A TIBEK – mint fúziós információs központ – centripetális hatása a magyar kormányzati döntésekre, különös tekintettel az értékelés és a tájékoztatás szerepére

doi: 10.32561/nsz.2021.2.3

Absztrakt

A globalizáció hatásai, az új típusú kihívások megjelenése és az internet segítségével kitágított Gutenberg-galaxis alapvető változásokat eredményezett a nemzetközi viszonyokban. Az adatoknak nemcsak a mennyisége nőtt, de felgyorsult az az idő is, amely alatt azok a felhasználókhoz eljutnak. Az információ értékét egyre inkább az határozza meg, hogy ki és milyen gyorsan szerzi azt meg, illetve a megszerzett információt ki kivel osztja meg. Az egyes államok stabilitását és érdekérvényesítő képességét jelentősen befolyásolja a speciális szervek és szolgálatok által folytatott gyors és precíz tájékoztatás, ugyanakkor a döntésekre egyre kevesebb idő jut. A fúziós információs központok feladata ezért a kormányzati döntéseket megkönnyítő előzetes információgyűjtő, -elemző és tájékoztató tevékenység, amellyel segíthetik az időhiánnyal küzdő kormányzatot a precíz és gyors döntések meghozatalában. Bár a fúziós központok története egyelőre rövid, az elmúlt másfél évtizedben mégis gyors fejlődésen mentek keresztül, és alkalmazkodni tudtak az aktuális kihívásokhoz. A TIBEK sikeresen megfelelt az eddig vele szemben támasztott követelményeknek, az új kihívásokra rugalmasan reagálva jelenleg is egy új fejlődési szakasz előtt áll.

Kulcsszavak:

fúziós központok centripetális erő elemzés előrejelzés felelősség

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.