Teljes szám

Cikkek

object(Publication)#686 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5599) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-10-14" ["lastModified"]=> string(19) "2021-10-14 12:59:36" ["primaryContactId"]=> int(6798) ["sectionId"]=> int(10) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5475) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(436) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "3-19" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2021.2.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1307) "

Complexity of the security challenges and recent threats that jeopardise the European Union make it unavoidable to put information gathered by the security and intelligence services on the table of policy makers quickly, securely and effectively. Epicentres of the synergies are the fusion centres, which were originally created as public bodies.
The European Union may provide effective contribution to the security of the member states and the community as a whole by operating centres of information sharing at
Union level. When examining the duties and responsibilities of the EU agencies, we can ascertain that several EU bodies bear the characteristics of fusion centres. However,
due to the constitutional settlement of the EU and the current level of integration, such fusion centres differ from that of the Member States in many respects. Common
security has a growing influence on the Union agendas, while the Member States follow a careful method of the cooperation in this regard. This duality may lead to tensions among Member States with different vision on the future of the integration (federalist or pro-sovereignty) or even main fractures. It would be highly desirable to avoid such difficulties having regard to the pan-European feature of interest of security.

" ["hu_HU"]=> string(1444) "

Az Európai Uniót fenyegető biztonsági kihívások összetettsége és az új keletű veszélyek elkerülhetetlenné teszik, hogy a hírszerző és biztonsági közösség által beszerzett információk gyorsan, biztonságosan és feldolgozottan kerüljenek a politikai döntéshozók asztalára. A szinergiák a fúziós központokban csúcsosodnak ki, amelyek eredetileg állami szervekként jöttek létre. Az EU akként tud leghatékonyabban hozzájárulni a tagállamok és az integráció egésze biztonságának fenntartásához, ha maga is működtet információegyesítő központokat. Az uniós intézményrendszert, az ügynökségek feladat- és hatásköreit megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy több EU-s szerv is magán viseli a fúziós központok jellemzőit. Mindamellett az EU alkotmányos berendezkedéséből és az együttműködés jelenlegi mélységéből fakadóan e fúziós központok számos tekintetben különböznek a nemzeti rendszerektől. A közös biztonság kérdése egyre inkább befolyásolja az uniós agendákat, holott a tagállamok e területen jóval óvatosabban működnek együtt egymással. Ez a kettősség feszültséget és az integráció irányáról különbözően gondolkozó (föderalista vagy szuverenitáspárti) tagállamok között töréspontot is eredményezhet, amelyet az érdek összeurópai karakterére tekintettel kívánatos volna elkerülni.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(104) "The Institutions of Information Sharing Regarding Criminal Activities and Security in the European Union" ["hu_HU"]=> string(71) "A bűnügyi és biztonsági információmegosztás uniós intézményei" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(36) "Fusion Centres in the European Union" ["hu_HU"]=> string(40) "Fúziós központok az Európai Unióban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Márton Balázs" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#721 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6798) ["email"]=> string(18) "marbal@t-online.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5599) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5485-3509" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Márton" ["hu_HU"]=> string(7) "Márton" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Balázs" ["hu_HU"]=> string(7) "Balázs" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(16) "nemzetbiztonság" [1]=> string(14) "Európai Unió" [2]=> string(17) "fúziós központ" [3]=> string(28) "nemzetbiztonsági szolgálat" [4]=> string(24) "nemzetbiztonsági érdek" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(17) "national security" [1]=> string(14) "European Union" [2]=> string(13) "fusion centre" [3]=> string(20) "intelligence service" [4]=> string(26) "national security interest" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#734 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(19618) ["id"]=> int(4640) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5599) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#115 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5613) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-10-14" ["lastModified"]=> string(19) "2021-10-14 12:59:35" ["primaryContactId"]=> int(6815) ["sectionId"]=> int(10) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5489) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(436) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "20-28" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2021.2.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1022) "

Due to hybrid activities below the thresholds of traditional conflicts, the civil sphere and the surrounding information environment has become part and, in some cases, the tool for conflicts between states or certain groups. Disinformation activities, which have been part of social deception for centuries, have become increasingly
prominent in recent years but are also gaining prominence at the political level due to globalisation and changes in technological and information consumption patterns that
have accelerated in recent times. The spread of disinformation is a serious challenge for democracies and recent lessons have shown that it poses a direct threat to human health and life. Due to the rapid development of technology and the low cost of the dissemination of disinformation, state-sponsored activities have unprecedented proportions capable of influencing democratic discourse and a state’s internal affairs, as well as escalating conflicts between states on the international level.

