A haderő-modernizáció humánerőforrás-oldala:

a LYNX Pilot alapkiképzési program eredményességének szociológiai vizsgálata

doi: 10.32563/hsz.2024.1.5

Absztrakt

A tanulmány a haderő-modernizáció egyik központi szereplője: a katonák alapkiképzését vizsgálja egy recens példa mentén. A kiemelt programként jegyzett EAP-11 LYNX Pilot 1. alapkiképzés humánerőforrás-tényezőit szűk keresztmetszetben elemzi, hogy olyan szociológiai attribútumok lehetséges szerepét tárja fel a kiképzés eredményességében, mint a lokális átlagjövedelem, a korábbi munkatapasztalat és a lakóhely távolságának szerepe, valamint a motivációs tényezők súlyozott viszonyrendszere; mindezt az életkori csoportok és a sikeresség/leszerelés változóinak integrálásával.

Kulcsszavak:

haderőfejlesztés modernizáció alapkiképzés humánerőforrás menedzsment kiképzés-módszertan Gránátos zászlóalj KF41 LYNX toborzás

Hivatkozások

Mission Command. Command and Control of Army Forces ADP 6-0 (2019). Washington, D.C.: Department of the Army.

BALOGH Péter (2018): Kihívások és lehetőségek – a jelenkori magyar honvédelem a társadalmi dimenzióban. Honvédségi Szemle, 146(6), 10–25.

MIKULA Zsolt (2023): A szociális munka katonai környezetben történő alkalmazásának lehetősége. Honvédségi Szemle, 151(3), 104–117. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2023.3.8

SZELEI Ildikó (2018): Gondolatok a katonai kiscsoportok szerepéről. Hadtudományi Szemle, 11(4), 421–429.

VARGA Tamás (2019): Gondolatok a katonai értékek változásáról az oktatás-képzés és kiképzés terén. Hadtudományi Szemle, 12(3), 209–216. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2019.3.13

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.