A külföldi gyógykezelések helye a magyar egészségbiztosítási rendszerben

– különös tekintettel az európai uniós szabályozásból eredő lehetőségekre

  • Biróné Malustyik Brigitta
doi: 10.32566/ah.2022.2.3

Absztrakt

Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerek koordinációjára irányuló szabályozásának célja, hogy hozzájáruljon az egységes belső piac egyik legfontosabb alapelvének, a személyek szabad mozgásának érvényesüléséhez. Ennek egyik nagyon fontos aspektusa, hogy az uniós polgároknak lehetőségük van egy más Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagállam, illetve Svájc területén egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, a biztosítás helye szerinti tagállam egészségbiztosításának finanszírozása mellett. Ennek megvalósulása azonban jelentős mértékben függ a tagállamok szerepvállalásától, ugyanis az egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló igénybevételének igazgatási, adminisztratív, intézményi és az adott országra levetített normatív tartalmának kidolgozása az ő feladatuk lesz. Jelen tanulmány keretein belül ezen uniós szabályok szerinti külföldi gyógykezelések hazai egészségbiztosítási rendszerben elfoglalt helyének vizsgálatát tűztük ki célul, különös tekintettel az igénybevétel eljárási szabályaira.

Kulcsszavak:

egészségbiztosítás egészségügy Európai Unió gyógykezelés koordináció szabad mozgás szociális biztonság

Hogyan kell idézni

Biróné Malustyik, B. (2022). A külföldi gyógykezelések helye a magyar egészségbiztosítási rendszerben: – különös tekintettel az európai uniós szabályozásból eredő lehetőségekre. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(2), 45–65. https://doi.org/10.32566/ah.2022.2.3

Hivatkozások

Asbóth Márton – Fazekas Marianna – Koncz József: Egészségügyi jog és igazgatás. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020.

Elek Diána: Egészségbiztosítás az Európai Unióban. Adó, 28. (2014), 12–13. 91–94. Online: https://doksi.net/hu/get.php?lid=33048

Fazekas Marianna: A szociális igazgatás. In Ficzere Lajos – Forgács Imre (szerk.): Közigazgatási jog. Különös rész. Budapest, Osiris, 2005. 280–305.

Fazekas Marianna: Egészségügyi jog és igazgatás. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020.

Gellérné Lukács Éva: Egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. In Smuk Péter (szerk.): Társadalmi fenntarthatóság. Fenntartható biztonság és társadalmi környezettanulmányok I. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. 1337–1387.

Gellérné Lukács Éva – Gyeney Laura: A magyar biztosítottak részvétele az uniós szintű betegmozgásokban – tervezett egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. Munkajog, (2020), 4. 27–36. Online: https://bit.ly/3Ppmrvj

Hoffman István – Gellérné Lukács Éva: Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020.

Kristó Katalin: Az új területi államigazgatási rendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013.

Kristó Katalin: Szociálpolitika, szociális jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014a.

Kristó Katalin: Jóléti állam elméletek és családpolitika. Kodifikáció és Közigazgatás, 3. (2014b), 2. 73–82. Online: http://kodifikator.hu/letoltes/category/15-2014-evi-ii-szam

Kristó Katalin: A pénzbeli családtámogatási ellátások változásai 2010 és 2014 között, a kormányprogram célkitűzései tükrében. Acta Humana, 3. (2015), 2. 97–122. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/122347

Kristó Katalin: A szociális igazgatás alapjai. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2022a.

Kristó Katalin: A családtámogatások negyed százada. Kormányzati intézkedések a családok pénzbeli támogatásában. Budapest, Gondolat, 2022b.

Kristó Katalin – Borbás Szilvia: Külföldi egészségügyi ellátások az európai uniós és a magyar szabályok tükrében. Acta Humana, 9. (2021), 3. 141–154. Online: https://doi.org/10.32566/ah.2021.3.6

Kristó Katalin – Malustyik Brigitta: A tervezett külföldi gyógykezelés engedélyezése Magyarországon. Az elektronikus ügyintézés egy lehetséges útja. Új Magyar Közigazgatás, 14. (2021), 2. 15–25.

Jogforrások

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1995. (XII.1.) Korm. rendelet

A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.