A NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ bemutatása

Absztrakt

A NATO az információs társadalom új kihivásainak a tükrében, az információs művelteken belül, kifejezetten a kiberhadviselés okozta fokozott sérülékenység proaktív, valamint reaktív módon történő, egységes tagállami reagálása érdekében 2008. május 14-én létrehozta a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központot. A Központ székhelyéül az észtországi Tallinn került kiválasztásra. Feladata a NATO-tagállamok és partnereik kibervédelmi kapacitásainak erősítése a tapasztalatcsere, az oktatás és kutatás-fejlesztés területén. A tanulmány a Központ kialakulásának történetét, szervezeti felépítését, feladatait és jelentősebb projektjeit hivatott ismertetni.

Kulcsszavak:

NATO CCD COE kiberbiztonság kiválósági központ

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.