Teljes szám

Előszó

object(Publication)#189 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(7332) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-18 16:01:28" ["primaryContactId"]=> int(9158) ["sectionId"]=> int(76) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(7208) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(1) "5" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.1" ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(28) "More Secretary than General?" ["hu_HU"]=> string(28) "More Secretary than General?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Kecsmár Krisztián" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#758 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(9158) ["email"]=> string(30) "krisztian.kecsmar@ec.europa.eu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7332) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(190) ["country"]=> string(2) "BE" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Kecsmár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(10) "Krisztián" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(0) { } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#705 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32472) ["id"]=> int(5754) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7332) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)

Tanulmány

object(Publication)#689 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(7288) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-19 14:37:23" ["primaryContactId"]=> int(9104) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(7164) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(10283) "Arató, Krisztina – Koller, Boglárka (2023): Európa utazása. Integrációtörténet. Budapest: Gondolat. Arató, Krisztina – Koller, Boglárka (2015): Magyarország és az Európai Unió. In Körösényi, András (ed.): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Budapest: Osiris – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet. 377–399. Bürzel, Tanja (1999): Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain. Journal of Common Market Studies, 37(4), 573–596. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00197 Braun, András (2019): Az EU integráció kérdései Észak-Macedóniában [EU Integration Issues in (Northern) Macedonia]. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon [Europeanisation in the Western Balkans]. Budapest: Dialóg Campus. 205–220. Caporaso, James A. (2008): The Three Worlds of Regional Integration Theory. In Graziano, Paolo R. – Vink, Maarten Peter (eds.): Europeanization. New Research Agendas. London: Palgrave Macmillan. 23–34. Online: https://doi.org/10.1057/9780230584525_2 European Commission (2003): The Thessaloniki Summit: A Milestone in the European Union’s Relations with the Western Balkans. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_03_860 European Commission (2019): Expert Report on Rule of Law issues in Bosnia and Herzegovina. Online: https://archive.europa.ba/wp-content/uploads/2019/12/ExpertReportonRuleofLawissuesinBosniaandHerzegovina.pdf European Commission (2020): A More Credible, Dynamic, Predictable and Political EU Accession Process. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_181 European Commission (2022a): Commission Opinion on Georgia’s Application for Membership of the European Union. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-06/Georgia%20opinion%20and%20Annex.pdf European Commission (2022b): Commission Opinion on the Republic of Moldova’s Application for Membership of the European Union. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-06/Republic%20of%20Moldova%20Opinion%20and%20Annex.pdf European Commission (2022c): Commission Opinion on Ukraine’s Application for Membership of the European Union. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-06/Ukraine%20Opinion%20and%20Annex.pdf European Commission (2023a): Albania 2023 Report. Online: https://neighbourhood-en-largement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_690%20Albania%20report.pdf European Commission (2023b): Bosnia and Herzegovina 2023 Report. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_691%20Bosnia%20and%20Herzegovina%20report.pdf European Commission (2023c): Kosovo* 2023 Report. Online: https://neighbourhood-en-largement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_692%20Kosovo%202023%20report.pdf European Commission (2023d): Montenegro 2023 Report. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_694%20Montenegro%20report.pdf European Commission (2023e): North Macedonia 2023 Report. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_693%20North%20Macedonia%20report.pdf European Commission (2023f): Serbia 2023 Report. Online: https://neighbourhood-en-largement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_695_Serbia.pdf European Commission (s. a.): Moldova. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/moldova_en European Council (2023): Conclusions. EUCO 20/23, 14–15 December 2023. Online: https://www.consilium.europa.eu/media/68967/europeancouncilconclusions-14-15-12-2023-en.pdf European Western Balkans (2023): Macron Says EU Should Consider Evolving to “Multi-Speed” Union If It Wants to Enlarge. Online: https://europeanwesternbalkans.com/2023/08/28/macron-says-eu-should-consider-evolving-to-multi-speed-union-if-it-wants-to-enlarge/ Grabbe, Heather (2006): The EU’s Transformative Power. Europeanization Through Conditionality in Central and Eastern Europe. London: Palgrave Macmillan. Online: https://doi.org/10.1057/9780230510302 Graziano, Paolo R. – Vink, Maarten P. eds. (2008): Europeanization. New Research Agendas. London: Palgrave Macmillan. Online: https://doi.org/10.1057/9780230584525 GRECO (2023): Second Interim Compliance Report. Republic of Moldova. Online: https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680ab41b9 Haas, Ernst B. (1958): The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces 1950–57. Stanford University. Hoffmann, Stanley (1966): Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe. Daedalus, 95(4), 862–916. Kemenszky, Ágnes (2019): Bosznia: a nyugat-balkáni térség európai integrációs folyamatának sereghajtója [Bosnia: The Laggard of the European Integration Process in the Western Balkans]. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon [Europeanisation in the Western Balkans]. Budapest: Dialóg Campus. 221–236. Koller, Boglárka (2011): Trajectories of Identity Formation in the Post-Enlargement Era: The Hungarian Example. Jagielloniskie Forum Europejskie, 20, 7–29. Koller, Boglárka (2019): Az európaizáció konceptuális és elméleti kérdései, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra [Conceptual and Theoretical Issues of Europeanisa¬tion, with Special Focus on the Western Balkans]. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon [Europeanisation in the Western Balkans]. Budapest: Dialóg Campus. 15–29. Ladrech, Robert (1994): Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France. Journal of Common Market Studies, 32(1), 69–88. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x Lindberg, Leon N. (1963): The Political Dynamics of European Integration. Oxford: Oxford University Press. Lőrinczné Bencze, Edit (2013): Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében. Budapest: Aposztróf Kiadó – Kodolányi János Főiskola. Lőrinczné Bencze, Edit (2019): Bővítési európaizáció: Horvátország az uniós csat¬lakozás előtt és után [Enlargement Europeanisation: Croatia before and after EU Accession.] In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon [Europeanisation in the Western Balkans]. Budapest: Dialóg Campus. 145–159. Manners, Ian (2002): Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? Journal of Common Market Studies, 40(2), 235–258. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353 Manners, Ian (2008): The Normative Ethics of the European Union. International Affairs, 84(1), 45–60. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2008.00688.x Olsen, Johan P. (2002): The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies, 40(5), 921–952. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00403 Ördögh, Tibor (2019a): Szerbia közeledése az Európai Unióhoz [Serbia’s Rapprochement with the European Union]. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon [Europeanisation in the Western Balkans]. Budapest: Dialóg Campus. 173–188. Ördögh, Tibor (2019b): The EU’s Relations with the Western Balkans and Turkey. In Gálik, Zoltán – Molnár, Anna (eds.): Regional and Bilateral Relations of the European Union. Budapest: Dialóg Campus. 52–56. Ördögh, Tibor (2020): Szerbia és Koszovó viszonya (2010–2020) [Relations between Serbia and Kosovo (2010–2020)]. Külügyi Műhely, 2, 227–248. Online: https://doi.org/10.36817/km.2020.2.12 Ördögh, Tibor (2022): Rule of Law in the Western Balkans. In Németh, Ferenc (ed.): Politics and Nationalism in the Western Balkans. Budapest: Hungarian Institute of International Affairs. 12–42. Online: https://doi.org/10.47683/KKIElemzesek.KE-2021.67 Radaelli, Claudio (2003): The Europeanization of Public Policy. In Featherstone, Kevin – Radaelli, Claudio (eds.): The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press. 27–56. Online: https://doi.org/10.1093/0199252092.003.0002 Reményi, Péter (2019): Koszovó [Kosovo]. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon [Europeanisation in the Western Balkans]. Budapest: Dialóg Campus. 237–252. Risse, Thomas – Green Cowles, Maria – Caporaso, James (2001): Europeaniza¬tion and Domestic Change: Introduction. In Risse, Thomas – Green Cowles, Maria – Caporaso, James (eds.): Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1–20. Online: https://doi.org/10.7591/9781501723575-002 Schimmelfennig, Frank (2010): Europeanisation Beyond the Member States. Zeitschrift Für Staats- Und Europawissenschaften (ZSE) / Journal for Comparative Government and European Policy, 8(3), 319–339. Online: https://doi.org/10.5771/1610-7780-2010-3-319 Schimmelfennig, Frank (2012): Europeanization Beyond Europe. Living Reviews in European Governance, 7(1). Online: https://doi.org/10.12942/lreg-2012-1 Taylor, Paul (1982): Intergovernmentalism in the European Communities in the 1970s: Patterns and Perspectives. International Organisation, 36(4), 741–766. Online: https://doi.org/10.1017/S0020818300019081 Varga-Kocsicska, Aleksandra (2019): Monenegró az európaizáció útján [Montenegro on the Road to Europeanisation]. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon [Europeanisation in the Western Balkans]. Budapest: Dialóg Campus. 161–172. Végh, Andor (2019): Albánia európai integrációs kérdései [Albania’s European Integration Issues]. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon [Europeanisation in the Western Balkans]. Budapest: Dialóg Campus. 189–204. Von der Leyen, Ursula (2023): Statement by President von der Leyen on the 2023 Enlargement Package and the New Growth Plan for the Western Balkans. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_5641" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "7-28" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.2" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(727) "

The enlargement policy stands as one of the EU’s most significant policies. In a changing world order and amid shifting geopolitical circumstances, it is in the vital interest of the European Union and its Member States to demonstrate progress in this policy area and to expand the Union with new members. Despite not expanding in the last ten years, the European Union’s enlargement policy has undergone significant changes, resulting in increasingly stringent and evolving requirements for candidate countries. This article utilises the conceptual framework of Europeanisation to assess the current preparedness of candidate countries, with a specific focus on the ‘fundamentals’, including Chapters 23 and 24.

