budapest, HVG Könyvek, 2020. Fromm, Erich: A szeretet művészete. Budapest, Háttér, 1993. Harari, Yuval Noah: Sapiens. Az emberiség rövid története. Budapest, Animus, 2020a. Harari, Yuval Noah: Homo Deus. A holnap rövid története. Budapest, Animus, 2020b. Kopp Mária – Skrabski Árpád: A boldogságkeresés útjai és útvesztői. Budapest, L’Harmattan, 2019. Kovács József: Bioetikai kérdések. Budapest, Medicina, 2007. Lenkovics Barnabás: A környezetszennyező magatartások polgári jogi szankciói. In Asztalos László – Gönczöl Katalin (szerk.): Felelősség és szankció a jogban. Budapest, KJK, 1980. 317–339. Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Sopron, IKVA, 1988. Michel, Kai – Carel van Schaik: Az ember három természete. Budapest, Typotex, 2019. Murray, Douglas: A tömegek tébolya. Pécs, Alexandra, 2020. Zlinszky János: Közéleti és jogászi etika. Budapest, Szent István Társulat, 2007." ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(480) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "27-44" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2022.2.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(519) "

The study is concerned with the implementation of an environmental principle and its possible extension to the protection of other fundamental values. It considers the family as a legal, social and natural value, part of the natural basis of human life. The personality and humanity of the human person is also a fundamental value, which is formed and needs to be protected within the family. The family as a community of love enhances the civilisational value of love. It is also forbidden to retreat from this.

" ["hu_HU"]=> string(511) "

A tanulmány egy környezetvédelmi alapelv érvényesítésével, más alapvető értékek védelmére való kiterjesztésének lehetőségeivel foglalkozik. A családot jogi, társadalmi és természeti értéknek is tekinti, ami része az emberi élet természeti alapjának. Az ember személyisége, embersége is alapvető érték, amely a családban formálódik és védelemre szorul. A család mint szeretetközösség növeli a szeretet civilizációs értékét. Ezektől is tilos visszalépni.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(24) "Non-Derogation Principle" ["hu_HU"]=> string(23) "A visszalépés tilalma" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Lenkovics Barnabás" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#767 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8096) ["email"]=> string(21) "actahumana@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6567) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Lenkovics" ["hu_HU"]=> string(9) "Lenkovics" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Barnabás" ["hu_HU"]=> string(9) "Barnabás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(14) "non derogation" [1]=> string(18) "protection of life" [2]=> string(17) "family protection" [3]=> string(17) "community of love" [4]=> string(21) "civilisational values" } ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(13) "életvédelem" [1]=> string(15) "családvédelem" [2]=> string(19) "szeretetközösség" [3]=> string(33) "civilizációs értékek védelme" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#769 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24997) ["id"]=> int(5066) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6567) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#174 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(6568) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-10-10" ["lastModified"]=> string(19) "2022-10-10 13:38:35" ["primaryContactId"]=> int(8097) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6444) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3747) "Asbóth Márton – Fazekas Marianna – Koncz József: Egészségügyi jog és igazgatás. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. Elek Diána: Egészségbiztosítás az Európai Unióban. Adó, 28. (2014), 12–13. 91–94. Online: https://doksi.net/hu/get.php?lid=33048 Fazekas Marianna: A szociális igazgatás. In Ficzere Lajos – Forgács Imre (szerk.): Közigazgatási jog. Különös rész. Budapest, Osiris, 2005. 280–305. Fazekas Marianna: Egészségügyi jog és igazgatás. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. Gellérné Lukács Éva: Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. In Smuk Péter (szerk.): Társadalmi fenntarthatóság. Fenntartható biztonság és társadalmi környezettanulmányok I. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. 1337–1387. Gellérné Lukács Éva – Gyeney Laura: A magyar biztosítottak részvétele az uniós szintű betegmozgásokban – tervezett egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. Munkajog, (2020), 4. 27–36. Online: https://bit.ly/3Ppmrvj Hoffman István – Gellérné Lukács Éva: Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. Kristó Katalin: Az új területi államigazgatási rendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. Kristó Katalin: Szociálpolitika, szociális jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014a. Kristó Katalin: Jóléti állam elméletek és családpolitika. Kodifikáció és Közigazgatás, 3. (2014b), 2. 73–82. Online: http://kodifikator.hu/letoltes/category/15-2014-evi-ii-szam Kristó Katalin: A pénzbeli családtámogatási ellátások változásai 2010 és 2014 között, a kormányprogram célkitűzései tükrében. Acta Humana, 3. (2015), 2. 97–122. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/122347 Kristó Katalin: A szociális igazgatás alapjai. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2022a. Kristó Katalin: A családtámogatások negyed százada. Kormányzati intézkedések a családok pénzbeli támogatásában. Budapest, Gondolat, 2022b. Kristó Katalin – Borbás Szilvia: Külföldi egészségügyi ellátások az európai uniós és a magyar szabályok tükrében. Acta Humana, 9. (2021), 3. 141–154. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2021.3.6 Kristó Katalin – Malustyik Brigitta: A tervezett külföldi gyógykezelés engedélyezése Magyarországon. Az elektronikus ügyintézés egy lehetséges útja. Új Magyar Közigazgatás, 14. (2021), 2. 15–25. Jogforrások Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1995. (XII.1.) Korm. rendelet A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(480) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "45-65" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2022.2.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(891) "

