Hogyan érzi magát a pszichológus a hadseregben?

  • Andó Sándor
doi: 10.32563/hsz.2023.2.13

Absztrakt

A tanulmány témája a 2022. első negyedévében végzett vizsgálat, amely a Magyar Honvédség (MH) védelem-egészségügyben dolgozó pszichológusaira terjedt ki. A vizsgálatban negyvenhárom fő vett részt, ami gyakorlatilag a teljes aktívan dolgozó állományt jelentette akkor. Kérdőíves válaszadás és személyes interjú módszerrel történt a pszichológusok elégedettségét, helyzetét, lehetőségeit, motivációit, terveit, attitűdjeit érintő kutatás. Jelen tanulmány – terjedelmi korlátok miatt – nem tér ki a kérdőív teljes negyvenkilenc plusz hat kérdésére és ezek alkérdéseire, de a címben megfogalmazott kérdésre igyekszik választ adni a vonatkozó kérdések és összefüggések értelmezésével. A kutatás komplexitásából adódóan a publikáció a kérdőívből származó adatok feldolgozását tekintve a legfontosabbakat tartalmazza, és ezek alapstatisztikai értékeit mutatja be. Az eredményekből levont következtetések nemcsak szakmailag fontosak mint keresztmetszeti státusz, hanem a jövőre vonatkoztatva is alapinformációkat biztosítanak a katonapszichológia szakterületre, a pszichológusok munkahelyi viselkedésére, attitűdjére és a munkájukat meghatározó feltételrendszerre vonatkozóan.

Kulcsszavak:

attitűd vizsgálat pszichológus statisztika hadsereg

Hivatkozások

- 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról

- 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

- 60/2003. (X. 0.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

A Magyar Honvédség állománya szolgálati- és munkakörülményeinek helyzete c. elemző tanulmány munkapéldánya. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály, 2010.

Andó Sándor (2020): A katonai alkalmassági vizsgálatok néhány aktuális pszichológiai vonatkozása. In Pohl Árpád (szerk.): Biztonság és honvédelem. Budapest: Ludovika, 1213–1230. Online: https://tinyurl.hu/Q6cA

Andó Sándor (2022): A csapatpszichológiai tevékenység számokban. In Szelei Ildikó (szerk.): Hadtudomány és a 21. század. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége Hadtudományi Osztály, 235–247.

Beller Balázs (2014): Herzberg-féle motivációelmélet vizsgálata egy empirikus kutatás során. Hadtudományi Szemle, 7(4), 210–233. Online: http://hdl.handle.net/20.500.12944/10503

Kérdőív az MH Egészségügyi Központ védelem-egészségügyben alkalmazott pszichológus állománya részére. Saját szerkesztés, 2022.

Halász László – Hunyadi György – Marton L. Magda (1979): Az attitűd pszichológiai kutatásának kérdései. Budapest: Akadémiai.

Németh Anikó (2012): A munkahelyi elégedettséget befolyásoló tényezők az egészségügyben. Acta Sana, 7(2), 46–48. Online: https://acta.bibl.u-szeged.hu/30461/1/sana_2012_002_046-048.pdf

Ozsváth Károly (1977): Érzelmi feszültségek a katonai szolgálatban. Budapest: Zrínyi.

Szelei Ildikó (2015): Motiváció, tudatosság, vezetés. Hadtudományi Szemle, 8(3), 204–211. Online: http://epa.oszk.hu/02400/02463/ 00028/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle _2015_03_204-211.pdf

Szombathelyi Csilla (2012): A munkahelyi jóllét kutatásának előzményei és jelenlegi megközelítése – A stressztől a jóllétig. Alkalmazott Pszichológia, 3, 33–45. Online: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2013/07/AP_2012_3_Szombathelyi.pdf

Varga András (2012): Kérdések és válaszok a Katonasuli-programról. Honvédségi Szemle, 140(6), 50–53.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.