Egyház és hírszerzés

doi: 10.32563/hsz.2019.2.10

Absztrakt

A római katolikus – de bizonyos megszorításokkal a többi keresztény – egyházhoz már
korai történetétől kezdve hozzátartozik a széles spektrumú hírszerzési jellegű aktivitás.
Eztermészetszerűen következik a kialakuló egyházi állam folyamatos, minél szélesebb
körben folytatott hitterjesztési igényéből és az operatív megvalósítási tervekből.
Utóbbinak kiemelten fontos állomása volt a szerzetesrendek és a központosított egyházi hierarchia kialakítása. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy ez a fajta szervezet
egyben komoly belső elhárítási problémákat okoz az egyházszervezet számára, amelyek
kezelése korántsem teljes körű.

Kulcsszavak:

Vatikán vallási hírszerzés szerzetesrendek Societas Jesu Pápai Állam biztonsági problémái

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.