Az egészséges környezethez való jog anyagi jogi és eljárásjogi kérdései az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában

  • Szabó Marcel
doi: 10.32566/ah.2022.2.5

Absztrakt

Az Alkotmánybíróság a 28/1994. (V. 20.) AB határozatában fektette le az egészséges környezethez való jog egyik legfontosabb elvét, a visszalépés tilalmát. A 16/2015. (VI. 5.) AB határozat megállapítása szerint az Alaptörvény a korábbi Alkotmány környezetvédelmi értékrendjét és szemléletét továbbfejlesztette. Jelen tanulmány keretei között azt vizsgálom, hogyan alakult át az Alkotmánybíróság egészséges környezethez való joggal kapcsolatos gyakorlata az Alaptörvény hatálybalépése óta eltelt tíz évben. A tanulmány elsőként eljárásjogi szempontból értékeli az alkotmányjogi panasz eljárásokban az egészséges környezethez való jog felhívhatóságát, figyelemmel az indítványozókkal szemben támasztott követelményekre. Az írás ezt követően az egészséges környezethez való jog egyes tartalmi elemei közül külön is vizsgálja a visszalépés tilalma, az elővigyázatosság elve és a szennyező fizet elve gyakorlati érvényesülését. Terjedelmi okokból az Alkotmánybíróság Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésével kapcsolatos gyakorlatára az írás nem tér ki.

Kulcsszavak:

egészséges környezethez való jog Alkotmánybíróság visszalépés tilalma elővigyázatosság elve szennyező fizet elve alkotmányjogi panasz

Hogyan kell idézni

Szabó, M. (2022). Az egészséges környezethez való jog anyagi jogi és eljárásjogi kérdései az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában. Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények, 10(2), 77–92. https://doi.org/10.32566/ah.2022.2.5

Hivatkozások

Bándi Gyula: A környezethez való jog értelmezése a fenntartható fejlődési stratégia és az Alaptörvény fényében. Acta Humana, 1. (2013), 1. 81.

Bándi Gyula: Környezeti értékek, valamint a visszalépés tilalmának értelmezése. Iustum Aequum Salutare, 13. (2017), 2. 159–181.

Bándi Gyula: A visszalépés tilalma, mint minimális környezetvédelmi elvárás. Közigazgatástudomány, 1. (2021), 1. 34–49. Online: https://doi.org/10.54200/kt.v1i1.4

Fodor László: Környezetvédelem az Alkotmányban. Budapest, Gondolat, 2006.

Fodor László: A visszalépés tilalmának értelmezése a környezetvédelmi szabályozás körében. Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis, 6. (2006). 109–131.

Kecskés Gábor: 28/1994. (V. 20.) AB határozat – védett természeti területek. In Gárdos-Orosz Fruzsina – Zakariás Kinga (szerk.): Az alkotmánybírósági gyakorlat. Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata 1990–2020. I. Budapest, HVG-ORAC, 2021. 293–306.

Pullella, Philip: Save the Planet before It’s Too Late, Pope Urges. Reuters, 2007. szeptember 2. Online: https://www.reuters.com/article/idINIndia-29291220070902

Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle. OECD Legal Instruments, OECD, 2022.

Sulyok Katalin: The Public Trust Doctrine, the Non-Derogation Principle and the Protection of Future Generations. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 9. (2021), 1. 359–375. Online: https://doi.org/10.5553/HYIEL/266627012021009001020

Jogforrás

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

Alkotmánybírósági határozatok és végzések

- 996/G/1990. AB határozat, ABH 1993, 533, 538.

.28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 137, 140.

/2013. (III. 14.) AB határozat

/2015. (VI. 5.) AB határozat

/2016. (VI. 10.) AB határozat

/2017. (X. 25.) AB határozat

/2017. (X. 25.) AB határozat

/2017. (IX. 25.) AB határozat

/2017. (XI. 20.) AB határozat

/2018. (IX. 4.) AB határozat

/2018. (X. 10.) AB határozat

/2018. (X. 16.) AB végzés

/2019. (III. 7.) AB határozat

/2019. (VII. 10.) AB végzés

/2020. (I. 3.) AB határozat

/2020. (VII. 6.) AB határozat

/2021. (II. 9.) AB határozat

/2021. (V. 13.) AB határozat

/2021. (VIII. 11.) AB határozat

/2021. (VII. 22.) AB végzés

/2021. (VII. 22.) AB végzés

/2022. (IV. 14.) AB határozat

/2022. (I. 13.) AB végzés

/2022. (IV. 1.) AB végzés

/2022. (IV. 12.) AB határozat

/2022. (IV. 29.) AB határozat

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.