Full Issue

Studies

object(Publication)#165 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(415) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-01-26 13:54:38" ["primaryContactId"]=> int(585) ["sectionId"]=> int(17) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(511) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(6) "2–29" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1432) "

Cikkünk célja, hogy két olyan, eddig a közszolgáltatások terén még nem használt módszert mutassunk be, amelyek segítségével hatékonyan leírhatók és elemezhetők a komplex szolgáltatási folyamatok a közszolgáltatások különböző területein. Elsőként, nemzetközi szakirodalmi áttekintés segítségével feltárjuk a közigazgatás fejlődésének irányait, rámutatva, hogy a közszolgáltatások ügyfeleinek szerepe hogyan változik, és hogyan válik egyre fontosabbá a közszolgáltatások tervezése és végrehajtása során, kiemelt figyelmet fordítva a Co-Production és Co-Creation megközelítéseire. Ezt követően bemutatjuk, hogy a Service  Blueprinting és a Process-Chain Network módszerek hogyan használhatók fel egy bonyolult közszolgáltatási folyamat elemzésére, leképezésére és vizuális megjelenítésére. Prezentáljuk, miként azonosíthatók az SBP- és PCN-módszerek segítségével egy adott közszolgáltatási folyamaton belül a hatékonyságot és az eredményességet érintő potenciális problémák. Példaként a magyar gyámhivatal kapcsolattartási eljárásának összetett folyamatát vesszük alapul, bemutatva az előzetes eredményeket, és rámutatva, hogy az ügyfelek részvétele és megfelelő motiváltsága mennyire fontos a folyamatban, valamint kiemelve a folyamat egyéb hiányosságait, amelyek további kutatást igényelnek.

" ["hu_HU"]=> string(1317) "

The purpose of this article is to present a theoretical approach and two analytical methods that have not yet been used in case of complex public services in Hungary, but with their help we can effectively describe and analyse these service processes within the field of administrative public services. First, our goal is to explore the directions of public administration management through an international literature review in order to point out how the role of clients of public services are changing and becoming more and more essential during the plan and execution of public services with special focus on Co-Production and Co-Creation. Second, we would like to present how the methods of Service Blueprinting and Process-Chain Network can be used to map, visualise and analyse intricate public services. We present how the SBP and PCN methods can be used to identify potential problems which can affect the efficiency and effectiveness of a service process. We are using the elaborate process of the Hungarian Guardianship Office’s contact affair procedure as an example, to show preliminary results and to present how important the involvement of clients could be in the process with the right motivation, while also highlighting other inefficiencies of the process which are worth further research.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(74) "Új módszerek alkalmazása a közszolgáltatási folyamatok elemzésében" ["hu_HU"]=> string(59) "APPLYING NEW METHODS FOR ANALYSING PUBLIC SERVICE PROCESSES" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(45) "Buics László, Eisingerné Balassa Boglárka" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#819 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(585) ["email"]=> string(19) "buics.laszlo@sze.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(415) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(26) "Széchenyi István Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(20) "

PhD hallgató

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Buics" ["hu_HU"]=> string(5) "Buics" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#848 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(586) ["email"]=> string(17) "eisingerne@sze.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(415) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(19) "Eisingerné Balassa" ["hu_HU"]=> string(19) "Eisingerné Balassa" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Boglárka" ["hu_HU"]=> string(9) "Boglárka" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(20) "közszolgáltatások" [1]=> string(26) "szolgáltatási folyamatok" [2]=> string(12) "gyámhivatal" [3]=> string(26) "kapcsolattartási folyamat" [4]=> string(26) "Service Blueprinting (SBP)" [5]=> string(27) "Process-Chain Network (PCN)" } ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(15) "public services" [1]=> string(17) "service processes" [2]=> string(19) "Guardianship Office" [3]=> string(24) "contact affair procedure" [4]=> string(26) "Service Blueprinting (SBP)" [5]=> string(27) "Process-Chain Network (PCN)" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(7) "english" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#850 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14467) ["id"]=> int(4150) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(415) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#82 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(523) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-01-26 13:53:37" ["primaryContactId"]=> int(746) ["sectionId"]=> int(17) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(648) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(7) "30–55" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1390) "

