Az energiabiztonság helye és szerepe a nemzetközi kapcsolatok elméletében

Absztrakt

A tanulmány előző részében bemutatásra került, hogy Winston Churchill 1913-as, azóta híressé vált döntését követően az olaj hogyan vált stratégiai termékké, ami kihatással volt az első majd később a második világháború menetére, valamint a szövetséges országok közel-keleti befolyásszerzési törekvéseire. Ezek a folyamatok természetesen formálták a biztonsági tanulmányokat, mind tartalmát, mind az irányait tekintve. Ennek eredménye-ként születtek meg az olyan fogalmak, mint az energia geopolitikája, illetve az energia geoökonómia. Jelen tanulmányban a nemzetközi kapcsolatok elméletein keresztül kívá-nom bemutatni az energiabiztonság kérdését.

Kulcsszavak:

energiabiztonság nemzetközi kapcsolatok elmélet biztonsági tanulmányok

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.