A mesterséges intelligencia hatása a NATO-tagállamok stratégiai gondolkodására

  • Etl Alex
doi: 10.32576/nb.2021.4.4

Absztrakt

Az elkövetkező évtizedben a mesterségesintelligencia- (MI-) alapú technológiák elterjedése alapjaiban változtathatja meg a katonai képességek arculatát. E változásokra az egyes országok másként reagálhatnak, ami eltérő dinamikák kialakulásához vezethet a szövetségi kereteken belül. E cikk éppen ezért azt vizsgálja, hogyan hatnak az egyes haderők által adott különböző reakciók a NATO-tagállamok stratégiai gondolkodására az MI alkalmazása terén. A munka módszertani szempontból egyfelől a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központja által 2021-ben közreadott adatsorra támaszkodik, és ezen adatokon végez további mélyelemzéseket, másfelől pedig stratégiai szinten összehasonlító dokumentumelemzés keretében vizsgálja az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság védelmi MI-stratégiáit. A vizsgálat által kimutathatóvá válnak a szövetségen belüli párhuzamos MI-alapú technológiaklaszterek, amelyek a tagállamok közti fragmentáció és korlátozott szintű interoperabilitás irányába mutatnak. E folyamat a már amúgy is meglévő képességkülönbségeken túl létrehoz egy jellegét tekintve újfajta képességszakadékot a tagállamok között, amelynek mentén láthatóvá válik, hogy az MI-nagyhatalmak által folytatott politikák csak még tovább fokozzák a szövetségen belüli fragmentációt, míg az MI-középhatalmak sokkal nagyobb valószínűséggel vásárolnak más tagállamoktól ilyen képességeket, ezáltal pedig az interoperabilitási szintjük is magasabb lehet.

Kulcsszavak:

mesterséges intelligencia NATO képességek együttműködés interoperabilitás szövetség stratégia

Hivatkozások

Boulanin, Vincent: Mapping the Development of Autonomy in Weapon Systems. A Primer on Autonomy. Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute, 2016.

Csiki Varga Tamás – Tálas Péter: Megerősített elrettentés és védelem – a NATO új stratégiai koncepciójának és madridi csúcstalálkozójának értékelése. Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Elemzések, (2022), 8. 1–13. Online: https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/SVKI_Elemzesek_2022_8.pdf

Department of Defense: Summary of the 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy. [online], 2018. Forrás: https://defense.gov [2022. 06. 20.]

Fiott, Daniel: A Revolution Too Far? US Defence Innovation, Europe and NATO’s Military-Technological Gap. Journal of Strategic Studies, 40. (2017), 3. 417–437. Online: https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1176565

Gray, Maggie – Amy Ertan: Artificial Intelligence and Autonomy in the Military: An Overview of NATO Member States’ Strategies and Deployment. Tallin, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2021.

Horowitz, Michael C.: Artificial Intelligence and Nuclear Stability. In Vincent Boulanin (szerk.): The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk. Volume I. Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute, 2019. 91–98.

Johnson, James S.: Artificial Intelligence: A Threat to Strategic Stability. Strategic Studies Quarterly, 14. (2020), 1. 16–39. Online: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/SSQ/documents/Volume-14_Issue-1/Johnson.pdf

Lin-Greenberg, Erik: Allies and Artificial Intelligence: Obstacles to Operations and Decision-Making. Texas National Security Review, 3. (2020), 2. 57–76. Online: https://doi.org/10.26153/tsw/8866

Ministère des Armées: Artificial Intelligence in Support of Defence - Report of the AI Task Force. [online], 2019. szeptember. Forrás: defense.gouv.fr [2022.06.20.]

Ministry of Defence: Defence Artificial Intelligence Strategy. [online], 2022. június 15. Forrás: gov.uk [2022. 08. 03.]

NATO Stratégiai Koncepciója 2022. [online], 2022. július 19. Forrás: https://mhtt.eu [2022. 08. 02.]

NATO: Summary of the NATO Artificial Intelligence Strategy. [online], 2021. október 21. Forrás: https://nato.int [2022. 05. 10.]

Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia és a hadseregek. Hadtudomány, 29. (2019), 3. 71–79. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2019.29.3.71

Porkoláb Imre – Négyesi Imre: A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeinek kutatása a haderőben. Honvédségi Szemle, 147. (2008), 5. 3–20. Online: http://real.mtak.hu/125496/

Verbruggen, Maaike: The Extensive Role of Artificial Intelligence in Military Transformation. In Petr Topychkanov (szerk.): The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk. Volume III. Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute, 2020. 11–16.

Wong, Yuna Huh – John Yurchak – Robert Button – Aaron Frank – Burgess Laird – Osonde Osoba – Randall Steeb – Benjamin Harris – Sebastian Bae: Deterrence in the Age of Thinking Machines. Santa Moninca, Rand Corporation, 2020. Online: https://doi.org/10.7249/RR2797

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.