The coordination of social security systems in the European Union aims to contribute to one of the most important principles of the single internal market, the free movement of persons. One very important aspect of this is that EU citizens have the opportunity to receive healthcare in another Member State of the European Economic Area or Switzerland, by financing the health insurance system of the Member State of affiliation. However, this will depend to a large extent on the involvement of the Member States, who will be responsible for developing the administrative, institutional and country-specific normative content of cross-border access to healthcare. Within the framework of the present study, the place of foreign medical treatment according to these EU rules in the domestic health insurance system will be examined, with special regard to the procedural rules of use.

" ["hu_HU"]=> string(1135) "

Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerek koordinációjára irányuló szabályozásának célja, hogy hozzájáruljon az egységes belső piac egyik legfontosabb alapelvének, a személyek szabad mozgásának érvényesüléséhez. Ennek egyik nagyon fontos aspektusa, hogy az uniós polgároknak lehetőségük van egy más Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagállam, illetve Svájc területén egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, a biztosítás helye szerinti tagállam egészségbiztosításának finanszírozása mellett. Ennek megvalósulása azonban jelentős mértékben függ a tagállamok szerepvállalásától, ugyanis az egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló igénybevételének igazgatási, adminisztratív, intézményi és az adott országra levetített normatív tartalmának kidolgozása az ő feladatuk lesz. Jelen tanulmány keretein belül ezen uniós szabályok szerinti külföldi gyógykezelések hazai egészségbiztosítási rendszerben elfoglalt helyének vizsgálatát tűztük ki célul, különös tekintettel az igénybevétel eljárási szabályaira.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(88) "– With Special Regard to the Possibilities Arising from the European Union Regulations" ["hu_HU"]=> string(86) "– különös tekintettel az európai uniós szabályozásból eredő lehetőségekre" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(79) "The Place of Foreign Medical Treatment in the Hungarian Health Insurance System" ["hu_HU"]=> string(80) "A külföldi gyógykezelések helye a magyar egészségbiztosítási rendszerben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(27) "Biróné Malustyik Brigitta" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#773 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8097) ["email"]=> string(29) "malustyik.brigitta@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6568) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "Biróné Malustyik" ["hu_HU"]=> string(18) "Biróné Malustyik" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Brigitta" ["hu_HU"]=> string(8) "Brigitta" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(7) { [0]=> string(16) "health insurance" [1]=> string(10) "healthcare" [2]=> string(14) "European Union" [3]=> string(17) "medical treatment" [4]=> string(12) "coordination" [5]=> string(13) "free movement" [6]=> string(13) "social safety" } ["hu_HU"]=> array(7) { [0]=> string(22) "egészségbiztosítás" [1]=> string(14) "egészségügy" [2]=> string(14) "Európai Unió" [3]=> string(14) "gyógykezelés" [4]=> string(13) "koordináció" [5]=> string(14) "szabad mozgás" [6]=> string(21) "szociális biztonság" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#790 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24999) ["id"]=> int(5067) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6568) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#110 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(6569) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-10-10" ["lastModified"]=> string(19) "2022-10-10 13:38:35" ["primaryContactId"]=> int(8098) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(6445) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4814) "Bacon, Francis: A Novum Organum első része. Ford. Balogh Ármin. Budapest, Franklin-Társulat, 1885. Cs. Kiss Lajos: Az értékek logikája: zsarnokság vagy szabadság? Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016), 36. Online: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/2016_-evi-36_-szam-az-ertek-logikaja-zsarnoksag-vagy-szabadsag.original.pdf Derekas Győző: Carl Schmitt történelemfilozófiája és a nagytérrend-elmélet. In Antal Attila (szerk.): Politikatudományi tanulmányok. Budapest, ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2021. 24–35. Derekas Győző: A császár és a vademberek. Az ember képe Carl Schmitt Land und Meer-jében. Themis, (2022), 1. 