" ["hu_HU"]=> string(1267) "

A hagyományos konfliktusok küszöbhatárainak szintje alatt végzett hibrid tevékenységeknek köszönhetően a civil szféra és az azt körülvevő információs környezet is részévé, illetve egyes esetekben eszközévé vált az államok és csoportok közötti szembenállásnak. Ennek az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerülő elemei a dezinformációs tevékenységek, amelyek több évszázada részei a társadalmi megtévesztésnek, azonban a globalizációnak, valamint az elmúlt időszakban egyre inkább felgyorsuló technológiai és információfogyasztási szokásváltozásoknak köszönhetően egyre jobban előtérbe kerülnek politikai szinteken is. A dezinformációk terjedése komoly kihívást jelent a demokráciák számára, és az elmúlt időszak tanulságai rámutattak, hogy közvetlen veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és életre is. A technológia fejlődésével és a dezinformációk terjesztésének alacsony költsége miatt az államilag támogatott dezinformációs tevékenységek eddig nem látott méreteket öltve lehetnek képesek a demokratikus diskurzus és államok belügyeinek befolyásolására, valamint nemzetközi szinten az államok közötti konfliktusok eszkalálására.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(43) "Prospects for Action against Disinformation" ["hu_HU"]=> string(48) "A dezinformációk elleni fellépés kilátásai" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(28) "Under the Spell of Fake News" ["hu_HU"]=> string(25) "Álhírek bűvöletében " } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(18) "Kiss Máté Attila" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#707 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6815) ["email"]=> string(22) "mate.kiss@tibek.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5613) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-0479-7574" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(30) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:5:"TIBEK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Kiss" ["hu_HU"]=> string(4) "Kiss" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(13) "Máté Attila" ["hu_HU"]=> string(13) "Máté Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(15) "dezinformáció" [1]=> string(22) "hibrid tevékenységek" [2]=> string(9) "álhírek" [3]=> string(14) "befolyásolás" [4]=> string(26) "mesterséges intelligencia" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(14) "disinformation" [1]=> string(17) "hybrid activities" [2]=> string(23) "artificial intelligence" [3]=> string(9) "fake news" [4]=> string(11) "influencing" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#750 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(19619) ["id"]=> int(4641) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5613) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#188 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5609) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-10-14" ["lastModified"]=> string(19) "2021-10-14 12:59:35" ["primaryContactId"]=> int(6810) ["sectionId"]=> int(10) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5485) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(436) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "29-43" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2021.2.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1242) "

The effects of globalisation, the emergence of new types of challenges, and the expansion of the Gutenberg galaxy with the help of the Internet have caused profound changes in international relations. Not only has the amount of data increased, but the time it takes to reach users has also accelerated. The value of information is increasingly
determined by who obtains it and how quickly, and who shares the information with whom and with whom. The stability and advocacy capacity of individual states is
significantly affected by prompt and accurate information provided by specialised bodies and services, but at the same time there is less and less time for decisions.
Information fusion centres are therefore tasked with gathering and analysing prior information to facilitate time-consuming government decisions and to help governments
make accurate and rapid decisions. Although the history of fusion centres is still short, they have undergone rapid development over the past decade and a half and have
been able to adapt to current challenges. TIBEK has successfully met the requirements imposed on it so far, and is now facing a new stage of development by responding
flexibly to new challenges.

" ["hu_HU"]=> string(1368) "