" } ["subtitle"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(140) "Analysing the Current Preparedness of the Candidates in the Fields of the Judiciary and Fundamental Rights and Justice, Freedom and Security" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(47) "Rule of Law as the Hard Condition for Accession" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(32) "Koller Boglárka, Ördögh Tibor" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#726 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9104) ["email"]=> string(26) "koller.boglarka@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7288) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5709-1116" ["url"]=> string(61) "https://antk.uni-nke.hu/tanszekek/europa-tanulmanyok-tanszek/" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1736) "

Boglárka Koller (1974) is a full professor, researcher, head of Department of European Studies at the University of Public Service - Ludovika. She graduated at the Corvinus University, Budapest as an economist in 1998; she also holds an MA in Nationalism Studies from the Central European University and an MSc in European Studies from the London School of Economics and Political Science and a PhD in International Relations from Corvinus University. She habilitated in 2016 and was appointed as a full professor in 2020. She has numerous publications on European integration. Her latest volume on the political economy of the Eurozone was published by Routledge UK in 2021.  https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-the-Eurozone-in-Central-and-Eastern-Europe-Why/Arato-Koller-Pelle/p/book/9781032034676

She has more than twenty years’ teaching experience in the area of European Studies at each level of education (BA, MA, PhD) in Hungary and worldwide. Apart from the academic roles, she has several leadership positions. She is the vice-rector of international affairs at the University of Public Service – Ludovika, member of the Board of the Hungarian United Nations Association, member of the Social Sciences Committee of the Hungarian Accreditation Committee and head of the Editorial Board of the European Mirror Scientific Journal and member of the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences, Committee of Political Sciences. She is the elected vice-president of the Central European Political Science Association (CEPSA) since 2018.

" ["hu_HU"]=> string(1751) "

Koller Boglárka (1974) egyetemi tanár, kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa-tanulmányok Tanszék vezetője. 1998-ban szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen; emellett a Közép-Európai Egyetemen szerzett MA diplomát Nacionalizmus-tanulmányokból, a London School of Economics and Political Science-en pedig MSc fokozatot Európa-tanulmányokból, valamint PhD fokozatot nemzetközi kapcsolatokból a Corvinus Egyetemen. 2016-ban habilitált, 2020-ban pedig egyetemi tanárrá nevezték ki. Számos publikációja jelent meg az európai integrációról. Az eurózóna politikai gazdaságtanáról szóló legújabb kötete a Routledge UK gondozásában jelent meg 2021-ben. https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-the-Eurozone-in-Central-and-Eastern-Europe- Miért / Arato-Koller-Pelle / p / könyv / 9781032034676

Több mint húsz éves oktatói tapasztalattal rendelkezik az Európa-tanulmányok területén az oktatás minden szintjén (BA, MA, PhD) Magyarországon és világszerte. Az akadémiai szerepeken kívül számos vezető pozíciót tölt be. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettese, a Magyar ENSZ Társaság elnökségi tagja, a Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságának tagja és az Európai Tükör tudományos folyóiratának szerkesztőbizottságának elnöke. Tagja az MTA Köztestületének, a Magyra Politikatudományi Bizottságnak. A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (CEPSA) választott alelnöke 2018 óta.

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Koller" ["hu_HU"]=> string(6) "Koller" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Boglárka" ["hu_HU"]=> string(9) "Boglárka" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#704 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9105) ["email"]=> string(23) "Ordogh.Tibor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7288) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-0239-1530" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Ördögh" ["hu_HU"]=> string(8) "Ördögh" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Tibor" ["hu_HU"]=> string(5) "Tibor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(11) "rule of law" [1]=> string(15) "Europeanisation" [2]=> string(12) "preparedness" [3]=> string(14) "European Union" [4]=> string(11) "enlargement" [5]=> string(19) "candidate countries" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#738 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32473) ["id"]=> int(5755) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7288) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#191 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7328) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-18 16:01:28" ["primaryContactId"]=> int(9154) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(7204) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5551) "Bacovic, Maja (2019): Dollarization in Montenegro: Evidence after Two Decades of Experience. Proceedings of the 11th Economics and Finance Conference, Rome. 15–37. Online: https://doi.org/10.20472/EFC.2019.011.002 Bacovic, Maja (2023): Output and Productivity Growth in Montenegro from 2007 to 2021: The Sectoral Approach. Conference paper. MICEB 2023, Budva. Online: https://www.researchgate.net/publication/371033371_Output_and_productivity_growth_in_Montenegro_from_2007_to_2021_the_sectoral_approach Council of the European Union (2012): Press Release. 3180th Council Meeting. General Affairs. Luxembourg, 26 June 2012. Online: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11690-2012-INIT/en/pdf DHL (2023): DHL Global Connectedness Index 2022. Bonn. Online: https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/delivered/documents/pdf/dhl-global-connectedness-index-2022-complete-report.pdf EBRD (2022): Transition Report 2022–2023. Luxemburg. Online: https://www.ebrd.com/transition-report-2022-23 Endrődi-Kovács, Viktória (2019): A Nyugat-Balkán államok gazdasági érettsége. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon. Budapest: Dialóg Campus. 89–108. Endrődi-Kovács, Viktória – Tankovsky, Oleg (2022): A Composite Indicator for Economic Integration Maturity: The Case of Western Balkan Countries. Eastern Journal of European Studies, 13(1), 148–166. Online: https://doi.org/10.47743/ejes-2022-0107 European Commission (2011): European Economic Forecast – Autumn 2011. Online: https://doi.org/10.2765/15525 European Commission (2013): European Economic Forecast – Autumn 2013. Online: https://doi.org/10.2765/58225 European Commission (2015): European Economic Forecast – Autumn 2015. Online: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2015-economic-forecast_en European Commission (2017): European Economic Forecast – Autumn 2017. Online: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2017-economic-forecast_en European Commission (2019): European Economic Forecast – Autumn 2019. Online: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en European Commission (2021): European Economic Forecast – Autumn 2021. Online: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/european-economic-forecast-autumn-2021_en European Commission (2023a): Montenegro. Online: https://neighbourhood-enlarge-ment.ec.europa.eu/enlargement-policy/montenegro_en European Commission (2023b): Autumn 2023 Economic Forecast. Online: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2023-economic-forecast-modest-recovery-ahead-after-challenging-year_en Eurostat (2023a): Real GDP Growth Rate. Online: https://doi.org/10.2908/tec00115 Eurostat (2023b): GDP per capita in PPS. Online: https://doi.org/10.2908/tec00114 Eurostat (2023c): Gross Domestic Product (GDP) at Current Market Prices by NUTS 2 Regions. Online: https://doi.org/10.2908/nama_10r_2gdp Eurostat (2023d): Comparative Price Levels. Online: https://doi.org/10.2908/tec00120 Eurostat (2023e): HICP – Annual Data (Average Index and Rate of Change). Online: https://doi.org/10.2908/prc_hicp_aind IMF (2020): Combating the Impact of Covid-19 in Montenegro. Online: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/07/02/na070220-combating-the-impact-of-covid-19-in-montenegro Matheisz, Máté (2023): Montenegró EU integrációs helyzete: A csatlakozási folyamatot befolyásoló tényezők elemzése és vizsgálata. Thesis. Budapest Business University, Faculty of International Management and Business. Montenegro Ministry of Finance (2023): Government Debt of Montenegro as of 31 December 2022. MONSTAT (2023a): Annual Gross Domestic Product. Online: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.monstat.org%2Fuploads%2Ffiles% 2FBDP%2F2022%2FTab_BDP_2006-2022_eng1.xls&wdOrigin=BROWSELINK MONSTAT (2023b): Tourism Releases. Online: https://monstat.org/eng/page.php?id=180&pageid=44 MONSTAT (2023c): Labour Force Survey. Online: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.monstat.org%2Fuploads%2Ffiles%2FARS%2F2023%2F3%2FARS%2520podaci.xls&wdOrigin=BROWSELINK MONSTAT (2023d): Employees by Activity Sectors. Online: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmonstat.org%2Fuploads%2Ffiles%2Fzarade%2F2023%2FZaposleni%25202010-%25202022%2520za%2520sajt%2520(11)(5).xls&wdOrigin= MONSTAT (2023e): Foreign Trade – Annual Releases. Online: https://www.monstat.org/eng/page.php?id=460&pageid=171 Nagy, Sándor Gyula – Šiljak, Dženita (2023): Patterns of the Western Balkans’ Convergence toward the EU since 2004. Regional Statistics, 13(6), 1145–1168. Online: https://doi.org/10.15196/RS130606 OECD (2021): Competitiveness in South East Europe 2021. A Policy Outlook. Paris. Online: https://doi.org/10.1787/dcbc2ea9-en Scepanovic, Lela (2023): Montenegro Exits Deal That Hedged Mammoth Chinese Highway Loan. Online: https://www.rferl.org/a/montenegro-exits-deal-chinese-highway-loan/32469505.html Transparency International (2023): Corruption Perceptions Index 2022. Online: https://www.transparency.org/en/cpi/2022 WIIW (2023): Sailing Through Rough Waters. Economic Analysis and Outlook for Central, East and Southeast Europe. Vienna. Online: https://wiiw.ac.at/sailing-through-rough-waters-p-6520.html" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "29-47" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.3" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(953) "

Montenegro submitted its EU membership application to the Council in 2008. Accession negotiations started in 2012 with the Western Balkan country. In December 2023, out of the 33 chapters opened during the negotiations, only 3 chapters were temporarily closed. The aim of the study is to examine on the basis of the European Commission’s country report, the EBRD’s Transition Report, the OECD’s Competitiveness Report, as well as the evaluation of a wide range of macro indicators, to what extent Montenegro can be considered mature for joining the European Union based on its economic structure, performance and catch-up. In the last 15 years, the country has achieved a slow economic catch-up, but it is not yet considered mature for integration from an economic point of view. In order to meet the economic criteria for EU accession, the country still needs to implement reforms in many areas and strictly adhere to budgetary discipline.

" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(76) "Evaluation of Montenegro’s EU Maturity in the Light of Economic Indicators" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Ferkelt Balázs" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#755 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9154) ["email"]=> string(25) "ferkelt.balazs@uni-bge.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7328) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-8192-2565" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(54) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:28:"Budapesti Gazdasági Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Ferkelt" ["hu_HU"]=> string(7) "Ferkelt" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Balázs" ["hu_HU"]=> string(7) "Balázs" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(10) "Montenegro" [1]=> string(14) "European Union" [2]=> string(11) "enlargement" [3]=> string(19) "Copenhagen criteria" [4]=> string(22) "accession negotiations" [5]=> string(11) "convergence" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#761 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32474) ["id"]=> int(5756) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7328) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#120 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7287) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-18 16:01:29" ["primaryContactId"]=> int(9102) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(7163) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(8532) "Aronin, Scott (2023): Three Phases of Post-Cold War EU Expansion: The Troubled Road Ahead for Ukrainian, Georgian, and Moldovan Accession. Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution, 30(1), 1–36. Online: https://eds.p.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=43b10365-0993-490c-9ed8-6b4f5f73bfef%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZCZzaXRlPWVkcy1saXZl#AN=162779060&db=lgs Becker, Markus (2023): Ukraine Could Join EU by 2030. Interview with European Council President Charles Michel. Spiegel, 06 October 2023. Online: https://www.spiegel.de/international/europe/european-council-president-charles-michel-ukraine-could-join-eu-by-2030-a-5f6a7ca6-99b9-461f-ad3f-3b41d26a771c Bevington, Matt (2020): How New Member States Join the EU: All You Need to Know. UK in a Changing Europe (UKICE). UK and EU Explainer. Online: https://ukandeu.ac.uk/explainers/how-new-member-states-join-the-eu-all-you-need-to-know/ Börzel, Tanja A. – Sedelmeier, Ulrich (2017): Larger and More Law Abiding? The Impact of Enlargement on Compliance in the European Union. Journal of European Public Policy, 24(2), 197–215. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1265575 Bulmer, Simon – Parker, Owen – Bache, Ian – George, Stephen – Burns, Charlotte (2020): Politics in the European Union. Oxford – New York: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/hepl/9780198820635.001.0001 Carr, Edward H. (2014) [1964]: The Beginnings of a Science. In Elman, Colin – Jensen, Michael A. (eds.): The Realism Reader. London – New York: Routledge. 35–38. (Origi¬nally: The Twenty Years’ Crisis, 1919–1939. An Introduction to the Study of International Relations. 2nd ed. New York: Harper. Chapter 1.) Online: https://doi.org/10.4324/9781315858579 Council of the European Union (2003): Presidency Conclusions of the Thessaloniki European Council, 19 and 20 June 2003. Brussels, 1 October 2003. 11638/03 POLGEN 55. Online: https://www.consilium.europa.eu/media/20847/76279.pdf European Commission (2020a): Enhancing the Accession Process – A Credible EU Perspective for the Western Balkans. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2020) 57 final, Brussels, 5.2.2020. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2020-02/enlargement-methodology_en.pdf European Commission (2020b): Revised Enlargement Methodology: Questions and Answers. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_182 European Commission (2022): EU Accession Process Step by Step. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/eu_accession_process_clusters%20%28oct%202022%29.pdf European Commission (2023): 2023 Communication on EU Enlargement Policy. Communi¬cation from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2023) 690 final, Brussels, 8.11.2023. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52023DC0690 European Commission (s. a.): Accession to the EU. European Commission – Enlargement – Accession to the EU. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/glossary/accession-eu_en European Council (2023): European Council Conclusions, 14 and 15 December 2023. Online: https://www.consilium.europa.eu/media/68967/europeancouncilconclusions-14-15-12-2023-en.pdf European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (2023): Steps Towards Joining. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/steps-towards-joining_en Elman, Colin – Jensen, Michael A. (2014): Introduction. In Elman, Colin – Jensen, Michael A. (eds.): The Realism Reader. London – New York: Routledge. 1–30. Online: https://doi.org/10.4324/9781315858579 Fontaine, Pascal (2018): Europe in 12 Lessons. Directorate-General for Communication, European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online: https://doi.org/10.2775/206900 Haughton, Tim (2007): When Does the EU Make a Difference? Conditionality and the Accession Process in Central and Eastern Europe. Political Studies Review, 5(2), 233–246. Online: https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2007.00130.x Hoffmann, Stanley (1966): Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe. Daedalus, 95(3), 862–915. Online: https://www.jstor.org/stable/20027004 Hooghe, Liesbet – Marks, Gary (2019): Grand Theories of European Integration in the Twenty-First Century. Journal of European Public Policy, 26(8), 1113–1133. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1569711 Kaufmann, Daniel – Kraay, Aart (2023): Worldwide Governance Indicators. Online: https://www.govindicators.org Kydland, Finn E. – Prescott, Edward C. (1982): Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, 50(6), 1345–1370. Online: https://doi.org/10.2307/1913386 Leppert, Rebecca (2022): How Exactly Do Countries Join the EU? Pew Research Center, 26 July 2022. Online: https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/07/26/how-exactly-do-countries-join-the-eu/ Lőrinczné Bencze, Edit (2020): A Zágrábi Csúcstól a Zágrábi Csúcsig: az Európai Unió bővítési politikájának változásai a Nyugat-Balkán vonatkozásában. Európai Tükör, 23(2), 75–97. Online: https://doi.org/10.32559/et.2020.2.4 Mirel, Pierre (2022): In Support of a New Approach with the Western Balkans: Staged Accession with a Consolidation Phase. Robert Schuman Foundation, European Issues, 633. Online: https://old.robert-schuman.eu//en/doc/questions-d-europe/qe-633-en.pdf Miščević, Tanja – Mrak, Mojmir (2017): The EU Accession Process: Western Balkans vs EU-10. Politička misao, 54(4), 185–204. Online: https://hrcak.srce.hr/190343 Molnár, Anna (2018): Az EK/EU bővítési politikája és folyamata. In Molnár, Anna (ed.): Az EU külkapcsolati rendszere és eszközei. Budapest: Dialóg Campus. 119–140. Morgenthau, Hans J. (2014) [1985]: A Realist Theory of International Politics. In Elman, Colin – Jensen, Michael (eds.): The Realism Reader. London – New York: Routledge. 53–59. (Originally: Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. 6th ed. New York: McGraw-Hill Publishing Company. Chapter 1.) Online: https://doi.org/10.4324/9781315858579 Palánkai, Tibor (2010): Evaluation of the EU Membership of the New Member States. Köz-gazdaság, 5(3), 9–23. Online: https://retp.eu/index.php/retp/article/view/923 Schroeder, Ursula C. (2009): Measuring Security Sector Governance – A Guide to Relevant Indicators. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper, 20, 1–61. Online: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/OP_20_SCHROEDER_FORM.pdf Šiljak, Dženita – Nielsen, Kristian L. (2023): Institutions and Integration (Im)maturity: The Case of Bosnia and Herzegovina. Society and Economy, 45(2), 136–155. Online: https://doi.org/10.1556/204.2022.00020 Solow, Robert M. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. Online: https://doi.org/10.2307/1884513 Stanicek, Branislav – Przetacznik, Jakub (2023): Enlargement Policy: Reforms and Challenges Ahead. EPRS Briefing, December 2023. Belgium. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/757575/EPRS_BRI(2023)757575_EN.pdf Tankovsky, Oleg – Endrődi-Kovács, Viktória (2023): A Nyugat-Balkán európai integrációja: üzleti lehetőség vagy gazdasági kihívás? Külgazdaság, 67(5–6), 3–30. Online: https://doi.org/10.47630/KULG.2023.67.5-6.3 Treaty of Rome (1957). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF /?uri=CELEX:11957E/TXT Turhan, Ebru (2016): Turkey’s EU Accession Process: Do Member States Matter? Journal of Contemporary European Studies, 24(4), 463–477. Online: https://doi.org/10.1080/14782804.2016.1198693 Waltz, Kenneth N. (2014) [1979]: Political Structures. Anarchic Orders and Balances of Power. In Elman, Colin – Jensen, Michael (eds.): The Realism Reader. London – New York: Routledge. 103–123. (Originally: Theory of International Politics. Boston: McGraw-Hill Higher Education. Chapters 5 and 6.) Online: https://doi.org/10.4324/9781315858579 WDI (2023): World Development Indicators. Online: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "49-71" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.4" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(982) "

The article analyses the significance of the accession criteria in the context of recent EU enlargement negotiations, particularly during heightened geopolitical circumstances triggered by Russia’s aggression against Ukraine. The accelerated EU enlargement process, evidenced by the swift membership applications from Ukraine, Moldova and Georgia, and the even quicker decision to open accession negotiations for two of them, inspires an exploration of the binding elements, specifically the Copenhagen criteria, integral to the accession negotiation process. The study aims to examine the numerical development and changes in the conditions and criteria necessary for EU membership in ten candidate and potential candidate countries. The analysis focuses on fulfilling essential conditions, with emphasis on convergence, assessed using GDP per capita and growth rates, as well as the rule of law and democracy criteria measured through the Worldwide Governance Indicators.

" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(60) "How Decisive Are the Copenhagen Criteria for EU Enlargement?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(32) "Nádasi Levente, Trón Zsuzsanna" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#760 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9103) ["email"]=> string(29) "nadasi.levente@econ.unideb.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7287) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(42) "Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Nádasi" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Levente" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#762 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(9102) ["email"]=> string(29) "tron.zsuzsanna@econ.unideb.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7287) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Trón" ["hu_HU"]=> string(5) "Trón" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Zsuzsanna" ["hu_HU"]=> string(9) "Zsuzsanna" } ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(47) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:21:"Debreceni Egyetem GTK";}" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(2) "EU" [1]=> string(11) "enlargement" [2]=> string(9) "accession" [3]=> string(19) "Copenhagen criteria" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#756 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32475) ["id"]=> int(5757) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7287) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#123 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7278) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-18 16:01:30" ["primaryContactId"]=> int(9090) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(7154) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(12634) "Anderlini, Jamil – Caulcutt, Clea (2023): Europe Must Resist Pressure to Become ‘America’s Followers,’ Says Macron. Politico, 09 April 2023. Online: https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-china-america-pressure-interview/ Atlantic Council Experts (2023): The Hits and Misses in Germany’s New National Security Strategy. Atlantic Council, 14 June 2023. Online: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react/the-hits-and-misses-in-germanys-new-na¬tional-security-strategy/ Bradford, Anu (2019): The Brussels Effect. How the European Union Rules the World. New York – Oxford: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/oso/9780190088583.001.0001 Beals, Emma – Salisbury, Peter (2023): A World at War. Foreign Affairs, 30 October 2023. Online: https://www.foreignaffairs.com/africa/world-war Bildt, Carl (2023): The Promise and Peril of EU Expansion. Foreign Affairs, 28 September 2023. Online: https://www.foreignaffairs.com/europe/promise-and-peril-eu-expansion Blackwill, Robert D. (s. a.): The U.S. Pivot to Asia and American Grand Strategy. Council on Foreign Relations, s. a. Online: https://www.cfr.org/project/us-pivot-asia-and-american-grand-strategy Brözel, Tanja A. (2014): Europe’s Eastern Partnership – A Successful Failure? Verfassungsblogout, 20 March 2014. Online: https://verfassungsblog.de/europes-eastern-partnership-a-successful-failure/ Brunet, Luc-André – Durand-Ochoa, Ursula (2013): The Crisis of EU Enlargement. LSE Ideas, United Kingdom. Online: https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-Crisis-of-EU-Enlargement.pdf Buras, Piotr – Morina, Engjellushe (2023): Catch-27: The Contradictory Thinking about Enlargement in the EU. European Council on Foreign Relations, 23 November 2023. Online: https://ecfr.eu/publication/catch-27-the-contradictory-thinking-about-enlargement-in-the-eu/ Bush, George H. W. (1989): A Whole Europe, a Free Europe. Voices of Democracy: The U.S. Oratory Project, 31 May 1989. Online: https://voicesofdemocracy.umd.edu/bush-a-whole-europe-speech-text/ Cancian, Mark F. (2022): Putin’s Invasion Was Immoral but Not Irrational. Center for Strategic and International Studies, 10 May 2022. Online: https://www.csis.org/analysis/putins-invasion-was-immoral-not-irrational Charp, Samuel – Mazarr, Michael J. (2022): The Wisdom of U.S. Restraint on Russia. Foreign Affairs, 12 September 2022. Online: https://www.foreignaffairs.com/united-states/wisdom-us-restraint-russia Chatelain, Ryan (2023): Poll Shows Americans’ Support for Ukraine in War Is Eroding. Spectrum News, 02 November 2023. Online: https://ny1.com/nyc/all-boroughs/international/2023/11/02/poll-shows-americans-support-for-ukraine-in-war-is-eroding EEAS (2023): EU Rapid Deployment Capacity. European Union External Action, 13 February 2023. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-rapid-deployment-capacity-0_en EEAS (s. a.): A Strategic Compass for Security and Defence. European Union External Action, s. a. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en European Commission (2019): Speech by President-elect von der Leyen in the European Parliament Plenary on the Occasion of the Presentation of her College of Commissioners and Their Programme. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6408 European Commission (2020): Recovery Plan for Europe. Online: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_en European Commission (2023a): Joint Communication to the European Parliament, the Euro¬pean Council and the Council on “European Economic Security Strategy”. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023JC0020 European Commission (2023b): Foreign Subsidies Regulation. Online: https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation_en European Parliament (2022): EU International Procurement Instrument. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649403/EPRS_BRI(2020)649403_EN.pdf Farley, Robert (2021): Can the U.S. Military Still Fight a Two Front War and Win? The National Interest, 21 January 2021. Online: https://nationalinterest.org/blog/reboot/can-us-military-still-fight-two-front-war-and-win-176799 Fuhrhop, Pia (2023): Germany’s Zeitenwende and the Future of European Security. The International Spectator, 06 March 2023. Online: https://www.iai.it/en/pubblicazioni/germanys-zeitenwende-and-future-european-security Garton Ash, Timothy (2023a): Postimperial Empire. Foreign Affairs, 102(3), 64–75. Garton Ash, Timothy (2023b): Europe Whole and Free. The New York Review, 02 November 2023. Online: https://www.nybooks.com/articles/2023/11/02/europe-whole-and-free-timothy-garton-ash/ Gavin, Gabriel (2023): The Nagorno-Karabakh Conflict Explained. Politico, 19 September 2023. Online: https://www.politico.eu/article/nagorno-karabakh-conflict-azerbaijan-armenia-south-caucasus-russia/ Gehrke, Laurenz (2022): Scholz Pitches Major EU Enlargement – With Reform. Politico, 29 August 2022. Online: https://www.politico.eu/article/scholz-eu-enlargement-reform-prague-charles-university/ Grajewski, Marcin (2023): EU Security, Defence and Foreign Policies. European Parliament, 23 February 2023. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739364/EPRS_BRI%282023%29739364_EN.pdf Grygiel, Jakub J. – Mitchell, Wess A. (2017): The Unquiet Frontier. Rising Rivals, Vulnerable Allies, and the Crisis of American Power. Princeton: Princeton University Press. Online: https://doi.org/10.23943/princeton/9780691178264.001.0001 Gyarmati, István (2002): Szép, új világ: civilizációk háborúja, avagy a történelem visszavág. Külügyi Szemle, 1(4), 3–18. Jones, Mared G. (2023): EU Must Be Ready to Accept New Members by 2030 – Charles Michel. Euronews, 29 August 2023. Online: https://www.euronews.com/my-europe/2023/08/28/eu-must-be-ready-to-accept-new-members-by-2030-charles-michel Katzenstein, Peter J. ed. (2022): Uncertainty and Its Discontents. Worldviews in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/9781009070997 Kilfoyle, Michelle (2023): Ukraine: What’s the Global Economic Impact of Russia’s Invasion? Economics Observatory, 24 October 2023. Online: https://www.economicsobservatory.com/ukraine-whats-the-global-economic-impact-of-russias-invasion Koller, Boglárka (2012): Klubtagságok az EU-ban: A differenciált integráció gyakorlati és elméleti vonatkozásai. Politikatudományi Szemle, 21(1), 32–57. Kudarauskas, Matas (2023): A Federal Europe: One More Try? Harvard International Review, 13 December 2021. Online: https://hir.harvard.edu/a-federal-europe-one-more-try/ Lebrun, Maxime (2018): Behind the European Intervention Initiative: An Expeditionary Coalition of the Willing? International Centre for Defence and Security, 03 July 2018. Online: https://icds.ee/en/behind-the-european-intervention-initiative-an-expeditionary-coalition-of-the-willing/ Lowry, Willy (2023): Henry Kissinger Outlines Path to Peace in Ukraine at Davos. The National News, 17 January 2023. Online: https://www.thenationalnews.com/world/us-news/2023/01/17/davos-2023-henry-kissinger-outlines-path-to-peace-in-ukraine/ Malcolm, Neil (1989): The ‘Common European Home’ and Soviet European Policy. International Affairs, 65(4), 659–676. Online: https://doi.org/10.2307/2622579 Marton, Péter – Balogh, István – Rada, Péter (2015): Biztonsági tanulmányok. Új fogalmi keretek, és tanulságok a visegrádi országok számára. Budapest: Antall József Tudásközpont. Matthijs, Matthias – Meunier, Sophie (2023): Europe’s Geoeconomic Revolution. Foreign Affairs, 102(5), 168–179. Mazarr, Michael J. (2022a): How to Save the Postwar Order. Foreign Affairs, 06 May 2022. Online: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-05-06/how-save-postwar-order Mazarr, Michael J. (2022b): What Makes a Power Great. Foreign Affairs, 101(4), 52–63. McGee, Luke (2021): Europe’s Disunity and Lack of Trust Imperil the Continent’s Future. CNN, 29 August 2021. Online: https://edition.cnn.com/2021/08/29/europe/european-union-rule-of-law-analysis-intl-cmd/index.html Menon, Shivshankar (2022): Nobody Wants the Current World Order. Foreign Affairs, 03 August 2022. Online: https://www.foreignaffairs.com/world/nobody-wants-current-world-order NATO Leaders (s. a.). Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_137930.htm Parliament Bill (1947). Online: https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1947/nov/11/parliament-bill#column_207 Permanent Structured Cooperation – PESCO (s. a). Online: https://www.pesco.europa.eu/about/ Pongrácz, Alex – Rada, Péter (2023): Az államépítés relevanciája a 21. század harmadik évtizedében. Külügyi Szemle, 22(2), 78–94. Online: https://doi.org/10.47707/Kulugyi_Szemle.2023.2.4 Puglierin, Jana – Zerka, Pawel (2023): Keeping America Close, Russia Down, and China Far Away: How Europeans Navigate a Competitive World. European Council on Foreign Relations, 07 June 2023. Online: https://ecfr.eu/publication/keeping-america-close-russia-down-and-china-far-away-how-europeans-navigate-a-competitive-world/ Rada, Péter (2009): The Rubik’s Cube of Democracy. Pakistan Journal of International Relations, 2(1), 81–114. Rada, Péter (2011): A demokratikus fejlődés Rubik kockája. Sereg Szemle, 9(2), 155–163. Rada, Péter (2022): A liberális világrend napirendalkotói: az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatai. Európai Tükör, 25(1–2), 7–29. Online: https://doi.org/10.32559/et.2022.1-2.1 Rada, Péter (2023a): Ukrajna és a világrend. MKI Elemzések, KE-2023/24, 1–15. Online: https://doi.org/10.47683/KKIElemzesek.KE-2023.24 Rada, Péter (2023b): A külpolitikai tradíciók és az Egyesült Államok kapcsolata az Európai Unióval történeti kontextusban. In Barna, Attila – Zachar, Péter Krisztián (eds.): Titkos cikkek az örök békéhez. Ünnepi tanulmányok a 70 éves Fülöp Mihály tiszteletére. Budapest: Ludovika University Press. 321–336. Rada, Péter – Stepper, Péter (2023): A liberális rend szürRealizmusa: amerikai belpolitikai trendek, választások és külpolitikai várakozások. KKI Elemzések, KE-2023/3, 1–9. Online. https://doi.org/10.47683/KKIElemzesek.KE-2023.03 Rada, Péter – Varga, Ádám Máté (2023): Liberális világrend vagy új hidegháború? Az amerikai–kínai kapcsolatok alakulása. Külügyi Szemle, 22(3), 3–23. Online: https://doi.org/10.47707/Kulugyi_Szemle.2023.3.01 Scholz, Olaf (2023): The Global Zeitenwende. Foreign Affairs, (102)1, 22–38. Schreer, Ben (2023): Germany’s New Defence-Policy Guidelines. International Institute for Strategic Studies, 14 November 2023. Online: https://www.iiss.org/en/online-analysis/online-analysis/2023/11/germanys-new-defence-policy-guidelines/ Sikorski, Radek (2023): Europe’s Real Test Is Yet to Come. Foreign Affairs, 102(4), 66–77. Sonnicksen, Jared (2022): Can the EU Be a Federal Democracy? Assessing the Horizontal and Vertical Dimension of the EU Government from Comparative Perspective. Comparative European Politics, 20(1), 114–133. Online: https://doi.org/10.1057/s41295-021-00265-2 Stanicek, Branislav (2022): New EU Strategy for Enlargement. European Parliament, November 2022. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738205/EPRS_ATA%282022%29738205_EN.pdf Strategic Communications (2021): European Neighbourhood Policy. European Union External Action, 29 July 2021. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-neighbourhood-policy_en Sun, Yun (2023): The Civil War in Myanmar: No End in Sight. Brookings, 13 February 2023. Online: https://www.brookings.edu/articles/the-civil-war-in-myanmar-no-end-in-sight/ Tausendfreund, Rachel (2022): Zeitenwende – The Dawn of the Deterrence Era in Germany. German Marshall Fund, 28 February 2022. Online: https://www.gmfus.org/news/zeitenwende-dawn-deterrence-era-germany The Economist (2023): Ethiopia Risks Sliding into Another Civil War. The Economist, 15 August 2023. Online: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/08/15/ethiopia-risks-sliding-into-another-civil-war The German Federal Government (2023): Nationale Sicherheitsstrategie. Integrierte Sicherheit für Deutschland [National Security Strategy. Integrated Security for Germany]. Berlin: Publikationsversand der Bundesregierung. Online: https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/Sicherheitsstrategie-DE.pdf" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "73-88" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.5" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(1444) "