65–98. Online: https://doi.org/10.55052/themis.2022.1.65.98 Dinnyei Béla: Közelítések a politikum fogalmához. Phronesis, 1. (2007), 1. 17–29. Farkas Ádám: A totalitás kora? A 21. század biztonsági kihívásainak totalitása és a totális védelem gondolatkísérlete. Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018. Farkas Ádám: Az állam fegyveres védelmének alapvonalai. Budapest, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 2019. Geréby György: Carl Schmitt teológiája. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Budapest, Gondolat, 2004. 260–290. Giubilei, Francesco: A természet megőrzése. Miért fontos a környezetvédelem a konzervatív jobboldal számára? Ford. Horváth Csaba. Budapest, MCC Press, 2022. Jung, Carl Gustav: Föld és lélek. Ford. Boda László. In Hamvas Béla (szerk.): Európai műhely. I. Pécs, Baranya Megyei Könyvtár – Pécsi Szikra Nyomda, 1990. 115–141. Karácsony András: A jogtudomány teológusa. Carl Schmitt politikai teológiája. Gödöllő–Máriabesnyő, Attraktor, 2016. Kelemen Roland: Cyberfare state – Egy hibrid állammodell 21. századi születése. Military and Intelligence Cybersecurity Research Paper, (2022), 1. Kiss Lajos András: Alekszandr Dugin politika- és államelmélete – egy multipoláris világrend víziója. Pro Publico Bono, (2018), 3. 22–55. Lánczi András: Carl Schmitt és a liberalizmus. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Budapest, Gondolat, 2004. 390–401. Makkai János: Politika-isten rabságában. Budapest, Hornyánszky Viktor Rt., 1943. Meier, Heinrich: The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy. Chicago–London, The University of Chicago Press, 2011. Online: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226189352.001.0001 Northcott, Michael S.: A Political Theology of Climate Change. Grand Rapids, Michigan – Cambridge, U. K., William B. Eerdmans Publishing Company, 2013. Pethő Sándor: Norma és kivétel. Carl Schmitt útja a totális állam felé. Budapest, MTA Filozófiai Intézete, 1993. Pongrácz Alex: „Mert szeretjük a Földünket”. A természettel kapcsolatos felfogás konzervatív olvasata(i). In Koltay András – Gellér Balázs (szerk.): Jó kormányzás és büntetőjog. Ünnepi tanulmányok Kis Norbert egyetemi tanár 50. születésnapjára. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2022. 527–536. Röpke, Wilhelm: Civitas Humana. A Humane Order of Society. London, William Hodge, 1948. Schmitt, Carl: Theodor Däublers „Nordlicht”. Drei Studien über die Elemente, den Geist und die Aktualität des Werkes. München, Georg Müller, 1916. Schmitt, Carl: Römischer Katholicizmus und politische Form. München, Theatiner Verlag, 1925. Schmitt, Carl: Az európai jogtudomány mai helyzete. Gazdasági Jog, (1944), 5. 257–270. Schmitt, Carl: Politikai teológia. Ford. Paczolay Péter. Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1992. Schmitt, Carl: Raum und Großraum im Völkerrecht. In Carl Schmitt: Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Berlin, Duncker & Humblot, 1995. 234–268. Schmitt, Carl: Land and Sea. Washington DC, Plutarch Press, 1997. Schmitt, Carl: A semlegesítődések és depolitizálódások korszaka. Ford. Cs. Kiss Lajos. In Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott állam- és politikaelméleti tanulmányok. Budapest, Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, 2002. 56–67. Schmitt, Carl: The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum. New York, Telos Press Publishing, 2006. Schmitt, Carl: Ex Captivitate Salus. Egy német fogoly vallomásai 1945/47-ből. Ford. Techet Péter. Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor, 2010. Schmitt, Carl: Behemoth, Leviathan und Greif. Vom Wandel der Herrschaftsformen. In Carl Schmitt: Gesammelte Schriften, 1933–1936. Mit ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des zweiten Weltkriegs. Berlin, Duncker & Humblot, 2021. 520–527. Online: https://doi.org/10.3790/978-3-428-55762-2" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(480) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "67-76" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2022.2.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(569) "

The aim of the present paper is to explore, under the auspices of the TKP research sub-project on Sustainable Governance and Innovative Public Services, the increasingly acute climate and ecological crisis of today, a question of relevance for state theory and political philosophy, by focusing on the work of Carl Schmitt, an example of a conservative view of nature. It is worth pointing out that Schmitt did not develop an explicit conception of nature, so that we can only infer it from the ‘kernels of thought’ scattered throughout his various writings.

