Az EU rendészeti szerveinek együttműködése a kiberbűnözés ellen

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy kiberbűnözés elleni fellépés aspektusából az Európai Unió tag-államainak rendészeti együttműködési platformjait és azok működését bemutassa annak érdekében, hogy áttekintést adjon a jelenlegi helyzetről, illetve lehetőséget teremtsen a fejlesztési lehetőségek feltárására. A vizsgálat módja az Európai Unió és a tagállamok intézményrendszereinek, illetve funkcióinak áttekintése jellemzően az ehhez kapcsolódó joganyagok, közlemények, tudományos munkák, illetve a GENVAL kölcsönös értékelő je-lentéseinek segítségével. Eredménye pedig a fő feladatok, célok, trendek körülírása közös-ségi és tagállami szinten.

Kulcsszavak:

rendészeti szervek kiberbűnözés együttműködés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.