Az internetes biztonság és az OSINT összefüggései

doi: 10.32561/nsz.2021.2.6

Absztrakt

Az OSINT (Open Source Intelligence) mozaikszó mint a nyílt forrású hírszerzés jelentősége az elmúlt években egyre nagyobb szerepet kap az egyes szolgálatok életében, hiszen a digitális információk megszerzése és birtoklása új kihívások elé állítja a szakembereket. A legtöbben biztosan hallottuk már azt a közhelyet, miszerint „ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad”. Ezt szem előtt tartva kell mindennapi munkánkat végeznünk, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy ki és mikor használhat fel ellenünk olyan személyes információkat, amelyek megszerzéséhez mi magunk szolgáltattuk az adatokat valamikor a közel- vagy régmúltban. Jelen írásban az OSINT jelenetőségének bemutatását követően a digitális tudatosság fontosságát hangsúlyozva rámutatok néhány tipikus gyenge pontra, úgymint a gyermekek és az idősebb korosztály e téren hiányos ismeretei, az operációs rendszerek, más programok adatgyűjtései, a kiszivárgott vagy gyűjtött adatbázisok jelentette veszélyek, az adatvesztés körülményei és következményei. Kitérek továbbá az egyre bővülő speciális adatgyűjtő célszoftverekre is. Ezek kapcsán megoldási javaslatokat vázolok fel, amelyek hasznos segítséget jelenthetnek akár a prevenciót, akár a veszteségek minimalizálását illetően.

Kulcsszavak:

Digitális Öntudatosság információbiztonság digitális lábnyomok OSINT adatvédelem prevenció

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.