A komplex hálózatok, illetve komplex adaptív rendszerek elméletei a természettudományokból származnak. Felmerül a kérdés, hogy ezek a nézőpontok hozzá tudnak-e adni valamit a közszférát irányító kontinentális normativitás működésének és kudarcainak megértéséhez. Az első részben ez a cikk az ágazatspecifikus példákon keresztül kívánja először bemutatni, hogy a magyar energiajog, a „merev” kontinentális jogrendszerek egyik abszolút szélsőértéke maga is a komplex adaptív rendszerek attribútumait követi, amelyeket a közigazgatás valósít meg, így cáfolva a „klasszikus” kontinentális közjogi rutinok és előítéletek bármilyen redukcionista és lineáris koncepcióját. Ez a komplex rendszerek olyan alapvető jellemzőihez vezet át, mint a felerősítő hatás (emergence), az „erőteljes, mégis törékeny” dilemma és  a rendszerszintű kockázat kérdése,
amelyeket a második részben vizsgálunk, még nem publikált esettanulmányokra is kiterjedően, melyek közelebb visznek bennünket a közigazgatás által alkalmazott jog kockázatainak azonosításához. Mindez véleményünk szerint sokat hozzáadhat a normativitás minőségének megértéséhez és javításához annak érdekében, hogy a rendszerszintű kockázatok csökkenthetők legyenek a jogon és a közigazgatáson belül.

" ["hu_HU"]=> string(1146) "

Complex networks and complex adaptive systems theories come from hard sciences. The question arises whether these viewpoints can add anything to the understanding of the operation and failures of continental normativity governing the public sector. In the first part, this paper intends to demonstrate for the first time via industry-specific examples that Hungarian energy law, one of the absolute extremes of the rigid continental law is per se following complex adaptive system attributes as being implemented by the public administration, thus refuting any reductionist and linear concepts of ‘classical’ continental public law routines and prejudice. This leads to such essential features of complex systems like emergence, the ‘robust yet fragile’ dilemma and the issue of systemic risk that we investigate in the second part, also covering unpublished  case studies, letting us closer to identify risks within the law applied by public administration. This in our view can add a lot to the understanding and improvement of the quality of normativity in order to mitigate systemic risks within law and public administration.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(152) "A magyar energiajog mint a komplex rendszerek szemléletmódjainak alkalmazási példája a közigazgatási normativitás kockázatainak megértéséhez" ["hu_HU"]=> string(126) "HUNGARIAN ENERGY LAW AS AN EXAMPLE OF USING COMPLEX SYSTEM VIEWPOINTS TO UNDERSTAND RISKS IN PUBLIC ADMINISTRATION NORMATIVITY" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(26) "Tóth Máté, Vastag Gyula" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#846 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(746) ["email"]=> string(21) "mate.toth@ratkynet.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(523) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Tóth" ["hu_HU"]=> string(5) "Tóth" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Máté" ["hu_HU"]=> string(6) "Máté" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#822 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6341) ["email"]=> string(28) "gyula.vastag@uni-corvinus.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(523) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Vastag" ["hu_HU"]=> string(6) "Vastag" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Gyula" ["hu_HU"]=> string(5) "Gyula" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(10) "energiajog" [1]=> string(18) "komplex rendszerek" [2]=> string(14) "közigazgatás" [3]=> string(25) "rendszerszintű kockázat" } ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(15) "complex systems" [1]=> string(21) "public administration" [2]=> string(10) "energy law" [3]=> string(13) "systemic risk" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#851 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14468) ["id"]=> int(4151) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(523) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#84 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(530) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-01-26 13:52:48" ["primaryContactId"]=> int(763) ["sectionId"]=> int(17) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(656) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(7) "56–83" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(993) "

