Nemzetbiztonsági Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz <p><strong>A Nemzetbiztonsági Szemle</strong> az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Nemzetbiztonsági Szemle 2064-3756 A biztonságtudatosság fogalma, fejlődése nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági szempontból https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5803 <p>Cikkükben a szerzők összehasonlító megközelítést alkalmazva mutatják be a biztonságtudatosság aktuális kérdéskörét. A biztonság fogalmából indulnak ki, majd áttérnek a biztonságtudatosság fogalmára, és a nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában vázolják fejlődésének jelentős mozzanatait. Ezt követően röviden felvillantják a rendőri bűnmegelőzést, majd áttérnek a biztonságtudatosítás terrorelhárítási szempontú ismertetésére. A cikk a téma magánbiztonsági szempontú bemutatásával és egy nemzetközi környezetből vett esettanulmánnyal fejeződik be. Az összegzésben a szerzők hitet tesznek amellett, hogy a hasonló módszertanon túl, a nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági biztonságtudatosság egymást támogatja és kiegészíti. </p> Regényi Kund Miklós Jasenszky Nándor Lippai Zsolt Copyright (c) 2022 Regényi Kund Miklós , Jasenszky Nándor, Lippai Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 9 4 3 17 10.32561/nsz.2021.4.1 A biztonságtudatosítás lehetőségei a 21. századi platformok fényében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5790 <p>A biztonsági ágazat szereplői napjainkra már széles körben alkalmazzák a biztonságtudatosítás, internet világához és a digitális platformokhoz illesztett megoldásait, amelyek folyamatos fejlődésen mennek keresztül. Számos kutatás ismertette az IKT-eszközök és az e-learning-megoldások meghatározó szerepét, amelyek mellett azonban számos területen (különösen a biztonsági területeken) a közvetlen, személyes megoldások továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak. Ennek okai között jelennek meg, hogy az IKT-környezet már önmagában is a biztonságtudatosítás és az információbiztonság vizsgálati területeként jelenik meg (gondoljunk csak az online oktatással párhuzamosan felerősödő, kibertérből érkező veszélyekre, kihívásokra). A tanulmány a biztonságtudatosítási programok belső tartalmától, irányultságától függetlenül kívánja áttekinteni és tipizálni a napjainkban látható megoldásokat, előtérbe helyezve a 21. századi digitális platformok még hatékonyabb alkalmazásának kérdéskörét, valamint a fiatalabb generációkat is megszólító megoldások fejlődését. A hagyományos biztonságtudatosítási módszerek mellett a kibertérben való aktív részvétel (interakció), a speciális csoportok megszólításának lehetősége, valamint a programok tervezésekor figyelembe veendő módszertani szempontok feltárása olyan területek, amelyek kutatásra érdemesek. </p> Dobák Imre Babos Sándor Copyright (c) 2022 Dobák Imre, Babos Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 9 4 18 34 10.32561/nsz.2021.4.2 Biztonságtudatosság – hazai helyzetkép, hazai gyakorlat és példák 1. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5799 <p>A 21. század elején számos olyan esemény és változás történt a világban, amely jelentős hatást gyakorolt a titkosszolgálatok tevékenységére is. Ezek közül kiemelkednek a nyugati társadalmakat sokkoló terrorcselekmények az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, az információtechnológia rohamos fejlődése, valamint ezzel együtt, az ezzel kölcsönhatásban álló információrobbanás. Ezen tényezők egyik következménye lett a biztonságtudatosító programok rendszerszintű megjelenése a nemzetbiztonság területén például a terrorelhárítással és az információvédelemmel összefüggésben. E két részből álló publikáció célja, hogy bemutassa a magyar titkosszolgálatok, illetve a Terrorelhárítási Központ által aktuálisan folytatott ilyen típusú programokat. A publikáció a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete által folytatott ez irányú kutatás részeként került összeállításra azzal a céllal, hogy a kutatásban kiindulási alapot biztosítson a nemzetközi példákat is figyelembe vevő, a hazai programok eredményességét elősegíteni kívánó módszertani ajánlásokhoz. </p> Mezei József Koncz Veronika Jasenszky Nándor Copyright (c) 2022 Mezei József , Koncz Veronika , Jasenszky Nándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 9 4 35 47 10.32561/nsz.2021.4.3 Biztonságtudatosság – hazai helyzetkép, hazai gyakorlat és példák 2. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5798 <p>A 21. század elején számos olyan esemény és változás történt a világban, amelyek jelentős hatást gyakoroltak a titkosszolgálatok tevékenységére is. Ezek közül kiemelkednek a nyugati társadalmakat sokkoló terrorcselekmények az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, az információtechnológia rohamos fejlődése, valamint ezzel együtt az ezzel kölcsönhatásban álló információrobbanás. Ezen tényezők egyik következménye lett a biztonságtudatosító programok rendszerszintű megjelenése a nemzetbiztonság területén például a terrorelhárítással és az információvédelemmel összefüggésben. E két részből álló publikáció célja, hogy bemutassa a magyar titkosszolgálatok, illetve a Terrorelhárítási Központ által aktuálisan folytatott, ilyen típusú programokat. A publikációt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete által folytatott ez irányú kutatás részeként állítottuk össze azzal a céllal, hogy a kutatásban kiindulási alapot biztosítson a nemzetközi példákat is figyelembe vevő, a hazai programok eredményességét elősegíteni kívánó módszertani ajánlásokhoz. </p> Mezei József Koncz Veronika Jasenszky Nándor Copyright (c) 2022 Mezei József , Koncz Veronika , Jasenszky Nándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 9 4 48 61 10.32561/nsz.2021.4.4 A biztonságtudatosítás pszichés gátjai: szubjektív veszély- és kontrollpercepció a digitális térben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/5913 <p>Az információbiztonság-tudatosítás sikere össztársadalmi érdek. E hosszú távú folyamat eredményességének biztosításához mind a programok készítői oldalán, mind pedig a célcsoporti oldalon fontos, hogy megismerjük és kivédjük azokat a gátakat, amelyek a kimeneti eredményességet befolyásolhatják. A cikk bemutatja azokat a kérdéseket, amelyeket az információbiztonság-tudatosítás „technokrata megközelítése” vet fel. Bemutatja a képzések kialakítása mögött megbújó rejtett feltételezéseket, a felhasználói oldalon tapasztalható pszichés hárítások és ellenállási pontok mögött húzódó fontosabb okokat, a szubjektív veszély- és kontrollpercepció hatását a programokban való hosszú távú részvételi szándékra. </p> Héder Klára Copyright (c) 2022 Héder Klára https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-02-10 2022-02-10 9 4 62 78 10.32561/nsz.2021.4.5