It is beyond doubt that the international world order as we have known it since the 1990s is changing. In Europe the clearest wakeup call of this new context – let alone the more frequent systemic challenges in the last decades – has been the Russian aggression against Ukraine. It needs the EU to adapt to the new realities which were labelled by Olaf Scholz “Zeitenwende” in his historic speech. The essay explores this historical context in the light of evolving dynamics of European integration, emphasising the concept of a “whole and free” Europe through continuous expansion of Euro-Atlantic institutions, which was envisaged in George H. W. Bush’s also historic speech on the eve of the end of the Cold War. The essay touches upon the enduring debate on the geographical limits and institutional capacities of the European Union (EU) in relation to its position in the world order. The subsequent theoretical assessment aims to understand the challenges the EU faces, particularly in the context of potential enlargement, acknowledging the need for internal and external strength to navigate a changing geopolitical and geoeconomic environment. The essay refrains from normative statements on enlargement but asserts that a “wholer and freer” Europe could elevate the EU’s global influence, positioning it to shape the agenda of the “Zeitenwende”, and the emerging, hopefully still rule-based world order.

" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(48) "Europe Whole and Free and the Global Zeitenwende" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(25) "Rada Péter, Nyilas Laura" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#770 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9090) ["email"]=> string(21) "rada.peter@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7278) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7415-0851" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Rada" ["hu_HU"]=> string(4) "Rada" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Péter" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#763 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9091) ["email"]=> string(23) "nyilaslaura98@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7278) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(3) "NKE" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Nyilas" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Laura" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(2) "EU" [1]=> string(19) "liberal world order" [2]=> string(11) "enlargement" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32476) ["id"]=> int(5758) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7278) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#115 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7274) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-18 16:01:30" ["primaryContactId"]=> int(9086) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(7150) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5687) "Bogdanović, Nevena – Gajić, Iva (2023): Kakva je EU perspektiva Srbije nakon loših ocena od Evropske komisije? Radio Slobodna Evropa, 08 November 2023. Online: https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-eu-izvestaj-ek/32676631.html Borsányi, András (2005): A Vajdaság nem Koszovó. Beszélő Online, 10(5). Online: http:// beszelo.c3.hu/cikkek/a-vajdasag-nem-koszovo Brey, Thomas (2023): Ruski mediji na Balkanu i njihova uloga u agresorskom ratu protiv Ukrajine. Studija slučaja: RT Balkan. Potsdam–Babelsberg: Friedrich-Neumann-Stiftung für die Freiheit. Danas (2023): Jeremić: Srbija da redefiniše odnose sa EU, umesto članstva da traži da bude u Evropskom ekonomskom prostoru. Danas, 24 October 2023. Online: https://www.danas.rs/vesti/politika/jeremic-srbija-da-redefinise-odnose-sa-eu-umesto-clanstva-da-trazi-da-bude-u-evropskom-ekonomskom-prostoru/ Đordević, Ljubica – Lončar, Jelena – Miljković, Nataša – Bašić, Goran (2018): Učešće nacionalnih manjina u društvenom i političkom životu Srbije. Beograd: Centar za istraživanje etniciteta. Džihić, Vedran (2023): Kosovo and Serbia: Teetering on the Brink of Escalation. Centre for East European and International Studies, 08 February 2023. Online: https://www.zois-berlin.de/en/publications/zois-spotlight/kosovo-and-serbia-teetering-on-the-brink-of-escalation European Commission (2018): Commission Staff Working Document, Serbia 2018 Report. SWD(2018) 152 final. Strasbourg, 17.04.2018. European Commission (2019): Commission Staff Working Document, Serbia 2019 Report. SWD(2019) 219 final. Brussels, 29.05.2019. European Commission (2019): EU–China – A Strategic Outlook. Online: https://commission.europa.eu/system/files/2019-03/communication-eu-china-a-strate¬gic-outlook.pdf European Commission (2022): Commission Staff Working Document, Serbia 2022 Report. SWD(2022) 418 final. Brussels, 12.10.2022. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0338 European Commission (2023): Commission Staff Working Document, Serbia 2023 Report. SWD(2023) 695 final. Brussels, 8.11.2023. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0695 European Parliament (2023a): European Parliament Resolution of 19 October 2023 on the Recent Developments in the Serbia–Kosovo Dialogue, Including the Situation in the Northern Municipalities in Kosovo. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0372_EN.html European Parliament (2023b): European Parliament Resolution of 9 November 2023 on the Effectiveness of the EU Sanctions on Russia. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0397_EN.html Institut za evropske poslove (2023): Percepcija građana prema Kosovu-istraživanje javnog mnjenja. Beograd: Institut za evropske poslove. Manzinger, Krisztián – Törő, Csaba (2016): A területi elven innen és túl – a nemzetiségi önigazgatás alkalmazható mintái Európában. Állam és Jogtudomány, 67(3), 90–107. Márkusz, László (2022): Koszovó története. Dardániától a brüsszeli dialógusig. Budapest: Ludovika University Press. Ördögh, Tibor (2020): Szerbia és Koszovó viszonya (2010–2020). Külügyi Szemle, 19(2), 227–248. Online: https://doi.org/10.36817/km.2020.2.12 Ördögh, Tibor (2021): Határtalanul – Határviták a Balkánon. In Ördögh, Tibor (ed.): Autonómia és önrendelkezés a Balkánon. Budapest: Ludovika University Press. 125–152. Radio Slobodna Evropa (2023): Sa protesta u Beogradu zatražena odgovornost vlasti nakon masovnih ubistava. Radio Slobodna Evropa, 03 June 2023. Online: https://www.slobodnaevropa.org/a/peti-protest-srbija-protiv-nasilja/32443199.html Reményi, Péter (2019): Koszovó. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon. Budapest: Dialóg Campus. 237–252. Reporters Without Borders (2023): Serbia 2023. Online: https://rsf.org/en/country/serbia Republički zavod za statistiku (2023): Nacionalna pripadnost- Podaci po opštinama i gradovima, Beograd: Republički zavod za statistiku Stojanović, Boban – Ivković, Aleksandar – Kaličanin, Boris (2023): Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji. Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS. Ustav Republike Srbije (2006). Online: https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html Vincze, Dalma (2019): Nyugat-Balkán és a nagyhatalmak kapcsolatai. In Koller, Boglárka – Ördögh, Tibor (eds.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon. Budapest: Dialóg Campus. 109–124. Vizi, Balázs (2013): Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek. Budapest: L’Harmattan. Winograd, Sophia – Gruarin, Valentina – Günay, Cengiz – Džihić, Vedran (2023): The Future of the Transatlantic Partnership. US Perceptions and Debates. Austrian Institute for International Affairs. Zsivity, Tímea (2023a): Az euroatlanti diplomácia esete a koszovói krétakörrel. Ludovika. hu, 08 September 2023. Zsivity, Tímea (2023b): Francia ultimátum a szerb-koszovói viszony rendezése érdekében. Ludovika.hu, 04 September 2023. Zsivity, Tímea (2023c): Játszma a nyugat-balkáni sakktáblán. Ludovika.hu, 12 October 2023. Zsivity, Tímea (2023d): Vučić: menekülés a győzelembe? Ludovika.hu, 13 December 2023. Životić, Aleksandar (2009): Jugoszlávia külpolitikája a hidegháború idején – a felbomlás egyik oka? In Juhász, József – Krausz, Tamás (eds.): Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. Budapest: L’Harmattan – ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék. 114–132." ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "89-108" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.6" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(2126) "