In most countries, the public sector and its constituent public administration employ a large number of employees. According to the OECD average, this is 15% of the total employment, while compensation of public employees reaches 11% of GDP. It is no coincidence that measures to improve the public and civil service continue to characterise government intentions even in the second decade of the millennium. In most Member States of the European Union, modernisation involves the improvement of human resources relations; either comprehensively or in terms of sub-areas. In the last decade, the latter has rather prevailed. The paper highlights examples of the reform ideas of EU countries in which changes can be considered significant compared to the previous systems. It provides insight into the public and civil service changes of the three major administrative model countries – the United Kingdom, France, Germany – and other Western European states over the last ten years.

" ["hu_HU"]=> string(1169) "

A közszektor és az annak részét képező  közigazgatás az országok túlnyomó részében a munkaerő széles tömegeit foglalkoztatja. Az OECD- átlagot tekintve ez az összfoglalkoztatottak 15%-a, míg az állami alkalmazottak kompenzációja a GDP 11%-át éri el. Nem véletlen, hogy a közszolgálat fejlesztését célzó intézkedések az ezredforduló második évtizedében is töretlenül jellemzik a kormányzati szándékokat. Az Európai Unió tagállamainak többségében a modernizáció magában foglalja a humán erőforrásokat érintő viszonyok fejlesztését; akár átfogó jelleggel, akár egy-egy részterület vonatkozásában. Az elmúlt évtizedben inkább a második megoldás volt jellemző. Az írás olyan uniós országok szabályozásából, gyakorlatából, reformelképzeléseiből emel ki példákat, amelyekben a változások a korábbi berendezkedéshez képest jelentősnek minősíthetők. Betekintést nyújt a három nagy közigazgatásimodell- ország – Egyesült Királyság, Franciaország, Németország –, illetve további nyugat-európai államok utóbbi  tíz évének közszolgálati változásaiba.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(72) "“New” Human Resources Practices in the Employment of State Employees" ["hu_HU"]=> string(84) "„ÚJ” HR-MEGOLDÁSOK ÉS SZEREPÜK AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATOTTAK ALKALMAZÁSÁBAN" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Linder Viktória" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#857 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(763) ["email"]=> string(26) "linder.viktoria@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(530) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Linder" ["hu_HU"]=> string(6) "Linder" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Viktória" ["hu_HU"]=> string(9) "Viktória" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(51) "hagyományos közszolgálati modellek átalakulása" [1]=> string(32) "gyakran változó reformirányok" [2]=> string(44) "hatékonyságra, teljesítményre törekvés" [3]=> string(37) "rugalmas foglalkoztatási megoldások" [4]=> string(36) "közjogi státuszok minimalizálása" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(50) "transformation of traditional civil service models" [1]=> string(33) "often changing reform initiatives" [2]=> string(35) "focus on performance and efficiency" [3]=> string(29) "flexible employment solutions" [4]=> string(33) "minimisation of public law status" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#866 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14470) ["id"]=> int(4152) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(530) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (Magyar)
object(Publication)#858 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(687) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-01-26 13:51:55" ["primaryContactId"]=> int(985) ["sectionId"]=> int(17) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(840) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(8) "84–109" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(822) "

Equity fund investments invest private and public sources on a repayable basis with a revolving character, which allows economic development and at the same time means a much greater efficiency in the allocation of public capital and the long-term sustainability  of public investment
than grants. The paper analyses the Hungarian practice using equity funds, especially using public sources both looking at the empirical evidences and seeking for answers to the question, what are the pros and cons of these tools, whether they are effective, useful or not. This paper has two main aims: first, to review the legislation and the Hungarian approach on the  utilisation of equity funds; second, to analyse experiences, establishment and implementation, practical problems and solutions linked to equity funds.

" ["hu_HU"]=> string(973) "

A tőkealapok magán- vagy közpénzekből valósítanak meg megtérülő befektetéseket, így alkalmazásuk olyan gazdaságfejlesztést eredményez, amely a támogatásnál nagyobb hatékonyságot és hosszabb távú fenntarthatóságot biztosít a közpénzek  felhasználásában. Jelen tanulmány elemzi a tőkebefektetésekkel, így különösen a közpénzek felhasználásával működő alapok alkalmazásával kapcsolatos magyar gyakorlatot, mind az empirikus  bizonyítékok vizsgálatával, mind pedig azon kérdés megválaszolásával, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak ezen eszközöknek, ezek hatékonyak és hasznosak-e vagy sem. A tanulmány két fő célja: egyrészről a jogszabályok és a magyar tőkealapok felhasználásával kapcsolatos eltérő megközelítésének elemzése, másrészről ezek felállításához és működtetéséhez kapcsolódó gyakorlati  tapasztalatok, problémák és azok megoldásainak vizsgálata.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(54) "Venture Capital and Equity Financing from Public Funds" ["hu_HU"]=> string(55) "KOCKÁZATI TŐKE ÉS TŐKEFINANSZÍROZÁS KÖZPÉNZBŐL" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(33) "Nyikos Györgyi, Fukker Gabriella" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#865 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(985) ["email"]=> string(25) "nyikos.gyorgyi@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(687) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Nyikos" ["hu_HU"]=> string(6) "Nyikos" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Györgyi" ["hu_HU"]=> string(8) "Györgyi" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#873 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6342) ["email"]=> string(26) "gabriella.fukker@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(687) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Fukker" ["hu_HU"]=> string(6) "Fukker" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Gabriella" ["hu_HU"]=> string(9) "Gabriella" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(41) "kockázati tőke és tőkefinanszírozás" [1]=> string(11) "befektetés" [2]=> string(19) "közfinanszírozás" [3]=> string(20) "gazdaságfejlesztés" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(36) "equity and venture capital financing" [1]=> string(10) "investment" [2]=> string(14) "public finance" [3]=> string(20) "economic development" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#860 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14471) ["id"]=> int(4153) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(687) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (Magyar)
object(Publication)#863 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(4098) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-01-26 13:50:50" ["primaryContactId"]=> int(4673) ["sectionId"]=> int(17) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(3977) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(9) "110–137" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1025) "

In my publication I present the changes affecting the process of  recording the legally significant facts of  the registration of real estate rights by describing the historical antecedents, accompanying the main stages of the process as a result of which the Hungarian Land Registry procedure reached its current form. Given that the procedural regulation of  the registration of real estate data, real estate rights and data of rightholders is about to undergo a significant transformation through the much wider use of the electronic procedure toolbox due to a recent project, I consider it important to assess the opportunities of the project under preparation. I describe the requirements that the Electronic Administration Act also sets for the land administration, and which the modern Hungarian Land Registry must  also meet in order to reduce the administrative burden on customers and to simplify the procedure through electronic means, increasing the sustainability of the property registration process.

" ["hu_HU"]=> string(1292) "

