https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/issue/feed Nemzetbiztonsági Szemle 2021-07-15T15:12:20+02:00 Dobák Imre dobak.imre@uni-nke.hu Open Journal Systems <p><strong>A Nemzetbiztonsági Szemle</strong> az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5484 The Appearance of Awareness Related to Counter Intelligence in the Home Affairs Review in the Early 1960s 2021-05-03T14:06:57+02:00 Mezei József jozsefmezei1975@gmail.com <p>In the early 1960s, there were several events in the world and in Hungary that posed a decisive impact on the work of state security, including the field of counter intelligence. Political shifts in the socialist countries that began in the second half of the 1950s, including a confrontation with the former Stalinist system, the need to win over society in detecting crime, and the necessary broadening of relations between the two opposing blocs, all affected state security; also the reorganisation of the Ministry of the Interior (BM) in 1962, but also the rethinking of the professional journal of the Ministry of the Interior (Police Review) and its launch as the Home Affairs Review in 1963. The purpose of the present writing is to overview how those changes appeared<br />in the articles of the Home Affairs Review with regard to one of the main areas of state security, the counter intelligence.</p> 2021-07-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Mezei József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5200 A terrorizmus egyes latin-amerikai ideológiai támaszai 2021-01-21T09:41:53+01:00 Bács Zoltán bacszgyorgy@gmail.com <p>Latin-Amerikában – a szubkontinens sajátos történelmi helyzete miatt – a terrorizmus ott kialakult formája többfajta ideológiai bázisra is támaszkodik. Egyszerre van benne a spanyol korona ellen vívott függetlenségi harcok hagyománya, az amerikai dominancia és hegemonizmus elleni ellenszenv, a marxista–leninista behatolási kísérletek elutasítása és az ezekre adott sajátos, populista válasz. A szubkontinens társadalmi tudatának formálásában és formálódásában minden korban rendkívüli jelentősége van a Római Katolikus és Apostoli Anyaszentegyháznak.</p> 2021-07-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Bács Zoltán https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5387 Az ENSZ-békefenntartáshoz kapcsolódó információszerző/hírszerző tevékenység kialakulása, fejlődése és kihívások 2021-04-15T08:42:07+02:00 Németh Gábor nemgab99@msn.com <p>Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) békefenntartó tevékenysége sokat változott az elmúlt évtizedek alatt, az első misszió indulása, 1948 óta. A békefenntartó missziók személyi állománya számos kihívással szembesült, illetve szembesül napjainkban is feladatainak ellátása során.<br />A 21. századi békeműveletekbe vezényelt katonák, rendőrök, civil szakértők bonyolult biztonsági környezetben teljesítenek szolgálatot. Olyan kihívásokkal kell megküzdeniük, mint a nemzetközi szervezet missziói elleni terrortámadások, a válságövezetekben jelen levő szervezett bűnözés, ellenséges fegyveres csoportok, a helyi civil lakosság védelme, ellenük elkövetett háborús és emberiség elleni bűncselekmények elkövetőinek törvény elé állítása stb. Ezeket a kihívásokat csak akkor képes az ENSZ eredményesen kezelni, az adott misszió mandátumában meghatározott feladatokat végrehajtani, ha rendelkezik megfelelő hírszerzési támogatással. A békefenntartó tevékenységet mint egyéb nemzeti katonai, rendvédelmi műveleteket csak akkor lehet hatékonyan tervezni, szervezni, végrehajtani, ha a döntésekhez rendelkezésre állnak a szükséges háttérinformációk, a megfelelő hírszerzési támogatási rendszer.</p> 2021-07-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Németh Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5451 A Brief Overview of Digital Military Systems Used in the Armies of NATO Member Countries 2021-04-22T12:50:19+02:00 Török Péter torok.peter@uni-nke.hu <p>Today’s wars have undergone significant change. These changed military operations have changed the way armies are deployed, including the role and responsibilities of<br />soldiers. New tools are needed to overcome the new challenges. 21st century soldiers need 21st century equipment to perform their duties. A project is present in several NATO (North Atlantic Treaty Organisation) member states army to develop individual equipment systems for dismounted soldiers equipped with modern military equipment, which are in the pilot phase, under introduction or authorised. I present these briefly in my publication.</p> 2021-07-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Török Péter