Helyreigazító kommentár Hamar Pál A honvédelmi nevelés és az iskolai testnevelés kovariációja című tanulmányához

  • Csányi Tamás

Absztrakt

helyreigazítás

Hivatkozások

Button, Chris et al. (2020): Dynamics of Skill Acquisition. An Ecological Dynamics Approach. Champaign: Human Kinetics Publishers.

Chow, Jia Yi et al. (2021): Nonlinear Pedagogy in Skill Acquisition. An Introduction. London: Routledge. Online: https://doi.org/10.4324/9781315813042

Csányi Tamás (2020): A mozgás felfedezése gyermekkorban I. kötet. 175 játékos aktivitás a mozgáskoncepciók megismeréséhez. Budapest: Magyar Diáksport Szövetség.

Csányi Tamás – Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana. Középpontban a tanulás. Budapest: Magyar Diáksport Szövetség.

Hamar Pál (2023): A honvédelmi nevelés és az iskolai testnevelés kovariációja. Hadtudományi Szemle, 16(2), 187–210. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2023.2.14

Reiner Dóra – Horváth Zoltán Ferenc – H. Ekler Judit (2022): Tanulók aktivitásának fokozása testnevelésórán a tánc integrációjával. Tánc és Nevelés, 3(1), 39–60. Online: https://doi.org/10.46819/TN.3.1.39-60

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.