A globalizáció hatásai, az új típusú kihívások megjelenése és az internet segítségével kitágított Gutenberg-galaxis alapvető változásokat eredményezett a nemzetközi viszonyokban. Az adatoknak nemcsak a mennyisége nőtt, de felgyorsult az az idő is, amely alatt azok a felhasználókhoz eljutnak. Az információ értékét egyre inkább az határozza meg, hogy ki és milyen gyorsan szerzi azt meg, illetve a megszerzett információt ki kivel osztja meg. Az egyes államok stabilitását és érdekérvényesítő képességét jelentősen befolyásolja a speciális szervek és szolgálatok által folytatott gyors és precíz tájékoztatás, ugyanakkor a döntésekre egyre kevesebb idő jut. A fúziós információs központok feladata ezért a kormányzati döntéseket megkönnyítő előzetes információgyűjtő, -elemző és tájékoztató tevékenység, amellyel segíthetik az időhiánnyal küzdő kormányzatot a precíz és gyors döntések meghozatalában. Bár a fúziós központok története egyelőre rövid, az elmúlt másfél évtizedben mégis gyors fejlődésen mentek keresztül, és alkalmazkodni tudtak az aktuális kihívásokhoz. A TIBEK sikeresen megfelelt az eddig vele szemben támasztott követelményeknek, az új kihívásokra rugalmasan reagálva jelenleg is egy új fejlődési szakasz előtt áll.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(160) "The Centripetal Impact of TIBEK as an Information Fusion Centre on Hungarian Government Decisions, with Special Regard to the Role of Evaluation and Information" ["hu_HU"]=> string(183) "A TIBEK – mint fúziós információs központ – centripetális hatása a magyar kormányzati döntésekre, különös tekintettel az értékelés és a tájékoztatás szerepére" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Andrékó Gábor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#754 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6810) ["email"]=> string(22) "gaborandreko@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5609) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7977-0387" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(30) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:5:"TIBEK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Andrékó" ["hu_HU"]=> string(9) "Andrékó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Gábor" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(19) "fúziós központok" [1]=> string(19) "centripetális erő" [2]=> string(8) "elemzés" [3]=> string(13) "előrejelzés" [4]=> string(12) "felelősség" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(14) "fusion centres" [1]=> string(17) "centripetal force" [2]=> string(8) "analysis" [3]=> string(9) "prognosis" [4]=> string(14) "responsibility" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#729 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(19620) ["id"]=> int(4642) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5609) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

A TIBEK Találatkezelő Központ

Filep Szilárd, Pethő Zuszsa
doi: 10.32561/nsz.2021.2.4
44-52.
object(Publication)#185 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5697) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-10-14" ["lastModified"]=> string(19) "2021-10-14 12:59:35" ["primaryContactId"]=> int(6928) ["sectionId"]=> int(10) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(5573) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(436) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "44-52" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2021.2.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(906) "

In line with the objectives set at EU and national level concerning the fight against terrorist offences and other serious criminal offences – and under the applicable legal
standards – an integral part of the activities carried out by the Counter-terrorism Information and Criminal Analysis Centre is the assessment and analysis of travel data for the purpose of the said objectives. This function is performed by the Travel Intelligence Targeting Centre. Although in its current form the Targeting Centre is one of the youngest entity within the Counter-terrorism Information and Criminal Analysis Centre, its roots lie in the former Passenger Information Unit established within the
framework of its predecessor, the Coordination Centre against Organised Crime. This article presents the areas of expertise covered by the activities of the Travel Intelligence
Targeting Centre.

" ["hu_HU"]=> string(810) "

A terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűntettek elleni küzdelem európai uniós és hazai célrendszerével összhangban, illetve a vonatkozó jogi normák alapján a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ által végzett tevékenység szerves részét képezi az utazási adatok fentebb említett célból történő elemzése, értékelése. E tevékenységet a Találatkezelő Központ látja el, amely jelenlegi formájában a TIBEK legfiatalabb szervezeti egysége, noha gyökerei még a jogelőd Szervezett Bűnözés
Elleni Koordinációs Központ keretein belül megalakult, egykori Utasadat-információs Főosztályig nyúlnak vissza. Jelen cikkben a TIBEK Találatkezelő Központ tevékenysége
által felölelt szakterületeket mutatjuk be.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(120) "The Travel Intelligence Targeting Centre Operating within the Counter-terrorism Information and Criminal Analysis Centre" ["hu_HU"]=> string(30) "TIBEK Találatkezelő Központ" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(29) "Filep Szilárd, Pethő Zuszsa" } ["prefix"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(1) "A" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#752 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6928) ["email"]=> string(26) "szilard.filep@tibek.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5697) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-4252-1889" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "TIBEK" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Filep" ["hu_HU"]=> string(5) "Filep" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Szilárd" ["hu_HU"]=> string(8) "Szilárd" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#758 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6927) ["email"]=> string(25) "zsuzsa.petho@tibek.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5697) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-1319-3297" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(30) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:5:"TIBEK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Pethő" ["hu_HU"]=> string(6) "Pethő" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Zsuzsa" ["hu_HU"]=> string(6) "Zuszsa" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(8) { [0]=> string(5) "ETIAS" [1]=> string(3) "PNR" [2]=> string(55) "Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer" [3]=> string(20) "nemzetközi elemzés" [4]=> string(35) "utasnyilvántartási adatállomány" [5]=> string(32) "előzetes utasinformációs adat" [6]=> string(21) "kockázatértékelés" [7]=> string(10) "utasadatok" } ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(3) "PNR" [1]=> string(21) "passenger name record" [2]=> string(30) "advanced passenger information" [3]=> string(13) "international" [4]=> string(8) "analysis" [5]=> string(15) "risk assessment" [6]=> string(5) "ETIAS" [7]=> string(52) "European Travel Information and Authorisation System" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#735 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(19621) ["id"]=> int(4643) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5697) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#119 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5513) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-10-14" ["lastModified"]=> string(19) "2021-10-14 12:59:36" ["primaryContactId"]=> int(6679) ["sectionId"]=> int(10) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(5389) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(436) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "53-80" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2021.2.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1789) "