" ["hu_HU"]=> string(617) "

Jelen tanulmány célja, hogy a Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások elnevezésű TKP-s kutatási alprojekt égisze alatt a napjainkban egyre akutabbá váló klíma- és ökológiai válság államelméleti és politikai filozófiai szempontból is releváns kérdését a természettel kapcsolatos konzervatív felfogás egy példájára, Carl Schmitt munkásságára koncentrálva járja körül. Érdemes kiemelnünk, hogy Schmitt nem fejtett ki explicit természetfelfogást, így arra csak a különböző írásaiban elszórt „gondolatmagvakból” következtethetünk.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(73) "Mosaics from the Conservative View of Nature: The Example of Carl Schmitt" ["hu_HU"]=> string(71) "Mozaikok a konzervatív természetfelfogásból: Carl Schmitt példája" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Pongrácz Alex" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#793 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8098) ["email"]=> string(24) "Pongracz.Alex@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6569) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Pongrácz" ["hu_HU"]=> string(9) "Pongrácz" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Alex" ["hu_HU"]=> string(4) "Alex" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(12) "Carl Schmitt" [1]=> string(17) "concept of nature" [2]=> string(14) "climate change" } ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(12) "Carl Schmitt" [1]=> string(19) "természetfelfogás" [2]=> string(16) "klímaváltozás" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#795 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(25001) ["id"]=> int(5068) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6569) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#792 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(6570) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-10-10" ["lastModified"]=> string(19) "2022-11-15 13:32:25" ["primaryContactId"]=> int(8099) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(6446) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2578) "Bándi Gyula: A környezethez való jog értelmezése a fenntartható fejlődési stratégia és az Alaptörvény fényében. Acta Humana, 1. (2013), 1. 81. Bándi Gyula: Környezeti értékek, valamint a visszalépés tilalmának értelmezése. Iustum Aequum Salutare, 13. (2017), 2. 159–181. Bándi Gyula: A visszalépés tilalma, mint minimális környezetvédelmi elvárás. Közigazgatástudomány, 1. (2021), 1. 34–49. Online: https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.4 Fodor László: Környezetvédelem az Alkotmányban. Budapest, Gondolat, 2006. Fodor László: A visszalépés tilalmának értelmezése a környezetvédelmi szabályozás körében. Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis, 6. (2006). 109–131. Kecskés Gábor: 28/1994. (V. 20.) AB határozat – védett természeti területek. In Gárdos-Orosz Fruzsina – Zakariás Kinga (szerk.): Az alkotmánybírósági gyakorlat. Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata 1990–2020. I. Budapest, HVG-ORAC, 2021. 293–306. Pullella, Philip: Save the Planet before It’s Too Late, Pope Urges. Reuters, 2007. szeptember 2. Online: https://www.reuters.com/article/idINIndia-29291220070902 Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle. OECD Legal Instruments, OECD, 2022. Sulyok Katalin: The Public Trust Doctrine, the Non-Derogation Principle and the Protection of Future Generations. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 9. (2021), 1. 359–375. Online: https://doi.org/10.5553/HYIEL/266627012021009001020 Jogforrás Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény Alkotmánybírósági határozatok és végzések - 996/G/1990. AB határozat, ABH 1993, 533, 538. .28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 137, 140. 3068/2013. (III. 14.) AB határozat 16/2015. (VI. 5.) AB határozat 3114/2016. (VI. 10.) AB határozat 27/2017. (X. 25.) AB határozat 28/2017. (X. 25.) AB határozat 3223/2017. (IX. 25.) AB határozat 3292/2017. (XI. 20.) AB határozat 13/2018. (IX. 4.) AB határozat 17/2018. (X. 10.) AB határozat 3328/2018. (X. 16.) AB végzés 4/2019. (III. 7.) AB határozat 3162/2019. (VII. 10.) AB végzés 3/2020. (I. 3.) AB határozat 14/2020. (VII. 6.) AB határozat 5/2021. (II. 9.) AB határozat 16/2021. (V. 13.) AB határozat 25/2021. (VIII. 11.) AB határozat 3299/2021. (VII. 22.) AB végzés 3300/2021. (VII. 22.) AB végzés 5/2022. (IV. 14.) AB határozat 3022/2022. (I. 13.) AB végzés 3147/2022. (IV. 1.) AB végzés 3152/2022. (IV. 12.) AB határozat 3197/2022. (IV. 29.) AB határozat" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(480) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "77-92" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2022.2.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1163) "

Decision No. 28/1994 (V. 20.) AB of the Constitutional Court of Hungary laid down one of the most important principles of the right to a healthy environment in the case law of the Constitutional Court, the so-called principle of non-derogation (also known as the prohibition of retrogression). As the Constitutional Court of Hungary stated in its Decision No. 16/2015 (VI. 5.) AB, the Fundamental Law of Hungary reinforced the environmental values and approaches of the former Constitution. In this article, I examine the development of the Constitutional Court’s recent case law on the right to a healthy environment since the adoption of the Fundamental Law of Hungary. First, the paper examines relevant procedural aspects of referring to the right to a healthy environment in constitutional complaint procedures. Then, the study introduces and evaluates the recent case law of the Constitutional Court concerning the principle of non-derogation, the precautionary principle and the polluter pays principle. For reasons of space, the practice of the Constitutional Court in relation to Article P) (1) of the Fundamental Law of Hungary is not analysed.