Publikációmban bemutatom az ingatlanokra vonatkozó jogok bejegyzésének jogilag jelentős tényei feljegyzésének folyamatát érintő változásokat, a történeti előzmények ismertetésével, végig kísérve annak a folyamatnak a legfőbb állomásait, amelynek eredményeként a magyar ingatlan-nyilvántartási eljárás a jelenlegi formáját elérte. Tekintettel arra, hogy az ingatlanok adatai, az ingatlanokra vonatkozó jogok, valamint a jogosultak adatai nyilvántartásának eljárási szabályozása egy a közelmúltban indult projektnek köszönhetően, az elektronikus eljárás eszköztárának a jelenleginél sokkal szélesebb körben történő alkalmazásával jelentős átalakulás előtt áll, fontosnak tartom felmérni azt, hogy a jelenleg előkészítés alatt álló projekt milyen lehetőségeket hordoz magában. Ismertetem azokat az elvárásokat, amelyeket az elektronikus ügyintézési törvény a földügyi igazgatás számára is meghatároz, és amely elvárásoknak a modern magyar ingatlan-nyilvántartás is meg kell hogy feleljen annak érdekében, hogy az ügyfelek ügyintézési terheit csökkentse, az elektronizáció révén az eljárást egyszerűsítse, így növelve az ingatlan-nyilvántartási eljárás fenntarthatóságát.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(55) "The Role of Electronisation in Real Estate Registration" ["hu_HU"]=> string(67) "AZ ELEKTRONIZÁCIÓ SZEREPE AZ INGATLANOK NYILVÁNTARTÁSA KAPCSÁN" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(33) "Sustainable Public Administration" ["hu_HU"]=> string(28) "FENNTARTHATÓ KÖZIGAZGATÁS" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(11) "Varga Márk" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#870 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(4673) ["email"]=> string(21) "Varga.Mark@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4098) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Varga" ["hu_HU"]=> string(5) "Varga" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Márk" ["hu_HU"]=> string(5) "Márk" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(11) "telekkönyv" [1]=> string(24) "ingatlan-nyilvántartás" [2]=> string(26) "elektronikus ügyintézés" [3]=> string(27) "automatikus döntéshozatal" [4]=> string(15) "digitalizáció" [5]=> string(17) "fenntarthatóság" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(13) "Land Registry" [1]=> string(14) "title register" [2]=> string(25) "electronic administration" [3]=> string(25) "automatic decision making" [4]=> string(12) "digitisation" [5]=> string(14) "sustainability" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#875 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14472) ["id"]=> int(4154) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(4098) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (Magyar)

International studies

object(Publication)#85 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(3952) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-04-21 16:38:31" ["primaryContactId"]=> int(4508) ["sectionId"]=> int(24) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(3831) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(9) "138–161" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(720) "

This article provides an overview of various areas of public personnel law, using the example of the Federal Personnel Act and the associated Ordinances, which apply to public employees of the Swiss Confederation. Nowadays, the public employment relationship is increasingly based on an employment contract and no longer on an order. Both fixed-term and open-ended employment relationships are permitted. In contrast to the private sector, a dismissal requires a sufficient cause. In addition to the establishment and termination of the employment relationship, the article examines numerous other areas such as wages, holidays, liability issues, the legal status of supreme civil servants and the pension system.

" ["hu_HU"]=> string(867) "

Der vorliegende Beitrag vermittelt eine Übersicht über verschiedene Bereiche des öffentlichen Personalrechts, dargestellt am Beispiel des Bundespersonalgesetzes und der dazugehörenden Verordnungen, die für die öffentlich-rechtlich angestellten Personen des Bundes gelten. Die Begründung des Arbeitsverhältnisses erfolgt heute zunehmend durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag und nicht mehr durch eine Verfügung. Zulässig sind befristete und unbefristete Arbeitsverhältnisse. Eine Entlassung ist, anders als bei einem Arbeitsverhältnis im privaten Sektor, nur im Fall eines sachlich hinreichenden Grundes zulässig. Der Beitrag beleuchtet neben der Entstehung und der Auflösung des Arbeitsverhältnisses zahlreiche weitere Bereiche wie Lohn, Ferien, Fragen der Verantwortlichkeit, die Rechtstellung der obersten Beamten und das Pensionssystem.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(47) "Presentation Based on Federal Civil Service Law" ["hu_HU"]=> string(50) "EINE DARSTELLUNG AUFGRUND DES BUNDESPERSONALRECHTS" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(32) "Civil Service Law in Switzerland" ["hu_HU"]=> string(42) "DAS ÖFFENTLICHE PERSONALRECHT DER SCHWEIZ" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(37) "Portmann Wolfgang, Holenstein Andreas" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#817 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(4508) ["email"]=> string(23) "lst.portmann@rwi.uzh.ch" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(3952) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "CH" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Portmann" ["hu_HU"]=> string(8) "Portmann" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Wolfgang" ["hu_HU"]=> string(8) "Wolfgang" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#792 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6343) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(3952) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "CH" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Holenstein" ["hu_HU"]=> string(10) "Holenstein" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Andreas" ["hu_HU"]=> string(7) "Andreas" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(8) { [0]=> string(6) "Beamte" [1]=> string(4) "Bund" [2]=> string(14) "Bundespersonal" [3]=> string(20) "Bundespersonalgesetz" [4]=> string(24) "Bundespersonalverordnung" [5]=> string(27) "öffentliches Personalrecht" [6]=> string(42) "öffentlich-rechtlich angestellte Personen" [7]=> string(7) "Schweiz" } ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(14) "civil servants" [1]=> string(17) "Federal Personnel" [2]=> string(21) "Federal Personnel Act" [3]=> string(27) "Federal Personnel Ordinance" [4]=> string(16) "public employees" [5]=> string(20) "public personnel law" [6]=> string(19) "Swiss Confederation" [7]=> string(11) "Switzerland" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#844 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14473) ["id"]=> int(4155) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(3952) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (Magyar)

Forum

object(Publication)#763 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(4222) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-01-26 13:48:21" ["primaryContactId"]=> int(4817) ["sectionId"]=> int(23) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(4101) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(9) "162–193" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(839) "

The phenomenon of sustainability and sustainable development is one of the most current and most researched domains. In our present study a close, historic approach is applied to the conceptual framework of these two concepts and their relation. Besides presenting the evolving definition of sustainability, our work aims to examine the available indicators and set of indicators to measure general sustainability from the viewpoint of social policy; furthermore, the questions arising from their application in practice are analysed. We concluded in our paper that the concept of sustainability is well-researched and developed, in contrast, the indicators measuring it need further elaboration. Finally, the last section studies the realisation and evolution of the available social policy indicators of sustainability in Hungary.

" ["hu_HU"]=> string(825) "

A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés a jelenkor egyik kiemelkedően aktuális és sokat kutatott területe. Tanulmányunk a fenntarthatóság fogalmi kereteinek vizsgálata során történeti megközelítést alkalmazva próbál rávilágítani a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés értelmezésének alakulására, valamint a két fogalom közti kapcsolatra. A fenntarthatóság fogalmi meghatározása mellett a mérésére kialakított indikátorokat, illetve indikátorkészleteket mutatjuk be, valamint azok gyakorlati alkalmazása során felmerülő kérdések kerülnek górcső alá. A tanulmány keretein belül megvizsgáljuk a fenntarthatóság társadalompolitikai területének mérésére kialakított mutatókészleteket, és bemutatjuk hazai alakulásukat és teljesülésüket.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(78) "Indicators of Social Policy for Sustainability and Their Fulfilment in Hungary" ["hu_HU"]=> string(82) "A FENNTARTHATÓSÁG TÁRSADALOMPOLITIKAI INDIKÁTORAI ÉS AZOK HAZAI TELJESÜLÉSE" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(43) "Iván Dániel, Boros Anita, Hegedüs Viktor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#808 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(4817) ["email"]=> string(22) "ivan.daniel@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4222) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Iván" ["hu_HU"]=> string(5) "Iván" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Dániel" ["hu_HU"]=> string(7) "Dániel" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#791 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6344) ["email"]=> string(22) "boros.anita@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4222) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Boros" ["hu_HU"]=> string(5) "Boros" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Anita" ["hu_HU"]=> string(5) "Anita" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#786 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6345) ["email"]=> string(25) "hegedus.viktor0@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4222) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Hegedüs" ["hu_HU"]=> string(8) "Hegedüs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Viktor" ["hu_HU"]=> string(6) "Viktor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(17) "fenntarthatóság" [1]=> string(24) "fenntartható fejlődés" [2]=> string(29) "társadalmi fenntarthatóság" [3]=> string(12) "indikátorok" [4]=> string(31) "fenntarthatósági indikátorok" [5]=> string(26) "fenntarthatóság mérése" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(14) "sustainability" [1]=> string(23) "sustainable development" [2]=> string(21) "social sustainability" [3]=> string(10) "indicators" [4]=> string(25) "sustainability indicators" [5]=> string(24) "measuring sustainability" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#821 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14474) ["id"]=> int(4156) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(4222) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (Magyar)
object(Publication)#86 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(4755) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-01-26 13:46:49" ["primaryContactId"]=> int(5534) ["sectionId"]=> int(23) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(4634) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(9) "194–219" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1417) "

The aim of our study is to present the networking capabilities of the three county seats of the Central Transdanubian Region, Székesfehérvár, Veszprém and Tatabánya, in terms of local business development, using the results of a comparative research.
The research investigated the question whether there are any typical networking patterns in the three cities related to the local economic development activities. The literature puts emphasis on local economic development in recent years, and the success of the local economy is also decisive for the success of national economies. However, in addition to the  appropriate economic conditions, local economic development is also determined by local partnership networks. The cluster literature pays attention to the importance of cooperation between actors in the local economy.
In Hungary, local economic development is the task of local governments. In our research, we examined who is involved in the local development process and implementation of local economic development concepts in addition to the municipality in the selected cities, who are the ones left out and why.
According to the research findings, different economic development partnership networks operate in each city; however, it is true in all three cities  that small and medium-sized enterprises feel the least addressed in relation to local economic development.

" ["hu_HU"]=> string(1577) "

Tanulmányunk célja, hogy egy összehasonlító kutatás eredményeit felhasználva bemutassa a Közép-Dunántúli régió három megyeszékhelyének – Székesfehérvár, Veszprém és Tatabánya – hálózatosodási lehetőségeit, a helyi vállalkozásfejlesztés tekintetében.
A tanulmány alapjául szolgáló kutatás 2017–2018 között azt vizsgálta, hogy a három városban létezik-e egy-egy jellemző hálózatosodási minta a helyi gazdaságfejlesztési tevékenységükhöz kapcsolódóan. A szakirodalom a helyi gazdaságfejlődésre nagy hangsúlyt fektet az utóbbi években, a helyi gazdaság sikere meghatározó a nemzetgazdaságok sikere szempontjából is. A helyi gazdaságfejlődést azonban a megfelelő gazdasági adottságokon túl a helyi partnerségi hálózatok is meghatározzák. A klaszterirodalom a helyi gazdaság szempontjából fontos szereplők együttműködésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
Magyarországon a helyi gazdaságfejlesztés az önkormányzatok feladata. Kutatásunk során tehát azt vizsgáltuk, hogy a kiválasztott városokban kik vesznek részt az önkormányzat mellett a helyi gazdaságfejlesztési koncepciók kidolgozásában és megvalósításában, kik azok, akik kimaradnak, és miért.
A kutatás alapján az egyes városokban különböző gazdaságfejlesztési partnerségi hálózatok működnek, azonban az mindhárom városra igaz, hogy alapvetően a kis- és közepes vállalkozások érzik legkevésbé megszólítva magukat a helyi gazdaságfejlesztés kapcsán.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(97) "Local Economic Development in Comparative Perspective: Székesfehérvár–Veszprém–Tatabánya" ["hu_HU"]=> string(105) "HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ PERSPEKTÍVÁBAN: SZÉKESFEHÉRVÁR—VESZPRÉM—TATABÁNYA" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(43) "Ványi Éva, Dúró József, Várnagy Réka" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#862 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5534) ["email"]=> string(25) "eva.vanyi@uni-corvinus.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4755) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9651-4257" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(31) "Corvinus University of Budapest" ["hu_HU"]=> string(26) "Budapesti Corvinus Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(134) "

associate professor

Department of Political Science

Institute for International, Political and Regional Studies

" ["hu_HU"]=> string(127) "

