https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/issue/feed Nemzetbiztonsági Szemle 2023-09-05T16:21:46+02:00 Dobák Imre dobak.imre@uni-nke.hu Open Journal Systems <p><strong>A Nemzetbiztonsági Szemle</strong> az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6760 Irredenta pénzhamisítás mint (kis)antantellenes különleges katonai művelet az 1920-as években 2023-04-08T21:13:24+02:00 Kántás Balázs kantasbalazs@gmail.com <p>Cikkében a szerző bemutatja, miként kísérelt meg az 1920-as években a fegyverkezési korlátozások alatt álló magyar haderő titkosszolgálata kvázi ellenséges antant- és kisantantországok ellen különleges, nem konvencionális katonai műveletek keretében fellépni. Az aszimmetrikus/diverziós hadviselés egyik formája a hamis pénz forgalomba hozatala volt többek között Csehszlovákia, Franciaország és Jugoszlávia területén. A cikk három ilyen hadműveletet ismertet és elemez.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kántás Balázs https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6418 Felderítőeszközök alkalmazása a nukleárisfegyverzet-ellenőrzés támogatására 2023-02-10T08:41:31+01:00 Várdai Mihail Istvanovics mihail.vardai@hm.gov.hu <p>A nukleáris leszerelés jövőbeni ellenőrzése különböző kihívásokat vet fel. A fegyverzet-ellenőrzési feladatok támogatása érdekében a felderítőeszközök alkalmazása kiemelten fontos, mert e teendőket nem lehet folyamatosan a helyszínen végrehajtani. Meg kell tudni határozni az ellenőrzési metódusokat és megközelítéseket, amelyekkel ezeknek a készülékeknek a képességeit hasznosítani lehet, mert minden megközelítés más és más jellegű eszközt igényel. A korábbi nukleáris fegyverzetkorlátozási és leszerelési megállapodások is tartalmaznak a különböző, elsősorban műholdas felderítőeszközökre vonatkozó elemeket, amelyeket az egyes szerződések és megállapodások úgynevezett nemzeti technikai ellenőrző eszközökként jelenítenek meg, azok alkalmazásának szabályait, elveit viszont nem részletezik. A technikai fejlődés eredményeképp ezeknek a felderítőrendszereknek a jelentősége megnőtt, de fontos, hogy ezek az eszközök az alkalmazási korlátokból kifolyólag nem tudják teljes mértékben kiváltani a helyszíni ellenőrzési tevékenységet. A Nemzetközi Nukleárisleszerelés-ellenőrzési Szövetség a kidolgozói munka során újra vizsgálni kezdte ezeknek a szenzoroknak az alkalmazási lehetőségeit a technikai fejlődés következtében.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Várdai Mihail Istvanovics https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6268 Trendi terrorizmus: terroristamarketing, toborzás és megfélemlítés a közösségi médiában 2022-06-29T16:30:51+02:00 Suller Zénó suller.zeno@gmail.com <p>A digitális fejlődés és a globalizáció a nemzetközi terrorizmus területén is érezteti hatását. Az új kihívások abból fakadnak, hogy a terrorista szervek is élnek a közösségi média és az internet által nyújtott lehetőségekkel. Ennek köszönhetően a globális toborzás, illetve a megfélemlítés, a dezinformáció soha nem látott hatékonysági fokot ért el. A tanulmány az online terrorista tartalmak konkrét megjelenési formáit, az általuk kiváltott hatást mutatja be. A növekvő nemzetbiztonsági kockázatot a nemzeti jogrendszerek és az európai közösség is felismerte. Bemutatom, hogy milyen nemzetállami büntetőjogi szabályozási megoldások tudják lefedni az online terrorista tartalmakba foglalt fenyegetéseket. Emellett a legfrissebb európai uniós rendeleti szabályozást is ismertetjük, amely az ilyen tartalmak eltávolításának biztosít közösségi normát, ezáltal csökkentve az eltérő nemzetállami szabályozásokban rejlő kollektív biztonsági kockázatot.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Suller Zénó https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6823 A tudomány és a nemzetbiztonsági érdek mint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tudományos működésének új modellje, különféle tényezők hatása innovációs tevékenységükre a mesterséges intelligencia korában 2023-05-15T14:28:34+02:00 Szabó Hedvig szabohedv@gmail.com <p>2023. április 3-án létrejött a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közös Tudományos Innovációs Fóruma (TIF). A tudományos munka a TIF megalakulása előtt is szerves része volt a szolgálatok elmúlt évtizedekben változó szervezeti keretek között végzett feladatainak. A tanulmány bemutatja, hogy milyen rendezőelvek segítették a TIF létrejöttét, valamint a Nemzeti Biztonsági Stratégia által megfogalmazott elvárások hogyan képeződnek le a szolgálatoknál, milyen feladatok, megoldások és képességek (tervezés, reziliencia, együttműködés, innováció) jelentek meg. Az írásom ismerteti továbbá, hogy miért kerül előtérbe a szolgálatok rendszermodelljei közül a kooperatív működés a tudományos területen is, és összefoglalja a TIF célkitűzéseit és a Triple Helix2 rendszerben való tudatos közreműködésre való törekvését.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Szabó Hedvig https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6808 Az iráni nagyhatalmi politika és hírszerzés: 2023-05-06T17:20:48+02:00 Bosnyák Henrietta henrietta.bosnyak@gmail.com <p>Az 1979-es iráni forradalom és az 1980-as évek iraki–iráni háborúja óta Irán igyekezett saját érdekei szerint alakítani Irak politikáját. 2003 óta Irán befolyása Irakban a síita milíciák támogatásán keresztül tovább erősödött, az Iszlám Állam felemelkedésével és az iraki kormányerők területvesztésével pedig az Iránhoz hű síita milíciák tovább terjeszkedtek. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárdahadtest kulcsszerepet játszik a befolyási övezetek kialakításában. Az Iszlám Köztársaság regionális hatalmi törekvése civilizációs, illetve síita ideológiai alapon nyugszik a velájat-e faqíh modellen keresztül, célja az iszlám forradalom exportja. Irán eszközei befolyásának kiterjesztésére tehát színesek: széles körű soft power, kulturális diplomácia, katonai erő. Mégis, a köztük lévő összetartó erő leginkább ideológián alapszik.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Bosnyák Henrietta https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6725 Az MI5 a második világháború alatt 2023-03-16T14:53:51+01:00 Pomogács Péter pomogacs.peter@gmail.com <p>Az MI5 a második világháború során sebezhetőnek bizonyult a szovjet hírszerzéssel szemben, mivel figyelmét elsősorban a Harmadik Birodalommal vívott háború kötötte le. A háború során több szovjet kém is beépült a brit biztonsági szolgálat kötelékébe, akik közül a leghíresebbeket ma cambridge-iötökként ismerjük. Az MI5 kettős ügynökeinek hálózata fedett műveletek sorával sikeresen dezinformálta a német hírszerzést, így hozzásegítve Nagy-Britanniát a győzelemhez. A kettősügynök-rendszer a németekkel szemben hatékonynak bizonyult ugyan, de a hidegháború kezdetekor az MI5-ba beépült szovjet ügynökök lebukása és disszidálása ráébreszette a brit titkosszolgálatokat, hogy az orosz hírszerzés már jóval azelőtt kiterjedt hálózatot hozott létre Nagy-Britanniában, hogy a Szovjetunió szövetségesből ellenséggé vált volna a második világháborút követően.</p> 2023-09-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Pomogács Péter