A visszalépés tilalma

  • Lenkovics Barnabás
doi: 10.32566/ah.2022.2.2

Absztrakt

A tanulmány egy környezetvédelmi alapelv érvényesítésével, más alapvető értékek védelmére való kiterjesztésének lehetőségeivel foglalkozik. A családot jogi, társadalmi és természeti értéknek is tekinti, ami része az emberi élet természeti alapjának. Az ember személyisége, embersége is alapvető érték, amely a családban formálódik és védelemre szorul. A család mint szeretetközösség növeli a szeretet civilizációs értékét. Ezektől is tilos visszalépni.

Kulcsszavak:

életvédelem családvédelem szeretetközösség civilizációs értékek védelme

Hogyan kell idézni

Lenkovics, B. (2022). A visszalépés tilalma. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(2), 27–44. https://doi.org/10.32566/ah.2022.2.2

Hivatkozások

Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme. In Vida István (szerk.): Válogatott tanulmányok. III. Budapest, Magvető, 1986.

Bregman, Rutger: Emberiség. Mégis jobbak lennénk, mint hittük? Budapest, HVG Könyvek, 2020.

Fromm, Erich: A szeretet művészete. Budapest, Háttér, 1993.

Harari, Yuval Noah: Sapiens. Az emberiség rövid története. Budapest, Animus, 2020a.

Harari, Yuval Noah: Homo Deus. A holnap rövid története. Budapest, Animus, 2020b.

Kopp Mária – Skrabski Árpád: A boldogságkeresés útjai és útvesztői. Budapest, L’Harmattan, 2019.

Kovács József: Bioetikai kérdések. Budapest, Medicina, 2007.

Lenkovics Barnabás: A környezetszennyező magatartások polgári jogi szankciói. In Asztalos László – Gönczöl Katalin (szerk.): Felelősség és szankció a jogban. Budapest, KJK, 1980. 317–339.

Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Sopron, IKVA, 1988.

Michel, Kai – Carel van Schaik: Az ember három természete. Budapest, Typotex, 2019.

Murray, Douglas: A tömegek tébolya. Pécs, Alexandra, 2020.

Zlinszky János: Közéleti és jogászi etika. Budapest, Szent István Társulat, 2007.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.