Nemzetbiztonsági Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz <p><strong>A Nemzetbiztonsági Szemle</strong> az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetbiztonsági szakterület tudományos igényű művelésével foglalkozó oktatók, kutatók, szakemberek, hallgatók tudományos eredményeinek közzétételére.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Nemzetbiztonsági Szemle 2064-3756 Az izraeli–iráni „árnyékháború” nemzetbiztonsági eszközei https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6154 <p>Az Iráni Iszlám Köztársaság 1979-es megalakulásától kezdődően egyre intenzívebb konfliktusba sodródott Izraellel. A két ország antagonisztikus küzdelme mindeddig hagyományos háború formájában nem jelent meg, azonban számos más formában zajlik. Az izraeli–iráni konfliktus egyre növekvő mértékben történik a kibertérben, nemzetbiztonsági eszközökkel, továbbá a rakétacsapások által. A tanulmány bemutatja az izraeli–iráni szembenállás regionális és globális kontextusát, különös tekintettel a közel-keleti regionális egyensúly (hiányának) kérdésére. Tárgyalja az izraeli katonai stratégia offenzív-defenzív jellegét, amelyből levezethető a zsidó állam által alkalmazott stratégia és a nemzetbiztonsági eszközök alkalmazásának módja Iránnal szemben. A tanulmány az elméleti levezetést követően esettanulmányokként ismerteti a küzdelem két legfontosabb színterét, az iráni szíriai jelenlét ellen végzett támadásokat, továbbá a nukleáris program elleni kiber- és titkosszolgálati műveleteket.</p> Csepregi Zsolt Copyright (c) 2023 Csepregi Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-02-20 2023-02-20 10 4 3 16 10.32561/nsz.2022.4.1 A kiberhírszerzés értelmezése és helye a nemzetbiztonságban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6343 <p>A nemzetbiztonsági feladatokra világszerte meglehetősen nagy figyelem hárul a mindennapok során. A feladatokat végrehajtó szervezetek számára fontos a korszerű technológiai támogatás, valamint a kapcsolódó eljárások gyakorlati alkalmazhatósága. A kibertér megjelenésével a nemzetbiztonsági hírszerzési ágak határai kezdenek elmosódni. A kibertér sokrétű struktúrája a kiberhírszerzést és egyúttal a korábban meghatározott információsszerzési módszereket közös, interdiszciplináris területként teheti értelmezhetővé.</p> Szeleczki Szilveszter Copyright (c) 2023 Szeleczki Szilveszter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-02-20 2023-02-20 10 4 17 29 10.32561/nsz.2022.4.2 A brit nemzetbiztonság rövid ismertetője https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6162 <p>Dolgozatomban az Egyesült Királyság nemzetbiztonságát kívánom górcső alá venni. A megadott hazai irodalom vonatkozó részeinek áttekintésén túl is igyekeztem elmélyülni a szakirodalomban, feltérképezni a vonatkozó publikációkat, a brit jogforrásokat és pontosabb, mélyebb rálátást nyerni a brit nemzetbiztonság jelen helyzetéről, felépítéséről és kihívásairól. Akaratlanul is, mintegy mellékvonalként került elő a brit viszonyoknak a hazai szabályozással való alkalmankénti összevetése. Szomorú aktualitást ad az elemzésnek a február óta zajló ukrajnai háború, hiszen a szenvedés nyilvánvaló csökkentése iránti igény mellett a háborús helyzet több szempontból is rávilágít a nemzetbiztonsági szolgálatok szerepére, azok fontosságára, a megelőzést, a válságkezelést és annak utóhatását tekintve is. Nagy-Britanniának az ukrán háború – egy totális nukleáris konfliktust leszámítva – kevesebb bonyodalmat okoz,<br />mint a nála keletebbre elhelyezkedő NATO-partnerállamoknak. A szigetország alapvetően más jellegű problémákkal néz szembe. Ezek között szerepel a nagy létszámú muszlim és más vallású közösségek integrációja, a volt gyarmatbirodalomból máig nagy számban a szigetekre költöző természetes személyek által generált nemzetbiztonsági kockázatok és tényezők sokasága. Fel kell tenni a kérdést, hogy képesek-e a brit nemzetbiztonsági szolgálatatok e helyzet kezelésére?</p> Paroda Zsolt Copyright (c) 2023 Paroda Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-02-20 2023-02-20 10 4 30 42 10.32561/nsz.2022.4.3 Egy nem igazolt kémgyanú története https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6330 <p>A tanulmány egy svéd újságíró esetét dolgozza fel az 1980-as évek Magyarországáról. A magyar kémelhárítás III/II-10-c alosztálya 1981. január 19-én rendelt el bizalmas nyomozást az újságíró ellen kémkedés gyanúja miatt. Az ügyben a bizalmas nyomozás több éven keresztül tartott, amelynek során az állambiztonsági szolgálatok bevetették a titkos információgyűjtés szinte valamennyi rendelkezésükre álló eszközét. A szerző a tanulmányban megvizsgálja, hogy a felhasznált titkos információgyűjtés erői és eszközei milyen szerepet játszottak a kémgyanú kivizsgálásában, azokat a magyar hivatalos szervek milyen elvek és metódusok mellett alkalmazták és azokkal milyen eredményekre jutottak.</p> Solti István Copyright (c) 2023 Solti István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-02-20 2023-02-20 10 4 43 64 10.32561/nsz.2022.4.4 Szanitizáció https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6493 <p>A szerző a tanulmányában megvizsgálta a szanitizáció fogalmi rendszerét és funkcióját a nemzetbiztonsági rendszeren belül. Előtte azonban áttekintette a szanitizáció fogalmát a különböző tudományágakban. Bemutatja a nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazott szanitizáció célját, illetve a vele szemben támasztott követelményeket és annak gyakorlati megvalósítását. Rámutat a források és a szenzitív adatok fokozottabb védelmének fontosságára, mivel azok hiánya közvetlen veszélyt jelent a nemzet biztonságára. A szanitizáció történhet a források, az információ metaadatainak és információtartalmának védelme érdekében. A tanulmány végén felvázolja a szanitizációnak azt a fajtáját, amikor politikai vagy szakmai célokból a minősített dokumentumokat nyilvánosságra akarják hozni, amelyet meg kell előznie a dokumentum szanitizációjának.</p> Vida Csaba Copyright (c) 2023 Vida Csaba https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-02-20 2023-02-20 10 4 65 76 10.32561/nsz.2022.4.5 Kovács Tamás: A Honvédelmi Minisztérium „T” szervének létrejötte és működése – avagy elhárítás és kémkedés az első világháború végétől a bethleni konszolidációig https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/6485 <p>-</p> Dobák Imre Copyright (c) 2023 Dobák Imre https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-02-20 2023-02-20 10 4 77 79 10.32561/nsz.2022.4.6