" ["hu_HU"]=> string(1164) "

Az Alkotmánybíróság a 28/1994. (V. 20.) AB határozatában fektette le az egészséges környezethez való jog egyik legfontosabb elvét, a visszalépés tilalmát. A 16/2015. (VI. 5.) AB határozat megállapítása szerint az Alaptörvény a korábbi Alkotmány környezetvédelmi értékrendjét és szemléletét továbbfejlesztette. Jelen tanulmány keretei között azt vizsgálom, hogyan alakult át az Alkotmánybíróság egészséges környezethez való joggal kapcsolatos gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése óta eltelt tíz évben. A tanulmány elsőként eljárásjogi szempontból értékeli az alkotmányjogi panasz eljárásokban az egészséges környezethez való jog felhívhatóságát, figyelemmel az indítványozókkal szemben támasztott követelményekre. Az írás ezt követően az egészséges környezethez való jog egyes tartalmi elemei közül külön is vizsgálja a visszalépés tilalma, az elővigyázatosság elve és a szennyező fizet elve gyakorlati érvényesülését. Terjedelmi okokból az Alkotmánybíróság Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésével kapcsolatos gyakorlatára az írás nem tér ki.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(134) "Procedural and Substantial Aspects of the Right to a Healthy Environment in the Recent Case Law of the Constitutional Court of Hungary" ["hu_HU"]=> string(126) "Az egészséges környezethez való jog anyagi jogi és eljárásjogi kérdései az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Szabó Marcel" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#798 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8099) ["email"]=> string(24) "szabo.marcel@jak.ppke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6570) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Szabó" ["hu_HU"]=> string(6) "Szabó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Marcel" ["hu_HU"]=> string(6) "Marcel" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(30) "right to a healthy environment" [1]=> string(20) "Constitutional Court" [2]=> string(24) "non-derogation principle" [3]=> string(23) "precautionary principle" [4]=> string(22) "polluter pay principle" [5]=> string(24) "constitutional complaint" } ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(36) "egészséges környezethez való jog" [1]=> string(20) "Alkotmánybíróság" [2]=> string(21) "visszalépés tilalma" [3]=> string(24) "elővigyázatosság elve" [4]=> string(21) "szennyező fizet elve" [5]=> string(21) "alkotmányjogi panasz" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#799 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(25003) ["id"]=> int(5069) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6570) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#804 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(6571) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-10-10" ["lastModified"]=> string(19) "2022-10-10 13:38:35" ["primaryContactId"]=> int(8100) ["sectionId"]=> int(67) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(6447) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(10309) "Bachelet, Michelle: „The Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment. What Does It Mean for States, for Rights-Holders and for Nature?” Glion, Human Rights Dialogue, 2022. május 16. Online: https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/right-clean-healthy-and-sustainableenvironment-what-does-it-mean-states-rights Bándi Gyula: A környezethez való jog értelmezése a fenntartható fejlődési stratégia és az Alaptörvény fényében. Acta Humana, 1. (2013), 1. 67–92. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/3028/2283 Bándi Gyula: A személyek jogi védelme és a környezethez való jog. In Pogácsás Anett (szerk.): Quaerendo et Creando. Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából. Budapest, Szent István Társulat, 2014. 23–41. Bándi Gyula: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta és a környezeti jogok. Acta Humana, 9. (2021), 2. 179–206. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.8 Berkey, Brian: Human Rights, Harm, and Climate Change Mitigation. Canadian Journal of Philosophy, 47. (2017), 2–3. 