Fúziós központok az Európai Unióban

A bűnügyi és biztonsági információmegosztás uniós intézményei

doi: 10.32561/nsz.2021.2.1

Absztrakt

Az Európai Uniót fenyegető biztonsági kihívások összetettsége és az új keletű veszélyek elkerülhetetlenné teszik, hogy a hírszerző és biztonsági közösség által beszerzett információk gyorsan, biztonságosan és feldolgozottan kerüljenek a politikai döntéshozók asztalára. A szinergiák a fúziós központokban csúcsosodnak ki, amelyek eredetileg állami szervekként jöttek létre. Az EU akként tud leghatékonyabban hozzájárulni a tagállamok és az integráció egésze biztonságának fenntartásához, ha maga is működtet információegyesítő központokat. Az uniós intézményrendszert, az ügynökségek feladat- és hatásköreit megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy több EU-s szerv is magán viseli a fúziós központok jellemzőit. Mindamellett az EU alkotmányos berendezkedéséből és az együttműködés jelenlegi mélységéből fakadóan e fúziós központok számos tekintetben különböznek a nemzeti rendszerektől. A közös biztonság kérdése egyre inkább befolyásolja az uniós agendákat, holott a tagállamok e területen jóval óvatosabban működnek együtt egymással. Ez a kettősség feszültséget és az integráció irányáról különbözően gondolkozó (föderalista vagy szuverenitáspárti) tagállamok között töréspontot is eredményezhet, amelyet az érdek összeurópai karakterére tekintettel kívánatos volna elkerülni.

Kulcsszavak:

nemzetbiztonság Európai Unió fúziós központ nemzetbiztonsági szolgálat nemzetbiztonsági érdek

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.