It is worth examining the current state of Serbia’s accession to the European Union in a wider socio-historical and economic-political context. The country contacted the EU on 24 November 2000, when it joined the Stabilisation and Association Process as the Federal Republic of Yugoslavia. The aim of this paper is, on the one hand, to present the impact of the EU’s priorities on Serbia’s domestic policy that have a major impact on cooperation between the two sides: the rule of law, fundamental rights, strengthening democratic institutions, the fight against organised crime, economic development and increased competitiveness, and the recognition of Kosovo’s independence. On the other hand, this paper aims to outline the difficulties caused by geopolitical events and the obstacles to accession. While Serbia has primarily an economic interest in accession, the EU needs to take into account geo- and security policy aspects in order to maintain the stability of its own borders and those of the continent, and to preserve its position in global politics. As President-in-Office of the EU Council, Hungary will not only have the opportunity to boost the accession process of the Western Balkans, but also to put the region’s concerns at the top of the EU’s political agenda, in line with the criteria for accession to the EU. Geographically, Serbia is situated at the intersection of three civilisations – Western Christianity, Eastern Orthodoxy and Islam. On the one hand, as a consequence of the Austro–Hungarian Empire’s influence, the presence of “Western” values is already perceptible, and on the other hand, due to the country’s history, the Orthodox Christianity and Islam also strongly influence its attitude to certain socio-political issues. This dichotomy, among others, has left its mark on the country’s relations with minorities, its relationship with Kosovo, and its attitude to the Russian–Ukrainian war. Successful EU accession is not just about complying with the technical rules of integration, but about commitment to and compliance with the principles of EU law.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(152) "Potential Sticking Points between EU Accession Requirements and National Interests in Serbia, with Special Reference to Geopolitical and Minority Issues" ["hu_HU"]=> string(152) "Potential Sticking Points between EU Accession Requirements and National Interests in Serbia, with Special Reference to Geopolitical and Minority Issues" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Zsivity Tímea" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#769 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(9086) ["email"]=> string(23) "zsivity.timea@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7274) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["familyName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(7) "Zsivity" } ["givenName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(6) "Tímea" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(6) "Serbia" [1]=> string(14) "European Union" [2]=> string(11) "geopolitics" [3]=> string(10) "minorities" [4]=> string(6) "Kosovo" [5]=> string(6) "Russia" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#777 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32480) ["id"]=> int(5759) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7274) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#766 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6631) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-18 16:01:30" ["primaryContactId"]=> int(8175) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(6507) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(15399) "Ålander, Minna – Paul, Michael (2022): Moskau bedroht die Balance im hohen Norden Angesichts der russischen Kriegspolitik rücken Finnland und Schweden näher an die NATO. Stiftung Wissenschaft und Politik Comment, 2022/C 24. Online: https://doi.org/10.18449/2022A19 Back, András ed. (2002): Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet. Bernal, Carlos (2013): Unconstitutional Constitutional Amendments in the Case Study of Colombia: An Analysis of the Justification and Meaning of the Constitutional Replacement Doctrine. International Journal of Constitutional Law, 11(2), 339–357. Online: https://doi.org/10.1093/icon/mot007 Béraud-Sudreau, Lucie – Pannier, Alice (2021): An ‘Improbable Paris–Berlin-Commission Triangle’: Usages of Europe and the Revival of EU Defense Cooperation after 2016. Journal of European Integration, 43(3), 295–310. Online: https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1740215 Biehler, Nadine – Koch, Anne – Meier, Amrei (2021): Risks and Side-Effects of German and European Return Policy: Foreign Policy, Security and Development Trade-offs. Stiftung Wissenschaft und Politik Research Paper, RP 12. Online: https://doi.org/10.18449/2021RP12 Bigo, Didier – Jeandesboz, Julie – Martin-Maze, Médéric – Ragazzi, Francesco (2014): Review of Security Measures in the 7th Research Framework Programme FP7 2007–2013. Brussels: European Parliament. Online: https://doi.org/10.2861/62647 Billon-Galland, Alice – Quencez, Martin (2018): A Military Workshop. Berlin Policy Journal, 30 October 2018. Online: https://berlinpolicyjournal.com/a-military-workshop/ Booth, Ken (1997): Security and Self: Reflections of a Fallen Realist. In Krause, Keith –Williams, Michael C. (eds.): Critical Security Studies. Concepts and Strategies. Lon¬don: Routledge. 83–120. Online: https://doi.org/10.4324/9780203501764 Bouvier, John (1856): A Law Dictionary Adapted to the Constitution and Laws of the United States of America, and of the Several States of the American Union with References to the Civil and Other Systems of Foreign Law. Philadelphia: Childs & Peterson. Burke, Anthony (2002): In Fear of Security. Australia’s Invasion Anxiety. Sydney: Pluto Press. Buzan, Barry (1983): People, States, and Fear. Hemel Hempstead, Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. Calliess, Christian – van der Schyff, Gerhard eds. (2020): Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/9781108616256 Capeta, Tamara (2021): The Weiss/PSPP Case and the Future of Constitutional Pluralism in the EU. In Sander, Gerald G. – Pošćić, Ana – Martinović, Adrijana (eds.): Exploring the Social Dimension of Europe. Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat. Hamburg: Verlag Dr Kovač. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.3719419 Chronowski, Nóra – Petrétei, József (2020): Szuverenitás. In Jakab, András – Könczöl, Miklós – Menyhárd, Attila – Sulyok, Gábor (eds.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Alkotmányjog rovat, rovatszerkesztő: Bodnár Eszter, Jakab András. Conference on the Future of Europe (2022): Report on the Final Outcome. May 2022. Online: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220509RES29121/20220509RES29121.pdf Conference on the Future of Europe (s. a.): The EU Paves the Way to Respond to Citizens’ Proposals. Online: https://futureu.europa.eu/en/ Csink, Lóránt (2015): Az Alaptörvény identitása – honnan hová? In Tóth, Judit (ed.): Ünnepi kötet Dr. Tóth Károly címzetes egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: University of Szeged. Damen, Mario (2022): EU Strategic Autonomy 2013–2023: From Concept to Capacity. Briefing, 08 July 2022. Online: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733589 Darnis, Jean-Pierre (2013): The European Defence Industry’s Future: How European? In Fabry, Elvire (ed.): Think Global – Act European (TGAE). Thinking Strategically about the EU’s External Action. Paris: Notre Europe – Jacques Delors Institute. Donnelly, Jack (2000): Realism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511612510 EDF (2023). Online: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en Ekengren, Magnus (2008): The Interface of External and Internal Security in the EU and in Nordic Policies. In Bailes, Alyson J. K. – Herolf, Gunilla – Sundelius, Bengt (eds.): The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University Press. 267–288. EEAS (2021): Europeans on the Ground: Missions and Operations. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en#11929 EEAS (2022): What We Do: Policies and Actions. Disarmament, Non-Proliferation and Arms Export Control. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/disarmament-non-proliferation-and-arms-export-control-0_en EU Missions and Operations (2020): EU Common Security and Defence Policy (CSDP). Online: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_military_operations_and_civilian_missions_july_2020.pdf EU Special Representatives (2021). Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-special-representatives_en European Commission (2009): New Directive on Defence and Security Procurement Enters into Force. Press Release, 25 August 2009. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_09_1250 European Commission (2016): State of the Union Address 2016: Towards a Better Europe – A Europe that Protects, Empowers and Defends. Press Corner, 14 September 2016. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_16_3043 European Commission (2017): The European Union Is Stepping Up Efforts to Improve Military Mobility. Press Release, 10 November 2017. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_4385 European Commission (2022): Commission Sets Out First Analysis of the Proposals Stemming from the Conference on the Future of Europe. Press Release, 17 June 2022. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3750 European Parliament (2022): Parliament Activates Process to Change EU Treaties. Press Release, 09 June 2022. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32122/parliament-activates-process-to-change-eu-treaties Federal Alliance of European Federalists (2022): A Comprehensive Federal Constitution for Europe. FAEF, The Hague, April 2022. Online: https://www.faef.eu/en_gb/federal-constitution/ Garben, Sacha – Govaere, Inge (2017): The Division of Competences between the EU and the Member States. Reflections on the Past, the Present and the Future. London: Hart Publishing. Global Gateway (2023). Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en Gressel, Gustav (2022): In Europe’s Defence: Why the EU Needs a Security Compact with Ukraine, European Council on Foreign Relations. ECFR Policy Brief, 30 September 2022. Online: https://ecfr.eu/publication/in-europes-defense-why-the-eu-needs-a-security-compact-with-ukraine/ Hadfield, Amelia – Lightfoot, Simon (2021): Shifting Priorities of the EU as a Development Actor: Context and Consequences. Global Affairs, 7(4), 487–504. Online: https://doi.org/10.1080/23340460.2021.1985400 Håkansson, Calle (2021): The European Commission’s New Role in EU Security and Defence Cooperation: The Case of the European Defence Fund. European Security, 30(4), 589–608. Online: https://doi.org/10.1080/09662839.2021.1906229 High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (s. a.). Online: https://eur-lex.europa.eu/EN/legalcontent/glossary/high-representative-of-the-union-for-foreign-affairs-and-security-policy.html Jones, Richard Wyn (1995): ‘Message in a Bottle’? Theory and Praxis in Critical Secu¬rity Studies. Contemporary Security Policy, 16(3), 299–319. Online: https://doi.org/10.1080/13523269508404119 Jones, Richard Wyn (1996): ‘Travel Without Maps’: Thinking about Security after the Cold War. In Davis, Jane M. (ed.): Security Issues in the Post-Cold War World. Cheltenham: Edward Elgar. 196–218. Online: https://doi.org/10.4337/9781035305988.00017 Kálmán, Kinga: Where Is the ‘Mushroom Cloud’? The PSPP Decision’s Perspective in One Year of Hindsight. Constitutional Discourse, 25 August 2021. Online: https://constitutionaldiscourse.com/kinga-kalman-where-is-the-mushroom-cloud/ Kiss, Barnabás (2014): A nemzetközi jog hatása a szuverenitás „klasszikus” közjogi elméletére Szabó József munkássága tükrében. In Acta Universitatis Szegediensis: acta juridica et politica, (77), 313–322. Krause, Keith – Williams, Michael C. (1996): Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods. Mershon International Studies Review, 40(Suppl. 2), 229–254. Online: https://doi.org/10.2307/222776 Lippert, Barbara – von Ondarza, Nicolai – Perthes, Volker (2019): European Strategic Autonomy. Stiftung Wissenschaft und Politik Research Paper, RP 04. Online: https://doi.org/10.18449/2019RP04 Makinda, Samuel M. (1998): The United Nations and State Sovereignty: Mechanism for Managing International Security. Australian Journal of Political Science, 33(1), 101–115. Online: https://doi.org/10.1080/10361149850750 McDonald, Matt (2002): Security, Sovereignty and Identity. Refereed paper presented to the Jubilee conference of the Australasian Political Studies Association. Canberra: Australian National University. Mangiameli, Stelio (2013): The European Union and the Identity of Member States. L’Europe en Formation, 369(3), 151–168. Online: https://doi.org/10.3917/eufor.369.0151 Mearsheimer, John J. (1994): The False Promise of International Institutions. International Security, 19(3), 5–49. Online: https://doi.org/10.2307/2539078 Möllers, Christoph (2009): Pouvoir Constituant – Constitution – Constitutionalisation. In von Bodgandy, Armin – Bast, Jürgen (eds.): Principles of European Constitutional Law. Oxford–Munich: Hart–Beck. 169–204. Mouton, Jean-Denis (2021): L’État membre de l’Union européenne : entre défense de son identité constitutionnelle et respect de l’identité constitutionnelle européenne. Szeged: Liber Amicorum László Trócsányi. Orbán, Endre – Szabó, Patrik (2022): A „visszafoglalás elve” Az Alkotmánybíróság 32/2021. (XII. 20.) AB határozata az uniós jog hazai érvényesüléséről. Közjogi Szemle, 15(2), 103–111. Osisanya, Segun (2022): National Security versus Global Security. UN Chronicle. Online: https://www.un.org/en/chronicle/article/national-security-versus-global-security Ouest France (2017): Sorbonne Speech of Emmanuel Macron – Full text / English version. Ouest France, 26 September 2017. Online: http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne-verbatim-europe-18583.html Pavel, Carmen (2015): Divided Sovereignty. International Institutions and the Limits of State Authority. Oxford: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199376346.001.0001 PESCO (s. a.). Online: https://www.pesco.europa.eu/about/ Preshova, Denis (2012): Battleground or Meeting Point? The Respect for National Identities in the European Union – Article 4(2) of the Treaty on European Union. Croatian Yearbook of European Law and Policy, 8(8), 267–298. Online: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199376346.001.0001 Rehrl, Jochen (2021): Handbook on CSDP. The Common Security and Defence Policy of the European Union. Volume I. Republic of Austria, Federal Ministry. Reus-Smit, Christian (2001): Human Rights and the Social Construction of State Sovereignty. Review of International Studies, 27(4), 519–538. Online: https://doi. org/10.1017/S0260210501005198 Schmitt, Carl (2008): Constitutional Theory. Durham–London: Duke University Press. 150–155. Service for Foreign Policy Instruments (s. a.): Common Foreign and Security Policy. Online: https://fpi.ec.europa.eu/what-we-do/common-foreign-and-security-policy_en Smith, Roy (1996): Citizenship: Identification and the Global. In Krause, Jill – Renwick, Neil (eds.): Identities in International Relations. London: Macmillan. 193–212. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-25194-0_10 Stephens, Angharad C. – Vaughan-Williams, Nick eds. (2008): Terrorism and the Politics of Response. London: Routledge. Online: https://doi.org/10.4324/9780203889336 Sulyok, Márton (2014): Nemzeti és alkotmányos identitás a nemzeti alkotmánybíróságok gyakorlatában. In Jakó, Mira Anna (ed.): Nemzeti identitás és alkotmányos identitás az Európai Unió és a tagállamok viszonylatában. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete. 44–62. The Common Security and Defence Policy (2021): Civilian Compact. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/civilian-compact_en The Diplomatic Service of the European Union (2018): A Stronger EU on Security and Defence. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/stronger-eu-security-and-defence_en Tickner, Ann J. (1995): Re-visioning Security. In Booth, Ken – Smith, Steve (eds.): International Relations Theory Today. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. Tribl, Norbert (2020): Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben. PhD thesis. Szeged: University of Szeged. Online: https://doi.org/10.14232/phd.10625 Trócsányi, László (2014): Alkotmányos identitás és európai integráció. In Jakab, Éva (ed.): Ünnepi kötet Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára. Szeged: University of Szeged. 473–482. Várhalmi, A. Miklós (2010): A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében. PhD thesis. Budapest: Ludovika University of Public Service. Von Ondarza, Nicolai – Overhaus, Marco (2022): Rethinking Strategic Sovereignty. German Narratives and Priorities for Europe after Russia’s Attack on Ukraine. Stiftung Wissenschaft und Politik Comment, C 31. Online: https://doi.org/10.18449/2022C31 Walker, R. B. J. (1993): Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511559150 Weber, Max (1994): The Profession and Vocation of Politics. In Lassman, Peter – Spiers, Ronald (eds.): Weber. Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press. Weber, Ruth (2022): Karlsruher Türsteher: Das Bundesverfassungsgericht verhandelt das Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz. Verfassungsblog: On Matters Constitutional, 29 July 2022. Online: https://doi.org/10.17176/20220729-181842-0 Youngs, Gillian (1996): Beyond the ‘Inside/Outside’ Divide. In Krause, Jill – Renwick, Neil (eds.): Identities in International Relations. London: Macmillan. 22–37. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-25194-0_2 Laws and treaties United Nations Charter Fundamental Law of Hungary Decisions of the Constitutional Court of Hungary Decision 22/2016 (XII. 5.) Decision 2/2019 (III. 5.) Decision 32/2021 (XII. 20.)" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "109-124" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.7" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(734) "