416–435. Online: https://doi.org/10.1080/00455091.2016.1268465 Boyd, David R.: Catastrophic Environmental Impacts of Conflicts Jeopardize Human Rights Around the World – UN Expert World Environment Day. 2022. június 5. Online: https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2022/06/catastrophic-environmental-impacts-conflicts-jeopardize-humanrights Boyle, Alan: Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment. Fordham Environmental Law Review, 18. (2007), 3. 471–511. Boyle, Alan: Human Rights and the Environment: Where Next? European Journal of International Law, 23. (2012), 3. 613–642. Online: https://doi.org/10.1093/ejil/chs054 Capeheart, Loretta – Dragan Milovanovic: Social Justice. Theories, Issues, and Movements. New Brunswick, Rutgers University Press, 2007. Council of Europe: Human Rights Comment. Living in a Clean Environment. A Neglected Human Rights Concern for All of Us. Strasbourg (2019. június 4.). Online: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us Ember István (szerk.): Környezet-egészségtan. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2006. ENSZ: Nyilatkozat a fejlődéshez való jogról (1986). Európa Tanács: Manual on Human Rights and the Environment. Strasbourg, 2012. FAO: The Right to Food Guidelines. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006. Online: https://www.fao.org/3/a0511e/a0511e.pdf Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról (2015. június 18.). Róma. (Magyarul: Budapest, Szent István Társulat, 2015.) International Grain Council: Grain Market Report. 2022. Online: https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx IPCC: Climate Change 2007: Synthesis Report. Az I., II. és III. munkacsoport hozzájárulása az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület negyedik értékelő jelentéséhez [Core Writing Team, Pachauri, RK és Reisinger, A. (szerk.)]. IPCC, Genf, Svájc, 2007. Online: https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/ II. János Pál pápa: Az emberi jogok tisztelete az igazi béke titka. Üzenet a béke világnapja alkalmából. (Message of his Holiness Pope John Paul II for the Celebration of the World Day of Peace). 1999. Kecskés, Gábor: A környezeti jogok értelmezése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok körében. Acta Humana, 9. (2021), 2. 207–220. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2021.2.9 Kézikönyv az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó európai jogról. Luxembourg, 2016. Online: https://doi.org/10.2811/720847 Knight, Carl: Climate Change, Fundamental Interests, and Global Justice. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 19. (2016), 5. 629–644. Online: https://doi.org/10.1080/13698230.2016.1183755 Kolers, Avery: Solidarity as Environmental Justice in Brownfields Remediation. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 21. (2018), 5. 554–569. Online: https://doi.org/10.1080/13698230.2017.1398857 Kondorosi Ferenc: A fenntartható fejlődés és a globalizáció kihívásai az emberi jogok szempontjából. In Fenntartható fejlődés – fenntartható jogállam. (h. n.), Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, 2005. Koons, Judith E.: Earth Jurisprudence: The Moral Value of Nature. Pace Environmental Law Review, 25. (2008), 2. 262–339. Online: https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=pelr Levy, Barry S. – Jonathan A. Patz: Climate Change, Human Rights, and Social Justice. Annals of Global Health, 81. (2015), 3. 310–322. Online: https://doi.org/10.1016/j.aogh.2015.08.008 OAS: Derechos Humanos y Medio Ambiente en las Américas. AG/RES. 1926 (XXXIII-O/03). Online: https://www.oas.org/juridico/spanish/ag03/agres_1926.htm OAS: Derechos Humanos y Cambio Climático en las Américas. AG/RES. 2429 (XXXVIII-O/08). Online: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/6977.pdf Sanklecha, Pranay: Our Obligations to Future Generations: The Limits of Intergenerational Justice and the Necessity of the Ethics of Metaphysics. Canadian Journal of Philosophy, 47. (2017), 2–3. 229–245. Online: https://doi.org/10.1080/00455091.2017.1282275 Raisz Anikó: Az emberi jogok új kihívások előtt – avagy a globalizáció egyes kérdései, különös tekintettel a WTO-ra. Collega, (2006), 2–3. 238–241. Raisz Anikó: A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében – avagy nemzetközi környezetjog bírói szemmel. Miskolci Jogi Szemle, 6. (2011), 1. 90–108. Online: https://matarka.hu/koz/ISSN_1788-0386/6_evf_1_sz_2011/ISSN_1788-0386_6_evf_1_sz_2011_090-108.pdf Sachs, Wolfgang: Climate Change and Human Rights. Development, 51. (2008). 