A biztonságtudatosítás megjelenése a terrorelhárítás területén

doi: 10.32561/nsz.2019.4.9

Absztrakt

A terrorcselekmények már az ókortól kezdve jelen vannak az egyes társadalmak életében. Habár az elmúlt évszázadokban tartalmuk, megjelenési formáik jelentős változáson mentek át, fő jellemzői, az erőszakkal való fenyegetés és az erőszak alkalmazása a társadalommal szemben, megmaradt. Kijelenthető, hogy a jelenlegi körülmények alapján a közeljövőben is számolni kell ennek veszélyével. A terrorcselekmények bekövetkezése esetén jelentkező közvetlen és közvetett károk nagysága, jelentősége okán a terrorelhárítás is egy olyan terület, ahol a prevencióra, azon belül is a biztonságtudatosság fokozására kiemelt figyelmet kell fordítani. A rendészeti és nemzetbiztonsági szervek részéről folytatott ilyen célzatú tevékenység ugyanis jelentős segítséget nyújthat a társadalom részére a megelőzésben, valamint az esetlegesen bekövetkező terrorcselekmények negatív hatásainak minimalizálásában. Ennek jelentőségét felismerve több ország, köztük hazánk is indított különböző prevenciós célzatú programokat az elmúlt években a terrorelhárítás területén.

Kulcsszavak:

terrorizmus prevenció biztonságtudatosság