Az Arktisz geopolitikai jelentősége a 21. században

doi: 10.32563/hsz.2020.2.5

Absztrakt

Az Arktisz térsége napjainkban felértékelődni látszik, amiből kifolyólag feltételezhetünk egy új biztonságpolitikai kihívást. Mindez abból adódik, hogy meghatározó fontossággal bír mind politikai, gazdasági, katonai, mind környezetvédelmi szempontból. A globális klímaváltozás is jelentősen felértékeli a térséget és megváltoztatja a geopolitikai erőviszonyokat. Jelen tanulmány célja az, hogy bemutassa az Északi-sarkon zajló nagyhatalmi játszmákat és a globális felmelegedés következményét a térségben, továbbá a térség geostratégiai helyzetének, természeti, társadalmi, gazdasági és katonai viszonyainak, valamint mindezek biztonságra tett hatásának vizsgálata. 

Kulcsszavak:

Északi-sark Északnyugati-átjáró Északkeleti-átjáró hajózási útvonalak klímaváltozás