332–337. Online: https://doi.org/10.1057/dev.2008.35 Shelton, Dinah: Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized? Denver Journal of International Law and Policy, 35. (2006), 1. 128–171. Online: https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1306&context=djilp Szabó Marcel: A fenntartható fejlődés: nemzetközi jogi elmélet és szerződéses gyakorlat. In Raisz Anikó (szerk.): A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Miskolc, Miskolci Egyetem, 2012. 161–174. Szemesi Sándor: Az élelemhez való jog koncepciója a nemzetközi jogban. Pro Futuro, 3. (2013), 2. 86–99. Online: https://doi.org/10.26521/Profuturo/2013/2/5509 T. Kovács Júlia: Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya: 12. számú általános kommentár – A megfelelő élelemhez való jog (11. cikkely) (Huszadik ülésszak, 1999). Acta Humana, 2. (2014), 4. 55–64. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/2761/2020 The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria („Ogoni Case”), Communication No. 155/96, Case No. ACHPR/COMM/A044/1 of 27 May 2002. Tiba Zoltán: Az „éhezéshez való jog” a nemzetközi jogban. Acta Humana, 14. (2003), 4. 44–58. Tiba Zoltán: Éhezés és éhínségek. Elméletek, hipotézisek és a nemzetközi jog összefüggései. Acta Humana, 17. (2006), 3–4. 89–104. United Nations General Assembly: Harmony with Nature: Note by the Secretary General. A/71/266 August 1, 2016. United Nations: Declaration on the Right to Development (1986. december 4.). Online: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development United Nations: Vienna Declaration and Programme of Action (1993. június 25.). Online: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action United Nations: 2030 Agenda for Sustainable Development. Online: https://sdgs.un.org/goals United Nation Human Rights Council Resolution 48/13. United Nation Human Rights Council Resolution 48/14. United Nations: The Food Systems Summit 2021. New York, 2021. szeptember 24. Online: https://www.un.org/en/food-systems-summit United Nations: Secretary-General’s Remarks to the Press on the War in Ukraine (2022. március 14.). Online: https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2022-03-14/secretary-generals-remarksthe-press-the-war-ukraine-delivered Vašak, Karel: Human rights: A Thirty Year Struggle. The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier, 30. (1977), 11. 29–32. Woods, Kerri: Human Rights and Environmental Sustainability. (h. n.), Edward Elgar, 2010. Online: https://doi.org/10.4337/9781849808071 World Food Programme: Ending Hunger. Online: https://www.wfp.org/ending-hunger Zombory Katarzyna: Az őslakos népek kulturális identitáshoz való joga az Emberi Jogok Amerika-közi Bírósága joggyakorlatában. Pro Futuro, 10. (2020), 3. 145–163. Online: https://doi.org/10.26521/PROFUTURO/2020/3/8922 Jogforrások EJEB, Guerra és társai kontra Olaszország, 14967/89 sz. kereset, 1998. február 19. EJEB, Ilhan kontra Törökország, 22277/93 sz. kereset, 2000. június 27. EJEB, Öneryıldız kontra Törökország, 48939/99 sz. kereset, 2004. november 30. EJEB, López Ostra kontra Spanyolország, 16798/90 sz. kereset, 2004. december 9. EJEB, Taşkin és társai kontra Törökország, 46117/99 sz. kereset, 2004. november 10. Lhaka Honhat kontra Argentína ügyben hozott ítélet (2020). India, Supreme Court, S. Jagannath Vs. Union of India and Ors, 1996. India, Supreme Court, Samatha Vs. State of Andhra Pradesh and Ors, 1997. India, Supreme Court, People’s Union for Civil Liberties Vs. Union of India & Ors, 2001. India, Supreme Court, People’s Union for Civil Liberties Vs. Union of India & Ors, 2001. Az Európai Parlament 2021. május 19-i állásfoglalása az éghajlatváltozás emberi jogokra gyakorolt hatásairól és a környezetvédők e kérdésben betöltött szerepéről (2020/2134(INI)) Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) A környezet büntetőjog általi védelméről szóló Európa tanácsi egyezmény, CETS 172. sz., 1998. Római Nyilatkozat a világ élelmezésbiztonságáról. Online: https://www.fao.org/3/W3613E/W3613E00.htm" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(480) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "93-123" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2022.2.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1186) "

