object(Publication)#686 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1600) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2018-08-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-05 13:11:12" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(0) ["submissionId"]=> int(1483) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(104) ["pages"]=> string(6) "6–20" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(727) "

In the first part of the publication it has been presented that following the landmark de-cision of Winston Churchill in 1913, oil has developed to be a strategic product. The aforementioned decision also had consequences to the course of the First and the Second World War, and affected the later efforts of the allied countries to gain influence in the Middle East. The course of these events shaped the perspective and the subject-matter of the security studies. This has resulted in the birth of notions like geopolitics of energy and geo-economics of energy. This paper – the second part of the publication – wishes to present the topic of energy security through the lenses of international relations theories.

" ["hu_HU"]=> string(715) "

A tanulmány előző részében bemutatásra került, hogy Winston Churchill 1913-as, azóta híressé vált döntését követően az olaj hogyan vált stratégiai termékké, ami kihatással volt az első majd később a második világháború menetére, valamint a szövetséges országok közel-keleti befolyásszerzési törekvéseire. Ezek a folyamatok természetesen formálták a biztonsági tanulmányokat, mind tartalmát, mind az irányait tekintve. Ennek eredménye-ként születtek meg az olyan fogalmak, mint az energia geopolitikája, illetve az energia geoökonómia. Jelen tanulmányban a nemzetközi kapcsolatok elméletein keresztül kívá-nom bemutatni az energiabiztonság kérdését.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(67) "The Role of Energy Security in the International Relations Theories" ["hu_HU"]=> string(78) "Az energiabiztonság helye és szerepe a nemzetközi kapcsolatok elméletében" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#721 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1689) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1600) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-0234-3846" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Takács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Gergely" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(17) "energiabiztonság" [1]=> string(32) "nemzetközi kapcsolatok elmélet" [2]=> string(24) "biztonsági tanulmányok" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(15) "energy security" [1]=> string(32) "international relations theories" [2]=> string(16) "security studies" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#734 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5608) ["id"]=> int(802) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1600) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#115 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1601) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2018-08-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-05 13:11:47" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(1484) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(104) ["pages"]=> string(7) "21–47" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(613) "

The purpose of this paper is to demonstrate the police cooperation platforms and their operation in the field of cybercrime in order to give an overview of the current situation and provide opportunities for exploration of development possibilities. The method of analysis is an overview of the institutional systems and functions of the European Union and of the Member States, typically through the related legal material, publications, scien-tific works and GENVAL Mutual Evaluation Reports. The result of the analysis is to describe the main tasks, goals and trends on Community and Member State level.

" ["hu_HU"]=> string(719) "

Jelen tanulmány célja, hogy kiberbűnözés elleni fellépés aspektusából az Európai Unió tag-államainak rendészeti együttműködési platformjait és azok működését bemutassa annak érdekében, hogy áttekintést adjon a jelenlegi helyzetről, illetve lehetőséget teremtsen a fejlesztési lehetőségek feltárására. A vizsgálat módja az Európai Unió és a tagállamok intézményrendszereinek, illetve funkcióinak áttekintése jellemzően az ehhez kapcsolódó joganyagok, közlemények, tudományos munkák, illetve a GENVAL kölcsönös értékelő je-lentéseinek segítségével. Eredménye pedig a fő feladatok, célok, trendek körülírása közös-ségi és tagállami szinten.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(66) "Cooperation Between EU Law Enforcement Agencies Against Cybercrime" ["hu_HU"]=> string(71) "Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés ellen" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#731 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1690) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1601) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-1555-3690" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Simon" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Béla" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(19) "rendészeti szervek" [1]=> string(15) "kiberbűnözés" [2]=> string(17) "együttműködés" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(34) "Hungarian law enforcement agencies" [1]=> string(10) "cybercrime" [2]=> string(11) "cooperation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#750 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5610) ["id"]=> int(803) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1601) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#188 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1602) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2018-08-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-05 12:33:02" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(1485) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(104) ["pages"]=> string(7) "48–62" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(589) "

The NATO challenges in the new information system society consisted of cyber warfare with continuous sensitivity in the matter of proactive as well as reactive related information operation. NATO created the Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence on May 14, 2008. The Center is headquartered in Tallinn, Estonia. The mission of this center is to share their knowledge and information experiences of cyber defense with members of NATO and its partners. This study demonstrates and informs people of the history of the center through its structure, mission, and main projects.

" ["hu_HU"]=> string(738) "

A NATO az információs társadalom új kihivásainak a tükrében, az információs művelteken belül, kifejezetten a kiberhadviselés okozta fokozott sérülékenység proaktív, valamint reaktív módon történő, egységes tagállami reagálása érdekében 2008. május 14-én létrehozta a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központot. A Központ székhelyéül az észtországi Tallinn került kiválasztásra. Feladata a NATO-tagállamok és partnereik kibervédelmi kapacitásainak erősítése a tapasztalatcsere, az oktatás és kutatás-fejlesztés területén. A tanulmány a Központ kialakulásának történetét, szervezeti felépítését, feladatait és jelentősebb projektjeit hivatott ismertetni.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(71) "Presentation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence" ["hu_HU"]=> string(55) "A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ bemutatása" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#753 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1691) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1602) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4977-6355" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Tóth" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(12) "NATO CCD COE" [1]=> string(15) "kiberbiztonság" [2]=> string(22) "kiválósági központ" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(12) "NATO CCD COE" [1]=> string(14) "cyber security" [2]=> string(20) "center of excellence" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#754 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5612) ["id"]=> int(804) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1602) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#185 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1603) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2018-08-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-05 13:12:23" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(1486) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(104) ["pages"]=> string(7) "63–79" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(253) "

The first part of the study, which introduced Austria and Poland, was published in the volume of the 65th anniversary of József Boda. The current paper discusses the other two countries of the regional framework, Slovakia and the Czech Republic.

" ["hu_HU"]=> string(282) "

A tanulmány első része, mely Ausztriát és Lengyelországot mutatta be, a 65 éves Boda József tiszteletére kiadott kötetben jelent meg. A jelenlegi írás az abban bemutatott regionális keretrendszer másik két országát, Szlovákiát és Csehországot tárgyalja.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(62) "Eastern Europe Reloaded - Part II. Slovakia and Czech Republic" ["hu_HU"]=> string(61) "Közép-Európa újratöltve II. - Szlovákia és Csehország" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#722 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1692) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1603) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-8028-0564" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Benedek" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Márta" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(12) "külpolitika" [1]=> string(17) "együttműködés" [2]=> string(28) "regionális érdekazonosság" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(14) "foreign policy" [1]=> string(11) "cooperation" [2]=> string(17) "regional identity" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#758 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5614) ["id"]=> int(805) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1603) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#751 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1604) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2018-08-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-05 12:52:31" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(1487) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(104) ["pages"]=> string(7) "80–83" ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(205) "Jagadics Péter – Rajos Sándor – Simon László – Szabó Károly: A magyar katonai elhárítás története 1918–2018, Az Evidensbürótól a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatig c. könyvéről" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Könyvismertető" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#756 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1693) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1604) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Deák" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(2) { [0]=> string(20) "katonai elhárítás" [1]=> string(16) "kémelhárítás" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#760 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5616) ["id"]=> int(806) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1604) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF