Turbulenciák Európa határán: a kelet-ukrajnai és transznisztriai konfliktusok

  • Szőke-Kis Bernadett
doi: 10.32559/et.2020.3.6

Absztrakt

Európa a 21. században viszonylagos békében élhetett – kontinentális értelemben véve az 1990-es évek balkáni háborúit, integrációs tekintetben pedig  a II. világháborút követő időszakban mindössze  politikai, egyes esetekben gazdasági események  következtében zajlottak kisebb-nagyobb  megmozdulások. A térség keleti határán azonban  található két egység, amelyek instabilitást jelentenek  számára. Jelen tanulmány célja szaktanulmányok, az  entitások nem hivatalos-hivatalos alkotmányai és  idézőjeles „állami” szervek oldalai, valamint az  európai állami és integrációs nyilatkozatok, szervezeti  határozatok és missziós jelentések  segítségével a kelet-ukrajnai és transznisztriai,  úgynevezett államtöredékek kialakulásának  bemutatása, illetve jelenlegi rendszerük leírása  mellett a földrajzi és nemzetközi szervezet  értelmében vett Európa, valamint a tágabb  értelemben vett nemzetközi közösség  állásfoglalásának, kapcsolatrendszerének és  problémamegoldó törekvéseinek vizsgálata. A tanulmány előzetes feltevése, hogy a nemzetközi jog  értelmében véve államnak nem tekinthető entitások  státusz nélküliségükből fakadóan nemzetközi  kapcsolatok kiépítésére és fenntartására nem képesek, a  nemzetközi béketeremtő törekvés következtében  mégis kapcsolatfelvételről beszélhetünk esetükben – e  kapcsolat minőségi megítélésére a tanulmány végén a  következtetések címszó alatt kerül sor a feldolgozott  információk alapján.

Kulcsszavak:

instabilitás államtöredék Donyecki Népköztársaság Luhanszki Népköztársaság Dnyeszter-menti Köztársaság

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.