The starting point of the study is a resolution adopted by the European Parliament on 19 May 2021, regarding the effects of climate change on human rights, which together influence the enforceability of human rights. Humanity is plagued by pandemics and a severe triple environmental crisis – climate disruption, the collapse of biodiversity and widespread pollution – which further delay the realisation of the 2030 sustainability goals. Of these four sets of problems, the present study highlights the phenomenon of climate change and the enforcement of the right to food. It reviews the international framework of documents and cooperating organisations regarding the enforcement of the right to food and then looks at some examples of the outcome of enforcement, depending on the regulatory level at which the right to food appeared. Enforcing the right to food can also affect the enforcement of rights related to the state of the environment. The context of human rights also reflects the context of natural environment. A holistic approach and concerted action are key to the future of humanity. However, evaluating their effectiveness can be one-off and unrepeatable.

" ["hu_HU"]=> string(1451) "

A tanulmány kiindulópontja, hogy az Európai Parlament 2021. május 19-én állásfoglalást adott ki az éghajlatváltozás emberi jogokra gyakorolt hatásairól, amely számba veszi mindazokat a hatásokat, amelyek egymással összefüggően hatnak az emberi jogok érvényesítésének lehetőségeire. Az emberiség pusztító világjárványokkal és emellett hármas környezeti válsággal küzd – az éghajlati zavarok, a biológiai sokféleség összeomlása és az átfogó szennyezés –, amelyek késleltetik a 2030-ra kitűzött fenntarthatósági célok elérését. A jelen tanulmány ebből az összesen négy problémahalmazból kiemeli a klímaváltozás jelenségét és az élelemhez való jog érvényesítését. Számba veszi az élelemhez való jogról rendelkező nemzetközi dokumentumokat és együttműködő szervezeteket, majd néhány példán megvizsgálja, milyen kimenetelű volt a jogérvényesítés attól függően, hogy az élelemhez való jog mely szabályozási szinten jelent meg. Az élelemhez való jog érvényesítése további, a környezet állapotával összefüggő jogok érvényesítésére is kihathat. Az emberi jogok összefüggései tükrözik a természeti rendszerek összefüggéseit is. A holisztikus szemlélet és az összehangolt fellépés kulcsfontosságú az emberiség jövője szempontjából. Hatékonyságuk értékelése viszont egyszeri és megismételhetetlen lehet.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(80) "On the Impact of Climate Change on Human Rights, in Particular the Right to Food" ["hu_HU"]=> string(110) "Az éghajlatváltozás emberi jogokra gyakorolt hatásairól, különös tekintettel az élelemhez való jogra" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(22) "Tahyné Kovács Ágnes" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#805 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8100) ["email"]=> string(24) "kovacs.agnes@jak.ppke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6571) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(15) "Tahyné Kovács" ["hu_HU"]=> string(15) "Tahyné Kovács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ágnes" ["hu_HU"]=> string(6) "Ágnes" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(30) "right to a healthy environment" [1]=> string(13) "right to food" [2]=> string(14) "climate change" [3]=> string(12) "human rights" } ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(36) "egészséges környezethez való jog" [1]=> string(20) "élelemhez való jog" [2]=> string(16) "klímaváltozás" [3]=> string(12) "emberi jogok" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#806 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(25005) ["id"]=> int(5070) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6571) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Recenzió

object(Publication)#723 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(6572) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-10-10" ["lastModified"]=> string(19) "2022-10-10 13:38:34" ["primaryContactId"]=> int(8101) ["sectionId"]=> int(72) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6448) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(197) "Juhász Kristóf: Otmár atya könyvén átsüt a hit optimizmusa. Magyar Nemzet, 2021. január 27. Kőrösi Tamás – Péter Tamás (szerk.): Luif Otmár OSB füveskönyve. Győr, (k. n.), 2020." ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(480) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "125-129" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32566/ah.2022.2.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(920) "

The Handbook of Otmar Luif OSB is of great relevance today. Otmar Luif was a monk of Saint Benedict in Győr, he was a respectable teacher and a highly religious person. His handbook is an important proof of his verified teachings. For him, to choose the Christian way of life was not an opportunity but mainly a response to the difficulties of everyday life. Reading the texts, we should recognise the importance of our inner silence; the words of the monk give us indirect predictions to reveal our subjective axioms about important moral axioms and show us how we could live a better and useful life in community. This volume is more than a religious text, it was written as a high-quality philosophical spiritual guide. The first published version was edited by two previous students of Otmar Luif, Tamás Kőrösi and Tamás Péter in 2012 as a kind of funeral memory. The second edition was printed in 2020.

" ["hu_HU"]=> string(501) "

Luif Otmár OSB füveskönyve szakértelemmel, tudással, gondos odafigyeléssel szerkesztett műalkotás: a békesség szigete. Meditációra, lelki elcsendesedésre, belső értékeink felismerésére hív, és a keresztény szemlélet tiszta, kifinomult, szépirodalmi megfogalmazásaival találkozhat az olvasó. A sztoikus lélekterápiát megidéző írás modern korunk zaklatott életű embere számára nyugodtabb belső világot idéz meg, mondatai szeretetteljes békességet teremt.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(72) "Eternal Thoughts of a Benedictine Monk on Faith, Love and Christian Life" ["hu_HU"]=> string(97) "Egy bencés szerzetes örök érvényű gondolatai a hitről, szeretetről, keresztény életről" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(23) "Szoboszlai-Kiss Katalin" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#759 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8101) ["email"]=> string(15) "szoboszl@sze.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6572) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(235) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(15) "Szoboszlai-Kiss" ["hu_HU"]=> string(15) "Szoboszlai-Kiss" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Katalin" ["hu_HU"]=> string(7) "Katalin" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(16) "Christian belief" [1]=> string(8) "morality" [2]=> string(19) "Christian community" [3]=> string(14) "Saint Benedict" [4]=> string(14) "pax et gaudium" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(3) "hit" [1]=> string(8) "erkölcs" [2]=> string(23) "keresztény közösség" [3]=> string(17) "bencés életmód" [4]=> string(8) "nyugalom" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(25007) ["id"]=> int(5071) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6572) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF