https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/issue/feed Nemzetbiztonsági Szemle 2021-04-07T00:00:00+02:00 Dobák Imre dobak.imre@uni-nke.hu Open Journal Systems <p><strong>A Nemzetbiztonsági Szemle</strong> az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5039 A nemzetbiztonság veszélyeztetésének előfordulása a magyar migrációs jogszabályokban 2020-12-07T10:52:48+01:00 Laufer Balázs laufer.balazs@uni-nke.hu <p>A biztonságpolitikában és a nemzetbiztonsági közösségben több elnevezés is létezik a nemzetbiztonság veszélyeztetésére, ilyenek többek között: az új kihívások, a nemzetbiztonsági kockázatok, a nemzetbiztonság veszélyeztetése, a fenyegetések. A tanulmány kísérletet tesz annak bemutatására, hogy a magyar migrációs jogszabályokban milyen szakkifejezések szerepelnek. A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetbiztonság fenyegetésének vannak fokozatai, amelyet a szakmai kifejezésekben is célszerű követni.</p> 2021-04-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzetbiztonsági Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5040 Ion Mihai Pacepa szökése és hatása a román hírszerző szolgálatokra 2020-12-17T12:42:59+01:00 Bandi István istvanbandi@gmail.com <p>Az 1989-et megelőző időszak román hírszerzése második számú vezetőjének szökését napjainkig nagy érdeklődés övezi. Négy évtized távlatából a levéltári források egy friss olvasatát adják Pacepa átállásának, és ezen túl bepillantást engednek a román hírszerzés kulisszáiba is. Jelen tanulmányban Ion Mihai Pacepa könyvei nyomán kialakult mítoszt mellőzve egy ellenőrizhető forgatókönyvet állítottunk fel a nyugati táborba való átlépéséről és annak következményeiről. </p> 2021-04-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzetbiztonsági Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5008 Az alapvető jogok korlátozása a nemzetbiztonsági tevékenység során II. 2021-01-17T15:36:27+01:00 Babos Sándor sandor.babos@mil.hu <p>Az első demokratikus államok megalakulása óta kérdésként vetődik fel, hogy az állam hogyan és milyen mélységben korlátozhatja az alapvető jogokat. Napjainkban a számtalan terrorista cselekmény és titkosszolgálati botrány közepette e kérdés reneszánszát éli. A szerző kísérletet tesz az e szolgálatokra ható alapvető jogi kérdések ismertetésére, egyúttal megvilágítja a jog- és az államtudomány közötti kapcsolat hatásait is. A cikksorozat második, befejező része a nemzetbiztonsági célú jogkorlátozásokkal foglalkozik. </p> 2021-04-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzetbiztonsági Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/4909 International Cooperation between Intelligence Services 2020-11-15T19:14:53+01:00 Regényi Kund Miklós regenyi.kund@uni-nke.hu <p>The article is dealing with the key components of international cooperation. It gives a short overview of the development of international cooperation from the historical point of view, then the conditions and levels of it, finally, it describes the professional areas and the persons envolved in international cooperation. At the end, the article emphasises the importance and relevance of international cooperation between national intelligence services.</p> 2021-04-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzetbiztonsági Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5164 A Ludoviceum pilot projekt kezdeti résztapasztalatai veszélyhelyzettől veszélyhelyzetig 2021-01-12T15:24:04+01:00 Deák József deak.jozsef@uni-nke.hu Somogyvári Bence somogyvaribence@gmail.com Farkas Noel sakraflion@gmail.com Szüsz Martin szusz.martin@gmail.com <p>A Nemzeti Közszolgálati Egyetem karain megkezdődött az Egyetemi Közös Modul tárgyainak oktatása a 2013/2014. tanévben. A 2013-ban bevezetett Egyetemi Közös Modul tantárgyait az államtudományi képzési terület alapképzési szakjain a 2020/2021-estanévtől felmenő rendszerben a Ludoviceum tantárgyai váltják fel. A Ludoviceum tantárgycsoportot három elem alkotja. A „Műveltség, kultúra, értékek” tantárgycsoport az „Anthologia Philosophico-Politica – Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből”; az „Anthologia Historica – Szakaszok az újkori egyetemes és magyar történelemből”; valamint az „Anthologia Hungarica – Szemelvények a kultúra, identitás és nemzet fogalmak tartalmához” tárgyakból áll. A szemelvénygyűjteményekre építve a tárgyak célja, hogy kialakítsák az elemző-megvitató szemináriumi kultúrát, megerősítsék a hallgatók műveltségi alapjait, a nyelvi kommunikációs képességeit, és ösztönözzék a kreatív gondolkodást. Fontos, hogy a vitázó-érvelő interakciók során átélhetővé legyen a közös tanulás és az együtt gondolkodás élménye. A 25 oktató meghívásával februárban megkezdett kísérleti projektmunka március közepén a koronavírus járvány miatt megszakadt, az új koncepcióval kapcsolatos tapasztalatok értékelése nem lehetett teljes. A szeptembertől indult kísérleti program csaknem teljes őszi féléve viszont már hasznos tapasztalatokkal is szolgált. </p> 2021-04-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Nemzetbiztonsági Szemle