egyetemi docens

Politikatudományi Tanszék

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ványi" ["hu_HU"]=> string(6) "Ványi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Éva" ["hu_HU"]=> string(4) "Éva" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#861 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5535) ["email"]=> string(27) "jozsef.duro@uni-corvinus.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4755) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Dúró" ["hu_HU"]=> string(6) "Dúró" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "József" ["hu_HU"]=> string(7) "József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#852 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5536) ["email"]=> string(28) "reka.varnagy@uni-corvinus.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4755) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Várnagy" ["hu_HU"]=> string(8) "Várnagy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Réka" ["hu_HU"]=> string(5) "Réka" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(7) { [0]=> string(15) "helyi gazdaság" [1]=> string(20) "gazdaságfejlesztés" [2]=> string(26) "Közép-Dunántúl régió" [3]=> string(14) "önkormányzat" [4]=> string(11) "partnerség" [5]=> string(16) "hálózatosodás" [6]=> string(33) "kis- és közepes vállalkozások" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(26) "local economic development" [1]=> string(28) "Central Transdanubian Region" [2]=> string(16) "local government" [3]=> string(11) "partnership" [4]=> string(10) "networking" [5]=> string(28) "small and medium enterprises" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#864 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14475) ["id"]=> int(4157) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(4755) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (Magyar)

Review

object(Publication)#147 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(4855) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2020-12-28" ["lastModified"]=> string(19) "2021-01-26 13:41:48" ["primaryContactId"]=> int(5670) ["sectionId"]=> int(25) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(4734) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(391) ["licenseUrl"]=> string(0) "" ["pages"]=> string(9) "220–229" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32575/ppb.2020.2.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(661) "

In László Vértesy’s book entitled Law and Finance in the Banking Sector, published in 2020, we can read a comprehensive overview of the regulatory and financial system of the banking sector in Hungary and the European Union. The novelty of the monograph lies in its interdisciplinary approach, where the author discusses the most important legal and economic aspects of the topic with a perfect sense of proportion, detailing the relationship between them. The value of the book is enhanced by the multi-site, reasoned critical thinking and the author’s constructive suggestions, which he formulates as possible solutions to each problem.

" ["hu_HU"]=> string(733) "

Vértesy László 2020-banmegjelent Jog és pénzügyek a bankszektorban című könyvében egy teljes körű áttekintést olvashatunk a banki szféra hazai és európai uniós szabályozási és pénzügyi rendszeréről. A monográfia újszerűsége annak interdiszciplináris megközelítésmódjában rejlik, ahol a szerző tökéletes arányérzékkel tárgyalja a téma legfontosabb jogi és közgazdasági aspektusait, részletesen kitérve az azok közötti összefüggésekre. A könyv értékét növeli a több helyen megjelenő, érvekkel alátámasztott kritikai gondolkodásmód, illetve a szerző azon konstruktív javaslatai, amelyeket az egyes problémák megoldási lehetőségeiként fogalmaz meg.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(56) "Review of the Book Law and Finance in the Banking Sector" ["hu_HU"]=> string(66) "RECENZIÓ A JOG ÉS PÉNZÜGYEK A BANKSZEKTORBAN CÍMŰ KÖNYVRŐL" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(57) "At the Intersection of Regulation and Financial Interests" ["hu_HU"]=> string(63) "A JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS A PÉNZÜGYI ÉRDEKEK METSZÉSPONTJÁN" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(18) "Malustyik Brigitta" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#787 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5670) ["email"]=> string(29) "malustyik.brigitta@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4855) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(116) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:31:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Malustyik" ["hu_HU"]=> string(9) "Malustyik" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Brigitta" ["hu_HU"]=> string(8) "Brigitta" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(11) "bankszektor" [1]=> string(14) "pénzügyi jog" [2]=> string(16) "közgazdaságtan" [3]=> string(17) "bankszabályozás" [4]=> string(19) "jog és pénzügyek" [5]=> string(24) "jog és közgazdaságtan" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(14) "banking sector" [1]=> string(13) "financial law" [2]=> string(9) "economics" [3]=> string(18) "banking regulation" [4]=> string(15) "law and finance" [5]=> string(17) "law and economics" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#853 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(14476) ["id"]=> int(4158) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(4855) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (Magyar)