In light of the recent war that thrust Europe into upheaval, taking a look at the European Union’s common security policy is of paramount importance. In my paper, I shall examine how essential state functions play a role in ensuring national security and sovereignty, while also taking part in the EU’s policies regarding this vital area of cooperation. My research focuses on what security entails on the level of the EU. In addition, I would like to explore what the boundaries of cooperation are, and how this policy was created. Of course, nations need each other in trying times, but does that leave no room for autonomous decisions? What are the limits, which allow no more freedom for state functions to take effect?

" } ["subtitle"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(51) "What Are the Limits of a Member State’s Autonomy?" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(38) "Common Security Policy vs. Sovereignty" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Mercz Mónika" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#765 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8175) ["email"]=> string(24) "mercz.monika98@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6631) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Mercz" ["hu_HU"]=> string(5) "Mercz" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Mónika" ["hu_HU"]=> string(7) "Mónika" } ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(42) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:16:"Miskolci Egyetem";}" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(15) "Security policy" [1]=> string(25) "Essential State Functions" [2]=> string(11) "Sovereignty" [3]=> string(14) "European Union" [4]=> string(17) "National Security" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#773 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32481) ["id"]=> int(5760) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6631) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)
object(Publication)#780 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7327) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-18 16:01:28" ["primaryContactId"]=> int(9153) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(7203) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(7356) "Agence Europe (2024) : Europeans Urge Bosnian Authorities to Stay Course of Reform. Agence Europe, 23 January 2024. Online : https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/13334/18 Agence France Press (2022): Bosnia, Now a Candidate, Begins Its Long March Towards European Union Membership. AFP, 13 December 2022. Online: https://fr.euronews.com/2022/12/13/la-bosnie-desormais-candidate-commence-sa-longue-marche-vers-lentree-dans-lunion-europeenne Aolain, Fionnuala Ni (1998): The Fractured Soul of the Dayton Peace Agreement: A Legal Analysis. Michigan Journal of International Law, 19(4), 957–1004. Online: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1456&context=mjil Baczynska, Gabriela (2016): Bosnia Applies to Join EU, but Has a Long Road Ahead. Reuters, 15 February 2016. Online: https://www.reuters.com/article/us-bosnia-eu-mogherini-idUSKCN0VO0QA/ Borrell, Josep (2021): Bosnia and Herzegovina, the Migration Crisis is Far from Over. EEAS, 05 January 2021. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/bosnia-and-herzegovina-migration-crisis-far-over_en Cameron, David R. (s. a.): The Challenges of EU Accession for Post-Communist Europe. Center for European Studies. Online: https://aei.pitt.edu/9273/1/Cameron.pdf Council of the European Union (2008): EU Association Agreement with Bosnia and Herzegovina. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_691%20Bosnia%20and%20Herzegovina%20report.pdf Council of the European Union (2023): Bosnia and Herzegovina Annual Progress Review. Online: https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/enlargement/bosnia-herzegovina/ Court of Justice of the European Union (2018): Case C-621/18, Wightman and Other, 10 December 2018 (62). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0621 Dijkstra, Gerrit S. A. – Raadschelders, Jos C. N. (2022): The High Representative in Bosnia-Herzegovina: The Unusual Institutional Arrangement of a Non-Authoritarian, Yet Controlled Democracy. World Affairs, 185(2), 285–311. Online: https://doi.org/10.1177/00438200221087971 European Court of Human Rights (2009): Sejdić and Finci vs. Bosnia and Herzegovina, 22 December 2009. European Court of Human Rights (2023): Slaven Kovačević vs. Bosnia and Herzegovina, 29 August 2023 (62). Euronews (2023): Croatia: Sharp Rise in Illegal Immigration since Schengen Entry Last Year. Agence France Press, 29 September 2023. Online: https://www.euronews.com/2023/09/29/croatia-sharp-rise-in-illegal-immigration-since-schengen-entry-last-year European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (2022): Bosnia and Herzegovina Review. Online: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/europe/bosnia-and-herzegovina_en European Commission (2003): EU – Western Balkans Summit in Thessaloniki, 21 June 2003. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_03_163 European Commission (2010a): European Commission Proposes to Waive the Short-Term Visa Requirement for the Citizens of Albania and Bosnia and Herzegovina. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_10_218 European Commission (2010b): Bosnia and Herzegovina 2010 Progress Report. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_691%20Bosnia%20and%20Herzegovina%20report.pdf European Commission (2019): Commission Opinion on Bosnia and Herzegovina’s Application for Membership of the European Union, 29 May 2019. Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2019-05/20190529-bosnia-and-herzegovina-opinion.pdf European Commission (2022): EU Increases Support for Border and Migration Man¬agement in the Western Balkans. Press Release, 22 October 2022. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6276 European Commission (2023): Bosnia and Herzegovina 2023 Report, 8 November 2023, (5-12-15-135). Online: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_691%20Bosnia%20and%20Herzegovina%20report.pdf Guiraudon, Virginie (2023): The EU and the Balkans – The Effects of the Obsession with Border Control on Relations between the EU and the Balkans. Confrontations Europe, 09 November 2023. Online: https://confrontations.org/lue-et-les-balkans-les-effets-de-lobsession-du-controle-des-frontieres-dans-les-relations-entre-lue-et-les-balkans/ Hajdari, Una (2022): Secession Threats and Nationalist Strife Shock Bosnia as EU Offers Limited Response. Politico, 18 January 2022. Online: https://www.politico.eu/article/secession-threat-bosnia-milorad-dodik-eu-limited-options/ Jones, Mared Gwyn (2023): Brussels Tries to Keep Western Balkans Dreams Alive in EU Enlargement Review. Euronews, 08 November 2023. Online: https://www.euronews.com/my-europe/2023/11/08/brussels-tries-to-keep-western-balkan-dreams-alive-in-eu-enlargement-review Kokott, Juliane (2020): Opinion Delivered in Case C-66/18, Commission vs. Hungary, EU:C:2020:172, (3). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CC0066 Kovacevic, Danijel (2020): Corruption Scandal Shakes Bosnia’s Largest Political Party. Balkan Insight, 03 March 2020. Online: https://balkaninsight.com/2020/03/03/corruption-scandal-shakes-bosnias-largest-political-party/ MFRR (2017): Media Freedom in Montenegro: A Survey of Publications. Media Freedom Rapid Response, 14 September 2017. Online: https://www.rcmediafreedom.eu/Publications/Country-reports/Country-reports/Media-freedom-in-Montenegro-a-survey-of-publications Michel, Charles (2023): Western Balkans still Knocking on Europe’s Door. Euractiv, 15 December 2023. Online: https://euroefe.euractiv.es/section/european-newsroom/news/western-balkans-still-knocking-on-europes-door/ OCHA (2022): EU Increases Support for Border and Migration Management in the Western Balkans. Reliefweb, 25 October 2022. Online: https://reliefweb.int/report/bosnia-and-herzegovina/eu-increases-support-border-and-migration-manage¬ment-western-balkans OSCE (2023): OSCE Urges Authorities in BiH to Ensure Integrity and Transparency of the 2024 Local Elections. OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, 10 November 2023. Online: https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina/557769#:~:text=The%20OSCE%20Mission%20to%20BiH,integrity%20of%20the%20electoral%20process Radosavljevic, Zoran (2022): Anti-migrant Violence still Seen at Croatia’s Borders, Says NGO. Euractiv, 14 November 2022. Online: https://www.euractiv.com/section/politics/news/anti-migrant-violence-still-seen-at-croatias-borders-says-ngo/ Rogel, Carole (1998) : The Breakup of Yugoslavia and the War in Bosnia. Westport: Greenwood Press. Swaton, Chiara (2023): Bosnia Seeks Austrian Support for Frontex Status Agreement. Euractiv, 30 August 2023. Online: https://www.euractiv.com/section/politics/news/bosnia-seeks-austrian-support-for-frontex-status-agreement/ The Economist (1998): A Precarious Peace. The Economist, 22 January 1998. Topić, Tanja (2022): En Bosnie-Herzégovine, un faux pas dans le tango nationaliste. Vreme, 17 September 2022. Online: https://vreme.com/vreme/potpirivanje-kontrolisanog-konflikta/ Tzifakis, Nikolaos (2007): The Bosnian Peace Process: The Power-Sharing Approach Revisited. Perspectives, (28), 85–101. Online: https://www.jstor.org/stable/23616212" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "125-140" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.8" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(904) "

The prospect of Bosnia and Herzegovina’s accession to the European Union encapsulates a pivotal chapter in the nation’s trajectory. As the country navigates the intricate path toward EU membership, it faces a myriad of challenges and opportunities that extend beyond mere geopolitical realignment. This journey involves addressing complex issues such as political stability, governance reforms, rule of law and economic development. The significance of this process lies not only in its potential to reshape Bosnia and Herzegovina’s political and economic landscape but also in the broader implications for regional stability and the consolidation of European values in the Western Balkans. In this context, the journey towards EU accession for Bosnia and Herzegovina is a multifaceted endeavour, reflecting both the aspirations and complexities inherent in the pursuit of a European future.

" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(108) "Bosnia and Herzegovina’s Hopes of European Union Accession: A Safeguard against the Country’s Implosion?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Maxime Kundid" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#768 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9153) ["email"]=> string(24) "kundid.maxime@outlook.fr" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7327) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "FR" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(66) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:40:"Trainee at the European Court of Justice";}" ["hu_HU"]=> string(66) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:40:"Trainee at the European Court of Justice";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Maxime" ["hu_HU"]=> string(6) "Maxime" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Kundid" ["hu_HU"]=> string(6) "Kundid" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(14) "EU enlargement" [1]=> string(19) "Political stability" [2]=> string(16) "Electoral system" [3]=> string(17) "Governance reform" [4]=> string(18) "Border maintenance" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#782 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32482) ["id"]=> int(5761) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7327) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)

Esszé

object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(7286) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2024-03-18" ["lastModified"]=> string(19) "2024-03-18 16:01:29" ["primaryContactId"]=> int(9101) ["sectionId"]=> int(29) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(7162) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3003) "Berend, Iván T. (2016): The History of European Integration. A New Perspective. London: Routledge. Online: https://doi.org/10.4324/9781315622903 Böhmer, Michael – Limbers, Jan – Pivac, Ante – Weinelt, Heidrun (2016): Departure from the Schengen Agreement. Macroeconomic Impacts on Germany and the Countries of the European Union. GED Study, Bertelsmann Stiftung. Online: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Departure_from_Schengen.pdf Davis, Dane – Gift, Thomas (2014): The Positive Effects of the Schengen Agreement on European Trade. The World Economy, 37(11), 1541–1557. Online: https://doi.org/10.1111/twec.12158 Dunai, Márton (2023): EU Partially Allows Bulgaria and Romania into Schengen Area. Financial Times, 31 December 2023. Online: https://www.ft.com/content/2b17d503-6c95-4332-a7c1-e738e915a4d6 Felbermayr, Gabriel – Gröschl, Jasmin Katrin – Steinwachs, Thomas (2018): The Trade Effects of Border Controls: Evidence from the European Schengen Agreement. Journal of Common Market Studies, 56(2), 335–351. Online: https://doi.org/10.1111/jcms.12603 Frontex (2023): Irregular Border Crossings into EU so Far This Year Highest since 2016. News Release, 11 December 2023. Online: https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/irregular-border-crossings-into-eu-so-far-this-year-highest-since-2016-hZ9xWZ Grabbe, Heather (2000): The Sharp Edges of Europe: Extending Schengen Eastwards. International Affairs, 76(3), 519–536. Online: https://doi.org/10.1111/1468-2346.00149 Grabbe, Heather (2012): The EU Must Re-Create Trust between Member States if the Benefits of Integration Are Not to Ebb Away – And Persuade Its Citizens That Credible State Institutions Can Be Rebuilt in Greece. EUROPP blog. European Politics and Policy, London School of Economics, 15 March 2012. Online: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/03/15/eu-trust-institutions/ Greenall, Robert (2023): Romania and Bulgaria to Join Schengen Border-Free Zone by Air and Sea. BBC News, 28 December 2023. Online: https://www.bbc.com/news/world-europe-67834837 Schimmelfennig, Frank (2018): European Integration (Theory) in Times of Crisis. A Comparison of the Euro and Schengen Crises. Journal of European Public Policy, 25(7), 969–989. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1421252 Thorpe, Nick (2022): Schengen: No EU Border-Free Zone for Romania and Bulgaria. BBC News, 08 December 2022. Online: https://www.bbc.com/news/world-europe-63905113 Vaubel, Roland (2013): International Organizations. In Reksulak, Michael – Razzolini, Laura – Shughart II, William F. (eds.): The Elgar Companion to Public Choice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 451–468. Online: https://doi.org/10.4337/9781849806039 Zaiotti, Ruben (2011): Cultures of Border Control. Schengen and the Evolution of European Frontiers. Chicago: The University of Chicago Press. Online: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226977881.001.0001" ["copyrightYear"]=> int(2024) ["issueId"]=> int(574) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "141-145" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.2.9" ["abstract"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(251) "

In this opinion article, we aim to draw a parallel between the enlargement of the Schengen area and of the European Union itself. We will argue that both processes suffer from enlargement fatigue, and some of the impeding factors are identical.

" } ["subtitle"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(44) "What can the Western Balkan Countries Learn?" } ["title"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(41) "Enlargement Lesson from the Schengen Zone" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Sigér Fruzsina" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#710 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9101) ["email"]=> string(29) "siger.fruzsina@econ.unideb.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7286) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0009-0002-3315-6485" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(43) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:17:"Debreceni Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Sigér" ["hu_HU"]=> string(6) "Sigér" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Fruzsina" ["hu_HU"]=> string(8) "Fruzsina" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(13) "Schengen zone" [1]=> string(14) "EU enlargement" [2]=> string(19) "enlargement fatigue" [3]=> string(15) "Europeanisation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#754 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(32483) ["id"]=> int(5762) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7286) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)