The purpose of a criminal investigation is to reconstruct a past event and to obtain the relevant data and evidence. The information needed for this is most often obtained
by investigators on the spot, from witnesses, or various databases, but the help of covert operations and confidential informants are not negligible sources of data either. Above a certain amount, however, it is already a question of processing capacity, how well the data can be utilised. In the 1970s, this particular processing capacity meant practically the performance of the human brain, which could only be increased by employing more people in a case. Recognising the opportunities provided by science,
the Ministry of the Interior started to take advantage of IT opportunities quite early, but in the first period, it focused on supporting intelligence tasks.
In the summer of 1979, Lajos Soós and his accomplices brutally murdered Police Chief Staff Sergeant Károly Gyulai, who was serving at the Steinmetz statue in the suburban of the capital, to obtain his weapon. During the detection of the crime that shook and moved the whole country, such a large amount of data was generated, the processing and handling of which exceeded the previous practice.
The possibilities of technological development, the computer developments already started at the intelligence service, and the expectations placed on the detection of
crime also opened the way to support criminal analysis with IT tools, which also formed the basis for later developments and regulations.
In addition to a brief description of the domestic history of criminal records and analysis, the study presents these circumstances, applications and results in light of the investigation into the said murder.

" ["hu_HU"]=> string(1979) "

A bűnügyi nyomozás rendeltetése egy múltbeli esemény rekonstruálása, és az erre vonatkozó adatok, bizonyítékok beszerzése. Az ehhez szükséges információkat a nyomozók
leggyakrabban a helyszínen, a tanúktól vagy a különféle adatbázisokból szerzik be, de nem elhanyagolható adatforrás a titkos műveletek, az együttműködők segítsége
sem. Egy bizonyos mennyiség felett azonban már a feldolgozó kapacitásának kérdése, hogy mennyire hasznosíthatók az adatok. Az 1970-es években ez a bizonyos adatfeldolgozó kapacitás gyakorlatilag az emberi agy teljesítőképességét jelentette, amit legfeljebb úgy lehetett növelni, ha több embert foglalkoztattak egy ügyben. A tudomány adta lehetőségeket felismerve a belügyi szféra elég korán elkezdte az informatikai
lehetőségek felhasználását, de az első időszakban ez az állambiztonsági feladatok támogatására szorítkozott.
1979 nyarán Soós Lajos és társai, a fegyverének megszerzése érdekében, brutális kegyetlenséggel meggyilkolták a főváros határában lévő Steinmetz-szobornál szolgálatot teljesítő Gyulai Károly rendőr főtörzsőrmestert. Az egész országot megrázó és megmozgató bűnügy felderítése során olyan mennyiségű adat keletkezett, amelynek feldolgozása, kezelése meghaladta az addigi gyakorlatot.
A technika fejlődésének lehetőségei, az állambiztonsági területen már megkezdett számítástechnikai fejlesztések, és a bűnügy felderítésével szemben támasztott elvárások
utat nyitottak a bűnügyi elemzés informatikai eszközökkel történő támogatásához, ami a későbbi továbblépések és szabályozások alapjait is jelentette. A tanulmány a bűnügyi nyilvántartás és elemzés hazai történetének rövid ismertetése mellett ezeket a körülményeket, alkalmazásokat és eredményeket mutatja be, az említett emberölés nyomozásának tükrében.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(112) "Domestic Development of Criminal Data Processing: The Way to IT Support for the 1979 Police Murder Investigation" ["hu_HU"]=> string(125) "A bűnügyi adatfeldolgozás hazai fejlődése: út az 1979- esrendőrgyilkosság nyomozásának informatikai támogatásáig" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Csizner Zoltán" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#762 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6679) ["email"]=> string(27) "zoltan.csizner@tibek.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5513) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-1867-8560" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Csizner" ["hu_HU"]=> string(7) "Csizner" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zoltán" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(18) "bűnügyi elemzés" [1]=> string(24) "informatikai támogatás" [2]=> string(11) "Soós Lajos" [3]=> string(14) "Gyulai Károly" [4]=> string(18) "rendőrgyilkosság" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(17) "criminal analysis" [1]=> string(10) "IT support" [2]=> string(11) "Lajos Soós" [3]=> string(14) "Károly Gyulai" [4]=> string(13) "police murder" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#764 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(19622) ["id"]=> int(4644) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5513) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#732 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5589) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2021-10-14" ["lastModified"]=> string(19) "2021-10-14 12:59:36" ["primaryContactId"]=> int(6786) ["sectionId"]=> int(10) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(5465) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(436) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "81-94" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32561/nsz.2021.2.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1183) "

The importance of Open Source Intelligence (OSINT) is getting a bigger role in the lives of services in recent years, because the acquiring and possessing of digital information poses new challenges for professionals. Most of us have probably heard the commonplace that ‘once something posted on the Internet it stays there forever’. We have to do our daily job with this in mind, as we never know who and when can use personal information against us, for which we have provided the data ourselves at some point in the recent or distant past. As a part of this article, I present the
importance of the OSINT and while underlining the importance of digital awareness, I point out some typical weaknesses, such as the lack of knowledge of children and
the elder age group in this field, the data collection of operating systems and other programs. The dangers posed by leaked or collected databases and circumstances
and consequences of data loss, I also cover the continuously expanding field of special data collection software. Based on these, I outline a solution proposal that can be a useful help in terms of either prevention or minimisation of losses.

" ["hu_HU"]=> string(1362) "

Az OSINT (Open Source Intelligence) mozaikszó mint a nyílt forrású hírszerzés jelentősége az elmúlt években egyre nagyobb szerepet kap az egyes szolgálatok életében, hiszen a digitális információk megszerzése és birtoklása új kihívások elé állítja a szakembereket. A legtöbben biztosan hallottuk már azt a közhelyet, miszerint „ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad”. Ezt szem előtt tartva kell mindennapi munkánkat végeznünk, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy ki és mikor használhat fel ellenünk olyan személyes információkat, amelyek megszerzéséhez mi magunk szolgáltattuk az adatokat valamikor a közel- vagy régmúltban. Jelen írásban az OSINT jelenetőségének bemutatását követően a digitális tudatosság fontosságát hangsúlyozva rámutatok néhány tipikus gyenge pontra, úgymint a gyermekek és az idősebb korosztály e téren hiányos ismeretei, az operációs rendszerek, más programok adatgyűjtései, a kiszivárgott vagy gyűjtött adatbázisok jelentette veszélyek, az adatvesztés körülményei és következményei. Kitérek továbbá az egyre bővülő speciális adatgyűjtő célszoftverekre is. Ezek kapcsán megoldási javaslatokat vázolok fel, amelyek hasznos segítséget jelenthetnek akár a prevenciót, akár a veszteségek minimalizálását illetően.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(47) "Correlation between Internet Security and OSINT" ["hu_HU"]=> string(54) "Az internetes biztonság és az OSINT összefüggései" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(22) "Molnár Tamás József" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#763 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6786) ["email"]=> string(25) "tamas.molnar@tibek.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5589) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7160-1469" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(30) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:5:"TIBEK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Molnár" ["hu_HU"]=> string(7) "Molnár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(14) "Tamás József" ["hu_HU"]=> string(14) "Tamás József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(25) "Digitális Öntudatosság" [1]=> string(22) "információbiztonság" [2]=> string(21) "digitális lábnyomok" [3]=> string(5) "OSINT" [4]=> string(12) "adatvédelem" [5]=> string(10) "prevenció" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(21) "digital consciousness" [1]=> string(20) "information security" [2]=> string(18) "digital footprints" [3]=> string(5) "OSINT" [4]=> string(15) "data protection" [5]=> string(10) "prevention" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#765 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(19623) ["id"]=> int(4645) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5589) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF