A Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitika Szemle című lektorált tudományos folyóirat a Honvédelmi  Minisztérium és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közös kiadványaként jött létre 2008-ban, majd 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozza. Szerkesztőségi feladatait a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont kutatói látják el. A folyóirat kisebb átalakuláson ment keresztül és új arculatot kapott 2012-ben, de megőrizte az aktuális biztonság- és védelempolitikai kérdésekre fókuszáló tartalmát. Jelenleg évente 4 magyar nyelvű és 1 angol nyelvű kiadása van. Szerzői közé vezető kül- és biztonságpolitikai szakértők, elemzők és gyakorlati szakemberek tartoznak, valamint kiemelkedő PhD-hallgatók eredeti kutatási eredményekkel.