https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/issue/feed Nemzetbiztonsági Szemle 2022-02-10T15:15:23+01:00 Dobák Imre dobak.imre@uni-nke.hu Open Journal Systems <p><strong>A Nemzetbiztonsági Szemle</strong> az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5803 A biztonságtudatosság fogalma, fejlődése nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági szempontból 2021-11-16T00:11:58+01:00 Regényi Kund Miklós Regenyi.Kund@uninke.hu Jasenszky Nándor jasenszky.nandor@tek.gov.hu Lippai Zsolt lippai.zsolt@uni-nke.hu <p>Cikkükben a szerzők összehasonlító megközelítést alkalmazva mutatják be a biztonságtudatosság aktuális kérdéskörét. A biztonság fogalmából indulnak ki, majd áttérnek a biztonságtudatosság fogalmára, és a nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában vázolják fejlődésének jelentős mozzanatait. Ezt követően röviden felvillantják a rendőri bűnmegelőzést, majd áttérnek a biztonságtudatosítás terrorelhárítási szempontú ismertetésére. A cikk a téma magánbiztonsági szempontú bemutatásával és egy nemzetközi környezetből vett esettanulmánnyal fejeződik be. Az összegzésben a szerzők hitet tesznek amellett, hogy a hasonló módszertanon túl, a nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági biztonságtudatosság egymást támogatja és kiegészíti. </p> 2022-02-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Regényi Kund Miklós , Jasenszky Nándor, Lippai Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5790 A biztonságtudatosítás lehetőségei a 21. századi platformok fényében 2021-11-07T17:34:12+01:00 Dobák Imre dobak.imre@uni-nke.hu Babos Sándor babos.sandor@uni-nke.hu <p>A biztonsági ágazat szereplői napjainkra már széles körben alkalmazzák a biztonságtudatosítás, internet világához és a digitális platformokhoz illesztett megoldásait, amelyek folyamatos fejlődésen mennek keresztül. Számos kutatás ismertette az IKT-eszközök és az e-learning-megoldások meghatározó szerepét, amelyek mellett azonban számos területen (különösen a biztonsági területeken) a közvetlen, személyes megoldások továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak. Ennek okai között jelennek meg, hogy az IKT-környezet már önmagában is a biztonságtudatosítás és az információbiztonság vizsgálati területeként jelenik meg (gondoljunk csak az online oktatással párhuzamosan felerősödő, kibertérből érkező veszélyekre, kihívásokra). A tanulmány a biztonságtudatosítási programok belső tartalmától, irányultságától függetlenül kívánja áttekinteni és tipizálni a napjainkban látható megoldásokat, előtérbe helyezve a 21. századi digitális platformok még hatékonyabb alkalmazásának kérdéskörét, valamint a fiatalabb generációkat is megszólító megoldások fejlődését. A hagyományos biztonságtudatosítási módszerek mellett a kibertérben való aktív részvétel (interakció), a speciális csoportok megszólításának lehetősége, valamint a programok tervezésekor figyelembe veendő módszertani szempontok feltárása olyan területek, amelyek kutatásra érdemesek. </p> 2022-02-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dobák Imre, Babos Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5799 Biztonságtudatosság – hazai helyzetkép, hazai gyakorlat és példák 1. 2021-11-07T17:35:04+01:00 Mezei József mezei.jozsef@uni-nke.hu Koncz Veronika konczjuhasz@gmail.com Jasenszky Nándor Jasenszky.Nandor@tek.gov.hu <p>A 21. század elején számos olyan esemény és változás történt a világban, amely jelentős hatást gyakorolt a titkosszolgálatok tevékenységére is. Ezek közül kiemelkednek a nyugati társadalmakat sokkoló terrorcselekmények az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, az információtechnológia rohamos fejlődése, valamint ezzel együtt, az ezzel kölcsönhatásban álló információrobbanás. Ezen tényezők egyik következménye lett a biztonságtudatosító programok rendszerszintű megjelenése a nemzetbiztonság területén például a terrorelhárítással és az információvédelemmel összefüggésben. E két részből álló publikáció célja, hogy bemutassa a magyar titkosszolgálatok, illetve a Terrorelhárítási Központ által aktuálisan folytatott ilyen típusú programokat. A publikáció a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete által folytatott ez irányú kutatás részeként került összeállításra azzal a céllal, hogy a kutatásban kiindulási alapot biztosítson a nemzetközi példákat is figyelembe vevő, a hazai programok eredményességét elősegíteni kívánó módszertani ajánlásokhoz. </p> 2022-02-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Mezei József , Koncz Veronika , Jasenszky Nándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5798 Biztonságtudatosság – hazai helyzetkép, hazai gyakorlat és példák 2. 2021-11-07T17:34:42+01:00 Mezei József mezei.jozsef@uni-nke.hu Koncz Veronika konczjuhasz@gmail.com Jasenszky Nándor Jasenszky.Nandor@tek.gov.hu <p>A 21. század elején számos olyan esemény és változás történt a világban, amelyek jelentős hatást gyakoroltak a titkosszolgálatok tevékenységére is. Ezek közül kiemelkednek a nyugati társadalmakat sokkoló terrorcselekmények az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, az információtechnológia rohamos fejlődése, valamint ezzel együtt az ezzel kölcsönhatásban álló információrobbanás. Ezen tényezők egyik következménye lett a biztonságtudatosító programok rendszerszintű megjelenése a nemzetbiztonság területén például a terrorelhárítással és az információvédelemmel összefüggésben. E két részből álló publikáció célja, hogy bemutassa a magyar titkosszolgálatok, illetve a Terrorelhárítási Központ által aktuálisan folytatott, ilyen típusú programokat. A publikációt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete által folytatott ez irányú kutatás részeként állítottuk össze azzal a céllal, hogy a kutatásban kiindulási alapot biztosítson a nemzetközi példákat is figyelembe vevő, a hazai programok eredményességét elősegíteni kívánó módszertani ajánlásokhoz. </p> 2022-02-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Mezei József , Koncz Veronika , Jasenszky Nándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5913 A biztonságtudatosítás pszichés gátjai: szubjektív veszély- és kontrollpercepció a digitális térben 2021-12-03T10:53:22+01:00 Héder Klára Hederklara@gmail.com <p>Az információbiztonság-tudatosítás sikere össztársadalmi érdek. E hosszú távú folyamat eredményességének biztosításához mind a programok készítői oldalán, mind pedig a célcsoporti oldalon fontos, hogy megismerjük és kivédjük azokat a gátakat, amelyek a kimeneti eredményességet befolyásolhatják. A cikk bemutatja azokat a kérdéseket, amelyeket az információbiztonság-tudatosítás „technokrata megközelítése” vet fel. Bemutatja a képzések kialakítása mögött megbújó rejtett feltételezéseket, a felhasználói oldalon tapasztalható pszichés hárítások és ellenállási pontok mögött húzódó fontosabb okokat, a szubjektív veszély- és kontrollpercepció hatását a programokban való hosszú távú részvételi szándékra. </p> 2022-02-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Héder Klára